Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  319/S

Obchodné meno: 
Kúpele Dudince, a.s.
  (od: 12.03.2003)
HONTTHERMA, a.s.
  (od: 09.01.1996 do: 11.03.2003)
Sídlo: 
Kúpeľná 106/3
Dudince 962 71
  (od: 23.12.2016)
Kúpeľná 106
Dudince 962 71
  (od: 27.09.2005 do: 22.12.2016)
Kúlpeľná 106
Dudince 962 71
  (od: 27.07.2005 do: 26.09.2005)
Dudince 962 71
  (od: 09.01.1996 do: 26.07.2005)
IČO: 
31 642 713
  (od: 09.01.1996)
Deň zápisu: 
09.01.1996
  (od: 09.01.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.01.1996)
Predmet činnosti: 
prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov s využívaním prírodnej liečivej vody a prírodných liečivých zdrojov
  (od: 22.07.2014)
ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť
  (od: 22.07.2014)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (od: 09.01.1996)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 09.01.1996)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 09.01.1996)
masérske služby
  (od: 14.05.2001)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 03.08.2007)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 22.07.2014)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (od: 22.07.2014)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 22.07.2014)
sprievodca cestovného ruchu
  (od: 22.07.2014)
výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
  (od: 14.07.2018)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (od: 14.07.2018)
stolárstvo
  (od: 14.07.2018)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (od: 14.07.2018)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 14.07.2018)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 14.07.2018)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 14.07.2018)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 14.07.2018)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 14.07.2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 14.07.2018)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 14.07.2018)
služby požičovní
  (od: 14.07.2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 14.07.2018)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 14.07.2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 14.07.2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 14.07.2018)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 14.07.2018)
administratívne služby
  (od: 14.07.2018)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 14.07.2018)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 14.07.2018)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (od: 14.07.2018)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (od: 14.07.2018)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 14.07.2018)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 14.07.2018)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 29.07.2021)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 29.07.2021)
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (od: 22.07.2014 do: 29.07.2019)
v súlade so zákonom č. 20/1966 Zb. o staros tlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom Slovenskej republiky a pacientom zo zahraničia
  (od: 09.01.1996 do: 13.05.2001)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (od: 09.01.1996 do: 13.05.2001)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zame- rania prírodných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 09.01.1996 do: 13.05.2001)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov Slovenskej republiky a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 09.01.1996 do: 13.05.2001)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodik a poskytovania zdravotníckych služieb
  (od: 09.01.1996 do: 13.05.2001)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú, resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (od: 09.01.1996 do: 13.05.2001)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 09.01.1996 do: 21.07.2014)
ubytovacie a stravovacie služby
  (od: 09.01.1996 do: 21.07.2014)
maloobchod s upomienkovými predmetmi, propagačným materiálom a kozmetikou
  (od: 09.01.1996 do: 13.07.2018)
výroba tepelnej energie a teplej vody
  (od: 09.01.1996 do: 21.07.2014)
pranie prádla
  (od: 09.01.1996 do: 13.07.2018)
záhradnícke služby
  (od: 09.01.1996 do: 21.07.2014)
vodoinštalačné práce
  (od: 09.01.1996 do: 21.07.2014)
pohostinská činnosť
  (od: 09.01.1996 do: 13.07.2018)
prevádzkovanie termálneho kúpaliska a plaveckého bazénu
  (od: 09.01.1996 do: 21.07.2014)
výroba cukrárenských výrobkov
  (od: 14.05.2001 do: 13.07.2018)
výroba stavebno-stolárska a tesárska-Stolárstvo
  (od: 14.05.2001 do: 13.07.2018)
murárstvo
  (od: 14.05.2001 do: 21.07.2014)
obkladačské práce
  (od: 14.05.2001 do: 21.07.2014)
vodoinštalatérske práce
  (od: 14.05.2001 do: 21.07.2014)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava-osobná doprava nespĺňajúca podmienky taxislužby v rozsahu voľných živností
  (od: 14.05.2001 do: 21.07.2014)
organizovanie školení, seminárov, porád, kurzov v rozsahu voľných živností
  (od: 14.05.2001 do: 13.07.2018)
prevádzka zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu-verejné termálne kúpalisko, rehabilitačný plavecký bazén, kúpele, tenisové kurty, golfové ihriská, solárium, sauna, posilovne
  (od: 14.05.2001 do: 02.08.2007)
poradenské služby v oblasti kúpeľníctva
  (od: 14.05.2001 do: 13.07.2018)
usporadúvanie tanečných, divadelných, hudobných predstavení a iných verejných, kultúrnych a športových podujatí
  (od: 14.05.2001 do: 13.07.2018)
ubytovacie služby do triedy *** v rozsahu voľných živností
  (od: 14.05.2001 do: 13.07.2018)
predaj tepelne rýchlo upravených mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál k priamej konzumácii do 8 obslužných miest
  (od: 14.05.2001 do: 13.07.2018)
strojné a ručné čistenie interiérov a exteriérov v rozsahu voľných živností
  (od: 14.05.2001 do: 21.07.2014)
požičiavanie čistiacich zariadení za účelom údržby bytov a verejného priestranstva
  (od: 14.05.2001 do: 21.07.2014)
upratovanie bytových a nebytových priestorov a verejného priestranstva
  (od: 14.05.2001 do: 21.07.2014)
zváračské práce
  (od: 14.05.2001 do: 21.07.2014)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva spojený s poskytovaním služieb-upratovanie bytových a nebytových priestorov a verejného priestranstva
  (od: 14.05.2001 do: 13.07.2018)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre viac ako 5 vozidiel
  (od: 14.05.2001 do: 13.07.2018)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (od: 14.05.2001 do: 21.07.2014)
prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
  (od: 14.05.2001 do: 13.07.2018)
reklamná a propagačná činnosť spojená s inzertnou službou
  (od: 14.05.2001 do: 13.07.2018)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
  (od: 14.05.2001 do: 13.07.2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 14.05.2001 do: 13.07.2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 14.05.2001 do: 13.07.2018)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
  (od: 14.05.2001 do: 21.07.2014)
cestná nákladná doprava najviac s piatimi vozidlami z ktorých každé má užitočnú hmotnosť najviac 3,5 t alebo celkovú hmotnosť najviac 6 t
  (od: 14.05.2001 do: 21.07.2014)
zmenáreň
  (od: 14.05.2001 do: 21.07.2014)
kúpeľná starostlivosť
  (od: 14.05.2001 do: 21.07.2014)
poskytovanie ambulantnej a ústavnej kúpeľnej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou tuzemským pacientom a pacientom zo zahraničia v súlade s indikačným zoznamom pre kúpeľnú starostlivosť uverejnenom v prílohe č. 3 zákona NR SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších prepisov
  (od: 14.05.2001 do: 21.07.2014)
vedenie účtovníctva
  (od: 09.04.2004 do: 29.07.2019)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 09.04.2004 do: 13.07.2018)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (od: 09.04.2004 do: 13.07.2018)
prevádzkovanie kúpalísk a bazénov
  (od: 03.08.2007 do: 13.07.2018)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 14.07.2018 do: 29.07.2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (od: 22.07.2014 do: 13.07.2018)
dopravná zdravotná služba
  (od: 22.07.2014 do: 29.07.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.09.2002)
predstavenstvo
  (od: 09.01.1996 do: 24.09.2002)
JUDr. Slavomír Brza - Predseda predstavenstva
Malý rad 34/23
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 02.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2021)
Ing. František Jelenčiak - Člen predstavenstva
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 02.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2021)
Ing. Ján Kliment - Člen predstavenstva
Jamnických 47
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 02.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2021)
MUDr. Peter Adolf - člen
Okružná 126
Dudince
Skončenie funkcie: 19.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2001 do: 24.09.2002)
MUDr. Anna Bachratá - člen
188
Dudince
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 17.03.1997)
Ing. Viera Bavlšíková - člen
Družstevná 10
Hontianske Moravce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 26.02.2001)
Ing. Mgr. Martin Beňuch - člen
Merovská 214
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 17.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.2014 do: 12.07.2016)
Ing. Mgr. Martin Beňuch - člen
Merovská 214
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 17.12.2013 Skončenie funkcie: 20.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2016 do: 12.07.2016)
Mgr. Martin Beňuch - člen
Merovská 214
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 17.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2014 do: 13.02.2014)
Mgr. Slavomír Brza - predseda
Braxatorisa 26
Dudince
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2001 do: 24.09.2002)
Mgr. Slavomír Brza - predseda
Braxatorisa 26
Dudince
Vznik funkcie: 16.09.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2002 do: 07.01.2004)
JUDr. Slavomír Brza - člen
Malý rad 34/0
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 16.09.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2009 do: 09.07.2010)
JUDr. Slavomír Brza - člen
Malý rad 34/0
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 16.09.1999 Skončenie funkcie: 16.09.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2010 do: 09.07.2010)
JUDr. Slavomír Brza - člen
Malý rad 34/0
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 17.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2010 do: 07.01.2014)
JUDr. Slavomír Brza - člen
Malý rad 34/0
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 17.06.2010 Skončenie funkcie: 17.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2014 do: 07.01.2014)
JUDr. Slavomír Brza - predseda
Malý rad 34/23
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 17.12.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2014 do: 15.06.2017)
JUDr. Slavomír Brza - predseda
Malý rad 34/23
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 17.12.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2017 do: 13.07.2018)
JUDr. Slavomír Brza - predseda
Malý rad 34/23
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 17.12.2013 Skončenie funkcie: 15.06.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2018 do: 13.07.2018)
Mgr. Slavomír Brza - člen
Braxatorisa 26
Dudince
Vznik funkcie: 16.09.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2004 do: 26.07.2005)
Mgr. Slavomír Brza - člen
Malý rad 34/0
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 16.09.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.07.2005 do: 20.05.2009)
Ing. Ivan Čierny - člen
Tatranská 30
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2001 do: 24.09.2002)
Ing. Ivan Čierny - člen
Tatranská 30
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 12.12.2000 Skončenie funkcie: 01.12.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2002 do: 07.01.2004)
Ľubomír Erdziak - predseda predstavenstva
Popradskej brigády 784/21
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2007 do: 29.10.2007)
Ing. Ľubomír Erdziak - predseda predstavenstva
Popradskej brigády 748/21
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.2007 do: 09.07.2010)
Ing. Ľubomír Erdziak - predseda predstavenstva
Popradskej brigády 748/21
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 17.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2010 do: 09.07.2010)
Marek Gašparec - člen
Ružová dolina 20
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2014 do: 12.07.2016)
Marek Gašparec - člen
Ružová dolina 20
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.12.2013 Skončenie funkcie: 20.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2016 do: 12.07.2016)
Marek Gašparec - člen
Ružová dolina 20
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2010 do: 07.01.2014)
Marek Gašparec - člen
Ružová dolina 20
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.06.2010 Skončenie funkcie: 17.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2014 do: 07.01.2014)
Ing. František Herceg - člen
Trebatice 429
Trebatice
Vznik funkcie: 02.12.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2004 do: 15.06.2004)
Ing. František Herceg - člen
Trebatice 429
Trebatice
Vznik funkcie: 02.12.2003 Skončenie funkcie: 19.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2004 do: 15.06.2004)
Ing. František Jelenčiak
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 19.05.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2004 do: 09.07.2010)
Ing. František Jelenčiak
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 19.05.2004 Skončenie funkcie: 19.05.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2010 do: 09.07.2010)
Ing. František Jelenčiak - člen
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 20.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2016 do: 15.06.2017)
Ing. František Jelenčiak - predseda
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2010 do: 07.01.2014)
Ing. František Jelenčiak - predseda
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.06.2010 Skončenie funkcie: 17.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2014 do: 07.01.2014)
Ing. Pavel Józsa - člen
188
Dudince
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 26.02.2001)
MUDr. Ján Kelemen - člen
Nový rad 335
Dudince
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.1997 do: 26.02.2001)
MUDr. Imrich Šimig - podpredseda
Okružná 125
Dudince
Skončenie funkcie: 19.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2001 do: 24.09.2002)
Ing. Peter Švrček - člen
Zlatnícka 20
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 20.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2016 do: 15.06.2017)
Ing. Peter Zimerman - člen
9. mája 40/25
Zvolen
Vznik funkcie: 19.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2002 do: 07.01.2004)
Ing. Peter Zimerman - predseda
9. mája 40/25
Zvolen
Vznik funkcie: 19.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2004 do: 02.08.2007)
Ing. Peter Zimerman - predseda
9. mája 40/25
Zvolen
Vznik funkcie: 19.06.2002 Skončenie funkcie: 27.06.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2007 do: 02.08.2007)
Ing. František Jelenčiak - člen
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 20.06.2016 Skončenie funkcie: 02.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2021 do: 28.07.2021)
02072021 Peter Švrček - člen
Zlatnícka 20
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 20.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2021 do: 28.07.2021)
JUDr. Slavomír Brza - predseda
Malý rad 34/23
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 15.06.2018 Skončenie funkcie: 02.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2021 do: 28.07.2021)
JUDr. Slavomír Brza - predseda
Malý rad 34/23
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 15.06.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2018 do: 28.07.2021)
Ing. František Jelenčiak - člen
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 20.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2017 do: 28.07.2021)
Ing. Peter Švrček - člen
Zlatnícka 20
Skalica 909 01
Vznik funkcie: 20.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2017 do: 28.07.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 14.07.2018)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 25.09.2002 do: 13.07.2018)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 09.01.1996 do: 24.09.2002)
Základné imanie: 
9 968 981,59 EUR Rozsah splatenia: 9 968 981,59 EUR
  (od: 21.05.2009)
300 361 000 Sk Rozsah splatenia: 300 361 000 Sk
  (od: 14.02.2007 do: 20.05.2009)
300 361 000 Sk Rozsah splatenia: 230 361 000 Sk
  (od: 24.12.2005 do: 13.02.2007)
200 361 000 Sk Rozsah splatenia: 200 361 000 Sk
  (od: 09.04.2004 do: 23.12.2005)
200 361 000 Sk Rozsah splatenia: 130 361 000 Sk
  (od: 21.08.2003 do: 08.04.2004)
100 361 000 Sk Rozsah splatenia: 100 361 000 Sk
  (od: 25.09.2002 do: 20.08.2003)
100 361 000 Sk
  (od: 09.01.1996 do: 24.09.2002)
Akcie: 
Počet: 300361
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 21.05.2009)
Počet: 300361
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.12.2005 do: 20.05.2009)
Počet: 200361
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.08.2003 do: 23.12.2005)
Počet: 100361
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.09.2002 do: 20.08.2003)
Počet: 100361
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.01.1996 do: 24.09.2002)
Dozorná rada: 
Jana Vránová
J. Jesénia 146
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 29.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2020)
Marian Kollár
Terany 182
Hontianske Tesáre 962 68
Vznik funkcie: 29.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2020)
PaedDr. Dušan Strieborný
Nový rad 184
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 24.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2020)
Ing. Konštantín Kuchár
Okružná 364/14
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 19.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2020)
Ing. Anton Siekel
Šustekova 2992/21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 02.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2021)
MUDr. Tibor Baštrnák - člen
Ďulov Dvor, Hlavná 27
Komárno
Skončenie funkcie: 19.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2001 do: 24.09.2002)
Erika Čechová
J. Kráľa 163
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 26.03.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2004 do: 22.02.2010)
Erika Čechová
J. Kráľa 163
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 26.03.2004 Skončenie funkcie: 26.03.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2010 do: 22.02.2010)
MUDr. Jozef Domenik - člen
Hanulu 5
Ružomberok
Skončenie funkcie: 29.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2001 do: 24.09.2002)
MUDr. Vladimír Drahovský - člen
Okružná 126
Dudince
Skončenie funkcie: 19.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2001 do: 24.09.2002)
Ing. Mária Gajdošová - člen
Tekovská 2
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 17.03.1997)
Ing. Anna Golianová
Hrochoť 444
Hrochoť 976 37
Vznik funkcie: 20.06.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2013 do: 13.07.2018)
Ing. Anna Golianová
Hrochoť 444
Hrochoť 976 37
Vznik funkcie: 20.06.2013 Skončenie funkcie: 15.06.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2018 do: 13.07.2018)
Ing. Anna Golianová
Hrochoť 444
Hrochoť 976 37
Vznik funkcie: 15.06.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.2018 do: 10.07.2020)
Ing. Anna Golianová
Hrochoť 444
Hrochoť 976 37
Vznik funkcie: 15.06.2018 Skončenie funkcie: 19.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2020 do: 10.07.2020)
MUDr. Peter Halaj - člen
Tupolevova 15
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 17.03.1997)
Ing. Zuzana Horváthová - člen
Herlianska 34
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 17.03.1997)
Doc. MUDr. Eduard Hostýn , CSc. - člen
Astrová 12
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.1997 do: 26.02.2001)
MUDr. Alena Hrivnáková - člen
146
Dudince
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 17.03.1997)
MUDr. Alena Hrivnáková - člen
146
Dudince
Skončenie funkcie: 19.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2001 do: 24.09.2002)
JUDr. Norbert Hubinský - predseda
Školská 18
Chorvátsky Grob
Vznik funkcie: 19.06.2002 Skončenie funkcie: 27.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2002 do: 08.04.2004)
MUDr. Štefan Jankovič - člen
326
Dudince
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 17.03.1997)
František Jelenčiak
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 27.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2004 do: 15.06.2004)
František Jelenčiak
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 27.02.2004 Skončenie funkcie: 19.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2004 do: 15.06.2004)
Ing. František Jelenčiak - predseda
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2014 do: 12.07.2016)
Ing. František Jelenčiak - predseda
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 17.12.2013 Skončenie funkcie: 20.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2016 do: 12.07.2016)
Ing. Anton Jurša - člen
Krčuľova 2
Brezno
Skončenie funkcie: 19.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2001 do: 24.09.2002)
JUDr. Viliam Kitta - člen
Starohorská 18
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.1997 do: 26.02.2001)
Marian Kollár
182
Terany 962 68
Vznik funkcie: 28.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2010 do: 19.01.2015)
Marian Kollár
182
Terany 962 68
Vznik funkcie: 28.12.2009 Skončenie funkcie: 28.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2015 do: 19.01.2015)
Marian Kollár
Terany 182
Hontianske Tesáre 962 68
Vznik funkcie: 28.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2015 do: 17.01.2020)
Marian Kollár
Terany 182
Hontianske Tesáre 962 68
Vznik funkcie: 28.12.2014 Skončenie funkcie: 28.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2020 do: 17.01.2020)
Ing. Ján Korčok - člen
365
Sebechleby
Skončenie funkcie: 19.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2001 do: 24.09.2002)
Ing. Jaroslav Matej - predseda
Beniakova 3086/3
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 19.05.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.2004 do: 27.01.2005)
Ing. Jaroslav Matej - predseda
Beniakova 3086/3
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 19.05.2004 Skončenie funkcie: 02.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.2005 do: 27.01.2005)
René Moravčík - člen
147/A
Dudince
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1996 do: 17.03.1997)
Ing. Renata Nickmanová - predseda
Adámiho 447/15
Bratislava - Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 02.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.2006 do: 02.08.2007)
Ing. Renata Nickmanová - predseda
Adámiho 447/15
Bratislava - Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 02.12.2004 Skončenie funkcie: 27.06.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2007 do: 02.08.2007)
Ing. Renata Nickmanová - predseda
Narcisova 8
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 02.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.2005 do: 12.10.2006)
Anna Pastierová - člen
J. Jesenia 166
Dudince
Skončenie funkcie: 19.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.07.2001 do: 24.09.2002)
Ing. Štefan Pétery - člen
Šoltésovej 17
Nové Zámky
Skončenie funkcie: 19.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.02.2001 do: 24.09.2002)
Ing. Štefan Pokľuda
Nový rad 324
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 17.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2010 do: 10.07.2015)
Ing. Štefan Pokľuda
Nový rad 324
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 17.06.2010 Skončenie funkcie: 23.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2015 do: 10.07.2015)
Ing. Štefan Pokľuda - člen
Nová Rady 324
Dudince
Vznik funkcie: 19.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2002 do: 29.10.2007)
Ing. Štefan Pokľuda - člen
Nový Rad 324
Dudince
Vznik funkcie: 19.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.10.2007 do: 09.07.2010)
Ing. Štefan Pokľuda - člen
Nový Rad 324
Dudince
Vznik funkcie: 19.06.2002 Skončenie funkcie: 19.06.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2010 do: 09.07.2010)
Ružena Rolná
Cesta na Kamzík 1
Bratislava 37 831 01
Vznik funkcie: 27.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2004 do: 09.07.2010)
Ružena Rolná
Cesta na Kamzík 1
Bratislava 37 831 01
Vznik funkcie: 27.02.2004 Skončenie funkcie: 27.02.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2010 do: 09.07.2010)
Anton Siekel - člen
Šustekova 2992/21
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 27.06.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.08.2007 do: 17.07.2013)
Anton Siekel - člen
Šustekova 2992/21
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 27.06.2007 Skončenie funkcie: 27.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2013 do: 17.07.2013)
Ing. Anton Siekel - predseda
Šustekova 2992/21
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 20.06.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2013 do: 07.01.2014)
Ing. Anton Siekel - predseda
Šustekova 2992/21
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 20.06.2013 Skončenie funkcie: 17.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.2014 do: 07.01.2014)
PaedDr. Dušan Strieborný
Nový rad 184
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 23.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2015 do: 10.07.2020)
PaedDr. Dušan Strieborný
Nový rad 184
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 23.06.2015 Skončenie funkcie: 23.06.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2020 do: 10.07.2020)
Darina Šmolová
Mlynarovičova 1591/12
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 17.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.07.2010 do: 17.07.2013)
Darina Šmolová
Mlynarovičova 1591/12
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 17.06.2010 Skončenie funkcie: 20.06.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.2013 do: 17.07.2013)
Helena Tomanová - člen
Pod Horou 254
Dudince - Merovce
Vznik funkcie: 19.06.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2002 do: 22.02.2010)
Helena Tomanová - člen
Pod Horou 254
Dudince - Merovce
Vznik funkcie: 19.06.2002 Skončenie funkcie: 19.06.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2010 do: 22.02.2010)
Gustáv Vilém - člen
126
Dudince
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.03.1997 do: 29.07.2001)
Jana Vránová
J. Jesénia 146
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 28.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2015 do: 17.01.2020)
Jana Vránová
J. Jesénia 146
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 28.12.2014 Skončenie funkcie: 28.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2020 do: 17.01.2020)
Jana Vránová
J. Jesénia 146
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 28.12.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.02.2010 do: 19.01.2015)
Jana Vránová
J. Jesénia 146
Dudince 962 71
Vznik funkcie: 28.12.2009 Skončenie funkcie: 28.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2015 do: 19.01.2015)
Ing. Anton Siekel - predseda
Šustekova 2992/21
Bratislava - mestká časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 20.06.2016 Skončenie funkcie: 02.07.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.07.2021 do: 28.07.2021)
Ing. Anton Siekel - predseda
Šustekova 2992/21
Bratislava - mestká časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 20.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2016 do: 28.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 07.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Stary spis: Sa 979
  (od: 09.01.1996)
Zapisuje sa zmena v orgánoch akciovej spoločnosti a zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22.1.1997.
  (od: 18.03.1997)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 16.9.1999 prijalo zmenu stanov a zmenu v orgánoch akciovej spoločnosti.
  (od: 27.02.2001)
Zapisuje sa zmena predmetu činnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 18.5.2000 v NZ 90/2000, napísanej v NÚ JUDr. Ľubomíra Spodniaka, Krupina, Čsl. armády 597, ako aj dodatok ku stanovám.
  (od: 14.05.2001)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 1.10.1999 v NZ č. 185/99, napísanej JUDr. Ľubomírom Spodniakom, notárom v Krupine, ul. Čsl. armády 597, a valným zhromaždením zo dňa 12.12.2000, v NZ 252/2000, napísanej notárom JUDr. Ľubomírom Spodniakom . Zároveň sa zapisuje úplné znenie schválených zmenených stanov.
  (od: 30.07.2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 19.6.2002 prijalo úplné znenie stanov v zmysle ust. zák.č. 500/2001 Z.z. Forma akcií: na doručiteľa
  (od: 25.09.2002)
Zapisuje sa zvýšenie základného imania podľa rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 11.2.2003 spísaného vo forme notárskej zápisnice notárom JUDr. Ľubomírom Spodniakom N 57/2003, NZ 9602/2003.
  (od: 21.08.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  17.08.2022
Dátum výpisu:  18.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)