Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11349/S

Business name: 
ADMI SPORT s.r.o. „v konkurze“
  (from: 02/24/2024)
ADMI SPORT s.r.o.
  (from: 07/27/2010 until: 02/23/2024)
ADMI trade s.r.o.
  (from: 02/25/2006 until: 07/26/2010)
Registered seat: 
Dr. Jánského 470/7
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 04/25/2012)
SNP 34
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 09/30/2009 until: 04/24/2012)
SNP 121
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 02/25/2006 until: 09/29/2009)
Identification number (IČO): 
36 646 342
  (from: 02/25/2006)
Date of entry: 
02/25/2006
  (from: 02/25/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/25/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/25/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/25/2006)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2006)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 02/25/2006)
neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča
  (from: 02/25/2006)
upratovacie práce
  (from: 02/25/2006)
maliarske a natieračské práce
  (from: 02/25/2006)
montáž sadrokartónu
  (from: 02/25/2006)
montáž tovaru dodaného zákazníkovi vykonávaná jednoduchými operáciami
  (from: 02/25/2006)
zemné, búračské, výkopové práce
  (from: 02/25/2006)
montáž žalúzií
  (from: 02/25/2006)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 02/25/2006)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2006)
organizovanie kurzov, seminárov, školení
  (from: 02/25/2006)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 02/25/2006)
správa bytového a nebytového fondu
  (from: 02/25/2006)
zabezpečenie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení
  (from: 02/25/2006)
rozpočtové práce a kalkulácie stavieb
  (from: 02/25/2006)
montáž dodaných plastových okien a dverí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2006)
konštrukčné práce
  (from: 02/25/2006)
murárstvo
  (from: 02/25/2006)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 02/25/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/27/2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/10/2011)
stolárstvo, výroba nábytku
  (from: 02/25/2006 until: 07/26/2010)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 02/25/2006 until: 12/09/2011)
sprostredkovanie žiadostí o úvery pre banky a sporiteľne a zmlúv o stavebnom sporení, leasingových zmlúv
  (from: 02/25/2006 until: 12/09/2011)
pilčícke a povoznícke služby
  (from: 02/25/2006 until: 07/26/2010)
piliarska výroba
  (from: 02/25/2006 until: 07/26/2010)
Partners: 
Peter Imrich
Dr. Jánskeho 470/7
Žiar nad Hronom 965 01
Slovak Republic
  (from: 02/25/2006)
Slavka Škoríková
Zuberec 477
Zuberec 027 32
Slovak Republic
  (from: 07/27/2010)
Martin Nešpor
Zvonková 539
Zlín - Kostelec 763 14
Czech Republic
  (from: 04/25/2012)
Branislav Hodža
Pionierov 537
Hliník nad Hronom 966 01
Slovak Republic
  (from: 02/25/2006 until: 04/24/2012)
Contribution of each member: 
Peter Imrich
Amount of investment: 53 500 EUR Paid up: 53 500 EUR
  (from: 04/25/2012)
Slavka Škoríková
Amount of investment: 26 750 EUR Paid up: 26 750 EUR
  (from: 04/25/2012)
Martin Nešpor
Amount of investment: 26 750 EUR Paid up: 26 750 EUR
  (from: 04/25/2012)
Branislav Hodža
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/25/2006 until: 09/24/2009)
Peter Imrich
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/25/2006 until: 09/24/2009)
Branislav Hodža
Amount of investment: 3 319,391887 EUR Paid up: 3 319,391887 EUR
  (from: 09/25/2009 until: 07/26/2010)
Peter Imrich
Amount of investment: 3 319,391887 EUR Paid up: 3 319,391887 EUR
  (from: 09/25/2009 until: 07/26/2010)
Branislav Hodža
Amount of investment: 24 000 EUR Paid up: 24 000 EUR
  (from: 07/27/2010 until: 04/24/2012)
Peter Imrich
Amount of investment: 24 000 EUR Paid up: 24 000 EUR
  (from: 07/27/2010 until: 04/24/2012)
Slavka Škoríková
Amount of investment: 24 000 EUR Paid up: 24 000 EUR
  (from: 07/27/2010 until: 04/24/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/25/2006)
Peter Imrich
Dr. Jánskeho 470/7
Žiar nad Hronom 965 01
From: 02/25/2006
  (from: 02/25/2006)
Slavka Škoríková
Zuberec 477
Zuberec 027 32
From: 07/06/2010
  (from: 06/28/2017)
Branislav Hodža
Pionierov 537
Hliník nad Hronom 966 01
From: 02/25/2006
  (from: 02/25/2006 until: 04/24/2012)
Branislav Hodža
Pionierov 537
Hliník nad Hronom 966 01
From: 02/25/2006 Until: 04/12/2012
  (from: 04/25/2012 until: 04/24/2012)
Slavka Škoríková
Zuberec 477
Zuberec 027 32
From: 07/06/2010
  (from: 07/27/2010 until: 06/27/2017)
Acting in the name of the company: 
Konatelia spoločnosti, každý samostatne.
  (from: 02/25/2006)
Capital: 
107 000 EUR Paid up: 107 000 EUR
  (from: 04/25/2012)
72 000 EUR Paid up: 72 000 EUR
  (from: 07/27/2010 until: 04/24/2012)
6 638,783774 EUR Paid up: 6 638,783774 EUR
  (from: 09/25/2009 until: 07/26/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/25/2006 until: 09/24/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/14/2023
Okresný súd v Banskej Bystrici č. k. 1K/13/2023-66 zo dňa 07. 11. 2023, právoplatným dňa 30. 11. 2023 a vykonateľným dňa 14. 11. 2023 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ADMI SPORT s.r.o., so sídlom Dr. Jánského 470/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 646 342. Ustanovil do funkcie správcu spoločnosť PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, IČO: 47 252 324, značka správcu: S1894.
  (from: 02/24/2024)
Bankruptcy trustee: 
PERSPECTA Recovery, k.s.
Matúškova 48
Vlkanová 976 31
From: 11/14/2023
  (from: 02/24/2024)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person