Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  224/S

Obchodné meno: 
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
  (od: 30.09.1994)
Sídlo: 
Môťovská cesta 259/11
Zvolen 960 03
  (od: 30.09.1994)
IČO: 
31 615 783
  (od: 30.09.1994)
Deň zápisu: 
01.10.1994
  (od: 30.09.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.09.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
údržba a opravy dopravných prostriedkov
  (od: 11.09.1995)
výroba, opravy a údržba špeciálnych strojov a zariadení v doprave (koľajových)
  (od: 11.09.1995)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 11.09.1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 11.09.1995)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (od: 11.02.1997)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 15.05.1997)
čalunícke práce
  (od: 27.05.1998)
organizovanie kurzov a školení
  (od: 27.05.1998)
vydávanie certifikátov o overovaní bezpečnostných parametrov tvárniacich strojov v prevádzke, stanovených STN 21 0700
  (od: 02.10.2003)
podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (od: 08.10.2003)
faktoring a forfaiting
  (od: 08.10.2003)
automatizované spracovanie dát
  (od: 08.10.2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 08.10.2003)
rekonštrukcia, výroba, prestavba, modernizácia, údržba a opravy železničných koľajových vozidiel a sústredené opravy komponentov železničných koľajových vozidiel pre železničné vozidlá hnacie, špeciálne a osobné
  (od: 11.11.2010)
vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel železničných a špeciálnych dráh
  (od: 31.07.2014)
nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel
  (od: 31.07.2014)
vykonávanie určených činností: montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky pre elektrické zariadenia železničných dráh
  (od: 31.07.2014)
vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových
  (od: 31.07.2014)
vykonávanie montáží, opráv, revízií, skúšok a prehliadok oceľových konštrukcií určených technických zariadeni zdvíhacích a dopravných
  (od: 31.07.2014)
zváranie dráhových vozidiel
  (od: 31.07.2014)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie elektrických zariadení nad 1000 V
  (od: 31.07.2014)
revízie elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy "A", revízie elektrických trakčných zariadení hnacích vozidiel nezávislej vozby a železničných koľajových vozidiel
  (od: 31.07.2014)
defektoskopické kontroly a diagnostika materiálov
  (od: 31.07.2014)
kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
  (od: 31.07.2014)
veda, výskum a vývoj v strojárskej výrobe
  (od: 31.07.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 31.07.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 31.07.2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 31.07.2014)
sprostredkovani obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 31.07.2014)
pohostinská činnosť
  (od: 31.07.2014)
podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (od: 31.07.2014 do: 04.11.2014)
faktoring a forfaiting
  (od: 31.07.2014 do: 04.11.2014)
automatizované spracovanie dát
  (od: 31.07.2014 do: 04.11.2014)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 31.07.2014 do: 04.11.2014)
kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
  (od: 08.10.2003 do: 30.07.2014)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (od: 31.07.2014 do: 04.11.2014)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.07.2014 do: 04.11.2014)
čalunícke práce
  (od: 31.07.2014 do: 04.11.2014)
organizovanie kurzov a školení
  (od: 31.07.2014 do: 04.11.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zhromažďovanie, úprava a odpredaj za účelom druhotného využitia odpadu kódu 35103 - O - železný šrot, vrátane dopravných prostriedkov a zariadení /najmä lokomotívy a vozový park, lietadlá, plativdlá/ určených na využitie ako druhotná surovina zatriedený ako ostatný odpad
  (od: 20.04.1999 do: 30.07.2014)
kalibrácia v zmysle Vyhlášky č. 69/1991 Zb.-meradlá: dĺžky, elektrických veličín, tlaku a teploty
  (od: 12.07.1999 do: 07.10.2003)
rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 02.10.2003 do: 30.07.2014)
veda, výskum a vývoj v strojárskej výrobe
  (od: 27.05.1998 do: 30.07.2014)
údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálnych strojov, zariadení a materiálu vrátane revízií a diagnostiky
  (od: 30.09.1994 do: 10.09.1995)
metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálnych veličín
  (od: 30.09.1994 do: 10.09.1995)
výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení vrátane revízií a diagnostiky
  (od: 30.09.1994 do: 10.09.1995)
poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích a kultúrnych zariadeniach
  (od: 30.09.1994 do: 10.09.1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 31.07.2014 do: 04.11.2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 11.09.1995 do: 30.07.2014)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 11.09.1995 do: 30.07.2014)
poskytovanie závodného stravovania
  (od: 11.09.1995 do: 30.07.2014)
cestná nákladná doprava
  (od: 02.11.1995 do: 30.07.2014)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (od: 02.11.1995 do: 30.07.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 02.11.1995 do: 30.07.2014)
zhromažďovanie a úprava odpadu kódu 52 101 - odpadová akumulátorová kyselina
  (od: 02.11.1995 do: 30.07.2014)
zvarovanie koľajových vozidiel a vyhradených koľajových zariadení v doprave
  (od: 11.09.1995 do: 30.07.2014)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení (tlakové)
  (od: 11.09.1995 do: 30.07.2014)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení (zdvíhacie)
  (od: 11.09.1995 do: 30.07.2014)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie elektrických zariadení nad 1000 V
  (od: 11.09.1995 do: 30.07.2014)
revízie elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy "A", revízie elektrických trakčných zariadení hnacích vozidiel nezávislej vozby a železničných koľajových vozidiel
  (od: 11.09.1995 do: 30.07.2014)
defektoskopické kontroly a diagnostika materiálov
  (od: 11.09.1995 do: 30.07.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.05.1996)
predstavenstvo
  (od: 30.09.1994 do: 14.05.1996)
PhDr. Vladimír Poór - Predseda predstavenstva
Leoša Janáčka 34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 31.05.2021
  (od: 12.08.2021)
Ing. Miloš Kyselica - Podpredseda predstavenstva
Bajanova 16
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 31.05.2021
  (od: 12.08.2021)
Ing. Alexej Beljajev - Člen predstavenstva
Ľubovianska 3195/4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Vznik funkcie: 31.05.2021
  (od: 12.08.2021)
Ing. Zdenko Lančarič - Člen predstavenstva
Golfova 318
Hrubá Borša 900 50
Vznik funkcie: 07.11.2022
  (od: 03.12.2022)
Alexej Beljajev - člen
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 24.09.2005 do: 03.11.2005)
Ing. Alexej Beljajev - člen
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 04.11.2005 do: 05.02.2008)
Ing. Alexej Beljajev - člen
Ľubovnianska 4
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 26.07.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 05.02.2008)
Ing. Alexej Beljajev - člen
Rybárska brána 8
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 30.07.2014)
Ing. Alexej Beljajev - člen
Rybárska brána 8
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 17.01.2008 Skončenie funkcie: 11.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.07.2014)
Ing. Alexej Beljajev - člen
Rybárska brána 8
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 11.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 11.08.2021)
Ing. Alexej Beljajev - člen
Rybárska brána 8
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 11.06.2014 Skončenie funkcie: 31.05.2021
  (od: 12.08.2021 do: 11.08.2021)
Ing. Ondrej Bielek - Člen
Jazmínova 4
Zvolen
  (od: 02.11.1995 do: 08.11.1995)
Ing. Ondrej Bielek - Člen
Jazmínová 4
Zvolen
  (od: 30.09.1994 do: 01.11.1995)
Ondrej Bielek - člen
Jazmínová 4
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 24.09.2005 do: 03.11.2005)
Ing. Ondrej Bielek - člen
Jazmínová 4
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 04.11.2005 do: 05.02.2008)
Ing. Ondrej Bielek - člen
Jazmínová 4
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.07.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 05.02.2008)
Ing. Ondrej Bielek - Podpredseda
Jazmínova 4
Zvolen
  (od: 09.11.1995 do: 23.09.2005)
Ing. Ondrej Bielek - Podpredseda
Jazmínova 4
Zvolen
Skončenie funkcie: 26.07.2005
  (od: 24.09.2005 do: 23.09.2005)
Ing. Ján Duda - Člen
Poľná 3
Banská Bystrica
  (od: 30.09.1994 do: 01.11.1995)
Ing. Ján Duda - Podpredseda
Poľná 3
Banská Bystrica
  (od: 02.11.1995 do: 08.11.1995)
Ing. Vladimír Garaj - Člen
Šoltésovej 2508
Zvolen
  (od: 30.09.1994 do: 01.11.1995)
Ing. Vladimír Garaj - Predseda
Šoltésovej 2508
Zvolen
  (od: 02.11.1995 do: 08.11.1995)
Miloš Jaroška - člen
P. Mudroňa 9
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 24.09.2005 do: 03.11.2005)
Ing. Miloš Jaroška - člen
P. Mudroňa 9
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 04.11.2005 do: 05.02.2008)
Ing. Miloš Jaroška - člen
P. Mudroňa 9
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 26.07.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 05.02.2008)
Ing. Miloš Jaroška - člen
P. Mudroňa 9
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 30.07.2014)
Ing. Miloš Jaroška - člen
P. Mudroňa 9
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 17.01.2008 Skončenie funkcie: 11.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.07.2014)
Ing. Miloš Jaroška - člen
P. Mudroňa 9
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 11.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 29.02.2016)
Ing. Miloš Jaroška - člen
P. Mudroňa 9
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 11.06.2014 Skončenie funkcie: 31.12.2015
  (od: 01.03.2016 do: 29.02.2016)
Ing. Ján Krajč - Člen
Študentská 1688/8
Zvolen
  (od: 09.11.1995 do: 12.05.2004)
Ján Krajč - člen
Podbeľová 8287/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 24.09.2005 do: 03.11.2005)
Ing. Ján Krajč - Člen
Podbeľová 8286/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 09.11.1995
  (od: 13.05.2004 do: 23.09.2005)
Ing. Ján Krajč - Člen
Podbeľová 8286/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 09.11.1995 Skončenie funkcie: 26.07.2005
  (od: 24.09.2005 do: 23.09.2005)
Ing. Ján Krajč - člen
Podbeľová 8287/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 04.11.2005 do: 05.02.2008)
Ing. Ján Krajč - člen
Podbeľová 8287/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.07.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 05.02.2008)
Ing. Ján Krajč - člen
Podbeľová 8287/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 15.02.2012)
Ing. Ján Krajč - člen
Podbeľová 8287/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.01.2008 Skončenie funkcie: 31.01.2011
  (od: 16.02.2012 do: 15.02.2012)
Ing. Miloš Kyselica - člen
Bajanova 16
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 01.02.2012
  (od: 16.02.2012 do: 30.07.2014)
Ing. Miloš Kyselica - člen
Bajanova 16
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 01.02.2012 Skončenie funkcie: 11.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.07.2014)
Ing. Miloš Kyselica - člen
Bajanova 16
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 11.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 02.06.2017)
Ing. Miloš Kyselica - podpredseda predstavenstva
Bajanova 16
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 11.06.2014
  (od: 03.06.2017 do: 11.08.2021)
Ing. Miloš Kyselica - podpredseda predstavenstva
Bajanova 16
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 11.06.2014 Skončenie funkcie: 31.05.2021
  (od: 12.08.2021 do: 11.08.2021)
Miroslav Náhlik - podpredseda
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 15.02.2012)
Mgr. Miroslav Náhlik - podpredseda
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 17.01.2008
  (od: 16.02.2012 do: 04.07.2013)
PhDr. Miroslav Náhlik - podpredseda
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 17.01.2008
  (od: 05.07.2013 do: 30.07.2014)
PhDr. Miroslav Náhlik - podpredseda
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 17.01.2008 Skončenie funkcie: 11.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.07.2014)
PhDr. Miroslav Náhlik - podpredseda predstavenstva
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 11.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 02.06.2017)
PhDr. Miroslav Náhlik - podpredseda predstavenstva
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 11.06.2014 Skončenie funkcie: 18.05.2017
  (od: 03.06.2017 do: 02.06.2017)
Daniela Náhliková - člen predstavenstva
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 28.09.2017
  (od: 01.12.2017 do: 22.05.2020)
Daniela Náhliková - člen predstavenstva
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 28.09.2017 Skončenie funkcie: 03.04.2020
  (od: 23.05.2020 do: 22.05.2020)
Ing. Roman Palaj - člen predstavenstva
Pod hájikom 3/102
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 24.02.2017
  (od: 14.03.2017 do: 22.05.2020)
Ing. Roman Palaj - člen predstavenstva
Pod hájikom 3/102
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 24.02.2017 Skončenie funkcie: 03.04.2020
  (od: 23.05.2020 do: 22.05.2020)
Ing. Juraj Pilát - predseda
F.Hečku 1747/12
Zvolen
  (od: 09.11.1995 do: 12.05.2004)
Juraj Pilát - predseda
Podbeľová 8286/13
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 24.09.2005 do: 03.11.2005)
Ing. Juraj Pilát - predseda
Podbeľová 8286/13
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 09.11.1995
  (od: 13.05.2004 do: 23.09.2005)
Ing. Juraj Pilát - predseda
Podbeľová 8286/13
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 09.11.1995 Skončenie funkcie: 26.07.2005
  (od: 24.09.2005 do: 23.09.2005)
Ing. Juraj Pilát - predseda
Podbeľová 8286/13
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 04.11.2005 do: 05.02.2008)
Ing. Juraj Pilát - predseda
Podbeľová 8286/13
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.07.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 05.02.2008)
Vladimír Poór - predseda
L. Janáčka 34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 15.02.2012)
Ing. Ladislav Poór - člen
Hurbanova 539/13
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 11.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 05.04.2017)
Ing. Ladislav Poór - člen
Hurbanova 539/13
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 11.06.2014 Skončenie funkcie: 24.03.2017
  (od: 06.04.2017 do: 05.04.2017)
Ing. Ladislav Poór - člen predstavenstva
Hurbanova 13/539
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 19.06.2013
  (od: 05.07.2013 do: 30.07.2014)
Ing. Ladislav Poór - člen predstavenstva
Hurbanova 13/539
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 19.06.2013 Skončenie funkcie: 11.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.07.2014)
Mgr. Vladimír Poór - predseda
L. Janáčka 34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 17.01.2008
  (od: 16.02.2012 do: 04.07.2013)
PhDr. Vladimír Poór - predseda
L. Janáčka 34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 17.01.2008
  (od: 05.07.2013 do: 30.07.2014)
PhDr. Vladimír Poór - predseda
L. Janáčka 34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 17.01.2008 Skončenie funkcie: 11.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.07.2014)
PhDr. Vladimír Poór - predseda predstavenstva
L. Janáčka 34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 11.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 11.08.2021)
PhDr. Vladimír Poór - predseda predstavenstva
L. Janáčka 34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 11.06.2014 Skončenie funkcie: 31.05.2021
  (od: 12.08.2021 do: 11.08.2021)
Ján Rajnic - člen
P. Mudroňa 7
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 15.02.2012)
Ján Rajnic - člen
P. Mudroňa 7
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 17.01.2008 Skončenie funkcie: 31.01.2011
  (od: 16.02.2012 do: 15.02.2012)
Ján Rajnic - podpredseda
P. Mudroňa 7
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 24.09.2005 do: 05.02.2008)
Ján Rajnic - podpredseda
P. Mudroňa 7
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 26.07.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 05.02.2008)
Ing. Jaroslav Stríž - člen
Mýtna 2111/34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.02.2012
  (od: 16.02.2012 do: 04.07.2013)
Ing. Jaroslav Stríž - člen
Mýtna 2111/34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.02.2012 Skončenie funkcie: 18.06.2013
  (od: 05.07.2013 do: 04.07.2013)
Ing. Štefan Ujhelyi - Člen
Adámiho 24
Bratislava
  (od: 30.09.1994 do: 01.11.1995)
Ing. Ľuboslava Wallnerová
Obrancov Mieru 374/4
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 03.04.2020
  (od: 23.05.2020 do: 11.08.2021)
Ing. Ľuboslava Wallnerová
Obrancov Mieru 374/4
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 03.04.2020 Skončenie funkcie: 31.05.2021
  (od: 12.08.2021 do: 11.08.2021)
Ing. Ľuboslava Wallnerová - Člen predstavenstva
Obrancov Mieru 374/4
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 31.05.2021 Skončenie funkcie: 07.11.2022
  (od: 03.12.2022 do: 02.12.2022)
Ing. Ľuboslava Wallnerová - Člen predstavenstva
Obrancov Mieru 374/4
Gbely 908 45
Vznik funkcie: 31.05.2021
  (od: 12.08.2021 do: 02.12.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva.
  (od: 04.04.2008)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva, okrem prevodov nehnuteľného majetku, kde za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva.
  (od: 24.09.2005 do: 03.04.2008)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva vo všetkých veciach. Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
  (od: 15.05.1996 do: 23.09.2005)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 30.09.1994 do: 14.05.1996)
Dozorná rada: 
Ing. Peter Debnár
Na Hôrke 14/1762
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 22.09.2017
  (od: 01.12.2017)
Štefan Tuček
Nográdyho 561/4
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 22.09.2017
  (od: 01.12.2017)
Ing. Martin Poór
Adama Štrekára 41
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 31.05.2021
  (od: 12.08.2021)
JUDr. Michal Lazar
Strmý vŕšok 8173/173
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 31.05.2021
  (od: 12.08.2021)
Ing. Marek Piaček
Hadriana Radvániho 9239/27
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 31.05.2021
  (od: 12.08.2021)
Ing. Jozef Antoš - Člen
Dopravná 10
Bratislava
  (od: 15.05.1996 do: 27.11.1996)
Ing. Ondrej Bielek
Jazmínová 4
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 15.02.2012)
Ing. Ondrej Bielek
Jazmínová 4
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.01.2008 Skončenie funkcie: 31.01.2012
  (od: 16.02.2012 do: 15.02.2012)
Ing. Jaroslav Čief - Člen
Družstevná 26
Sliač
  (od: 30.09.1994 do: 01.11.1995)
Ing. Jaroslav Čief - Člen
Družstevná 26
Sliač
  (od: 02.11.1995 do: 25.08.1996)
Ing. Jozef Ferek - Člen
Tulská 2238/11
Zvolen
  (od: 30.09.1994 do: 10.09.1995)
Ing. Pavol Gábor - člen
Kapicova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 29.04.2003
  (od: 08.10.2003 do: 20.06.2006)
Ing. Pavol Gábor - člen
Kapicova 4
Bratislava
Vznik funkcie: 29.04.2003 Skončenie funkcie: 27.04.2006
  (od: 21.06.2006 do: 20.06.2006)
Ing. Juraj Gaško - Podpredseda
A. Hlinku 2359/4
Zvolen
  (od: 12.07.1999 do: 01.06.2000)
Dušan Hulla
Záhonok 1687/6
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 24.09.2005 do: 05.02.2008)
Dušan Hulla
Záhonok 1687/6
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.07.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 05.02.2008)
Dušan Hulla
Záhonok 1687/6
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 15.02.2012)
Dušan Hulla
Záhonok 1687/6
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.01.2008 Skončenie funkcie: 31.01.2011
  (od: 16.02.2012 do: 15.02.2012)
Ing. Štefan Chocholák - Podpredseda
Trnavská 44
Bratislava
  (od: 15.05.1996 do: 27.11.1996)
Ing. Vincent Jelemenský - Člen
Cpinova 15
Modra
  (od: 30.09.1994 do: 10.09.1995)
Ján Jombík
J.R.Poničana 753/39
Očová 962 23
Vznik funkcie: 20.04.2006
  (od: 21.06.2006 do: 25.05.2011)
Ján Jombík
J.R.Poničana 753/39
Očová 962 23
Vznik funkcie: 20.04.2006 Skončenie funkcie: 20.04.2011
  (od: 26.05.2011 do: 25.05.2011)
Ing. Ján Jombík - člen
J.R. Poničana 753/39
Očová
  (od: 29.06.2001 do: 20.06.2006)
Ing. Ján Jombík - člen
J.R. Poničana 753/39
Očová
Skončenie funkcie: 20.04.2006
  (od: 21.06.2006 do: 20.06.2006)
Ing. Ľubomíra Jurčová
895
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 01.02.2012
  (od: 16.02.2012 do: 29.02.2016)
Ing. Ľubomíra Jurčová
895
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 01.02.2012 Skončenie funkcie: 31.12.2015
  (od: 01.03.2016 do: 29.02.2016)
Ing. Ján Kačica - Podpredseda
Bernolákova 68
Žilina
  (od: 28.11.1996 do: 10.11.1997)
Ing. Pavel Kmeť - Člen
MDŽ 16
Sliač
  (od: 15.05.1996 do: 01.06.2007)
Ing. Pavel Kmeť - Člen
MDŽ 16
Sliač
Skončenie funkcie: 26.04.2007
  (od: 02.06.2007 do: 01.06.2007)
Ľubomír Krištof
Tulská 2238/7
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 20.04.2006
  (od: 21.06.2006 do: 25.05.2011)
Ľubomír Krištof
Tulská 2238/7
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 20.04.2006 Skončenie funkcie: 20.04.2011
  (od: 26.05.2011 do: 25.05.2011)
Ing. Ľubomír Krištof
Tulská 2238/7
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 21.04.2011
  (od: 26.05.2011 do: 30.11.2017)
Ing. Ľubomír Krištof
Tulská 2238/7
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 21.04.2011 Skončenie funkcie: 22.09.2017
  (od: 01.12.2017 do: 30.11.2017)
Ing. Ľubomír Krištof - člen
Tulská 2238
Zvolen
  (od: 29.06.2001 do: 20.06.2006)
Ing. Ľubomír Krištof - člen
Tulská 2238
Zvolen
Skončenie funkcie: 20.04.2006
  (od: 21.06.2006 do: 20.06.2006)
Ing. Štefan Kuruc - Člen
Bukovčana 22
Bratislava
  (od: 30.09.1994 do: 10.09.1995)
Ing. Vladimír Lacko - Člen
Družstevná 26
Sliač
  (od: 30.09.1994 do: 10.09.1995)
Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 24.09.2005 do: 03.11.2005)
JUDr. Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 04.11.2005 do: 05.02.2008)
JUDr. Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 26.07.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 05.02.2008)
JUDr. Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 30.07.2014)
JUDr. Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 17.01.2008 Skončenie funkcie: 11.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.07.2014)
Ing. Pavol Ľupták - Člen
Partizánska 83
Turčianske Teplice
  (od: 11.09.1995 do: 01.11.1995)
Ing. Pavol Ľupták - Podpredseda
Partizánska 83
Turčianske Teplice
  (od: 02.11.1995 do: 14.05.1996)
Ing. Pavol Ľupták - Člen
Partizánska 83
Turčianske Teplice
  (od: 15.05.1996 do: 23.09.2005)
Ing. Pavol Ľupták - Člen
Partizánska 83
Turčianske Teplice
Skončenie funkcie: 26.07.2005
  (od: 24.09.2005 do: 23.09.2005)
Miroslav Náhlik
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 24.09.2005 do: 05.02.2008)
Miroslav Náhlik
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 26.07.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 05.02.2008)
PhDr. Peter Náhlik , PhD.
Ulica Františkánska 7401/29
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.02.2012
  (od: 16.02.2012 do: 01.06.2012)
PhDr. Peter Náhlik , PhD.
Ulica Františkánska 7401/29
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.02.2012 Skončenie funkcie: 18.05.2012
  (od: 02.06.2012 do: 01.06.2012)
Daniela Náhliková
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 18.05.2012
  (od: 02.06.2012 do: 30.11.2017)
Daniela Náhliková
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 18.05.2012 Skončenie funkcie: 28.09.2017
  (od: 01.12.2017 do: 30.11.2017)
PhDr. Mgr. Jana Náhliková , PhD.
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 28.09.2017
  (od: 01.12.2017 do: 22.05.2020)
PhDr. Mgr. Jana Náhliková , PhD.
Hlavná 11/6
Šúrovce 919 25
Vznik funkcie: 28.09.2017 Skončenie funkcie: 03.04.2020
  (od: 23.05.2020 do: 22.05.2020)
Rudolf Neumar
Ondavská 6
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 29.04.2004
  (od: 13.05.2004 do: 23.09.2005)
Rudolf Neumar
Ondavská 6
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 29.04.2004 Skončenie funkcie: 26.07.2005
  (od: 24.09.2005 do: 23.09.2005)
RNDr. Jozef Ondáš , CSc. - Člen
Alžbetina 26
Košice
  (od: 11.11.1997 do: 11.07.1999)
Ing. Dušan Pajdlhauser - Člen
Romanova 27
Bratislava
Skončenie funkcie: 29.04.2003
  (od: 12.07.1999 do: 07.10.2003)
Ing. Juraj Pilát
Podbeľová 8286/13
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 15.02.2012)
Ing. Juraj Pilát
Podbeľová 8286/13
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.01.2008 Skončenie funkcie: 31.01.2011
  (od: 16.02.2012 do: 15.02.2012)
Mgr. Branislav Pohanka
Medzi hrušky 2864/8
Lieskovec 962 21
Vznik funkcie: 21.04.2011
  (od: 26.05.2011 do: 30.11.2017)
Mgr. Branislav Pohanka
Medzi hrušky 2864/8
Lieskovec 962 21
Vznik funkcie: 21.04.2011 Skončenie funkcie: 01.07.2017
  (od: 01.12.2017 do: 30.11.2017)
Ing. Vladimír Ponický - člen
Ševčenkova 2
Bratislava
  (od: 02.06.2000 do: 12.05.2004)
Ing. Vladimír Ponický - člen
Ševčenkova 2
Bratislava
Skončenie funkcie: 29.04.2004
  (od: 13.05.2004 do: 12.05.2004)
Vladimír Poór
L. Janáčka 34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 24.09.2005 do: 05.02.2008)
Vladimír Poór
L. Janáčka 34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 26.07.2005 Skončenie funkcie: 17.01.2008
  (od: 06.02.2008 do: 05.02.2008)
Ing. Martin Poór
Leoša Janáčka 34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.02.2012
  (od: 16.02.2012 do: 30.11.2017)
Ing. Martin Poór
Leoša Janáčka 34
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.02.2012 Skončenie funkcie: 28.09.2017
  (od: 01.12.2017 do: 30.11.2017)
Ing. Bartolomej Sinai - Člen
Cesta pod Hradovou 24
Košice
  (od: 28.11.1996 do: 10.11.1997)
Ing. Ján Starinský - Člen
Hálova 2
Bratislava
  (od: 30.09.1994 do: 10.09.1995)
Ing. Matúš Šiagi - Člen
Zolná 2966
Zvolen
  (od: 30.09.1994 do: 01.11.1995)
Ing. Matúš Šiagi - Člen
Zolná 2966
Zvolen
  (od: 02.11.1995 do: 14.05.1996)
Ing. Ján Šikerle
Topoľová 1131/20
Sliač
Vznik funkcie: 26.07.2005
  (od: 07.12.2005 do: 20.06.2006)
Ing. Ján Šikerle
Topoľová 1131/20
Sliač
Vznik funkcie: 26.07.2005 Skončenie funkcie: 20.04.2006
  (od: 21.06.2006 do: 20.06.2006)
Ing. Ján Šikerle - predseda
Topoľová 1131/20
Sliač
  (od: 29.06.2001 do: 06.12.2005)
Ing. Dušan Vaník - Člen
A. Hlinku 2556
Zvolen
  (od: 30.09.1994 do: 01.11.1995)
Ing. Dušan Vaník - Predseda
A. Hlinku 2556/23
Zvolen
  (od: 02.11.1995 do: 28.06.2001)
Zlatica Volková
Sokolská 2518/48
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 20.04.2006
  (od: 21.06.2006 do: 25.05.2011)
Zlatica Volková
Sokolská 2518/48
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 20.04.2006 Skončenie funkcie: 20.04.2011
  (od: 26.05.2011 do: 25.05.2011)
Ing. Zlatica Volková - Člen
Sokolská 2518/48
Zvolen
  (od: 15.05.1996 do: 28.06.2001)
Ing. Viliam Vysočáni - Podpredseda
Kukučínova 1409
Zvolen
  (od: 11.11.1997 do: 11.07.1999)
Zdenko Zajac - Člen
Záhonok 1195/19
Zvolen
  (od: 11.09.1995 do: 01.11.1995)
Zdenko Zajac - Člen
Záhonok 1195/19
Zvolen
  (od: 02.11.1995 do: 14.05.1996)
Marta Zajacová - Člen
Záhonok 1195/19
Zvolen
  (od: 15.05.1996 do: 28.06.2001)
JUDr. Ľudmila Zvolenská - Člen
SNP 63
Senec
  (od: 30.09.1994 do: 01.11.1995)
JUDr. Ľudmila Zvolenská - Člen
SNP 63
Senec
  (od: 02.11.1995 do: 14.05.1996)
JUDr. Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 11.06.2014 Skončenie funkcie: 31.05.2021
  (od: 12.08.2021 do: 11.08.2021)
JUDr. Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 11.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 11.08.2021)
Ing. Martin Poór
Adama Štrekára 41
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 28.09.2017 Skončenie funkcie: 31.05.2021
  (od: 12.08.2021 do: 11.08.2021)
Ing. Martin Poór
Adama Štrekára 41
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 28.09.2017
  (od: 01.12.2017 do: 11.08.2021)
Ing. Marek Piaček
Ulica Hadriana Radvániho 9239/27
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 03.04.2020 Skončenie funkcie: 31.05.2021
  (od: 12.08.2021 do: 11.08.2021)
Ing. Marek Piaček
Ulica Hadriana Radvániho 9239/27
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 03.04.2020
  (od: 23.05.2020 do: 11.08.2021)
Výška základného imania: 
11 899 776,65 EUR Rozsah splatenia: 11 899 776,65 EUR
  (od: 01.12.2009)
358 535 000 Sk
  (od: 15.05.1997 do: 30.11.2009)
236 648 000 Sk
  (od: 30.09.1994 do: 14.05.1997)
Akcie: 
Počet: 358535
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 01.12.2009)
Počet: 358535
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.09.2005 do: 30.11.2009)
Počet: 358535
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií vydaných spoločnosťou je obmedzená predkúpnym právom zostávajúcich akcionárov podľa stanov spoločnosti.
  (od: 29.11.2002 do: 23.09.2005)
Počet: 358535
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.12.2000 do: 28.11.2002)
Počet: 358535
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 12.07.1999 do: 03.12.2000)
Počet: 358535
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.05.1997 do: 11.07.1999)
Počet: 236648
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.09.1994 do: 14.05.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.9.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov, v súlade s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 13 zo dňa 16.6.1994 v súlade s ust. zák. č. 92/1991 Zb. a v znení neskorších predpisov. . Stary spis: Sa 730
  (od: 30.09.1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.5.1995 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.09.1995)
. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 16.02.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.05.1996)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom 15.10.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.02.1997)
. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 3.4.1997 schválilo zmenu stanov.
  (od: 15.05.1997)
. Valné zhromaždenie konané dňa 30.4.1998 schválilo zmenu stanov.
  (od: 27.05.1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.4.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.07.1999)
. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 28.12.2001 prijalo zmenu stanov akciovej spoločnosti.
  (od: 29.11.2002)
. Valné zhromaždenie konané 9.5.2002 schválilo zmenu stanov.
  (od: 02.10.2003)
. Na valnom zhromaždení dňa 29.4.2003 bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné znenie.
  (od: 08.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  11.04.2024
Dátum výpisu:  14.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR