Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11636/P

Business name: 
Poľno-Čergov, s.r.o.
  (from: 04/28/1999)
Registered seat: 
Hlavná 238/2
Terňa 082 67
  (from: 11/25/2005)
Identification number (IČO): 
36 460 664
  (from: 04/28/1999)
Date of entry: 
04/28/1999
  (from: 04/28/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/28/1999)
Objects of the company: 
rastlinná výroba , živočíšna výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov
  (from: 08/08/2000)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/08/2000)
oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
  (from: 08/08/2000)
práce vykonávané strojmi a mechanizmami
  (from: 08/08/2000)
zemné práce
  (from: 08/08/2000)
sprostredkovanie služieb, obchodu , výroby a dopravy
  (from: 08/08/2000)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 02/14/2003)
Partners: 
Ing. Jakub Harčár
Gagarinova 19
Ľubotice 080 06
Slovak Republic
  (from: 12/30/2021)
Ing. Marek Fečo
Bajzova 11/11
Haniska 080 01
Slovak Republic
  (from: 06/16/2023)
Ing. Jana Harčárová , PhD.
Mateja Huľu 12744/1
Prešov 080 06
Slovak Republic
  (from: 12/14/2023)
Contribution of each member: 
Ing. Jakub Harčár
Amount of investment: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 660 EUR
  (from: 12/30/2021)
Ing. Jana Harčárová , PhD.
Amount of investment: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 660 EUR
  (from: 12/14/2023)
Ing. Marek Fečo
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 03/09/2024)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/28/1999)
Ing. Marek Fečo
Bajzova 11/11
Haniska 080 01
From: 05/26/2023
  (from: 06/16/2023)
Ing. Jakub Harčár
Gagarinova 6939/19
Ľubotice 080 06
From: 05/26/2023
  (from: 06/16/2023)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/28/1999)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/18/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.3.1999 podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a dpolnkov.
  (from: 04/28/1999)
Dodatok č. 1 zo dňa 23.6.1999 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/08/2000)
Dodatok č.2 zo dňa 13.12.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/14/2003)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person