Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  84/T

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Lúč na Ostrove, družstvo
  (od: 12.11.1993)
Jednotné roľnícke družstvo Lúč na Ostrove
  (od: 17.09.1991 do: 11.11.1993)
Sídlo: 
Veľká Lúč 110
Lúč na Ostrove 930 03
  (od: 21.03.2003)
Lúč na Ostrove 930 03
  (od: 17.09.1991 do: 20.03.2003)
IČO: 
00 191 558
  (od: 17.09.1991)
Deň zápisu: 
17.09.1991
  (od: 17.09.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 17.09.1991)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho rozvoja
  (od: 12.11.1993)
vykonávanie opravárenskej, údržbárskej, montážnej činnosti
  (od: 12.11.1993)
kovovýroba
  (od: 12.11.1993)
stavebná výroba
  (od: 12.11.1993)
Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde a v lesoch, ktoré užíva.
  (od: 17.09.1991 do: 11.11.1993)
Družstvo:
  (od: 17.09.1991 do: 11.11.1993)
spracováva poľnohospodárske suroviny z ktorých produkuje sušené krmivo-úsušky
  (od: 17.09.1991 do: 11.11.1993)
spracováva lesné suroviny (drevo) na rezivo a drevárenské výrobky pre vlastnú potrebu
  (od: 17.09.1991 do: 11.11.1993)
poskytuje práce a služby pre svojich členov a pre občanov
  (od: 17.09.1991 do: 11.11.1993)
Iná hospodárska činnosť:
  (od: 17.09.1991 do: 11.11.1993)
pre svojich členov a pre socialistické organizácie a tiež pre spoločenské organizácie poskytuje autodopravu, ťažké mechanizmy, autobusy a ostatnú mechanizáciu
  (od: 17.09.1991 do: 11.11.1993)
stavebno-údržbárske práce-tieto sa prednostne vykonávajú pre potreby družstva, ale taktiež pre socialistické organizácie, pre členov, občanov a spoločenské organizácie
  (od: 17.09.1991 do: 11.11.1993)
porez dreva na vlastnej píle, spracováva drevnú hmotu z rekultivovaných lúk a pasienkov pre potreby družstva a prípadné prebytky reziva a guľatiny odpredáva vlastným členom podľa zásad o odpredaji úžitkového a palivového dreva
  (od: 17.09.1991 do: 11.11.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 12.11.1993)
predstavenstvo
  (od: 17.09.1991 do: 11.11.1993)
Robert Bódis - Člen predstavenstva
Malá Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021)
Mária Csóková - Člen predstavenstva
Veľká Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021)
Ing. Alexander Kulcsár - Predseda predstavenstva
Veľká Lúč 26
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021)
Ing. Tomáš Kulcsár - Člen predstavenstva
Malá Lúč 120
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021)
Tibor Marton - Podpredseda predstavenstva
Malá Lúč 4
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021)
Štefan Balogh - predseda
38
Malá Lúč
  (od: 17.09.1991 do: 01.07.1996)
Štefan Balogh - predseda
38
Malá Lúč
  (od: 02.07.1996 do: 20.03.2003)
Štefan Balogh - predseda
38
Malá Lúč
Vznik funkcie: 21.06.1991
  (od: 21.03.2003 do: 25.04.2006)
Štefan Balogh - predseda
38
Malá Lúč
Vznik funkcie: 21.06.1991 Skončenie funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 25.04.2006)
Eugen Bartal - člen
Mlynská 306
Dunajská Streda
  (od: 02.07.1996 do: 15.05.2001)
Róbert Bodis - člen
Malá Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 20.05.2011
  (od: 07.06.2011 do: 28.06.2017)
Benedek Bódis - člen
94
Malá Lúč
  (od: 02.07.1996 do: 15.05.2001)
Robert Bódis - člen
104
Malá Lúč
  (od: 16.05.2001 do: 20.03.2003)
Tibor Bódis - člen
58
Malá Lúč
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1996)
Robert Bódis - člen
104
Malá Lúč
Vznik funkcie: 01.03.2001
  (od: 21.03.2003 do: 25.04.2006)
Robert Bódis - člen
104
Malá Lúč
Vznik funkcie: 01.03.2001 Skončenie funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 25.04.2006)
Robert Bódis - člen
Malá Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 20.05.2011
  (od: 29.06.2017 do: 23.08.2021)
Robert Bódis - člen
Malá Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 20.05.2011 Skončenie funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021 do: 23.08.2021)
Štefan Bodó - člen
42
Malá Lúč
  (od: 25.07.1995 do: 01.07.1996)
Karol Bölc - člen
88
Kráľovičove Kračany
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1996)
Karol Bölc - člen
88
Kráľovičove Kračany
  (od: 02.07.1996 do: 15.05.2001)
Karol Bölcs - člen
88
Kráľovičove Kračany
  (od: 16.05.2001 do: 20.03.2003)
Karol Bölcs - člen
88
Kráľovičove Kračany
Vznik funkcie: 14.01.1993
  (od: 21.03.2003 do: 25.04.2006)
Karol Bölcs - člen
88
Kráľovičove Kračany
Vznik funkcie: 14.01.1993 Skončenie funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 25.04.2006)
Csaba Csánó - člen
Kostolná Gala 134
Holice 930 34
Vznik funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 23.08.2021)
Csaba Csánó - člen
Kostolná Gala 134
Holice 930 34
Vznik funkcie: 09.03.2006 Skončenie funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021 do: 23.08.2021)
Ľudovít Csóka - člen
105
Malá Lúč
  (od: 12.11.1993 do: 24.07.1995)
Mária Csóková - člen
Veľká Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 11.03.2016
  (od: 13.04.2016 do: 23.08.2021)
Mária Csóková - člen
Veľká Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 11.03.2016 Skončenie funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021 do: 23.08.2021)
Vincent Hakszer - člen
Veľká Lúč 87
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 06.06.2011)
Vincent Hakszer - člen
Veľká Lúč 87
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006 Skončenie funkcie: 09.03.2011
  (od: 07.06.2011 do: 06.06.2011)
Peter Horňák - člen
Veľká Lúč 96
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 12.04.2016)
Peter Horňák - člen
Veľká Lúč 96
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006 Skončenie funkcie: 10.03.2016
  (od: 13.04.2016 do: 12.04.2016)
Ladislav Kiss - člen
66
Malá Lúč
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1996)
Ladislav Kiss - člen
66
Malá Lúč
  (od: 16.05.2001 do: 20.03.2003)
Ladislav Kiss - člen
66
Malá Lúč
Vznik funkcie: 01.03.2001
  (od: 21.03.2003 do: 25.04.2006)
Ladislav Kiss - člen
66
Malá Lúč
Vznik funkcie: 01.03.2001 Skončenie funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 25.04.2006)
Juraj Kitanovics - člen
41
Malá Lúč
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1996)
Ing. Alexander Kulcsár - člen
26
Veľká Lúč
  (od: 02.07.1996 do: 20.03.2003)
Ing. Alexander Kulcsár - člen
26
Veľká Lúč
Vznik funkcie: 09.02.1996
  (od: 21.03.2003 do: 25.04.2006)
Ing. Alexander Kulcsár - predseda
Veľká Lúč 26
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 23.08.2021)
Ing. Alexander Kulcsár - predseda
Veľká Lúč 26
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006 Skončenie funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021 do: 23.08.2021)
Ing. Tomáš Kulcsár - člen
Malá Lúč 120
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 11.03.2016
  (od: 13.04.2016 do: 23.08.2021)
Ing. Tomáš Kulcsár - člen
Malá Lúč 120
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 11.03.2016 Skončenie funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021 do: 23.08.2021)
František Lukács - člen
26
Kráľovičove Kračany
  (od: 17.06.2002 do: 20.03.2003)
František Lukács - člen
26
Kráľovičove Kračany
Vznik funkcie: 01.03.2001
  (od: 21.03.2003 do: 25.04.2006)
František Lukács - podpredseda
26
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 06.06.2011)
František Lukács - podpredseda
26
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006 Skončenie funkcie: 09.03.2011
  (od: 07.06.2011 do: 06.06.2011)
Gejza Marton - člen
93
Veľká Lúč
  (od: 02.07.1996 do: 15.05.2001)
Tibor Marton - člen
4
Malá Lúč
  (od: 25.07.1995 do: 01.07.1996)
Tibor Marton - člen
4
Malá Lúč
  (od: 02.07.1996 do: 20.03.2003)
Tibor Marton - člen
4
Malá Lúč
Vznik funkcie: 17.02.1995
  (od: 21.03.2003 do: 25.04.2006)
Tibor Marton - člen
Malá Lúč 4
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 17.02.1995
  (od: 26.04.2006 do: 06.06.2011)
Tibor Marton - člen
Malá Lúč 4
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 17.02.1995 Skončenie funkcie: 09.03.2011
  (od: 07.06.2011 do: 06.06.2011)
Tibor Marton - podpredseda
Malá Lúč 4
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 20.05.2011
  (od: 07.06.2011 do: 23.08.2021)
Tibor Marton - podpredseda
Malá Lúč 4
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 20.05.2011 Skončenie funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021 do: 23.08.2021)
Gejza Márton - člen
Lúč na Ostrove 93
Veľká Lúč
  (od: 17.06.2002 do: 20.03.2003)
Gejza Márton - člen
Lúč na Ostrove 93
Veľká Lúč
Vznik funkcie: 09.02.1996
  (od: 21.03.2003 do: 25.04.2006)
Gejza Márton - člen
Lúč na Ostrove 93
Veľká Lúč
Vznik funkcie: 09.02.1996 Skončenie funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 25.04.2006)
Ildikó Martonová - člen
Malá Lúč 4
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 12.04.2016)
Ildikó Martonová - člen
Malá Lúč 4
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006 Skončenie funkcie: 10.03.2016
  (od: 13.04.2016 do: 12.04.2016)
Jozef Mátis - člen
106
Malá Lúč
  (od: 16.05.2001 do: 20.03.2003)
Jozef Mátis - člen
106
Malá Lúč
Vznik funkcie: 01.03.2001
  (od: 21.03.2003 do: 25.04.2006)
Jozef Mátis - člen
106
Malá Lúč
Vznik funkcie: 01.03.2001 Skončenie funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 25.04.2006)
Gaspar Mészáros - člen
25
Veľká Lúč
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1996)
Gaspar Mészáros - člen
25
Veľká Lúč
  (od: 02.07.1996 do: 15.05.2001)
Imrich Mészáros - člen
92
Veľká Lúč
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1996)
Ladislav Mórcz - člen
99
Veľká Lúč
  (od: 02.07.1996 do: 15.05.2001)
Alexander Nagy - člen
68
Malá Lúč
  (od: 12.11.1993 do: 24.07.1995)
Juraj Nagy - podpredseda
28
Malá Lúč
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1996)
Juraj Nagy - podpredseda
28
Malá Lúč
  (od: 02.07.1996 do: 20.03.2003)
Juraj Nagy - podpredseda
28
Malá Lúč
Vznik funkcie: 14.01.1993
  (od: 21.03.2003 do: 25.04.2006)
Juraj Nagy - podpredseda
28
Malá Lúč
Vznik funkcie: 14.01.1993 Skončenie funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 25.04.2006)
Ladislav Puha - člen
44
Malá Lúč
  (od: 02.07.1996 do: 20.03.2003)
Dionýz Puha - člen
Kľúčiarove Kračany 4
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 23.08.2021)
Dionýz Puha - člen
Kľúčiarove Kračany 4
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006 Skončenie funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021 do: 23.08.2021)
Ladislav Puha - člen
44
Malá Lúč
Vznik funkcie: 09.02.1996
  (od: 21.03.2003 do: 25.04.2006)
Ladislav Puha - člen
Malá Lúč 44
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 09.02.1996
  (od: 26.04.2006 do: 06.06.2011)
Ladislav Puha - člen
Malá Lúč 44
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 09.02.1996 Skončenie funkcie: 09.03.2011
  (od: 07.06.2011 do: 06.06.2011)
Ľudovít Szabó - člen
100
Malá Lúč
  (od: 12.11.1993 do: 01.07.1996)
Ing. Imrich Vajas - podpredseda
65
Holice na Ostrove
  (od: 17.09.1991 do: 11.11.1993)
Konanie: 
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva alebo iný poverený člen družstva v rozsahupoverenia. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva, predpísaná písomná forma je potrebnýpodpis predsedu a ďalšieho člena predstvenstva alebo najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (od: 12.11.1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (od: 17.09.1991 do: 11.11.1993)
Kontrolná komisia: 
Dionýz Puha
Kľučiarove Kračany 4
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021)
Zoltán Nagy
Malá Lúč 27
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021)
Csaba Csánó
Kostolná Gala 134
Holice 930 34
Vznik funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021)
Csaba Csánó - člen
Kostolná Gala 134
Holice 930 34
Vznik funkcie: 01.03.2001
  (od: 21.03.2003 do: 25.04.2006)
Csaba Csánó - člen
Kostolná Gala 134
Holice 930 34
Vznik funkcie: 01.03.2001 Skončenie funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 25.04.2006)
Štefan Mátis
Veľká Lúč 85
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 06.06.2011)
Štefan Mátis
Veľká Lúč 85
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006 Skončenie funkcie: 09.03.2011
  (od: 07.06.2011 do: 06.06.2011)
Árpád Mészáros
Malá Lúč 99
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 06.06.2011)
Árpád Mészáros
Malá Lúč 99
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 09.03.2006 Skončenie funkcie: 09.03.2011
  (od: 07.06.2011 do: 06.06.2011)
Dionýz Puha - člen
Kľučiarové Kračany 4
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 09.02.1996
  (od: 21.03.2003 do: 25.04.2006)
Dionýz Puha - člen
Kľučiarové Kračany 4
Kráľovičove Kračany 930 03
Vznik funkcie: 09.02.1996 Skončenie funkcie: 09.03.2006
  (od: 26.04.2006 do: 25.04.2006)
Štefan Szabó - člen
Veľká Lúč 58
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 01.03.2001
  (od: 21.03.2003 do: 06.06.2011)
Štefan Szabó - člen
Veľká Lúč 58
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 01.03.2001 Skončenie funkcie: 09.03.2011
  (od: 07.06.2011 do: 06.06.2011)
Ladislav Veréb - člen
Stará Gala 116
Holice 930 34
Vznik funkcie: 14.01.1993
  (od: 21.03.2003 do: 06.06.2011)
Ladislav Veréb - člen
Stará Gala 116
Holice 930 34
Vznik funkcie: 14.01.1993 Skončenie funkcie: 09.03.2011
  (od: 07.06.2011 do: 06.06.2011)
Eugen Bartal - predseda
Mlynská 306/3
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.03.2001 Skončenie funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021 do: 23.08.2021)
Juraj Kitanovics
Malá Lúč 41
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 20.05.2011 Skončenie funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021 do: 23.08.2021)
Juraj Kitanovics
Malá Lúč 41
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 20.05.2011
  (od: 07.06.2011 do: 23.08.2021)
Pavol Nagy
Veľká Lúč 81
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 11.03.2016 Skončenie funkcie: 17.06.2021
  (od: 24.08.2021 do: 23.08.2021)
Pavol Nagy
Veľká Lúč 81
Lúč na Ostrove 930 03
Vznik funkcie: 11.03.2016
  (od: 13.04.2016 do: 23.08.2021)
Eugen Bartal - predseda
Mlynská 306/3
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.03.2001
  (od: 21.03.2003 do: 23.08.2021)
Zapisované základné imanie: 
46 803,54 EUR
  (od: 24.08.2021)
84 644,7 EUR
  (od: 07.06.2011 do: 23.08.2021)
109 539,93 EUR
  (od: 28.02.2009 do: 06.06.2011)
3 300 000 Sk
  (od: 29.03.2008 do: 27.02.2009)
4 020 000 Sk
  (od: 16.07.2005 do: 28.03.2008)
4 500 000 Sk
  (od: 17.06.2002 do: 15.07.2005)
4 800 000 Sk
  (od: 01.08.1997 do: 16.06.2002)
6 450 000 Sk
  (od: 12.11.1993 do: 31.07.1997)
Základný členský vklad: 
995,82 EUR
  (od: 28.02.2009)
30 000 Sk
  (od: 12.11.1993 do: 27.02.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo zlúčením doterajších Jednotných roľníckych družstiev Veľká Lúč, a Malá Lúč. K zlúčeniu došlo na zlučovacej členskej schôdzi vo Veľkej Lúči dňa 3.3.1960 a toto zlúčenie bolo schválené radou Okresného národného výboru v Dunajskej Strede výmerom zo dňa 13.5.1961, č.R 83/61. Všetok majetok, práva a záväzky zlúčených družstiev prechádzajú na toto novoutvorené družstvo. Stanovy: Členská schôdza družstva dňa 28.2.1989 prijala stanovy podľa zákona č. 90/88 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 272
  (od: 17.09.1991)
Dňa 14.1.1993 schválila členská schôdza družstva stanovy družstva v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Družstvo pretransformované v zmysle zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov družstva. Stary spis: Dr 272
  (od: 12.11.1993)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi družstva zo dňa 28.2.1997.
  (od: 01.08.1997)
Úplné znenie stanov družstva zo dňa 05.06.2002.
  (od: 17.06.2002)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi družstva dňa 29.11.2002 - Dodatok č. 4. Úplné znenie stanov družstva zo dňa 29.11.2002.
  (od: 21.03.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  07.06.2023
Dátum výpisu:  09.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)