Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11739/N

Business name: 
BEATRICA, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 01/01/2007 until: 08/03/2007)
BEATRICA, spol. s r.o.
  (from: 01/11/2000 until: 12/31/2006)
Registered seat: 
Štúrova 6
Levice 934 01
  (from: 01/11/2000 until: 08/03/2007)
Identification number (IČO): 
36 534 846
  (from: 01/11/2000)
Date of entry: 
01/11/2000
  (from: 01/11/2000)
Date of deletion: 
08/04/2007
  (from: 08/04/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/04/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/11/2000)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť v rámci voľných ohlasovaných živností
  (from: 01/11/2000 until: 08/03/2007)
maloobchodná činnosť v rámci voľných ohlasovaných živností
  (from: 01/11/2000 until: 08/03/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rámci voľných ohlasovaných živností
  (from: 01/11/2000 until: 08/03/2007)
Partners: 
Ing. Jozef Mészáros
Fr. Hečku 71
Levice
Slovak Republic
  (from: 01/11/2000 until: 08/03/2007)
Beáta Mészárosová
Fr. Hečku 71
Levice
Slovak Republic
  (from: 01/11/2000 until: 08/03/2007)
Contribution of each member: 
Beáta Mészárosová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/11/2000 until: 08/03/2007)
Ing. Jozef Mészáros
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/11/2000 until: 08/03/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/11/2000 until: 08/03/2007)
Ing. Jozef Mészáros
Fr. Hečku 71
Levice
  (from: 01/11/2000 until: 08/03/2007)
Beáta Mészárosová
Fr. Hečku 71
Levice
  (from: 01/11/2000 until: 08/03/2007)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/11/2000 until: 08/03/2007)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 01/11/2000 until: 08/03/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2007
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 01.12.2006 na mimoriadnom valnom zhromaždení o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 01.01.2007.
  (from: 01/01/2007)
 Liquidators:
Beata Mészárosová
Fr.Hečku 71
Levice 934 01
From: 01/01/2007 Until: 08/04/2007
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Beáta Mészárosová
Fr.Hečku 71
Levice 934 01
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach týkajúcich sa likvidácie samostatne.
  (from: 01/01/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 32K/12/2007-172 zo dňa 08.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.06.2007 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka BEATRICA, spol. s r.o. "v likvidácii" zastavení pre nedostatok majetku dlžníka. Z Obchodného registra, Okresného súdu Nitra, odd. Sro 11739/N v y m a z u j e s a dňom 04.08.2007 obchodná spoločnosť BEATRICA, spol. s r.o. "v likvidácii", so sídlom Štúrova 6, 934 07 Levice, IČO: 36 534 846.
  (from: 08/04/2007)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 28.7.1999 podľa §§ 56-75 a 105-154 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/11/2000 until: 08/03/2007)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person