Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  286/S

Obchodné meno: 
Stredoslovenské strojárne VYHNE, a.s. v likvidácii
  (od: 07.07.2006)
Stredoslovenské strojárne VYHNE, a.s.
  (od: 30.06.1995 do: 06.07.2006)
Sídlo: 
Vyhne 966 02
  (od: 30.06.1995)
IČO: 
31 632 394
  (od: 30.06.1995)
Deň zápisu: 
30.06.1995
  (od: 30.06.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.06.1995)
Predmet činnosti: 
výroba tovaru z dreva
  (od: 30.06.1995)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov
  (od: 30.06.1995)
výroba a oprava strojov a zariadení prej všeobecné účely
  (od: 30.06.1995)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 30.06.1995)
prenájom strojov a prístrojov
  (od: 30.06.1995)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 30.06.1995)
veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
  (od: 30.06.1995)
maloobchod s priemyselným a spotrebným tovarom
  (od: 30.06.1995)
automatizované spracovanie dát
  (od: 30.06.1995)
cestná preprava osôb a tovaru
  (od: 30.06.1995)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.06.1995)
Ing. Dušan Bista - člen
Kľakovská 10/42
Žarnovica
  (od: 22.10.1996 do: 12.07.2000)
Gabriel Gašparík - člen
Fraňa Kráľa 46/46
Žarnovica
  (od: 30.06.1995 do: 21.10.1996)
Jozef Kmeť - člen
462
Vyhne
  (od: 30.06.1995 do: 03.11.1996)
Jozef Kmeť - člen
462
Vyhne
  (od: 04.11.1996 do: 03.11.1999)
Ing. Marek Lenč - člen
Nad hrádzou 16
Nová Baňa
  (od: 30.06.1995 do: 03.11.1996)
Ing. Marek Lenč - člen
Nad hrádzou 16
Nová Baňa
  (od: 04.11.1996 do: 03.11.1999)
Ing. Ján Mojžiš - člen
361
Dúbravy-Hradná
  (od: 13.07.2000 do: 06.07.2006)
Ing. Ján Mojžiš - člen
361
Dúbravy-Hradná
Skončenie funkcie: 31.05.2006
  (od: 07.07.2006 do: 06.07.2006)
Ing. Peter Novák - člen
Studentská 6
Zvolen
  (od: 13.07.2000 do: 06.07.2006)
Ing. Peter Novák - člen
Studentská 6
Zvolen
Skončenie funkcie: 31.05.2006
  (od: 07.07.2006 do: 06.07.2006)
Ing. Jozef Salaj - člen
441
Vyhne
  (od: 22.10.1996 do: 06.07.2006)
Ing. Jozef Salaj - člen
441
Vyhne
Skončenie funkcie: 31.05.2006
  (od: 07.07.2006 do: 06.07.2006)
Ing. Július Tencer - člen
Štefankova cesta 1/9
Nová Baňa
  (od: 30.06.1995 do: 21.10.1996)
Ing. Libor Tesař - člen
Nová 26
Žarnovica
  (od: 30.06.1995 do: 03.11.1996)
Ing. Libor Tesař - člen
Nová 26
Žarnovica
  (od: 04.11.1996 do: 12.07.2000)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 30.06.1995 do: 06.07.2006)
Základné imanie: 
87 352 000 Sk
  (od: 04.11.1996)
104 172 000 Sk
  (od: 30.06.1995 do: 03.11.1996)
Akcie: 
Počet: 87352
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.11.1996)
Počet: 104172
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.06.1995 do: 03.11.1996)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 17.1.2001
  (od: 21.06.2013)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 17.1.2001
  (od: 11.05.2004 do: 20.06.2013)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 17.1.2001
  (od: 23.01.2001 do: 10.05.2004)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 4.4.2006
  (od: 21.06.2013)
Dozorná rada: 
Mgr. Ida Cabanová - člen
Tulská 32
Banská Bystrica
  (od: 30.06.1995 do: 06.04.1997)
Ing. Igor Cífer - člen
Za parkom 22
Veľký Krtíš
  (od: 07.04.1997 do: 03.11.1999)
Jozef Dekýš - člen
97
Bzenica
  (od: 30.06.1995 do: 06.04.1997)
Jozef Dekýš - člen
97
Bzenica
  (od: 07.04.1997 do: 03.11.1999)
Ing. Pavol Ďuriník - člen
M. Urbana 3
Žilina
  (od: 30.06.1995 do: 06.04.1997)
Doc. Ing. Ján Lietava - člen
Internátna 37
Banská Bystrica
  (od: 30.06.1995 do: 06.04.1997)
Ing. Ján Medveď - člen
Školská 26
Brezno
  (od: 07.04.1997 do: 03.11.1999)
Martin Mekel - člen
200
Telgárt
  (od: 30.06.1995 do: 06.04.1997)
Ing. Dušan Švantner - člen
ČSA 28
Brezno
  (od: 07.04.1997 do: 20.05.1999)
Ing. Gabriel Vaginger - člen
M. Benku 5/35
Žiar nad Hronom
  (od: 30.06.1995 do: 06.04.1997)
Ing. Gabriel Vaginger - člen
M. Benku 5/35
Žiar nad Hronom
Skončenie funkcie: 31.05.2006
  (od: 07.07.2006 do: 06.07.2006)
Ing. Ľubomír Mažár - člen
Ipeľská
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.05.2006
  (od: 07.07.2006 do: 06.07.2006)
Ing. Igor Matiašovský - člen
Latorická 21
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.05.2006
  (od: 07.07.2006 do: 06.07.2006)
Ing. Blažej Beňačka - člen
Centrum I. 43/114
Dubnica nad Váhom
Skončenie funkcie: 31.05.2006
  (od: 07.07.2006 do: 06.07.2006)
Jozef Zaťko - člen
A. Hlinku 14
Detva
Skončenie funkcie: 31.05.2006
  (od: 07.07.2006 do: 06.07.2006)
Jozef Majerský - člen
301
Vyhne
Skončenie funkcie: 31.05.2006
  (od: 07.07.2006 do: 06.07.2006)
Ing. Gabriel Vaginger - člen
M. Benku 5/35
Žiar nad Hronom
  (od: 07.04.1997 do: 06.07.2006)
Ing. Ľubomír Mažár - člen
Ipeľská
Bratislava
  (od: 07.04.1997 do: 06.07.2006)
Ing. Igor Matiašovský - člen
Latorická 21
Bratislava
  (od: 21.05.1999 do: 06.07.2006)
Ing. Blažej Beňačka - člen
Centrum I. 43/114
Dubnica nad Váhom
  (od: 04.11.1999 do: 06.07.2006)
Jozef Zaťko - člen
A. Hlinku 14
Detva
  (od: 04.11.1999 do: 06.07.2006)
Jozef Majerský - člen
301
Vyhne
  (od: 04.11.1999 do: 06.07.2006)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 31.5.2006
  (od: 07.07.2006)
 Likvidátor:
Ing. Bc. Tomáš Oravec
Nám. SNP 15
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 05.02.2009
  (od: 16.05.2009)
 Likvidátor:
Ing. Ján Bartek
Vyšehradská 3013/19
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 31.05.2006
  (od: 07.07.2006 do: 07.10.2008)
 Likvidátor:
Ing. Ján Bartek
Vyšehradská 3013/19
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 31.05.2006 Skončenie funkcie: 15.10.2007
  (od: 08.10.2008 do: 07.10.2008)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (od: 07.07.2006)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 25.05.1995 rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. v zmysle zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskor- ších zmien a doplnkov. Stary spis: Sa 885
  (od: 30.06.1995)
Valné zhromaždenie, konané dňa 18.1.1996, rozhodlo o znížení základného imania zo 104.172.000,- Sk na 87.352.000,- Sk a schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (od: 22.10.1996)
. Valné zhromaždenie uskutočnené dňa 25.06.1999 v NZ č. 116/99 napísanej notárkou Mgr. Máriou Kuteničovou, v Žiari nad Hronom zmenilo personálne zloženie orgánov spoločnosti.
  (od: 04.11.1999)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 19.5.2000 v NZ 75/2000 napísanej notárkou JUDr. Máriou Kuteničovou, v Žiari nad Hronom.
  (od: 13.07.2000)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 17.01.2001, č.k. 25-24 K 210/00-56, bol na majetok spoločnosti Stredoslovenské strojárne Vyhne, a.s. so sídlom Vyhne, IČO: 31 632 394 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Mgr. Roberta Antala, Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica.
  (od: 23.01.2001)
. Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 31.5.2002 a jej Dodatku č.1 zo dňa 10.7.2002 došlo k odpredaju časti podniku kupujúcemu BP-TECHNOLOGY, s.r.o. Jókaiho ul. 16, Lučenec, IČO: 36 051 314, uzavretej v zmysle Opatrenia Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 10.5.2002 č.k.25-24K 210/00.
  (od: 11.05.2004)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 25-24 K 210/00-1097 zo dňa 21.02.2006, právoplatné dňa 04.04.2006 bol zrušený konkurz, vyhlásený na majetok úpadcu Stredoslovenské strojárne VYHNE, a.s., so sídlom 966 02 Vyhne, IČO: 31 632 394. Súd zbavil Mgr. Róberta Antala, Skuteckého 1, Banská Bystrica funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 29.08.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  02.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)