Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10167/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Normal, a.s. v „likvidácii“
  (from: 09/14/2023)
Registered seat: 
Lermontovova 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
  (from: 09/14/2023)
Identification number (IČO): 
36 384 755
  (from: 03/11/1999)
Date of entry: 
03/11/1999
  (from: 03/11/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/11/1999)
Objects of the company: 
výroba drevených obalov
  (from: 03/11/1999)
obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín
  (from: 03/11/1999)
veľkoobchod a maloobchod s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením
  (from: 03/11/1999)
maloobchod s použitým tovarom v predajniach
  (from: 03/11/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných ohlasovaných živností
  (from: 03/11/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných ohlasovaných živností
  (from: 03/11/1999)
projektová činnosť v investičnej výstavbe, poradenská činnosť a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe /projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby, činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby, vodohospodárske stavby/
  (from: 03/11/1999)
vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych stavieb
  (from: 03/11/1999)
sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu, projektovej inžinierskej činnosti, stavebnej činnosti
  (from: 03/11/1999)
prevádzka a údržba vodovodných a kanalizačných zariadení
  (from: 03/11/1999)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 03/11/1999)
služby verejného stravovania a pohostinská činnosť
  (from: 08/16/1999)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských služieb v týchto zariadeniach
  (from: 08/16/1999)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 08/16/1999)
zmenárenská činnosť
  (from: 08/16/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/11/1999)
Ing. Agáta Straková - predseda
V Záhradách 2045/32
Bratislava 811 03
From: 03/16/2013
  (from: 03/16/2013)
Mgr. Andrea Straková - podpredseda
V Záhradách 2045/32
Bratislava 811 03
From: 03/16/2013
  (from: 03/16/2013)
Ing. Jana Pavlíková - člen
Osuského 42
Bratislava 851 03
From: 03/16/2013
  (from: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda, alebo podpredseda predstavenstva, každý samostatne, alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom, alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci vlastnoručný podpis.
  (from: 03/11/1999)
Capital: 
33 193,9189 EUR
  (from: 12/29/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 12/29/2009)
Supervisory board: 
Vincent Straka
V Záhradách 2045/32
Bratislava 811 03
From: 03/16/2013
  (from: 03/16/2013)
Ivan Kasanický
Černyševského 46
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 08/21/2023
  (from: 09/14/2023)
Ľubica Kasanická
Sládkovičova 9
Martin 036 01
From: 08/21/2023
  (from: 09/14/2023)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/14/2023
  (from: 09/14/2023)
 Liquidators:
Mgr. Andrea Kasanická Straková
V záhradách 2045/32
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 09/14/2023
  (from: 09/14/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne. Likvidátor podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.
  (from: 09/14/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 12.2. 1999 v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák. jednorázovo, podľa § 172 Obch. zák. a schválením stanov.
  (from: 03/11/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/07/2000)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person