Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10153/T

Business name: 
Drôtovňa HOLDING, a.s.
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Registered seat: 
Mierová 2317
Hlohovec 920 28
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Identification number (IČO): 
36 237 442
  (from: 05/15/2000)
Date of entry: 
05/15/2000
  (from: 05/15/2000)
Date of deletion: 
06/18/2008
  (from: 06/18/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/18/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/15/2000)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: nebezpečný odpad, zvláštny odpad, ostatný odpad
  (from: 05/15/2000 until: 05/31/2001)
nákladná cestná doprava
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
pohostinská činnosť-závodné stravovacie služby
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
výroba a predaj drôtu ťahaného nepatentovaného z neušlachtilých ocelí, drôtu oceľového ťahaného patentovaného, sietí, drôtených lán, pramencov, klincov, ostnatého drôtu, kordov do pneumatík, dopravných pásov a ďalších výrobkov z drôtu
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
aplikovaný vývoj výrobkov, technológií a konštrukcií, zariadení pre výrobkovú a technologickú inováciu v odboroch výrobnej činnosti
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
poskytovanie a prijímanie služieb súvisiacich i nepriamo s výrobkou činnosťou spoločnosti
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
zámočníctvo
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
kovoobrábanie
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
údržba a oprava motorových vozidiel a vysokozdvižných vozíkov
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
predaj motorových vozidiel a vysokozdvižných vozíkov
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
propagačná činnosť
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
prenájom vysokozdvižných vozíkov
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
pranie, chemické čistenie a farbenie textílií
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
predaj drôtu a výrobkov z drôtu v maloobchodnej predajni
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
výroba iných základných anorganických chemikálií
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
ubytovacie služby
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
výroba iných základných anorganických chemických látok
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
výroba nástrojov
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
výroba, inštalácia, opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
montáž a orpavy meracej a regulačnej techniky
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
vodoinštalatérstvo
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
elektroinštalácie
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
kúrenárske práce
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
plynoinštalatérstvo
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
stolárstvo
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
skladovanie
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
finančný leasing
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
počítačové a súvisiace činnosti a služby s tým spojené
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
vzdelávanie dospelých a iné vzdelávanie
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
činnosť knižníc, verejných archívov
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
colné a deklaračné činnosti
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
plnenie tlakových nádob na plyn
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
výroba a odbyt jedov a žieravín okrem zvlášť nebezpečných
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Mgr. Jozef Oravkin - predseda
487
Heľpa
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Ing. Viliam Maroš - podpredseda
Flöglova 2
Bratislava
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Ing. Jozef Strieženec - podpredseda
Dlhá 368/22
Prievidza
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Ing. Richard Schultz - člen
Križkova 9
Bratislava
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Ing. Jozef Špirko - člen
Stred 50/29
Považská Bystrica
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje svojím prejovom vôle predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalšími dvomi členmi predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalšími dvomi členmi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Capital: 
203 874 000 Sk
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Shares: 
Number of shares: 203874
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Supervisory board: 
Ing. Vladimír Rajčák - predseda
Strečianska 5
Bratislava
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Ing. Jozef Draškóczy - podpredseda
Donnerova 7
Bratislava
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Ing. Miroslav Mihalus - člen
Romanova 21
Bratislava
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Ing. Július Mikuš - člen
Podzámska 33
Hlohovec 920 01
  (from: 05/15/2000 until: 05/31/2001)
JUDr. Ján Ďuriš - člen
Inovecká 27
Hlohovec 920 01
  (from: 05/15/2000 until: 05/31/2001)
Mgr. Dušan Krahulec - člen
Botanická 1
Trnava
  (from: 10/04/2000 until: 06/17/2008)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť vznikla rozdelením zrušenej akciovej spoločnosti Drôtovňa, a.s., Hlohovec, IČO: 31 410 090 na základe rozhodnutia akcionárov zrušenej obchodnej spoločnosti na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 20.03.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 206/00, Nz 199/00, kde boli zároveň schválené aj stanovy novovzniknutej akciovej spoločnosti. Akciová spoločnost Drôtovňa HOLDING, a.s. so sídlom Mierová 2317, 920 28 Hlohovec zároveň preberá obchodný majetok, okrem akcií dcérskej spoločnosti DRO - FIN, a.s., Krížkova 9, Bratislava, IČO: 35 734 426, spoločnosti Drôtovňa, a.s., do ktorého patria všetky majetkové hodnoty, majetkové a nemajetkové práva, známe a neznáme, deliteľné a nedeliteľné, vykázané v účtovníctve a nevykázané v účtovníctve, tiché rezervy a tiché zaťaženia a záväzky zrušenej spoločnosti medzi ktoré patria všetky majetkové a nemajetkové záväzky, známe a neznáme, deliteľné a nedeliteľné, vykázané v účtovníctve a nevykázané v účtovníctve. Na spoločnosť Drôtovňa HOLDING, a.s. prechádza aj daňová povinnosť za zaniknutú spoločnosť Drôtovňa, a.s. v plnej výške, všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a všetky práva a povinnsti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, neznámy obchodný majetok a záväzky nevykázané v účtovníctve (najmä záväzky vyplývajúce z možného nesplnenia daňových a poplatkových povinností, pokuty, penále, poplatky a úroky, vyplývajúce zo sankcií za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov).
  (from: 05/15/2000 until: 06/17/2008)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 21.12.2000, ktorého priebeh bol osvedčený not. zápisnicou č. N 993/00, Nz 942/00.
  (from: 06/01/2001 until: 06/17/2008)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1K 163/00 zo dňa 31.07.2001 bol vyhlásený k o n k u r z na majetok dlžníka: Drôtovňa HOLDING, a.s., Hlohovec, Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 237 442. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Dagmar Farkašová, Kolárska 4, 811 06 Bratislava.
  (from: 08/21/2001 until: 06/17/2008)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 09. 05. 2007, č. k. 1K 163/00-807, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 06. 2007 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia, čím bola obchodná spoločnosť podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka zrušená. Zároveň bola správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Dagmar Farkašová, Štúrova 11, 811 02 Bratislava zbavená funkcie.
  (from: 04/29/2008 until: 06/17/2008)
Date of updating data in databases:  04/14/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person