Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  221/S

Obchodné meno: 
LUTE, a.s. "v likvidácii"
  (od: 23.04.2008 do: 23.11.2021)
LUTE, a.s.
  (od: 29.09.1994 do: 22.04.2008)
Sídlo: 
Gemerská cesta 1
Lučenec 984 01
  (od: 29.09.1994 do: 23.11.2021)
IČO: 
31 615 562
  (od: 29.09.1994)
Deň zápisu: 
01.10.1994
  (od: 29.09.1994)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.09.1994)
Predmet činnosti: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.09.1994 do: 23.11.2021)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 29.09.1994 do: 23.11.2021)
výroba a predaj tkanín a konfekcie
  (od: 29.09.1994 do: 23.11.2021)
spracovanie textilného odpadu
  (od: 29.09.1994 do: 23.11.2021)
predaj upravenenej vody a jej čistenie
  (od: 29.09.1994 do: 23.11.2021)
výroba a predaj elektrickej energie a tepelnej energie
  (od: 29.09.1994 do: 23.11.2021)
prenajímanie skladových a výrobných priestorov
  (od: 29.09.1994 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.04.1996 do: 23.11.2021)
predstavenstvo
  (od: 29.09.1994 do: 02.04.1996)
Ing. Eva Džupajová - Člen
Rúbanisko II/62
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1994 do: 02.04.1996)
Ing. Vítězslav Kautzký - Člen
Rúbanisko II/62
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1994 do: 02.04.1996)
JUDr.Ing. Jaroslav Komora - Člen
Sázavského 15
Bardejov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.1996 do: 23.11.2021)
Ing. Viera Končošová - Člen
Riečna 2
Vidiná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1994 do: 02.04.1996)
Zoltán Mag - Člen
Námestie republiky 19
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.1996 do: 23.11.2021)
Ing. Judita Magová - Člen
Námestie Republiky 19
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1994 do: 23.11.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú spolu dvaja ľubovoľní členovia predstavestva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, svojim menám a funkciám podpisujúci členovia predstavenstva a.s. pripoja svoje podpisy.
  (od: 03.04.1996 do: 23.11.2021)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje ľubovoľný člen predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, svojmu menu a fun- kcii podpisujúci člen predstavenstva a.s. pripojí svoj podpis.
  (od: 29.09.1994 do: 02.04.1996)
Základné imanie: 
116 729 000 Sk
  (od: 29.09.1994 do: 23.11.2021)
Akcie: 
Počet: 116729
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.04.1996 do: 23.11.2021)
Počet: 116729
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.09.1994 do: 02.04.1996)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 6.4.1999
  (od: 09.04.1999)
Dozorná rada: 
JUDr. Alexander Filo - Člen
Námestie Republiky 20
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1994 do: 29.11.1995)
Ing. Juraj Flank - Člen
Dobšinského 11
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1994 do: 29.11.1995)
Ing. Juraj Flank - Člen
Dobšinského 11
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.1996 do: 23.11.2021)
Ing. Dušan Gajdušek - Člen
Poľnohospodárska 7
Trenčín - Záblatie
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1994 do: 29.11.1995)
Dušan Hlavinka - Člen
51
Chmeľov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.1996 do: 23.11.2021)
Stanislav Jačmeník - Člen
120
Buzitka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1995 do: 02.04.1996)
Ing. Ján Kučera - Člen
Bujnákova 15
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1995 do: 23.11.2021)
Jozef Líška - Člen
Ružiná 203
Divín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1995 do: 02.04.1996)
Milan Marcinek - Člen
Rúbanisko III/46
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1994 do: 29.11.1995)
Milan Marcinek - Člen
Rúbanisko III 146
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1995 do: 23.11.2021)
Ing. Aladár Mikuláš - Člen
Bottova 412/36
Bošany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1994 do: 29.11.1995)
Ing. Ľuboslava Sosenková - Člen
Medzilaborecká 25
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1995 do: 23.11.2021)
Milan Táčik - Člen
Osloboditeľov 3
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1994 do: 29.11.1995)
Milan Táčik - Člen
Osloboditeľov 3
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.1995 do: 23.11.2021)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 2.6.2006
  (od: 04.01.2007)
 Likvidátor:
Zoltán Mag
Námestie Republiky 19
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 20.11.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2008 do: 23.11.2021)
 Likvidátor:
Ing. Judita Magová
Námestie Republiky 19
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 20.11.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2008 do: 23.11.2021)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý likvidátor samostatne.
  (od: 23.04.2008 do: 23.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.9.1994 rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo a schválením stanov + akciová spoločnosť bola založená v súlade s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku č. 29 zo dňa 21.6.1994. . Stary spis: Sa 721
  (od: 29.09.1994 do: 23.11.2021)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1995 bola schválená zmena stanov
  (od: 30.11.1995 do: 23.11.2021)
. Zmeny boli odsúhlasené valným zhromaždením dňa 19.1.1996
  (od: 03.04.1996 do: 23.11.2021)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 06.04.1999, č.k. 25-24K 468/98 - 32, bol vyhlásený kon- kurz na majetok spoločnosti LUTE a.s., so sídlom Luče- nec, Gemerská cesta 1, IČO 31 615 562. Za správcu konkurznej podstaty bol určený JUDr. Pavol Vrška, so sídlom Veľký Krtíš, Nemocničná 4.
  (od: 09.04.1999 do: 23.11.2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 18.04.2006, č.k. 25-24K 456/98-755, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.06.2006 bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na spoločnosť LUTE, a.s., so sídlom 984 01 Lučenec, Gemerská cesta 1, IČO: 31 615 562 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení JUDr. Pavla Vršku funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 04.01.2007 do: 23.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  15.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)