Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  310/S

Business name: 
Invest - Elam, a.s.
  (from: 12/21/1995)
Registered seat: 
Bučina areál 1335/21
Zvolen 960 96
  (from: 12/21/1995)
Identification number (IČO): 
31 641 814
  (from: 12/21/1995)
Date of entry: 
12/21/1995
  (from: 12/21/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/21/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 12/21/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 12/21/1995)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/21/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/21/1995)
Miroslav Liška - predseda
Sady Cyrila a Metoda 17/9
Nová Dubnica 018 51
From: 03/24/2010
  (from: 01/27/2011)
Ing. Peter Kováč - člen
Sibírska 7
Bratislava
  (from: 06/26/1997 until: 10/01/1998)
Ing. Peter Lispuch - člen
Šafárikova 4
Pezinok
  (from: 12/21/1995 until: 07/23/1997)
Ing. Peter Lispuch - predseda
Stromová 475
Budča
  (from: 07/24/1997 until: 05/06/2003)
Ing. arch. Juraj Lispuch - podpredseda
Ľ. Štúra 32
Zvolen
  (from: 09/20/2000 until: 05/06/2003)
Ing. Jozef Ružanský , CSc. - člen
Pečnianska 25
Bratislava
  (from: 12/21/1995 until: 07/23/1997)
Ing. Jozef Ružanský , CSc. - člen
Pečnianska 25
Bratislava
  (from: 10/02/1998 until: 05/06/2003)
JUDr. Ján Sabol - člen
Albrechtova 9
Bratislava
  (from: 12/21/1995 until: 06/25/1997)
JUDr. Ján Sobol - podpredseda
Hlaváčikova 39
Bratislava
  (from: 07/24/1997 until: 09/03/2000)
Ing. Peter Lispuch - predseda
Stromová 475
Budča
From: 07/10/1997 Until: 03/24/2010
  (from: 01/27/2011 until: 01/26/2011)
Ing. arch. Juraj Lispuch - podpredseda
Ľ. Štúra 32
Zvolen
From: 06/30/2000 Until: 03/24/2010
  (from: 01/27/2011 until: 01/26/2011)
Ing. Jozef Ružanský , CSc. - člen
Pečnianska 25
Bratislava
From: 08/04/1998 Until: 03/24/2010
  (from: 01/27/2011 until: 01/26/2011)
Ing. Peter Lispuch - predseda
Stromová 475
Budča
From: 07/10/1997
  (from: 05/07/2003 until: 01/26/2011)
Ing. arch. Juraj Lispuch - podpredseda
Ľ. Štúra 32
Zvolen
From: 06/30/2000
  (from: 05/07/2003 until: 01/26/2011)
Ing. Jozef Ružanský , CSc. - člen
Pečnianska 25
Bratislava
From: 08/04/1998
  (from: 05/07/2003 until: 01/26/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predsta- venstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 12/21/1995)
Capital: 
43 152,096 EUR Paid up: 43 152,096 EUR
  (from: 11/07/2009)
1 300 000 Sk Paid up: 1 300 000 Sk
  (from: 05/07/2003 until: 11/06/2009)
1 300 000 Sk
  (from: 12/21/1995 until: 05/06/2003)
Shares: 
Number of shares: 4290
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3,319392 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné po súhlase predstavenstva.
  (from: 11/07/2009)
Number of shares: 8710
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 3,319392 EUR
  (from: 11/07/2009)
Number of shares: 4290
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné po súhlase predstavenstva.
  (from: 05/07/2003 until: 11/06/2009)
Number of shares: 8710
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 05/07/2003 until: 11/06/2009)
Number of shares: 4290
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 Sk
  (from: 12/21/1995 until: 05/06/2003)
Number of shares: 8710
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 12/21/1995 until: 05/06/2003)
Supervisory board: 
Ladislav Jankovič
102
Mokrý Háj 908 65
From: 03/24/2010
  (from: 01/27/2011)
Veronika Lišková
Sady Cyrila a Metoda 17/9
Nová Dubnica 018 51
From: 03/24/2010
  (from: 01/27/2011)
Jana Jankovičová
102
Mokrý Háj 908 65
From: 03/24/2010
  (from: 01/27/2011)
Elena Laurová - predseda
R. Jašíka 12
Zvolen
  (from: 09/20/2000 until: 05/06/2003)
Ing.Arch. Juraj Lispuch - člen
Ľ. Štúra 32
Zvolen
  (from: 12/21/1995 until: 09/19/2000)
Ing. Ivan Ostrihoň - člen
Jašíkova 13
Bratislava
  (from: 07/24/1997 until: 05/06/2003)
Ing. Peter Petrovič - člen
Medveckého 2
Zvolen
  (from: 12/21/1995 until: 05/06/2003)
Ing. Pavel Slimák - člen
Mamateyova 18
Bratislava
  (from: 12/21/1995 until: 07/23/1997)
Elena Laurová - predseda
R. Jašíka 12
Zvolen
From: 06/30/2000 Until: 03/24/2010
  (from: 01/27/2011 until: 01/26/2011)
Ing. Peter Petrovič - člen
Medveckého 2
Zvolen
From: 12/21/1995 Until: 03/24/2010
  (from: 01/27/2011 until: 01/26/2011)
Ing. Ivan Ostrihoň - člen
Jašíkova 13
Bratislava
From: 07/10/1997 Until: 03/24/2010
  (from: 01/27/2011 until: 01/26/2011)
Elena Laurová - predseda
R. Jašíka 12
Zvolen
From: 06/30/2000
  (from: 05/07/2003 until: 01/26/2011)
Ing. Peter Petrovič - člen
Medveckého 2
Zvolen
From: 12/21/1995
  (from: 05/07/2003 until: 01/26/2011)
Ing. Ivan Ostrihoň - člen
Jašíkova 13
Bratislava
From: 07/10/1997
  (from: 05/07/2003 until: 01/26/2011)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.11.1995 zo dňa 24.11.1995 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s ust. §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 963
  (from: 12/21/1995)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 4.8.1998 v osobe člena predstavenstva.
  (from: 10/02/1998)
. Zapisuje sa úplné znenie stanov prejednané valným zhromaždením v NZ 227/02, zo dňa 20.12.2002, v súlade s ust. zák. č. 500/2001 Z.z..
  (from: 05/07/2003)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person