Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  315/S

Obchodné meno: 
Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.
  (od: 19.02.1998)
Prírodné liečivé kúpele Číž a.s.
  (od: 29.12.1995 do: 18.02.1998)
Sídlo: 
Číž 980 43
  (od: 29.12.1995)
IČO: 
31 642 331
  (od: 29.12.1995)
Deň zápisu: 
01.01.1996
  (od: 29.12.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.12.1995)
Predmet podnikania (činnosti): 
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 18.12.2012)
v súlade so zákonom č. 20/1996 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (od: 29.12.1995)
výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
  (od: 18.12.2012)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s nim súvisiacimi predpismi
  (od: 29.12.1995)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 29.12.1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľpv preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 29.12.1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (od: 29.12.1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (od: 29.12.1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hugienické parametre
  (od: 29.12.1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 29.12.1995)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 29.12.1995)
kúpa tovaru každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností, za účelom jeho predaja a predaj
  (od: 29.12.1995)
prevádzkovanie práčovne a poskytovanie jej služieb
  (od: 29.12.1995)
ubytovacie služby
  (od: 29.12.1995)
zmenárenská činnosť
  (od: 29.12.1995)
hostinská činnosť
  (od: 29.12.1995)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov
  (od: 07.11.2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 07.11.2006)
prevádzkovanie cukrárne
  (od: 07.11.2006)
usporadúvanie kurzov, seminárov, školení, prednášok, diskoték, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 07.11.2006)
prenájom bytových a nebytových priestorov poskytovaný, aj s inými než základnými službami spojenými s prenájmom
  (od: 07.11.2006)
organizovanie voľného času detí a dospelých
  (od: 07.11.2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.11.2006)
prenajímanie jazdeckých koní
  (od: 07.11.2006)
jazdecká škola
  (od: 07.11.2006)
terénne úpravy a ošetrovanie ozelenených plôch
  (od: 07.11.2006)
poskytovanie služieb internetom
  (od: 07.11.2006)
reklamné činnosti
  (od: 07.11.2006)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 07.11.2006)
prevádzkovanie športových areálov
  (od: 07.11.2006)
prevádzkovanie verejných kúpalísk
  (od: 07.11.2006)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 04.09.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.12.1995)
Ing. Vladimír Gallo - Predseda predstavenstva
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 27.05.2024
  (od: 13.06.2024)
Mgr. Lukáš Gallo - Podpredseda predstavenstva
Ilijská 2806/21
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 27.05.2024
  (od: 13.06.2024)
Ing. Július Šimon - Člen predstavenstva
2
Padarovce 980 23
Vznik funkcie: 27.05.2024
  (od: 13.06.2024)
Ing. Barnabáš Eke - podpredseda
173
Číž
  (od: 01.08.1996 do: 15.04.2004)
Ing. Barnabáš Eke - podpredseda
173
Číž
Vznik funkcie: 10.07.1996
  (od: 16.04.2004 do: 23.11.2004)
Ing. Barnabáš Eke - podpredseda
173
Číž
Vznik funkcie: 10.07.1996 Skončenie funkcie: 27.09.2004
  (od: 24.11.2004 do: 23.11.2004)
Ing. Barnabáš Eke - predseda
173
Číž
  (od: 29.12.1995 do: 31.07.1996)
MUDr. Milan Fekeč - člen
Mládeže 5
Rimavská Sobota
  (od: 13.07.2001 do: 15.04.2004)
MUDr. Milan Fekeč - člen
Mládeže 5
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 29.09.2000
  (od: 16.04.2004 do: 02.07.2004)
MUDr. Milan Fekeč - člen
Mládeže 5
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 29.09.2000 Skončenie funkcie: 24.11.2003
  (od: 03.07.2004 do: 02.07.2004)
Ing. Vladimír Gallo - člen
Staronová 426/2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 29.07.2013
  (od: 27.08.2013 do: 22.04.2014)
Ing. Vladimír Gallo - člen
Staronová 426/2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 29.07.2013 Skončenie funkcie: 03.03.2014
  (od: 23.04.2014 do: 22.04.2014)
Ing. Vladimír Gallo - podpredseda
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 20.09.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.07.2011)
Ing. Vladimír Gallo - podpredseda
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 20.09.2006 Skončenie funkcie: 03.06.2011
  (od: 07.07.2011 do: 06.07.2011)
Ing. Vladimír Gallo - predseda
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 03.03.2014
  (od: 23.04.2014 do: 29.05.2019)
Ing. Vladimír Gallo - predseda
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 03.03.2014 Skončenie funkcie: 13.05.2019
  (od: 30.05.2019 do: 29.05.2019)
Ing. Vladimír Gallo - predseda predstavenstva
Staronová 426/2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 03.06.2011
  (od: 07.07.2011 do: 26.08.2013)
Ing. Vladimír Gallo - predseda predstavenstva
Staronová 426/2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 03.06.2011 Skončenie funkcie: 29.07.2013
  (od: 27.08.2013 do: 26.08.2013)
Mgr. Lukáš Gallo - podpredseda predstavenstva
Ilijská 2806/21
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 26.06.2017
  (od: 20.08.2018 do: 29.05.2019)
Mgr. Lukáš Gallo - podpredseda predstavenstva
Ilijská 2806/21
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 26.06.2017 Skončenie funkcie: 13.05.2019
  (od: 30.05.2019 do: 29.05.2019)
Mgr. Lukáš Gallo - podpredseda predstavenstva
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 26.06.2017
  (od: 13.07.2017 do: 19.08.2018)
Ing. Milan Hlinka - predseda
Staronová 2/A
Banská Štiavnica
  (od: 01.08.1996 do: 15.04.2004)
Ing. Milan Hlinka - predseda
Staronová 2/A
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 10.07.1996
  (od: 16.04.2004 do: 06.07.2011)
Ing. Milan Hlinka - predseda
Staronová 2/A
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 10.07.1996 Skončenie funkcie: 03.06.2011
  (od: 07.07.2011 do: 06.07.2011)
Ing. Pavol Janočko - predseda
Lackova 15
Bratislava-Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 29.07.2013
  (od: 27.08.2013 do: 22.04.2014)
Ing. Pavol Janočko - predseda
Lackova 15
Bratislava-Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 29.07.2013 Skončenie funkcie: 03.03.2014
  (od: 23.04.2014 do: 22.04.2014)
MUDr. Táňa Jasičová - člen
Číž 173
Číž 980 43
Vznik funkcie: 24.11.2003
  (od: 03.07.2004 do: 06.07.2011)
MUDr. Táňa Jasičová - člen
Číž 173
Číž 980 43
Vznik funkcie: 24.11.2003 Skončenie funkcie: 03.06.2011
  (od: 07.07.2011 do: 06.07.2011)
MUDr. Táňa Jasičová - podpredseda predstavenstva
173
Číž 980 43
Vznik funkcie: 03.06.2011
  (od: 07.07.2011 do: 12.07.2017)
Ing. Mária Kellőová - člen
Slnečnicová 36
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 03.06.2011
  (od: 07.07.2011 do: 26.08.2013)
Ing. Mária Kellőová - člen
Slnečnicová 36
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 03.06.2011 Skončenie funkcie: 29.07.2013
  (od: 27.08.2013 do: 26.08.2013)
Ing. Pavol Mertus - podpredseda
Strmý vŕšok 43
Bratislava 846 01
Vznik funkcie: 16.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 06.11.2006)
Ing. Pavol Mertus - podpredseda
Strmý vŕšok 43
Bratislava 846 01
Vznik funkcie: 16.06.2005 Skončenie funkcie: 20.09.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
MUDr. Imrich Pöthe - člen
Rimava 36
Rimavská Sobota
  (od: 29.12.1995 do: 31.07.1996)
Ing. Ladislav Slebodník - podpredseda
Mierová 60
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 27.09.2004
  (od: 24.11.2004 do: 14.07.2005)
Ing. Ladislav Slebodník - podpredseda
Mierová 60
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 27.09.2004 Skončenie funkcie: 16.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. Július Šimon - člen predstavenstva
2
Padarovce 980 23
Vznik funkcie: 03.03.2014
  (od: 23.04.2014 do: 29.05.2019)
Ing. Július Šimon - člen predstavenstva
2
Padarovce 980 23
Vznik funkcie: 03.03.2014 Skončenie funkcie: 13.05.2019
  (od: 30.05.2019 do: 29.05.2019)
MUDr. Rudolf Žák - člen
Rimavská 1
Rimavská Sobota
  (od: 01.08.1996 do: 12.07.2001)
MUDr. Rudolf Žák - podpredseda
Pionierska 3
Rimavská Sobota
  (od: 29.12.1995 do: 31.07.1996)
Ing. Vladimír Gallo - predseda predstavenstva
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2019 Skončenie funkcie: 27.05.2024
  (od: 13.06.2024 do: 12.06.2024)
Mgr. Lukáš Gallo - podpredseda predstavenstva
Ilijská 2806/21
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2019 Skončenie funkcie: 27.05.2024
  (od: 13.06.2024 do: 12.06.2024)
Ing. Július Šimon - člen predstavenstva
2
Padarovce 980 23
Vznik funkcie: 13.05.2019 Skončenie funkcie: 27.05.2024
  (od: 13.06.2024 do: 12.06.2024)
Ing. Vladimír Gallo - predseda predstavenstva
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2019
  (od: 30.05.2019 do: 12.06.2024)
Mgr. Lukáš Gallo - podpredseda predstavenstva
Ilijská 2806/21
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2019
  (od: 30.05.2019 do: 12.06.2024)
Ing. Július Šimon - člen predstavenstva
2
Padarovce 980 23
Vznik funkcie: 13.05.2019
  (od: 30.05.2019 do: 12.06.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 30.05.2019)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 29.12.1995 do: 29.05.2019)
Dozorná rada: 
Beáta Bírová
Poštová 103
Tornaľa 982 01
Vznik funkcie: 01.04.2023
  (od: 01.04.2023)
Marián Jackuliak
Antona Bernoláka 1011/12
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 27.05.2024
  (od: 13.06.2024)
Ing. František Máté
64
Kaloša 982 52
Vznik funkcie: 27.05.2024
  (od: 13.06.2024)
Ing. Marián Adamský
Na Mária šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 21.03.2005
  (od: 03.08.2005 do: 06.11.2006)
Ing. Marián Adamský
Na Mária šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 21.03.2005 Skončenie funkcie: 20.09.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
Ing. Marián Adamský
Na Mária šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 20.09.2006
  (od: 07.11.2006 do: 13.10.2009)
Ing. Marián Adamský
Na Mária šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 20.09.2006 Skončenie funkcie: 21.08.2009
  (od: 14.10.2009 do: 13.10.2009)
Ing. Marián Adamský
Na Mária šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 21.08.2009
  (od: 14.10.2009 do: 25.05.2012)
Ing. Marián Adamský
Na Mária šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 21.08.2009 Skončenie funkcie: 23.04.2012
  (od: 26.05.2012 do: 25.05.2012)
Ing. Marián Adamský
Na Mária Šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 23.04.2012
  (od: 26.05.2012 do: 27.12.2017)
Ing. Marián Adamský
Na Mária Šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 23.04.2012 Skončenie funkcie: 27.11.2017
  (od: 28.12.2017 do: 27.12.2017)
Ing. Marián Adamský
Na Mária Šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 27.11.2017
  (od: 28.12.2017 do: 29.05.2019)
Ing. Marián Adamský
Na Mária Šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 27.11.2017 Skončenie funkcie: 13.05.2019
  (od: 30.05.2019 do: 29.05.2019)
Ing. Marián Adamský
Na Mária Šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2019
  (od: 30.05.2019 do: 22.12.2022)
Ing. Marián Adamský
Na Mária Šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 13.05.2019 Skončenie funkcie: 25.11.2022
  (od: 23.12.2022 do: 22.12.2022)
Ladislav Bizik
Kirejevská 37/64.
Rimavská Sobota
  (od: 29.12.1995 do: 31.07.1996)
Daniela Erdélyiová
Chanava 155
Lenhártovce
  (od: 29.12.1995 do: 15.04.2004)
Daniela Erdélyiová
Chanava 155
Lenhártovce
Skončenie funkcie: 30.06.2003
  (od: 16.04.2004 do: 15.04.2004)
Ing. Monika Gabrielová
Vlastenecké námestie 1186/9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 17.04.2007
  (od: 10.05.2007 do: 13.10.2009)
Ing. Monika Gabrielová
Vlastenecké námestie 1186/9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 17.04.2007 Skončenie funkcie: 21.08.2009
  (od: 14.10.2009 do: 13.10.2009)
Ing. Monika Gabrielová
Vlastenecké námestie 1186/9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 21.08.2009
  (od: 14.10.2009 do: 25.05.2012)
Ing. Monika Gabrielová
Vlastenecké námestie 1186/9
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 21.08.2009 Skončenie funkcie: 23.04.2012
  (od: 26.05.2012 do: 25.05.2012)
Ing. Vladimír Gallo - člen
Staronová 2
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 30.06.2003
  (od: 16.04.2004 do: 02.07.2004)
Ing. Vladimír Gallo - člen
Staronová 2
Banská Štiavnica
Vznik funkcie: 30.06.2003 Skončenie funkcie: 23.06.2004
  (od: 03.07.2004 do: 02.07.2004)
Ing. Vladimír Gallo - predseda
Staronová 2
Banská Štiavnica
  (od: 01.08.1996 do: 15.04.2004)
Ing. Vladimír Gallo - predseda
Staronová 2
Banská Štiavnica
Skončenie funkcie: 30.06.2003
  (od: 16.04.2004 do: 15.04.2004)
Ing. Vladimír Gallo
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 23.06.2004
  (od: 03.07.2004 do: 06.11.2006)
Ing. Vladimír Gallo
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 23.06.2004 Skončenie funkcie: 20.09.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
Zoltán Hencz
157
Číž 980 43
Vznik funkcie: 12.08.2021
  (od: 10.09.2021 do: 31.03.2023)
Zoltán Hencz
157
Číž 980 43
Vznik funkcie: 12.08.2021 Skončenie funkcie: 31.03.2023
  (od: 01.04.2023 do: 31.03.2023)
Ing. Valéria Janočková
Lackova 15
Bratislava 840 04
Vznik funkcie: 20.09.2006
  (od: 07.11.2006 do: 09.05.2007)
Ing. Valéria Janočková
Lackova 15
Bratislava 840 04
Vznik funkcie: 20.09.2006 Skončenie funkcie: 17.04.2007
  (od: 10.05.2007 do: 09.05.2007)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota
  (od: 29.12.1995 do: 15.04.2004)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota
Skončenie funkcie: 30.06.2003
  (od: 16.04.2004 do: 15.04.2004)
Jarmila Klamáriková - člen
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 30.06.2003
  (od: 16.04.2004 do: 02.07.2004)
Jarmila Klamáriková - člen
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 30.06.2003 Skončenie funkcie: 23.06.2004
  (od: 03.07.2004 do: 02.07.2004)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 23.06.2004
  (od: 03.07.2004 do: 06.11.2006)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 23.06.2004 Skončenie funkcie: 20.09.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 20.09.2006
  (od: 07.11.2006 do: 13.10.2009)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 20.09.2006 Skončenie funkcie: 21.08.2009
  (od: 14.10.2009 do: 13.10.2009)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 21.08.2009
  (od: 14.10.2009 do: 25.05.2012)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 21.08.2009 Skončenie funkcie: 23.04.2012
  (od: 26.05.2012 do: 25.05.2012)
Ing. Jozef Kniebügl
Podjavorinskej 80
Zlaté Moravce
  (od: 29.12.1995 do: 31.07.1996)
MUDr. Ján Kochan
Družstevná 3
Humenné
Vznik funkcie: 28.05.2002
  (od: 19.02.1998 do: 20.08.2002)
Ing. Renata Krištoffová
Staronová 2/B
Banská Štiavnica 961 01
Vznik funkcie: 21.08.2009
  (od: 14.10.2009 do: 06.07.2011)
Ing. Renata Krištoffová
Staronová 2/B
Banská Štiavnica 961 01
Vznik funkcie: 21.08.2009 Skončenie funkcie: 03.06.2011
  (od: 07.07.2011 do: 06.07.2011)
Ing. Renata Krištoffová
Staronová 2/B
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 20.09.2006
  (od: 07.11.2006 do: 13.10.2009)
Ing. Renata Krištoffová
Staronová 2/B
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 20.09.2006 Skončenie funkcie: 21.08.2009
  (od: 14.10.2009 do: 13.10.2009)
Igor Magic
Škultétyho 1/10
Rimavská Sobota
  (od: 29.12.1995 do: 31.07.1996)
MUDr. Elena Marušáková - člen
Pod Kalváriou 4222/57
Prešov
Vznik funkcie: 30.06.2003
  (od: 16.04.2004 do: 02.07.2004)
MUDr. Elena Marušáková - člen
Pod Kalváriou 4222/57
Prešov
Vznik funkcie: 30.06.2003 Skončenie funkcie: 23.06.2004
  (od: 03.07.2004 do: 02.07.2004)
MUDr. Elena Marušáková
Pod Kalváriou 4222/57
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 23.06.2004
  (od: 03.07.2004 do: 02.08.2005)
MUDr. Elena Marušáková
Pod Kalváriou 4222/57
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 23.06.2004 Skončenie funkcie: 21.03.2005
  (od: 03.08.2005 do: 02.08.2005)
Ing. František Maté
64
Kaloša 982 52
Vznik funkcie: 03.03.2014
  (od: 23.04.2014 do: 29.05.2019)
Ing. František Maté
64
Kaloša 982 52
Vznik funkcie: 03.03.2014 Skončenie funkcie: 13.05.2019
  (od: 30.05.2019 do: 29.05.2019)
Ing. Pavel Mertus - člen
Strmý Všok 8043/43
Bratislava - Záhorská Bystrica
Vznik funkcie: 30.06.2003
  (od: 16.04.2004 do: 02.07.2004)
Ing. Pavel Mertus - člen
Strmý Všok 8043/43
Bratislava - Záhorská Bystrica
Vznik funkcie: 30.06.2003 Skončenie funkcie: 23.06.2004
  (od: 03.07.2004 do: 02.07.2004)
Ing. Pavol Mertus
Strmý vŕšok 43
Bratislava 846 01
Vznik funkcie: 20.09.2006
  (od: 07.11.2006 do: 13.10.2009)
Ing. Pavol Mertus
Strmý vŕšok 43
Bratislava 846 01
Vznik funkcie: 20.09.2006 Skončenie funkcie: 21.08.2009
  (od: 14.10.2009 do: 13.10.2009)
Ing. Pavol Mertus
Strmý vŕšok 8043/43
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 23.06.2004
  (od: 03.07.2004 do: 14.07.2005)
Ing. Pavol Mertus
Strmý vŕšok 8043/43
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 23.06.2004 Skončenie funkcie: 16.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. Ingrid Mertusová - člen
Majerníkova 40
Bratislava 4
  (od: 01.08.1996 do: 15.04.2004)
Ing. Ingrid Mertusová - člen
Majerníkova 40
Bratislava 4
Skončenie funkcie: 30.06.2003
  (od: 16.04.2004 do: 15.04.2004)
MUDr. Jozef Murgaš - člen
Ľ. Štúra 1
Lučenec
Vznik funkcie: 28.05.2002
  (od: 21.08.2002 do: 15.04.2004)
MUDr. Jozef Murgaš - člen
Ľ. Štúra 1
Lučenec
Vznik funkcie: 28.05.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2003
  (od: 16.04.2004 do: 15.04.2004)
Ing. Tibor Novák - podpredseda
Bakulíniho 1114
Tisovec
Skončenie funkcie: 28.05.2002
  (od: 01.08.1996 do: 20.08.2002)
Ing. Iveta Nováková - podpredseda
Bakulíniho 1114
Tisovec
Vznik funkcie: 28.05.2002
  (od: 21.08.2002 do: 15.04.2004)
Ing. Iveta Nováková - podpredseda
Bakulíniho 1114
Tisovec
Vznik funkcie: 28.05.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2003
  (od: 16.04.2004 do: 15.04.2004)
Vojtech Rišpán
Pokroku 326
Betliar
  (od: 29.12.1995 do: 31.07.1996)
Ing. Ivan Solivarský
J.K.Hella 5/A
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 16.06.2005
  (od: 15.07.2005 do: 06.11.2006)
Ing. Ivan Solivarský
J.K.Hella 5/A
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 16.06.2005 Skončenie funkcie: 20.09.2006
  (od: 07.11.2006 do: 06.11.2006)
Mgr. Judita Szabóová
98
Kráľ 980 45
Vznik funkcie: 01.12.2015
  (od: 05.12.2015 do: 09.09.2021)
Mgr. Judita Szabóová
98
Kráľ 980 45
Vznik funkcie: 01.12.2015 Skončenie funkcie: 12.08.2021
  (od: 10.09.2021 do: 09.09.2021)
Zlata Šimková - člen
Gaštanová 19
Rimavská Sobota
  (od: 01.08.1996 do: 15.04.2004)
Zlata Šimková - člen
Gaštanová 19
Rimavská Sobota
Skončenie funkcie: 30.06.2003
  (od: 16.04.2004 do: 15.04.2004)
Ing. Július Šimon
2
Teplý Vrch 980 23
Vznik funkcie: 21.08.2009
  (od: 14.10.2009 do: 25.05.2012)
Ing. Július Šimon
2
Teplý Vrch 980 23
Vznik funkcie: 21.08.2009 Skončenie funkcie: 23.04.2012
  (od: 26.05.2012 do: 25.05.2012)
Ing. Július Šimon
23
Teplý Vrch 980 23
Vznik funkcie: 23.04.2012
  (od: 26.05.2012 do: 22.04.2014)
Ing. Július Šimon
23
Teplý Vrch 980 23
Vznik funkcie: 23.04.2012 Skončenie funkcie: 03.03.2014
  (od: 23.04.2014 do: 22.04.2014)
MUDr. Edita Vyletelová
Rybárska 3
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 20.09.2006
  (od: 07.11.2006 do: 13.10.2009)
MUDr. Edita Vyletelová
Rybárska 3
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 20.09.2006 Skončenie funkcie: 21.08.2009
  (od: 14.10.2009 do: 13.10.2009)
MUDr. Edita Vyletelová
Rybárska 3
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 21.08.2009
  (od: 14.10.2009 do: 25.05.2012)
MUDr. Edita Vyletelová
Rybárska 3
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 21.08.2009 Skončenie funkcie: 23.04.2012
  (od: 26.05.2012 do: 25.05.2012)
MUDr. Edita Vyletelová
Rybárska 3/16
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 23.04.2012
  (od: 26.05.2012 do: 04.12.2015)
MUDr. Edita Vyletelová
Rybárska 3/16
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 23.04.2012 Skončenie funkcie: 01.12.2015
  (od: 05.12.2015 do: 04.12.2015)
Ing. František Maté
64
Kaloša 982 52
Vznik funkcie: 13.05.2019 Skončenie funkcie: 27.05.2024
  (od: 13.06.2024 do: 12.06.2024)
Marián Jackuliak
Antona Bernoláka 1011/12
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 25.11.2022 Skončenie funkcie: 27.05.2024
  (od: 13.06.2024 do: 12.06.2024)
Marián Jackuliak
Antona Bernoláka 1011/12
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 25.11.2022
  (od: 23.12.2022 do: 12.06.2024)
Ing. František Maté
64
Kaloša 982 52
Vznik funkcie: 13.05.2019
  (od: 30.05.2019 do: 12.06.2024)
Výška základného imania: 
4 220 658 EUR Rozsah splatenia: 4 220 658 EUR
  (od: 06.08.2009)
124 137 000 Sk Rozsah splatenia: 124 137 000 Sk
  (od: 04.09.2007 do: 05.08.2009)
66 716 000 Sk Rozsah splatenia: 66 716 000 Sk
  (od: 15.07.2005 do: 03.09.2007)
48 645 000 Sk
  (od: 26.02.1997 do: 14.07.2005)
43 780 000 Sk
  (od: 29.12.1995 do: 25.02.1997)
Akcie: 
Počet: 124137
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia
  (od: 06.08.2009)
Počet: 124137
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia
  (od: 04.09.2007 do: 05.08.2009)
Počet: 66716
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia
  (od: 23.09.2005 do: 03.09.2007)
Počet: 66176
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia
  (od: 15.07.2005 do: 22.09.2005)
Počet: 43780
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia
  (od: 03.07.2004 do: 14.07.2005)
Počet: 4865
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia
  (od: 03.07.2004 do: 14.07.2005)
Počet: 43780
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.02.1997 do: 02.07.2004)
Počet: 4865
Druh: zamestnanecké
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.02.1997 do: 02.07.2004)
Počet: 43780
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.12.1995 do: 25.02.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 20.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. Stary spis: Sa 973
  (od: 29.12.1995)
Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 27.11.1996, rozhodlo o zmene stanov spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 20.12.1996, rozhodlo o zmene stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 973
  (od: 26.02.1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 20.11.1997, bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.02.1998)
Dátum aktualizácie údajov:  11.07.2024
Dátum výpisu:  12.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR