Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  228/S

Business name: 
ŽIVOT, Investičný fond, a.s.
  (from: 10/07/1994 until: 10/22/2018)
Registered seat: 
Horná 51
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/02/1995 until: 10/22/2018)
J. Kráľa 1
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/07/1994 until: 01/01/1995)
Identification number (IČO): 
31 616 135
  (from: 10/07/1994)
Date of entry: 
10/07/1994
  (from: 10/07/1994)
Date of deletion: 
10/23/2018
  (from: 10/23/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/23/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/07/1994)
Objects of the company: 
zhromažďovanie peňažných prostriedkov vydávaním akcií
  (from: 10/07/1994 until: 01/01/1995)
nákup a predaj cenných papierov, nehnuteľností, hnuteľných vecí, bankové operácie
  (from: 10/07/1994 until: 01/01/1995)
ďalšia činnosť vykonávaná podľa Zák. č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
  (from: 10/07/1994 until: 01/01/1995)
kolektívne investovanie v zmysle ustanovení zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov
  (from: 01/02/1995 until: 10/22/2018)
zhromažďovanie finančných prostriedkov
  (from: 01/02/1995 until: 10/22/2018)
investovanie peňažných prostriedkov do
  (from: 01/02/1995 until: 10/22/2018)
cenných papierov
  (from: 01/02/1995 until: 10/22/2018)
nákupu a predaja nehnuteľných vecí
  (from: 01/02/1995 until: 10/22/2018)
nákupu a predaja hnuteľných vecí
  (from: 01/02/1995 until: 10/22/2018)
vkladov podľa zmlúv o tichom spoločenstve
  (from: 01/02/1995 until: 10/22/2018)
ukladanie peňažných prostriedkov na zvláštny účet v banke
  (from: 01/02/1995 until: 10/22/2018)
obchodovanie s cennými papiermi v rozsahu stanovenom právnymi predpismi
  (from: 01/02/1995 until: 10/22/2018)
činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s kolektívnym investovaním
  (from: 01/02/1995 until: 10/22/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/02/1995 until: 10/22/2018)
Managing board
  (from: 10/07/1994 until: 01/01/1995)
Doc. Ing. Jozef Medveď - predseda
Poľná 100
Banská Bystrica
  (from: 10/07/1994 until: 01/01/1995)
Ing. Radko Voda - predseda
Bratislavská 23
Modra
  (from: 01/02/1995 until: 12/01/2016)
Ing. Radko Voda - predseda
Bratislavská 23
Modra
  (from: 12/02/2016 until: 10/22/2018)
Ing. Peter Subík - člen
Stanislavského 458
Ostrava -Svinov
Česká republika
  (from: 10/07/1994 until: 01/01/1995)
Ing. Dana Kaňoková - člen
60
Vyšní Lhoty
Česká republika
  (from: 10/07/1994 until: 10/22/2018)
Ing. Radim Němec - člen
Štěpánka 1780
Ostrava-Poruba
Česká republika
  (from: 01/02/1995 until: 10/22/2018)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná jeden člen predstavenstva - predseda Ing. Radko Voda a to tak, že k obchodnémumenu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/02/1995 until: 10/22/2018)
Za spoločnosť koná jeden člen predstavenstva - predseda Doc.Ing. Jozef Medveď a to tak, že k obchodnémumenu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/07/1994 until: 01/01/1995)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 10/07/1994 until: 10/22/2018)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/07/1994 until: 10/22/2018)
Supervisory board: 
Ing. Jaromír Klásek
Němcové 667
Ostrava - Poruba
Česká republika
  (from: 10/07/1994 until: 01/01/1995)
Ing. Martin Pučok
Neusova 38
Slavičín
Česká republika
  (from: 10/07/1994 until: 10/22/2018)
Ing. Petr Olka
Dr. Tyrše 3106
Frýdek- Místek
Česko
  (from: 10/07/1994 until: 10/22/2018)
Ing. Martin Konečný
Nad lipinou 1728
Frýdek- Místek
Česko
Until: 01/02/2000
  (from: 03/25/2017 until: 03/24/2017)
Ing. Martin Konečný
Nad lipinou 1728
Frýdek- Místek
Česko
  (from: 01/02/1995 until: 03/24/2017)
Other legal facts: 
Uznesením č.k. 61Cbr/75/2015- 30 zo dňa 26. 06. 2017 súd zrušil obchodnú spoločnosť ŽIVOT, Investičný fond, a.s., so sídlom Horná 51, 974 01 Baská Bystrica, IČO: 31 616 135, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sa, vo vložke číslo 228/S bez likvidácie.
  (from: 10/23/2018)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.8.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo a prijatím stanov. Investičný fond bol založený v súlade s rozhodnutím MF SR č. 414/19994/IF zo dňa 8.9.1994. Stary spis: Sa 737
  (from: 10/07/1994 until: 10/22/2018)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.10.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/02/1995 until: 10/22/2018)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person