Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  316/S

Obchodné meno: 
KÚPELE SLIAČ a.s.
  (od: 28.07.2006)
Sídlo: 
Sliač 962 31
  (od: 30.05.2008)
IČO: 
31 642 438
  (od: 29.12.1995)
Deň zápisu: 
01.01.1996
  (od: 29.12.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.12.1995)
Predmet činnosti: 
súlade so zákonom č. 20/1996 zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (od: 29.12.1995)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s nimi súvisiacimi predpismi
  (od: 29.12.1995)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 29.12.1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 29.12.1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými in- štitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (od: 29.12.1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (od: 29.12.1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (od: 29.12.1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými sub- jektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 29.12.1995)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľné- ho prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 29.12.1995)
kúpa tovaru každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností, za účelom jeho predaja a predaj
  (od: 29.12.1995)
prevádzkovanie práčovne a poskytovanie jej služieb
  (od: 29.12.1995)
ubytovacie služby
  (od: 29.12.1995)
zmenárenská činnosť
  (od: 29.12.1995)
pohostinská činnosť
  (od: 30.05.2008)
poskytovanie služieb informátora
  (od: 01.01.2014)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 01.01.2014)
poskytovanie sociálnych služieb
  (od: 01.01.2014)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 01.01.2014)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 01.01.2014)
reklamné a marketingové služby
  (od: 01.01.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 01.01.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.12.1995)
Ing. Mgr. Martin Beňuch - Predseda predstavenstva
Svätý Kríž 404
Svätý Kríž 032 11
Vznik funkcie: 08.09.2020
  (od: 06.11.2020)
Ing. Marianna Ondrová - Člen predstavenstva
Björnsonova 3046/16
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 05
Vznik funkcie: 08.09.2020
  (od: 06.11.2020)
Ing. Mária Šamová , PhD. - Člen predstavenstva
Plzenská 16/3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Vznik funkcie: 28.01.2021
  (od: 17.02.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 29.01.2020)
Základné imanie: 
6 018 345 EUR Rozsah splatenia: 6 018 345 EUR
  (od: 20.07.2021)
Akcie: 
Počet: 668705
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 9 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na vydané akcie sa vzťahuje obmedzenie ich prevoditeľnosti, ktoré sa viaže na predkupné právo ostatných akcionárov a písomným súhlasom predstavenstva.
  (od: 20.07.2021)
Dozorná rada: 
Ing. Henrieta Luptáková
Cikkerova 10
Sliač 962 31
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 06.09.2019)
MUDr. Zaher Mahmoud
Mocsáryho 25
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 08.09.2020
  (od: 06.11.2020)
JUDr. Ingrid Kolaříková , MBA
Tománkova 2A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 28.01.2021
  (od: 17.02.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 976
  (od: 29.12.1995)
Valné zhromaždenie, konané dňa 19.08.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Starý spis: Sa 976
  (od: 12.12.1996)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia predstavenstva zo dňa 5.3.1999.
  (od: 13.08.1999)
. Zapisuje sa zmena v orgánoch spoločnosti v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.10.1999 - priebeh ktorého bol zapísaný v NZ 170/99, napísanej notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou, Niťová č. 3, Bratislava. Zároveň sa zapisuje zmena stanov.
  (od: 26.04.2000)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 219/2000 zo dňa 30.11.2000, napísanej JUDr. Jozefom Opatovským, ul. M.Schneidra Trnavského 6, Trnava, ako aj zmena stanov.
  (od: 06.02.2001)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.10.2002, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou NZ 429/02, N 441/02 bola schválená zmena stanov v súlade so zákonom č. 500/2001 Z.z.
  (od: 29.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2021
Dátum výpisu:  21.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)