Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4770/B

Business name: 
Beset, spol. s r.o.
  (from: 04/13/2004)
CSSI, spol. s r.o.
  (from: 03/15/2004 until: 04/12/2004)
Fujitsu Services, spol. s r.o.
  (from: 04/08/2002 until: 03/14/2004)
ICL Slovakia spol. s r.o.
  (from: 04/13/1993 until: 04/07/2002)
Registered seat: 
Jelenia 18
Bratislava 811 05
  (from: 08/15/2002)
Panenská 31
Bratislava 811 03
  (from: 04/13/1993 until: 08/14/2002)
Identification number (IČO): 
31 347 169
  (from: 04/13/1993)
Date of entry: 
04/13/1993
  (from: 04/13/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/13/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/13/1993)
poskytovanie software
  (from: 04/13/1993)
montáž káblových rozvodov
  (from: 09/04/1996)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 09/04/1996)
montáž, opravy a údržba výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 09/04/1996)
konzultačná a školiaca činnosť súvisiaca s vlastnou podnikateľskou činnosťou
  (from: 09/04/1996)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/18/2008)
poradenstvo a certifikácia v oblasti systémov riadenia a kvality
  (from: 10/18/2008)
účtovné poradenstvo
  (from: 10/18/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/18/2008)
poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa
  (from: 10/18/2008)
počítačové služby
  (from: 10/18/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/18/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/18/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/18/2008)
poradenská činnosť v oblasti informačných systémov a ich ochrany
  (from: 10/18/2008)
projektovanie a realizácia ochrany dátových a informačných systémov
  (from: 10/18/2008)
lektorská činnosť
  (from: 10/18/2008)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 10/22/2010)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 02/18/2016)
Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta
  (from: 02/18/2016)
Partners: 
RNDr. Viliam Čík
Rastlinná 292/28
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
Slovak Republic
  (from: 07/22/2021)
Fujitsu Services Holding B.V.
Het Kwadrant 1
Maarsen 3606 AZ
Holandsko
  (from: 08/15/2002 until: 03/14/2004)
ICL Holding B.V. Amsterdam
B.V. Hoekenrode 8
Amsterdam 1102
Holandsko
  (from: 06/29/1999 until: 08/14/2002)
ICL Holding B.V. Amsterdam
B.V. Hoekenrode 8
Amsterdam 1102
Holandsko
  (from: 10/28/1998 until: 06/28/1999)
ICL Holding B.V. Amsterdam
B.V. Hoekenrode 8
Amsterdam 1102
Holandsko
  (from: 02/28/1995 until: 10/27/1998)
ICL Holding
B.V. Hoekenrode 8
Amsterdam 1102
Holandsko
  (from: 04/13/1993 until: 02/27/1995)
RNDr. Viliam Čík
Rastlinná 28
Bratislava 851 10
Slovak Republic
  (from: 03/15/2004 until: 07/21/2021)
Contribution of each member: 
RNDr. Viliam Čík
( peňažný vklad )
  (from: 07/28/2009 until: 07/21/2021)
RNDr. Viliam Čík
Amount of investment: 1 593 308,1 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 593 308,1 EUR
  (from: 07/22/2021)
ICL Holding
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/13/1993 until: 02/27/1995)
ICL Holding B.V. Amsterdam
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/28/1995 until: 10/27/1998)
ICL Holding B.V. Amsterdam
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/28/1998 until: 06/28/1999)
ICL Holding B.V. Amsterdam
Amount of investment: 48 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 48 000 000 Sk
  (from: 06/29/1999 until: 08/14/2002)
Fujitsu Services Holding B.V.
Amount of investment: 48 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 48 000 000 Sk
  (from: 08/15/2002 until: 03/14/2004)
RNDr. Viliam Čík
Amount of investment: 48 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 48 000 000 Sk
  (from: 03/15/2004 until: 07/27/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/16/1995)
konatelia
  (from: 02/28/1995 until: 05/15/1995)
Individual managing director
  (from: 04/13/1993 until: 02/27/1995)
RNDr. Viliam Čík
Rastlinná 292/28
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 02/28/1995
  (from: 07/22/2021)
Viliam Čík - obchodný riaditeľ
Gessayova 35
Bratislava
  (from: 02/28/1995 until: 10/27/1998)
Surender Sukhija
Silvánska 9
Bratislava
  (from: 04/13/1993 until: 02/27/1995)
Surender Sukhija - obchodný riaditeľ
Silvánska 9
Bratislava
  (from: 02/28/1995 until: 05/15/1995)
RNDr. Viliam Čík
Rastlinná 292/28
Bratislava - Jarovce
  (from: 10/28/1998 until: 07/21/2021)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne.
  (from: 07/13/2017)
V mene spoločnosti konajú konatelia, obchodný riaditeľ, každý samostatne.
  (from: 05/16/1995 until: 07/12/2017)
V mene spoločnosti konajú konatelia, obchodný riaditeľ, každý samostatne.
  (from: 02/28/1995 until: 05/15/1995)
V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne.
  (from: 04/13/1993 until: 02/27/1995)
Procuration: 
JUDr. Boris Pagáč
Topoľčianska 3217/31
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 02/28/1995
  (from: 07/22/2021)
JUDr. Boris Pagáč
Topoľčianska 31
Bratislava
  (from: 02/28/1995 until: 10/27/1998)
JUDr. Boris Pagáč
Topoľčianska 31
Bratislava
  (from: 10/28/1998 until: 07/21/2021)
Capital: 
1 593 308,1 EUR Paid up: 1 593 308,1 EUR
  (from: 07/28/2009)
48 000 000 Sk
  (from: 06/29/1999 until: 07/27/2009)
200 000 Sk
  (from: 10/28/1998 until: 06/28/1999)
100 000 Sk
  (from: 04/13/1993 until: 10/27/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená notárskou zápisnicou zo dňa 21.1.1993 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/ 91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9792
  (from: 04/13/1993)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.2.1995 pod č. N 40/95, Nz 36/95. Stary spis: S.r.o. 9792
  (from: 02/28/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.2.1995. Stary spis: S.r.o. 9792
  (from: 05/16/1995)
Notárska zápisnica N 142/96, Nz 130/96 zo dňa 8.7.1996. Stary spis: S.r.o. 9792
  (from: 09/04/1996)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.9.1998, Notárska zápisnica N 686/98, Nz 672/98 zo dňa 14.9.1998 v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/28/1998)
Notárska zápisnica N 37/99, Nz 33/99 zo dňa 20.1.1999 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania a zmenu zakladateľskej listiny.
  (from: 06/29/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.2.2002, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z pôvodného: ICL Slovakia spol. s r.o. na: Fujitsu Services, spol. s r.o. Úplné znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 209/02, Nz 203/02 zo dňa 6.3.2002.
  (from: 04/08/2002)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná formou notárskej zápisnice N 674/02, Nz 636/02 zo dňa 12.7.2002.
  (from: 08/15/2002)
Nové znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 759/2003, Nz 80962/2003 zo dňa 16.9.2003. Zmena obchodného mena z pôvodného: Fujitsu Services, spol. s r.o. na CSSI, spol. s r.o.
  (from: 03/15/2004)
Záznam z konania valného zhromaždenia spoločnosti - zmena obchodného mena - zo dňa 5.4.2004. Zmena obchodného mena z pôvodného CSSI, s.r.o. na Beset, spol. s r.o.
  (from: 04/13/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.10.2008.
  (from: 10/18/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.09.2010.
  (from: 10/22/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.1.2016.
  (from: 02/18/2016)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person