Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  224/S

Business name: 
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
  (from: 09/30/1994)
Registered seat: 
Môťovská cesta 259/11
Zvolen 960 03
  (from: 09/30/1994)
Identification number (IČO): 
31 615 783
  (from: 09/30/1994)
Date of entry: 
10/01/1994
  (from: 09/30/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/30/1994)
Objects of the company: 
údržba a opravy dopravných prostriedkov
  (from: 09/11/1995)
výroba, opravy a údržba špeciálnych strojov a zariadení v doprave (koľajových)
  (from: 09/11/1995)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 09/11/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 09/11/1995)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 02/11/1997)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/15/1997)
čalunícke práce
  (from: 05/27/1998)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 05/27/1998)
vydávanie certifikátov o overovaní bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v prevádzke, stanovených STN 21 0700
  (from: 10/02/2003)
podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 10/08/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/08/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/08/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/08/2003)
rekonštrukcia, výroba, prestavba, modernizácia, údržba a opravy železničných koľajových vozidiel a sústredené opravy komponentov železničných koľajových vozidiel pre železničné vozidlá hnacie, špeciálne a osobné
  (from: 11/11/2010)
vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel železničných a špeciálnych dráh
  (from: 07/31/2014)
nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel
  (from: 07/31/2014)
vykonávanie určených činností: montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky pre elektrické zariadenia železničných dráh
  (from: 07/31/2014)
vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových
  (from: 07/31/2014)
vykonávanie montáží, opráv, revízií, skúšok a prehliadok oceľových konštrukcií určených technických zariadeni zdvíhacích a dopravných
  (from: 07/31/2014)
zváranie dráhových vozidiel
  (from: 07/31/2014)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie elektrických zariadení nad 1000 V
  (from: 07/31/2014)
revízie elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy "A", revízie elektrických trakčných zariadení hnacích vozidiel nezávislej vozby a železničných koľajových vozidiel
  (from: 07/31/2014)
defektoskopické kontroly a diagnostika materiálov
  (from: 07/31/2014)
kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
  (from: 07/31/2014)
veda, výskum a vývoj v strojárskej výrobe
  (from: 07/31/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/31/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/31/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/31/2014)
sprostredkovani obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 07/31/2014)
pohostinská činnosť
  (from: 07/31/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/15/1996)
Ing. Ľuboslava Wallnerová - Member of the Board of Directors
Obrancov Mieru 374/4
Gbely 908 45
From: 05/31/2021
  (from: 08/12/2021)
PhDr. Vladimír Poór - Chairman of the Board of Directors
Leoša Janáčka 34
Trnava 917 01
From: 05/31/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Miloš Kyselica - Vice-chairman of the Board of Directors
Bajanova 16
Skalica 909 01
From: 05/31/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Alexej Beljajev - Member of the Board of Directors
Ľubovianska 3195/4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 05/31/2021
  (from: 08/12/2021)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva.
  (from: 04/04/2008)
Capital: 
11 899 776,65 EUR Paid up: 11 899 776,65 EUR
  (from: 12/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 358535
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 12/01/2009)
Supervisory board: 
Ing. Peter Debnár
Na Hôrke 14/1762
Zvolen 960 01
From: 09/22/2017
  (from: 12/01/2017)
Štefan Tuček
Nográdyho 561/4
Zvolen 960 01
From: 09/22/2017
  (from: 12/01/2017)
Ing. Martin Poór
Adama Štrekára 41
Trnava 917 08
From: 05/31/2021
  (from: 08/12/2021)
JUDr. Michal Lazar
Strmý vŕšok 8173/173
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 05/31/2021
  (from: 08/12/2021)
Ing. Marek Piaček
Hadriana Radvániho 9239/27
Trnava 917 01
From: 05/31/2021
  (from: 08/12/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.9.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov, v súlade s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 13 zo dňa 16.6.1994 v súlade s ust. zák. č. 92/1991 Zb. a v znení neskorších predpisov. . Stary spis: Sa 730
  (from: 09/30/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.5.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/11/1995)
. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 16.02.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/15/1996)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom 15.10.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/11/1997)
. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 3.4.1997 schválilo zmenu stanov.
  (from: 05/15/1997)
. Valné zhromaždenie konané dňa 30.4.1998 schválilo zmenu stanov.
  (from: 05/27/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.4.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/12/1999)
. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 28.12.2001 prijalo zmenu stanov akciovej spoločnosti.
  (from: 11/29/2002)
. Valné zhromaždenie konané 9.5.2002 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/02/2003)
. Na valnom zhromaždení dňa 29.4.2003 bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 10/08/2003)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person