Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  221/S

Business name: 
LUTE, a.s. "v likvidácii"
  (from: 04/23/2008 until: 11/23/2021)
LUTE, a.s.
  (from: 09/29/1994 until: 04/22/2008)
Registered seat: 
Gemerská cesta 1
Lučenec 984 01
  (from: 09/29/1994 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 615 562
  (from: 09/29/1994)
Date of entry: 
10/01/1994
  (from: 09/29/1994)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/29/1994)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/29/1994 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/29/1994 until: 11/23/2021)
výroba a predaj tkanín a konfekcie
  (from: 09/29/1994 until: 11/23/2021)
spracovanie textilného odpadu
  (from: 09/29/1994 until: 11/23/2021)
predaj upravenenej vody a jej čistenie
  (from: 09/29/1994 until: 11/23/2021)
výroba a predaj elektrickej energie a tepelnej energie
  (from: 09/29/1994 until: 11/23/2021)
prenajímanie skladových a výrobných priestorov
  (from: 09/29/1994 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/03/1996 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 09/29/1994 until: 04/02/1996)
Ing. Eva Džupajová - Člen
Rúbanisko II/62
Lučenec
  (from: 09/29/1994 until: 04/02/1996)
Ing. Vítězslav Kautzký - Člen
Rúbanisko II/62
Lučenec
  (from: 09/29/1994 until: 04/02/1996)
JUDr.Ing. Jaroslav Komora - Člen
Sázavského 15
Bardejov
  (from: 04/03/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Viera Končošová - Člen
Riečna 2
Vidiná
  (from: 09/29/1994 until: 04/02/1996)
Zoltán Mag - Člen
Námestie republiky 19
Lučenec
  (from: 04/03/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Judita Magová - Člen
Námestie Republiky 19
Lučenec
  (from: 09/29/1994 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú spolu dvaja ľubovoľní členovia predstavestva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, svojim menám a funkciám podpisujúci členovia predstavenstva a.s. pripoja svoje podpisy.
  (from: 04/03/1996 until: 11/23/2021)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje ľubovoľný člen predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, svojmu menu a fun- kcii podpisujúci člen predstavenstva a.s. pripojí svoj podpis.
  (from: 09/29/1994 until: 04/02/1996)
Capital: 
116 729 000 Sk
  (from: 09/29/1994 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 116729
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/03/1996 until: 11/23/2021)
Number of shares: 116729
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/29/1994 until: 04/02/1996)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/06/1999
  (from: 04/09/1999)
Supervisory board: 
JUDr. Alexander Filo - Člen
Námestie Republiky 20
Lučenec
  (from: 09/29/1994 until: 11/29/1995)
Ing. Juraj Flank - Člen
Dobšinského 11
Lučenec
  (from: 09/29/1994 until: 11/29/1995)
Ing. Juraj Flank - Člen
Dobšinského 11
Lučenec
  (from: 04/03/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Dušan Gajdušek - Člen
Poľnohospodárska 7
Trenčín - Záblatie
  (from: 09/29/1994 until: 11/29/1995)
Dušan Hlavinka - Člen
51
Chmeľov
  (from: 04/03/1996 until: 11/23/2021)
Stanislav Jačmeník - Člen
120
Buzitka
  (from: 11/30/1995 until: 04/02/1996)
Ing. Ján Kučera - Člen
Bujnákova 15
Bratislava
  (from: 11/30/1995 until: 11/23/2021)
Jozef Líška - Člen
Ružiná 203
Divín
  (from: 11/30/1995 until: 04/02/1996)
Milan Marcinek - Člen
Rúbanisko III/46
Lučenec
  (from: 09/29/1994 until: 11/29/1995)
Milan Marcinek - Člen
Rúbanisko III 146
Lučenec
  (from: 11/30/1995 until: 11/23/2021)
Ing. Aladár Mikuláš - Člen
Bottova 412/36
Bošany
  (from: 09/29/1994 until: 11/29/1995)
Ing. Ľuboslava Sosenková - Člen
Medzilaborecká 25
Bratislava
  (from: 11/30/1995 until: 11/23/2021)
Milan Táčik - Člen
Osloboditeľov 3
Lučenec
  (from: 09/29/1994 until: 11/29/1995)
Milan Táčik - Člen
Osloboditeľov 3
Lučenec
  (from: 11/30/1995 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/02/2006
  (from: 01/04/2007)
 Liquidators:
Zoltán Mag
Námestie Republiky 19
Lučenec 984 01
From: 11/20/2007
  (from: 04/23/2008 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Ing. Judita Magová
Námestie Republiky 19
Lučenec 984 01
From: 11/20/2007
  (from: 04/23/2008 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná každý likvidátor samostatne.
  (from: 04/23/2008 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.9.1994 rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo a schválením stanov + akciová spoločnosť bola založená v súlade s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku č. 29 zo dňa 21.6.1994. . Stary spis: Sa 721
  (from: 09/29/1994 until: 11/23/2021)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1995 bola schválená zmena stanov
  (from: 11/30/1995 until: 11/23/2021)
. Zmeny boli odsúhlasené valným zhromaždením dňa 19.1.1996
  (from: 04/03/1996 until: 11/23/2021)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 06.04.1999, č.k. 25-24K 468/98 - 32, bol vyhlásený kon- kurz na majetok spoločnosti LUTE a.s., so sídlom Luče- nec, Gemerská cesta 1, IČO 31 615 562. Za správcu konkurznej podstaty bol určený JUDr. Pavol Vrška, so sídlom Veľký Krtíš, Nemocničná 4.
  (from: 04/09/1999 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 18.04.2006, č.k. 25-24K 456/98-755, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.06.2006 bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na spoločnosť LUTE, a.s., so sídlom 984 01 Lučenec, Gemerská cesta 1, IČO: 31 615 562 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení JUDr. Pavla Vršku funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 01/04/2007 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person