Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  193/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Banskobystrická, akciová spoločnosť
  (from: 06/30/1994)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 17/c
Bratislava 831 04
  (from: 05/16/2000)
Identification number (IČO): 
31 609 821
  (from: 06/30/1994)
Date of entry: 
06/30/1994
  (from: 06/30/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/30/1994)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/1994)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 06/30/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/30/1994)
Ing. Ján Brúder - predseda
Lipského 2
Bratislava
  (from: 05/16/2000)
Ing. Bronislav Prokop - člen
Černyševského 17
Bratislava
  (from: 05/16/2000)
Mgr. Daša Fabšíková - člen
Studenohorská 9
Bratislava
  (from: 05/16/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje navonok každý člen predstavenstva samostatne a za ňu aj podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám podpisujúcich pripojí svoj podpis.
  (from: 06/30/1994)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 06/30/1994)
Shares: 
Number of shares: 20
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 05/16/2000)
Supervisory board: 
MUDr. Andrej Hrádocký - predseda
Bratislavská 13
Trenčín
  (from: 05/16/2000)
Petr Bovška - člen
Lodecká 3
PRAHA 1
Česká republika
  (from: 05/16/2000)
Miroslav Pospíšil - člen
Vinohradská 18
Praha 2
Česká republika
  (from: 05/16/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.6.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo § 172 a 175 / a prijatím stanov. Stary spis: Sa 650
  (from: 06/30/1994)
. Valné zhromaždenie konané dňa 21.6.1999 schválilo zmenu stanov. . Na valnom zhromaždení dňa 15.12.1999 bola schválená zmena stanov v súlade s ust. zák.č. 172/1999 Z.z.
  (from: 05/16/2000)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person