Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  232/P

Business name: 
Bytové družstvo, Snina
  (from: 05/15/1991)
Registered seat: 
Budovateľská 2204
Snina 069 01
  (from: 10/25/2000)
Identification number (IČO): 
00 617 318
  (from: 05/15/1991)
Date of entry: 
05/15/1991
  (from: 05/15/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/15/1991)
Objects of the company: 
prenájom bytov, garáži a ateliérov vo vlastníctve družstva svojim členom a zabezpečovanie plnení, poskytovanie ktorých je spojené s ich užívaním
  (from: 08/20/1997)
správa, prevádzka a údržba bytových domov, bytov, garáži a ateliérov vo vlastníctve družstva
  (from: 08/20/1997)
správa, prevádzka a údržba bytov, garáži a ateliérov vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré nadobudli podľa osobitných predpisov, spoločných častí a spoločných zariadení domu a zabezpečovanie plnení, poskytovanie ktorých je spojené s ich užívaním
  (from: 08/20/1997)
zabezpečovanie výstavby bytov a nebytových priestorov vrátane bytov a nebytových priestorov získaných nadstavbou, vstavbou a prístavbou bytov získaných prestavbou nebytových priestorov do vlastníctva družstva
  (from: 08/20/1997)
organizovanie, zabezpečovanie a poskytovanie činnosti pri správe, prevádzke, údržbe, rekonštrukciách a moderizáciách bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi vo vlastníctve právnických, alebo fyzických osôb na základe odmeny alebo zmluvy
  (from: 05/06/2004)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov vo vlastníctve právnických, alebo fyzických osôb na základe odmeny alebo zmluvy, spolu so zabezpečovaním plnení a služieb potrebných na prevádzkovanie nehnuteľností
  (from: 05/06/2004)
inžinierská činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 05/06/2004)
poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 05/06/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/06/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/06/2004)
kancelárske a sekretárske služby - kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 05/06/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/06/2004)
správa a údržba bytového alebo nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/02/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/13/1993)
Ing. Juraj Cogan - Member of the Board of Directors
Partizánska 2539/30
Snina 069 01
From: 06/16/2021
  (from: 07/13/2021)
Peter Čopík - Member of the Board of Directors
Vihorlatská 1411/41
Snina 069 01
From: 06/16/2021
  (from: 07/13/2021)
Ing. František Fecko - Chairman of the Board of Directors
Komenského 2653/3
Snina 069 01
From: 06/16/2021
  (from: 07/13/2021)
Ing. Marián Kníž - Member of the Board of Directors
1. mája 2050/2
Snina 069 01
From: 06/16/2021
  (from: 07/13/2021)
Ing. Milan Kočan - Vice-chairman of the Board of Directors
Kukučínova 2045/6
Snina 069 01
From: 06/16/2021
  (from: 07/13/2021)
Ján Kolársky - Member of the Board of Directors
Palárikova 1626/25
Snina 069 01
From: 06/16/2021
  (from: 07/13/2021)
Ing. Peter Medvec - Vice-chairman of the Board of Directors
Komenského 2658/8
Snina 069 01
From: 06/16/2021
  (from: 07/13/2021)
Ing. Daniel Roško - Member of the Board of Directors
Strojárska 1832/93
Snina 069 01
From: 06/16/2021
  (from: 07/13/2021)
Michal Šelepec - Member of the Board of Directors
Kukučínova 2043/4
Snina 069 01
From: 06/16/2021
  (from: 07/13/2021)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda alebo iný člen predstavenstva. Pre právne úkony, na ktoré sa vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu a jedného člena predstavenstva
  (from: 07/13/1993)
Supervisory board: 
Libuša Timuľaková - člen kontrolnej komisie
Strojárska 1832/93
Snina 069 01
From: 06/16/2021
  (from: 07/13/2021)
Ing. Tatiana Ivancová - člen kontrolnej komisie
Palárikova 1623/22
Snina 069 01
From: 06/16/2021
  (from: 07/13/2021)
Ing. Daniela Sabolová - člen kontrolnej komisie
1. mája 2050/2
Snina 069 01
From: 06/16/2021
  (from: 07/13/2021)
Ing. Mária Minčičová - člen kontrolnej komisie
Komenského 2653/3
Snina 069 01
From: 06/16/2021
  (from: 07/13/2021)
PaedDr. Anna Kočanová - člen kontrolnej komisie
1. mája 2056/8
Snina 069 01
From: 06/16/2021
  (from: 07/13/2021)
Registered capital: 
1 659,7 EUR
  (from: 07/02/2011)
Basic member contribution: 
16,6 EUR
  (from: 07/02/2011)
Other legal facts: 
Družstvo bolo zriadené na ustanovujúcom zhromaždení delegátov dňa 26.4.1991 na základe zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, výrobnom, spotrebnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 960
  (from: 05/15/1991)
Zmena stanov schválená zhromaždením delegátov dňa 11.5.1997.
  (from: 08/20/1997)
Zmena stanov družstva , schválená zhromaždením delegátov dňa 9.5.2000
  (from: 10/25/2000)
Zmena stanov družstva, schválená výročným zhromaždením delegátov dňa 14.5.2001.
  (from: 07/25/2001)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 27.5.2002.
  (from: 11/25/2002)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person