Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  315/S

Business name: 
Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.
  (from: 02/19/1998)
Prírodné liečivé kúpele Číž a.s.
  (from: 12/29/1995 until: 02/18/1998)
Registered seat: 
Číž 980 43
  (from: 12/29/1995)
Identification number (IČO): 
31 642 331
  (from: 12/29/1995)
Date of entry: 
01/01/1996
  (from: 12/29/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/29/1995)
Objects of the company: 
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 12/18/2012)
v súlade so zákonom č. 20/1996 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (from: 12/29/1995)
výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
  (from: 12/18/2012)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s nim súvisiacimi predpismi
  (from: 12/29/1995)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 12/29/1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľpv preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 12/29/1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 12/29/1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (from: 12/29/1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hugienické parametre
  (from: 12/29/1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 12/29/1995)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 12/29/1995)
kúpa tovaru každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností, za účelom jeho predaja a predaj
  (from: 12/29/1995)
prevádzkovanie práčovne a poskytovanie jej služieb
  (from: 12/29/1995)
ubytovacie služby
  (from: 12/29/1995)
zmenárenská činnosť
  (from: 12/29/1995)
hostinská činnosť
  (from: 12/29/1995)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov
  (from: 11/07/2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 11/07/2006)
prevádzkovanie cukrárne
  (from: 11/07/2006)
usporadúvanie kurzov, seminárov, školení, prednášok, diskoték, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 11/07/2006)
prenájom bytových a nebytových priestorov poskytovaný, aj s inými než základnými službami spojenými s prenájmom
  (from: 11/07/2006)
organizovanie voľného času detí a dospelých
  (from: 11/07/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/07/2006)
prenajímanie jazdeckých koní
  (from: 11/07/2006)
jazdecká škola
  (from: 11/07/2006)
terénne úpravy a ošetrovanie ozelenených plôch
  (from: 11/07/2006)
poskytovanie služieb internetom
  (from: 11/07/2006)
reklamné činnosti
  (from: 11/07/2006)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 11/07/2006)
prevádzkovanie športových areálov
  (from: 11/07/2006)
prevádzkovanie verejných kúpalísk
  (from: 11/07/2006)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 09/04/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/29/1995)
Ing. Vladimír Gallo - predseda predstavenstva
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
From: 05/13/2019
  (from: 05/30/2019)
Mgr. Lukáš Gallo - podpredseda predstavenstva
Ilijská 2806/21
Banská Štiavnica 969 01
From: 05/13/2019
  (from: 05/30/2019)
Ing. Július Šimon - člen predstavenstva
2
Padarovce 980 23
From: 05/13/2019
  (from: 05/30/2019)
Ing. Barnabáš Eke - podpredseda
173
Číž
  (from: 08/01/1996 until: 04/15/2004)
Ing. Barnabáš Eke - podpredseda
173
Číž
From: 07/10/1996
  (from: 04/16/2004 until: 11/23/2004)
Ing. Barnabáš Eke - podpredseda
173
Číž
From: 07/10/1996 Until: 09/27/2004
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Ing. Barnabáš Eke - predseda
173
Číž
  (from: 12/29/1995 until: 07/31/1996)
MUDr. Milan Fekeč - člen
Mládeže 5
Rimavská Sobota
  (from: 07/13/2001 until: 04/15/2004)
MUDr. Milan Fekeč - člen
Mládeže 5
Rimavská Sobota
From: 09/29/2000
  (from: 04/16/2004 until: 07/02/2004)
MUDr. Milan Fekeč - člen
Mládeže 5
Rimavská Sobota
From: 09/29/2000 Until: 11/24/2003
  (from: 07/03/2004 until: 07/02/2004)
Ing. Vladimír Gallo - člen
Staronová 426/2
Banská Štiavnica 969 01
From: 07/29/2013
  (from: 08/27/2013 until: 04/22/2014)
Ing. Vladimír Gallo - člen
Staronová 426/2
Banská Štiavnica 969 01
From: 07/29/2013 Until: 03/03/2014
  (from: 04/23/2014 until: 04/22/2014)
Ing. Vladimír Gallo - podpredseda
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
From: 09/20/2006
  (from: 11/07/2006 until: 07/06/2011)
Ing. Vladimír Gallo - podpredseda
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
From: 09/20/2006 Until: 06/03/2011
  (from: 07/07/2011 until: 07/06/2011)
Ing. Vladimír Gallo - predseda
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
From: 03/03/2014
  (from: 04/23/2014 until: 05/29/2019)
Ing. Vladimír Gallo - predseda
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
From: 03/03/2014 Until: 05/13/2019
  (from: 05/30/2019 until: 05/29/2019)
Ing. Vladimír Gallo - predseda predstavenstva
Staronová 426/2
Banská Štiavnica 969 01
From: 06/03/2011
  (from: 07/07/2011 until: 08/26/2013)
Ing. Vladimír Gallo - predseda predstavenstva
Staronová 426/2
Banská Štiavnica 969 01
From: 06/03/2011 Until: 07/29/2013
  (from: 08/27/2013 until: 08/26/2013)
Mgr. Lukáš Gallo - podpredseda predstavenstva
Ilijská 2806/21
Banská Štiavnica 969 01
From: 06/26/2017
  (from: 08/20/2018 until: 05/29/2019)
Mgr. Lukáš Gallo - podpredseda predstavenstva
Ilijská 2806/21
Banská Štiavnica 969 01
From: 06/26/2017 Until: 05/13/2019
  (from: 05/30/2019 until: 05/29/2019)
Mgr. Lukáš Gallo - podpredseda predstavenstva
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
From: 06/26/2017
  (from: 07/13/2017 until: 08/19/2018)
Ing. Milan Hlinka - predseda
Staronová 2/A
Banská Štiavnica
  (from: 08/01/1996 until: 04/15/2004)
Ing. Milan Hlinka - predseda
Staronová 2/A
Banská Štiavnica
From: 07/10/1996
  (from: 04/16/2004 until: 07/06/2011)
Ing. Milan Hlinka - predseda
Staronová 2/A
Banská Štiavnica
From: 07/10/1996 Until: 06/03/2011
  (from: 07/07/2011 until: 07/06/2011)
Ing. Pavol Janočko - predseda
Lackova 15
Bratislava-Karlova Ves 841 04
From: 07/29/2013
  (from: 08/27/2013 until: 04/22/2014)
Ing. Pavol Janočko - predseda
Lackova 15
Bratislava-Karlova Ves 841 04
From: 07/29/2013 Until: 03/03/2014
  (from: 04/23/2014 until: 04/22/2014)
MUDr. Táňa Jasičová - člen
Číž 173
Číž 980 43
From: 11/24/2003
  (from: 07/03/2004 until: 07/06/2011)
MUDr. Táňa Jasičová - člen
Číž 173
Číž 980 43
From: 11/24/2003 Until: 06/03/2011
  (from: 07/07/2011 until: 07/06/2011)
MUDr. Táňa Jasičová - podpredseda predstavenstva
173
Číž 980 43
From: 06/03/2011
  (from: 07/07/2011 until: 07/12/2017)
Ing. Mária Kellőová - člen
Slnečnicová 36
Malá Ida 044 20
From: 06/03/2011
  (from: 07/07/2011 until: 08/26/2013)
Ing. Mária Kellőová - člen
Slnečnicová 36
Malá Ida 044 20
From: 06/03/2011 Until: 07/29/2013
  (from: 08/27/2013 until: 08/26/2013)
Ing. Pavol Mertus - podpredseda
Strmý vŕšok 43
Bratislava 846 01
From: 06/16/2005
  (from: 07/15/2005 until: 11/06/2006)
Ing. Pavol Mertus - podpredseda
Strmý vŕšok 43
Bratislava 846 01
From: 06/16/2005 Until: 09/20/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
MUDr. Imrich Pöthe - člen
Rimava 36
Rimavská Sobota
  (from: 12/29/1995 until: 07/31/1996)
Ing. Ladislav Slebodník - podpredseda
Mierová 60
Bratislava 821 05
From: 09/27/2004
  (from: 11/24/2004 until: 07/14/2005)
Ing. Ladislav Slebodník - podpredseda
Mierová 60
Bratislava 821 05
From: 09/27/2004 Until: 06/16/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Július Šimon - člen predstavenstva
2
Padarovce 980 23
From: 03/03/2014
  (from: 04/23/2014 until: 05/29/2019)
Ing. Július Šimon - člen predstavenstva
2
Padarovce 980 23
From: 03/03/2014 Until: 05/13/2019
  (from: 05/30/2019 until: 05/29/2019)
MUDr. Rudolf Žák - člen
Rimavská 1
Rimavská Sobota
  (from: 08/01/1996 until: 07/12/2001)
MUDr. Rudolf Žák - podpredseda
Pionierska 3
Rimavská Sobota
  (from: 12/29/1995 until: 07/31/1996)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/30/2019)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/29/1995 until: 05/29/2019)
Capital: 
4 220 658 EUR Paid up: 4 220 658 EUR
  (from: 08/06/2009)
124 137 000 Sk Paid up: 124 137 000 Sk
  (from: 09/04/2007 until: 08/05/2009)
66 716 000 Sk Paid up: 66 716 000 Sk
  (from: 07/15/2005 until: 09/03/2007)
48 645 000 Sk
  (from: 02/26/1997 until: 07/14/2005)
43 780 000 Sk
  (from: 12/29/1995 until: 02/25/1997)
Shares: 
Number of shares: 124137
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 08/06/2009)
Number of shares: 124137
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 09/04/2007 until: 08/05/2009)
Number of shares: 66716
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 09/23/2005 until: 09/03/2007)
Number of shares: 66176
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 07/15/2005 until: 09/22/2005)
Number of shares: 43780
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 07/03/2004 until: 07/14/2005)
Number of shares: 4865
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 07/03/2004 until: 07/14/2005)
Number of shares: 43780
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/26/1997 until: 07/02/2004)
Number of shares: 4865
Type: zamestnanecké
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/26/1997 until: 07/02/2004)
Number of shares: 43780
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/29/1995 until: 02/25/1997)
Supervisory board: 
Ing. František Maté
64
Kaloša 982 52
From: 05/13/2019
  (from: 05/30/2019)
Marián Jackuliak
Antona Bernoláka 1011/12
Banská Štiavnica 969 01
From: 11/25/2022
  (from: 12/23/2022)
Beáta Bírová
Poštová 103
Tornaľa 982 01
From: 04/01/2023
  (from: 04/01/2023)
Ing. Marián Adamský
Na Mária šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 03/21/2005
  (from: 08/03/2005 until: 11/06/2006)
Ing. Marián Adamský
Na Mária šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 03/21/2005 Until: 09/20/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Marián Adamský
Na Mária šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 09/20/2006
  (from: 11/07/2006 until: 10/13/2009)
Ing. Marián Adamský
Na Mária šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 09/20/2006 Until: 08/21/2009
  (from: 10/14/2009 until: 10/13/2009)
Ing. Marián Adamský
Na Mária šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 08/21/2009
  (from: 10/14/2009 until: 05/25/2012)
Ing. Marián Adamský
Na Mária šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 08/21/2009 Until: 04/23/2012
  (from: 05/26/2012 until: 05/25/2012)
Ing. Marián Adamský
Na Mária Šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 04/23/2012
  (from: 05/26/2012 until: 12/27/2017)
Ing. Marián Adamský
Na Mária Šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 04/23/2012 Until: 11/27/2017
  (from: 12/28/2017 until: 12/27/2017)
Ing. Marián Adamský
Na Mária Šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 11/27/2017
  (from: 12/28/2017 until: 05/29/2019)
Ing. Marián Adamský
Na Mária Šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 11/27/2017 Until: 05/13/2019
  (from: 05/30/2019 until: 05/29/2019)
Ing. Marián Adamský
Na Mária Šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 05/13/2019
  (from: 05/30/2019 until: 12/22/2022)
Ing. Marián Adamský
Na Mária Šachtu 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 05/13/2019 Until: 11/25/2022
  (from: 12/23/2022 until: 12/22/2022)
Ladislav Bizik
Kirejevská 37/64.
Rimavská Sobota
  (from: 12/29/1995 until: 07/31/1996)
Daniela Erdélyiová
Chanava 155
Lenhártovce
  (from: 12/29/1995 until: 04/15/2004)
Daniela Erdélyiová
Chanava 155
Lenhártovce
Until: 06/30/2003
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
Ing. Monika Gabrielová
Vlastenecké námestie 1186/9
Bratislava 851 01
From: 04/17/2007
  (from: 05/10/2007 until: 10/13/2009)
Ing. Monika Gabrielová
Vlastenecké námestie 1186/9
Bratislava 851 01
From: 04/17/2007 Until: 08/21/2009
  (from: 10/14/2009 until: 10/13/2009)
Ing. Monika Gabrielová
Vlastenecké námestie 1186/9
Bratislava 851 01
From: 08/21/2009
  (from: 10/14/2009 until: 05/25/2012)
Ing. Monika Gabrielová
Vlastenecké námestie 1186/9
Bratislava 851 01
From: 08/21/2009 Until: 04/23/2012
  (from: 05/26/2012 until: 05/25/2012)
Ing. Vladimír Gallo - člen
Staronová 2
Banská Štiavnica
From: 06/30/2003
  (from: 04/16/2004 until: 07/02/2004)
Ing. Vladimír Gallo - člen
Staronová 2
Banská Štiavnica
From: 06/30/2003 Until: 06/23/2004
  (from: 07/03/2004 until: 07/02/2004)
Ing. Vladimír Gallo - predseda
Staronová 2
Banská Štiavnica
  (from: 08/01/1996 until: 04/15/2004)
Ing. Vladimír Gallo - predseda
Staronová 2
Banská Štiavnica
Until: 06/30/2003
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
Ing. Vladimír Gallo
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
From: 06/23/2004
  (from: 07/03/2004 until: 11/06/2006)
Ing. Vladimír Gallo
Staronová 2
Banská Štiavnica 969 01
From: 06/23/2004 Until: 09/20/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Valéria Janočková
Lackova 15
Bratislava 840 04
From: 09/20/2006
  (from: 11/07/2006 until: 05/09/2007)
Ing. Valéria Janočková
Lackova 15
Bratislava 840 04
From: 09/20/2006 Until: 04/17/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota
  (from: 12/29/1995 until: 04/15/2004)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota
Until: 06/30/2003
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
Jarmila Klamáriková - člen
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota
From: 06/30/2003
  (from: 04/16/2004 until: 07/02/2004)
Jarmila Klamáriková - člen
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota
From: 06/30/2003 Until: 06/23/2004
  (from: 07/03/2004 until: 07/02/2004)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/23/2004
  (from: 07/03/2004 until: 11/06/2006)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/23/2004 Until: 09/20/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota 979 01
From: 09/20/2006
  (from: 11/07/2006 until: 10/13/2009)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota 979 01
From: 09/20/2006 Until: 08/21/2009
  (from: 10/14/2009 until: 10/13/2009)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota 979 01
From: 08/21/2009
  (from: 10/14/2009 until: 05/25/2012)
Jarmila Klamáriková
Rožňavská 23/25
Rimavská Sobota 979 01
From: 08/21/2009 Until: 04/23/2012
  (from: 05/26/2012 until: 05/25/2012)
Ing. Jozef Kniebügl
Podjavorinskej 80
Zlaté Moravce
  (from: 12/29/1995 until: 07/31/1996)
MUDr. Ján Kochan
Družstevná 3
Humenné
From: 05/28/2002
  (from: 02/19/1998 until: 08/20/2002)
Ing. Renata Krištoffová
Staronová 2/B
Banská Štiavnica 961 01
From: 08/21/2009
  (from: 10/14/2009 until: 07/06/2011)
Ing. Renata Krištoffová
Staronová 2/B
Banská Štiavnica 961 01
From: 08/21/2009 Until: 06/03/2011
  (from: 07/07/2011 until: 07/06/2011)
Ing. Renata Krištoffová
Staronová 2/B
Banská Štiavnica 969 01
From: 09/20/2006
  (from: 11/07/2006 until: 10/13/2009)
Ing. Renata Krištoffová
Staronová 2/B
Banská Štiavnica 969 01
From: 09/20/2006 Until: 08/21/2009
  (from: 10/14/2009 until: 10/13/2009)
Igor Magic
Škultétyho 1/10
Rimavská Sobota
  (from: 12/29/1995 until: 07/31/1996)
MUDr. Elena Marušáková - člen
Pod Kalváriou 4222/57
Prešov
From: 06/30/2003
  (from: 04/16/2004 until: 07/02/2004)
MUDr. Elena Marušáková - člen
Pod Kalváriou 4222/57
Prešov
From: 06/30/2003 Until: 06/23/2004
  (from: 07/03/2004 until: 07/02/2004)
MUDr. Elena Marušáková
Pod Kalváriou 4222/57
Prešov 080 01
From: 06/23/2004
  (from: 07/03/2004 until: 08/02/2005)
MUDr. Elena Marušáková
Pod Kalváriou 4222/57
Prešov 080 01
From: 06/23/2004 Until: 03/21/2005
  (from: 08/03/2005 until: 08/02/2005)
Ing. František Maté
64
Kaloša 982 52
From: 03/03/2014
  (from: 04/23/2014 until: 05/29/2019)
Ing. František Maté
64
Kaloša 982 52
From: 03/03/2014 Until: 05/13/2019
  (from: 05/30/2019 until: 05/29/2019)
Ing. Pavel Mertus - člen
Strmý Všok 8043/43
Bratislava - Záhorská Bystrica
From: 06/30/2003
  (from: 04/16/2004 until: 07/02/2004)
Ing. Pavel Mertus - člen
Strmý Všok 8043/43
Bratislava - Záhorská Bystrica
From: 06/30/2003 Until: 06/23/2004
  (from: 07/03/2004 until: 07/02/2004)
Ing. Pavol Mertus
Strmý vŕšok 43
Bratislava 846 01
From: 09/20/2006
  (from: 11/07/2006 until: 10/13/2009)
Ing. Pavol Mertus
Strmý vŕšok 43
Bratislava 846 01
From: 09/20/2006 Until: 08/21/2009
  (from: 10/14/2009 until: 10/13/2009)
Ing. Pavol Mertus
Strmý vŕšok 8043/43
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/23/2004
  (from: 07/03/2004 until: 07/14/2005)
Ing. Pavol Mertus
Strmý vŕšok 8043/43
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/23/2004 Until: 06/16/2005
  (from: 07/15/2005 until: 07/14/2005)
Ing. Ingrid Mertusová - člen
Majerníkova 40
Bratislava 4
  (from: 08/01/1996 until: 04/15/2004)
Ing. Ingrid Mertusová - člen
Majerníkova 40
Bratislava 4
Until: 06/30/2003
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
MUDr. Jozef Murgaš - člen
Ľ. Štúra 1
Lučenec
From: 05/28/2002
  (from: 08/21/2002 until: 04/15/2004)
MUDr. Jozef Murgaš - člen
Ľ. Štúra 1
Lučenec
From: 05/28/2002 Until: 06/30/2003
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
Ing. Tibor Novák - podpredseda
Bakulíniho 1114
Tisovec
Until: 05/28/2002
  (from: 08/01/1996 until: 08/20/2002)
Ing. Iveta Nováková - podpredseda
Bakulíniho 1114
Tisovec
From: 05/28/2002
  (from: 08/21/2002 until: 04/15/2004)
Ing. Iveta Nováková - podpredseda
Bakulíniho 1114
Tisovec
From: 05/28/2002 Until: 06/30/2003
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
Vojtech Rišpán
Pokroku 326
Betliar
  (from: 12/29/1995 until: 07/31/1996)
Ing. Ivan Solivarský
J.K.Hella 5/A
Banská Štiavnica 969 01
From: 06/16/2005
  (from: 07/15/2005 until: 11/06/2006)
Ing. Ivan Solivarský
J.K.Hella 5/A
Banská Štiavnica 969 01
From: 06/16/2005 Until: 09/20/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Mgr. Judita Szabóová
98
Kráľ 980 45
From: 12/01/2015
  (from: 12/05/2015 until: 09/09/2021)
Mgr. Judita Szabóová
98
Kráľ 980 45
From: 12/01/2015 Until: 08/12/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Zlata Šimková - člen
Gaštanová 19
Rimavská Sobota
  (from: 08/01/1996 until: 04/15/2004)
Zlata Šimková - člen
Gaštanová 19
Rimavská Sobota
Until: 06/30/2003
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
Ing. Július Šimon
2
Teplý Vrch 980 23
From: 08/21/2009
  (from: 10/14/2009 until: 05/25/2012)
Ing. Július Šimon
2
Teplý Vrch 980 23
From: 08/21/2009 Until: 04/23/2012
  (from: 05/26/2012 until: 05/25/2012)
Ing. Július Šimon
23
Teplý Vrch 980 23
From: 04/23/2012
  (from: 05/26/2012 until: 04/22/2014)
Ing. Július Šimon
23
Teplý Vrch 980 23
From: 04/23/2012 Until: 03/03/2014
  (from: 04/23/2014 until: 04/22/2014)
MUDr. Edita Vyletelová
Rybárska 3
Rimavská Sobota 979 01
From: 09/20/2006
  (from: 11/07/2006 until: 10/13/2009)
MUDr. Edita Vyletelová
Rybárska 3
Rimavská Sobota 979 01
From: 09/20/2006 Until: 08/21/2009
  (from: 10/14/2009 until: 10/13/2009)
MUDr. Edita Vyletelová
Rybárska 3
Rimavská Sobota 979 01
From: 08/21/2009
  (from: 10/14/2009 until: 05/25/2012)
MUDr. Edita Vyletelová
Rybárska 3
Rimavská Sobota 979 01
From: 08/21/2009 Until: 04/23/2012
  (from: 05/26/2012 until: 05/25/2012)
MUDr. Edita Vyletelová
Rybárska 3/16
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/23/2012
  (from: 05/26/2012 until: 12/04/2015)
MUDr. Edita Vyletelová
Rybárska 3/16
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/23/2012 Until: 12/01/2015
  (from: 12/05/2015 until: 12/04/2015)
Zoltán Hencz
157
Číž 980 43
From: 08/12/2021 Until: 03/31/2023
  (from: 04/01/2023 until: 03/31/2023)
Zoltán Hencz
157
Číž 980 43
From: 08/12/2021
  (from: 09/10/2021 until: 03/31/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 20.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. Stary spis: Sa 973
  (from: 12/29/1995)
Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 27.11.1996, rozhodlo o zmene stanov spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 20.12.1996, rozhodlo o zmene stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 973
  (from: 02/26/1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 20.11.1997, bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/19/1998)
Date of updating data in databases:  05/29/2023
Date of extract :  05/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person