Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  39518/B

Business name: 
DIXIA SOLLARIS, s.r.o.
  (from: 02/21/2006)
Registered seat: 
Nám. Slobody 11
Bratislava 811 06
  (from: 10/26/2007)
Nám. SNP 25
Bratislava 811 01
  (from: 02/21/2006 until: 10/25/2007)
Identification number (IČO): 
36 281 212
  (from: 02/21/2006)
Date of entry: 
02/21/2006
  (from: 02/21/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/21/2006)
Objects of the company: 
správa vlastného majetku
  (from: 02/21/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/29/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/29/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/29/2006)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/29/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/29/2006)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 04/29/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky, marketing
  (from: 04/29/2006)
Partners: 
Ing. Roman Čerepkai
Ostredská 13
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 10/29/2009)
Ing. Igor Draškovič
Súmračná 26
Bratislava Rusovce 821 02
Slovak Republic
  (from: 08/04/2010)
Medzinárodná investičná banka
Masha Poryvaeva 7
Moskva 107078
Russian Federation
  (from: 08/20/2010)
Roman Čerepkai
Ostredská 13
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 02/21/2006 until: 10/28/2009)
Ing. Radovan Lahoda
Lesná 415/20
Marianka 900 33
Slovak Republic
  (from: 10/29/2009 until: 08/03/2010)
Radovan Lahoda
Lesná 20
Marianka 900 33
Slovak Republic
  (from: 02/21/2006 until: 10/28/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Roman Čerepkai
Amount of investment: 32 945 EUR Paid up: 32 945 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel pána Ing. Romana Čerepkaia zriadené v prospech Medzinárodnej investičnej banky, medzivládnej organizácie založenej a existujúcej podľa medzinárodného práva verejného Dohodou o založení Medzinárodnej investičnej banky uzavretou dňa 10. júla 1970 a zapísanej na Sekretariáte Organizácie spojených národov, so sídlom Masha Poryvaeva 7, 107078 Moskva, Ruská federácia, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 2. augusta 2010 (úradne overené podpisy dňa 11.08.2010) uzavretej medzi Ing. Romanom Čerepkaiom ako záložcom a Medzinárodnou investičnou bankou ako záložným veriteľom.
  (from: 08/20/2010)
Ing. Igor Draškovič
Amount of investment: 32 945 EUR Paid up: 32 945 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel pána Ing. Igora Draškoviča zriadené v prospech Medzinárodnej investičnej banky, medzivládnej organizácie založenej a existujúcej podľa medzinárodného práva verejného Dohodou o založení Medzinárodnej investičnej banky uzavretou dňa 10. júla 1970 a zapísanej na Sekretariáte Organizácie spojených národov, so sídlom Masha Poryvaeva 7, 107078 Moskva, Ruská federácia, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 2. augusta 2010 (úradne overené podpisy dňa 11.08.2010) uzavretej medzi Ing. Igorom Draškovičom ako záložcom a Medzinárodnou investičnou bankou ako záložným veriteľom.
  (from: 08/20/2010)
Medzinárodná investičná banka
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 08/20/2010)
Roman Čerepkai
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/21/2006 until: 10/28/2009)
Radovan Lahoda
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/21/2006 until: 10/28/2009)
Ing. Roman Čerepkai
Amount of investment: 33 320 EUR Paid up: 33 320 EUR
  (from: 10/29/2009 until: 08/19/2010)
Ing. Radovan Lahoda
Amount of investment: 33 320 EUR Paid up: 33 320 EUR
  (from: 10/29/2009 until: 08/03/2010)
Ing. Igor Draškovič
Amount of investment: 33 320 EUR Paid up: 33 320 EUR
  (from: 08/04/2010 until: 08/19/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/30/2015)
konatelia
  (from: 02/21/2006 until: 01/29/2015)
Ing. Jozef Troják
Alžbetin dvor 961
Miloslavov 900 42
From: 05/10/2016
  (from: 06/03/2016)
Ing. Ladislav Csizmár
Vlárska 1746/32
Bratislava- Nové Mesto 831 01
From: 04/25/2014
  (from: 05/07/2014 until: 06/02/2016)
Ing. Ladislav Csizmár
Vlárska 1746/32
Bratislava- Nové Mesto 831 01
From: 04/25/2014 Until: 05/10/2016
  (from: 06/03/2016 until: 06/02/2016)
Roman Čerepkai
Ostredská 13
Bratislava 821 02
From: 02/21/2006
  (from: 02/21/2006 until: 02/26/2014)
Roman Čerepkai
Ostredská 13
Bratislava 821 02
From: 02/21/2006 Until: 02/25/2014
  (from: 02/27/2014 until: 02/26/2014)
Ing. Igor Draškovič
Súmračná 26
Bratislava Rusovce 821 02
From: 07/22/2010
  (from: 08/04/2010 until: 02/26/2014)
Ing. Igor Draškovič
Súmračná 26
Bratislava Rusovce 821 02
From: 07/22/2010 Until: 02/25/2014
  (from: 02/27/2014 until: 02/26/2014)
JUDr. Daniel Grigeľ
Vasiľov 188
Vasiľov 029 51
From: 02/25/2014
  (from: 02/27/2014 until: 05/06/2014)
JUDr. Daniel Grigeľ
Vasiľov 188
Vasiľov 029 51
From: 02/25/2014 Until: 04/25/2014
  (from: 05/07/2014 until: 05/06/2014)
Radovan Lahoda
Lesná 20
Marianka 900 33
From: 02/21/2006
  (from: 02/21/2006 until: 10/28/2009)
Ing. Radovan Lahoda
Lesná 415/20
Marianka 900 33
From: 02/21/2006
  (from: 10/29/2009 until: 08/03/2010)
Ing. Radovan Lahoda
Lesná 415/20
Marianka 900 33
From: 02/21/2006 Until: 07/22/2010
  (from: 08/04/2010 until: 08/03/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 02/21/2006)
Capital: 
66 640 EUR Paid up: 66 640 EUR
  (from: 10/29/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/21/2006 until: 10/28/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/31/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.11.2014 sp. zn. 8R /2/2014-373 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.11.2014, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 začal konkurzné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 , vyhlásil konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212. Do funkcie správcu súd ustanovil: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.10.2015, č. k. 8R/2/2014 - 3459, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31.10.2015, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 36 281 212. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.10.2016, č. k. 8R/2/2014-3611, ktoré nadobudlo prá
  (from: 06/03/2017)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/31/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.11.2014 sp. zn. 8R /2/2014-373 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.11.2014, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 začal konkurzné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 , vyhlásil konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212. Do funkcie správcu súd ustanovil: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.10.2015, č. k. 8R/2/2014 - 3459, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31.10.2015, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 36 281 212.
  (from: 12/15/2015 until: 06/02/2017)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/13/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.11.2014 sp. zn. 8R /2/2014-373 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.11.2014, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 začal konkurzné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 , vyhlásil konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212. Do funkcie správcu súd ustanovil: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava.
  (from: 01/23/2015 until: 12/14/2015)
Bankruptcy trustee: 
Čechová Insolvency Services k.s.,
Štúrova 4
Bratislava 811 02
From: 11/13/2014
  (from: 01/23/2015)
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Šoltésovej 2
Bratislava 811 08
From: 10/21/2016
  (from: 06/03/2017)
Mgr. Dušan Marko, č. reg. 1503
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
From: 10/31/2015
  (from: 12/15/2015 until: 06/02/2017)
Mgr. Dušan Marko, č. reg. 1503
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
From: 10/31/2015 Until: 10/21/2016
  (from: 06/03/2017 until: 06/02/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.2.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 02/21/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.07.2007.
  (from: 10/26/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2009.
  (from: 10/29/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.7.2010.
  (from: 08/04/2010)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 26.07.2010 a dňa 02.08.2010. Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel spoločníkov Ing. Romana Čerepkaia a Ing. Igora Draškoviča zo dňa 11.08.2010.
  (from: 08/20/2010)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti- per rollam zo dňa 24.04.2014.
  (from: 05/07/2014)
Uznesením zo dňa 11.12.2014 č. k. II. ÚS 867/2014-24 Ústavný súd Slovenskej republiky s účinnosťou ku dňu 29.12.2014 rozhodol, že odkladá vykonateľnosť uznesenia Okresného sudu Bratislava I pod sp. zn. 8 R 2/2014 zo dňa 5. novembra 2014, ktorým súd sud zastavil reštrukturalizačne konanie voči dlžníkovi DIXIA SOLLARIS, s. r. o. so sídlom Námestie slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212, zapísaná v obchodnom registri Okresného údu Bratislava I, oddiel. Sro, vložka č. 39518/B (ďalej len “dlžník“), začal konkurzné konanie na majetok dlžníka, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť Čechová Insolvency Services k. s., so sídlom Štúrova 4, Bratislava, IČO: 47 250 771, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel. Sr, vložka č. 1329/B značka správcu S 1664 až do právoplatného rozhodnutia Ústavného sudu Slovenskej republiky vo veci samej.
  (from: 01/30/2015)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 09.05.2016.
  (from: 06/03/2016)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 08/09/2014
Uznesením Okesného súdu Bratislava I, č. k. 8R/2/2014-269 zo dňa 04.08.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.08.2014, ktorým súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava.
  (from: 04/27/2017)
Authorisation of proceedings: 08/09/2014
Uznesením Okesného súdu Bratislava I, č. k. 8R/2/2014-269 zo dňa 04.08.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.08.2014, ktorým súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava.
  (from: 12/15/2015 until: 04/26/2017)
Authorisation of proceedings: 08/09/2014
Uznesením Okesného súdu Bratislava I, č. k. 8R/2/2014-269 zo dňa 04.08.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.08.2014, ktorým súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava.
  (from: 01/23/2015 until: 12/14/2015)
Authorisation of proceedings: 08/09/2014
Uznesením Okesného súdu Bratislava I, č. k. 8R/2/2014-269 zo dňa 04.08.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.08.2014, ktorým súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava.
  (from: 10/11/2014 until: 01/22/2015)
Restructuring trustee: 
I&R KONKURZY a REŠTRUKTUALIZÁCIE, k.s.
Šoltésovej 2
Bratislava 811 08
Mark: S1436
From: 10/21/2016
  (from: 04/27/2017)
Pospíšil & Partners, k. s.
Záhradnícka 30
Bratislava 821 08
Mark: S1267
From: 08/09/2014
  (from: 10/11/2014 until: 01/22/2015)
Pospíšil & Partners, k. s.
Záhradnícka 30
Bratislava 821 08
Mark: S1267
From: 08/09/2014 Until: 11/13/2014
  (from: 01/23/2015 until: 01/22/2015)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 11/13/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.11.2014 sp. zn. 8R /2/2014-373 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.11.2014, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 začal konkurzné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 , vyhlásil konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212. Do funkcie správcu súd ustanovil: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava. - Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.10.2015, sp. zn. 8R/2/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31.10.2015, súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 36 281 212.
  (from: 04/27/2017)
Date of the closing of proceedings: 11/13/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.11.2014 sp. zn. 8R /2/2014-373 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.11.2014, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 začal konkurzné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 , vyhlásil konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212. Do funkcie správcu súd ustanovil: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava. - Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.10.2015, sp. zn. 8R/2/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31.10.2015, súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLARIS, s. r. o. , Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 36 281 212.
  (from: 12/15/2015 until: 04/26/2017)
Date of the closing of proceedings: 11/13/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.11.2014 sp. zn. 8R /2/2014-373 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 13.11.2014, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 začal konkurzné konanie na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212 , vyhlásil konkurz na majetok dlžníka DIXIA SOLLARIS, s.r.o., Nám. Slobody 11, Bratislava, IČO: 36 281 212. Do funkcie správcu súd ustanovil: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava.
  (from: 01/23/2015 until: 12/14/2015)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Dňa 07.02.2017 úpadca DIXIA SOLLARIS, s. r. o. v konkurze, so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 36 281 212, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 39518/B (Úpadca), v mene a na účet ktorého koná správca konkurznej podstaty I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sr, vložka č.: 841/B a v zozname správcov MS SR pod č. S1436, ako predávajúci uzatvoril so spol. Správa a inkaso pohľadávok s. r. o. , so sídlom Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO: 45 284 385, zapísaný v OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 61569/B ako kupujúcim Zmluvu o predaji podniku Úpadcu, na základe ktorej správca previedol podnik Úpadcu na kupujúceho.
  (from: 05/03/2017)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person