Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  39518/B

Obchodné meno: 
DIXIA SOLLARIS, s.r.o.
  (od: 21.02.2006)
Sídlo: 
Nám. Slobody 11
Bratislava 811 06
  (od: 26.10.2007)
Nám. SNP 25
Bratislava 811 01
  (od: 21.02.2006 do: 25.10.2007)
IČO: 
36 281 212
  (od: 21.02.2006)
Deň zápisu: 
21.02.2006
  (od: 21.02.2006)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 21.02.2006)
Predmet podnikania (činnosti): 
správa vlastného majetku
  (od: 21.02.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 29.04.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 29.04.2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.04.2006)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.04.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.04.2006)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 29.04.2006)
prieskum trhu a verejnej mienky, marketing
  (od: 29.04.2006)
Spoločníci: 
Ing. Roman Čerepkai
Ostredská 13
Bratislava 821 02
  (od: 29.10.2009)
Ing. Igor Draškovič
Súmračná 26
Bratislava Rusovce 821 02
  (od: 04.08.2010)
Medzinárodná investičná banka
Masha Poryvaeva 7
Moskva 107078
Ruská federácia
  (od: 20.08.2010)
Roman Čerepkai
Ostredská 13
Bratislava 821 02
  (od: 21.02.2006 do: 28.10.2009)
Ing. Radovan Lahoda
Lesná 415/20
Marianka 900 33
  (od: 29.10.2009 do: 03.08.2010)
Radovan Lahoda
Lesná 20
Marianka 900 33
  (od: 21.02.2006 do: 28.10.2009)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Roman Čerepkai
Vklad: 32 945 EUR Splatené: 32 945 EUR
Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel pána Ing. Romana Čerepkaia zriadené v prospech Medzinárodnej investičnej banky, medzivládnej organizácie založenej a existujúcej podľa medzinárodného práva verejného Dohodou o založení Medzinárodnej investičnej banky uzavretou dňa 10. júla 1970 a zapísanej na Sekretariáte Organizácie spojených národov, so sídlom Masha Poryvaeva 7, 107078 Moskva, Ruská federácia, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 2. augusta 2010 (úradne overené podpisy dňa 11.08.2010) uzavretej medzi Ing. Romanom Čerepkaiom ako záložcom a Medzinárodnou investičnou bankou ako záložným veriteľom.
  (od: 20.08.2010)
Ing. Igor Draškovič
Vklad: 32 945 EUR Splatené: 32 945 EUR
Záložné právo: Záložné právo na obchodný podiel pána Ing. Igora Draškoviča zriadené v prospech Medzinárodnej investičnej banky, medzivládnej organizácie založenej a existujúcej podľa medzinárodného práva verejného Dohodou o založení Medzinárodnej investičnej banky uzavretou dňa 10. júla 1970 a zapísanej na Sekretariáte Organizácie spojených národov, so sídlom Masha Poryvaeva 7, 107078 Moskva, Ruská federácia, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 2. augusta 2010 (úradne overené podpisy dňa 11.08.2010) uzavretej medzi Ing. Igorom Draškovičom ako záložcom a Medzinárodnou investičnou bankou ako záložným veriteľom.
  (od: 20.08.2010)
Medzinárodná investičná banka
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
  (od: 20.08.2010)
Roman Čerepkai
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 21.02.2006 do: 28.10.2009)
Radovan Lahoda
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 21.02.2006 do: 28.10.2009)
Ing. Roman Čerepkai
Vklad: 33 320 EUR Splatené: 33 320 EUR
  (od: 29.10.2009 do: 19.08.2010)
Ing. Radovan Lahoda
Vklad: 33 320 EUR Splatené: 33 320 EUR
  (od: 29.10.2009 do: 03.08.2010)
Ing. Igor Draškovič
Vklad: 33 320 EUR Splatené: 33 320 EUR
  (od: 04.08.2010 do: 19.08.2010)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 30.01.2015)
konatelia
  (od: 21.02.2006 do: 29.01.2015)
Ing. Jozef Troják
Alžbetin dvor 961
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 10.05.2016
  (od: 03.06.2016)
Ing. Ladislav Csizmár
Vlárska 1746/32
Bratislava- Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 25.04.2014
  (od: 07.05.2014 do: 02.06.2016)
Ing. Ladislav Csizmár
Vlárska 1746/32
Bratislava- Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 25.04.2014 Skončenie funkcie: 10.05.2016
  (od: 03.06.2016 do: 02.06.2016)
Roman Čerepkai
Ostredská 13
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 21.02.2006
  (od: 21.02.2006 do: 26.02.2014)
Roman Čerepkai
Ostredská 13
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 21.02.2006 Skončenie funkcie: 25.02.2014
  (od: 27.02.2014 do: 26.02.2014)
Ing. Igor Draškovič
Súmračná 26
Bratislava Rusovce 821 02
Vznik funkcie: 22.07.2010
  (od: 04.08.2010 do: 26.02.2014)
Ing. Igor Draškovič
Súmračná 26
Bratislava Rusovce 821 02
Vznik funkcie: 22.07.2010 Skončenie funkcie: 25.02.2014
  (od: 27.02.2014 do: 26.02.2014)
JUDr. Daniel Grigeľ
Vasiľov 188
Vasiľov 029 51
Vznik funkcie: 25.02.2014
  (od: 27.02.2014 do: 06.05.2014)
JUDr. Daniel Grigeľ
Vasiľov 188
Vasiľov 029 51
Vznik funkcie: 25.02.2014 Skončenie funkcie: 25.04.2014
  (od: 07.05.2014 do: 06.05.2014)
Radovan Lahoda
Lesná 20
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 21.02.2006
  (od: 21.02.2006 do: 28.10.2009)
Ing. Radovan Lahoda
Lesná 415/20
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 21.02.2006
  (od: 29.10.2009 do: 03.08.2010)
Ing. Radovan Lahoda
Lesná 415/20
Marianka 900 33
Vznik funkcie: 21.02.2006 Skončenie funkcie: 22.07.2010
  (od: 04.08.2010 do: 03.08.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (od: 21.02.2006)
Výška základného imania: 
66 640 EUR Rozsah splatenia: 66 640 EUR
  (od: 29.10.2009)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 21.02.2006 do: 28.10.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31. 10. 2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.11.2014 sp. zn. 8R /2/2014-373 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.11.2014, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 začal konkurzné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 , vyhlásil konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212. Do funkcie správcu súd ustanovil: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.10.2015, č. k. 8R/2/2014 - 3459, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31.10.2015, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 36 281 212. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.10.2016, č. k. 8R/2/2014-3611, ktoré nadobudlo prá
  (od: 03.06.2017)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31. 10. 2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.11.2014 sp. zn. 8R /2/2014-373 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.11.2014, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 začal konkurzné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 , vyhlásil konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212. Do funkcie správcu súd ustanovil: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.10.2015, č. k. 8R/2/2014 - 3459, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31.10.2015, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 36 281 212.
  (od: 15.12.2015 do: 02.06.2017)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 13. 11. 2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.11.2014 sp. zn. 8R /2/2014-373 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.11.2014, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 začal konkurzné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 , vyhlásil konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212. Do funkcie správcu súd ustanovil: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava.
  (od: 23.01.2015 do: 14.12.2015)
Správca konkurznej podstaty: 
Čechová Insolvency Services k.s.,
Štúrova 4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 13.11.2014
  (od: 23.01.2015)
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Šoltésovej 2
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 21.10.2016
  (od: 03.06.2017)
Mgr. Dušan Marko, č. reg. 1503
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 31.10.2015
  (od: 15.12.2015 do: 02.06.2017)
Mgr. Dušan Marko, č. reg. 1503
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 31.10.2015 Skončenie funkcie: 21.10.2016
  (od: 03.06.2017 do: 02.06.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.2.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 21.02.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.07.2007.
  (od: 26.10.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2009.
  (od: 29.10.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.7.2010.
  (od: 04.08.2010)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 26.07.2010 a dňa 02.08.2010. Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel spoločníkov Ing. Romana Čerepkaia a Ing. Igora Draškoviča zo dňa 11.08.2010.
  (od: 20.08.2010)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti- per rollam zo dňa 24.04.2014.
  (od: 07.05.2014)
Uznesením zo dňa 11.12.2014 č. k. II. ÚS 867/2014-24 Ústavný súd Slovenskej republiky s účinnosťou ku dňu 29.12.2014 rozhodol, že odkladá vykonateľnosť uznesenia Okresného sudu Bratislava I pod sp. zn. 8 R 2/2014 zo dňa 5. novembra 2014, ktorým súd sud zastavil reštrukturalizačne konanie voči dlžníkovi DIXIA SOLLARIS, s. r. o. so sídlom Námestie slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212, zapísaná v obchodnom registri Okresného údu Bratislava I, oddiel. Sro, vložka č. 39518/B (ďalej len “dlžník“), začal konkurzné konanie na majetok dlžníka, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť Čechová Insolvency Services k. s., so sídlom Štúrova 4, Bratislava, IČO: 47 250 771, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel. Sr, vložka č. 1329/B značka správcu S 1664 až do právoplatného rozhodnutia Ústavného sudu Slovenskej republiky vo veci samej.
  (od: 30.01.2015)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 09.05.2016.
  (od: 03.06.2016)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 9. 8. 2014
Uznesením Okesného súdu Bratislava I, č. k. 8R/2/2014-269 zo dňa 04.08.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.08.2014, ktorým súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava.
  (od: 27.04.2017)
Povolenie konania: 9. 8. 2014
Uznesením Okesného súdu Bratislava I, č. k. 8R/2/2014-269 zo dňa 04.08.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.08.2014, ktorým súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava.
  (od: 15.12.2015 do: 26.04.2017)
Povolenie konania: 9. 8. 2014
Uznesením Okesného súdu Bratislava I, č. k. 8R/2/2014-269 zo dňa 04.08.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.08.2014, ktorým súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava.
  (od: 23.01.2015 do: 14.12.2015)
Povolenie konania: 9. 8. 2014
Uznesením Okesného súdu Bratislava I, č. k. 8R/2/2014-269 zo dňa 04.08.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.08.2014, ktorým súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava.
  (od: 11.10.2014 do: 22.01.2015)
Reštrukturalizačný správca: 
I&R KONKURZY a REŠTRUKTUALIZÁCIE, k.s.
Šoltésovej 2
Bratislava 811 08
Značka: S1436
Vznik funkcie: 21.10.2016
  (od: 27.04.2017)
Pospíšil & Partners, k. s.
Záhradnícka 30
Bratislava 821 08
Značka: S1267
Vznik funkcie: 09.08.2014
  (od: 11.10.2014 do: 22.01.2015)
Pospíšil & Partners, k. s.
Záhradnícka 30
Bratislava 821 08
Značka: S1267
Vznik funkcie: 09.08.2014 Skončenie funkcie: 13.11.2014
  (od: 23.01.2015 do: 22.01.2015)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 13. 11. 2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.11.2014 sp. zn. 8R /2/2014-373 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.11.2014, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 začal konkurzné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 , vyhlásil konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212. Do funkcie správcu súd ustanovil: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava. - Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.10.2015, sp. zn. 8R/2/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31.10.2015, súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 36 281 212.
  (od: 27.04.2017)
Dátum ukončenia konania: 13. 11. 2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.11.2014 sp. zn. 8R /2/2014-373 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.11.2014, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 začal konkurzné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 , vyhlásil konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212. Do funkcie správcu súd ustanovil: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava. - Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.10.2015, sp. zn. 8R/2/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31.10.2015, súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 36 281 212.
  (od: 15.12.2015 do: 26.04.2017)
Dátum ukončenia konania: 13. 11. 2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.11.2014 sp. zn. 8R /2/2014-373 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.11.2014, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 začal konkurzné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 , vyhlásil konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212. Do funkcie správcu súd ustanovil: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava.
  (od: 23.01.2015 do: 14.12.2015)
Predaj: 
Predaj podniku
Dňa 07.02.2017 úpadca DIXIA SOLLARIS, s. r. o. v konkurze, so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 36 281 212, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 39518/B (Úpadca), v mene a na účet ktorého koná správca konkurznej podstaty I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sr, vložka č.: 841/B a v zozname správcov MS SR pod č. S1436, ako predávajúci uzatvoril so spol. Správa a inkaso pohľadávok s. r. o. , so sídlom Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO: 45 284 385, zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 61569/B ako kupujúcim Zmluvu o predaji podniku Úpadcu, na základe ktorej správca previedol podnik Úpadcu na kupujúceho.
  (od: 03.05.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2024
Dátum výpisu:  23.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR