Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10171/L

Obchodné meno: 
E.S.C. a.s.
  (od: 12.03.2002 do: 21.01.2013)
PCHZ SLUŽBY, a.s.
  (od: 24.03.1999 do: 11.03.2002)
Sídlo: 
M.R.Štefánika 71
Žilina 010 01
  (od: 12.03.2002 do: 21.01.2013)
M.R.Štefánika 71
Žilina 010 39
  (od: 24.03.1999 do: 11.03.2002)
IČO: 
36 385 000
  (od: 24.03.1999)
Deň zápisu: 
24.03.1999
  (od: 24.03.1999)
Deň výmazu: 
22.01.2013
  (od: 22.01.2013)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Uznesením č.k. 26Exre/112/2012-368 zo dňa 03.12.2012 súd povolil výmaz spoločnosti, nakoľko po zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia nezostal žiadny majetok.
  (od: 22.01.2013)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 24.03.1999)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 24.03.1999 do: 21.01.2013)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 24.03.1999 do: 21.01.2013)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 24.03.1999 do: 21.01.2013)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (od: 24.03.1999 do: 21.01.2013)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 24.03.1999 do: 21.01.2013)
reklamná činnosť
  (od: 24.03.1999 do: 21.01.2013)
leasingová činnosť
  (od: 24.03.1999 do: 21.01.2013)
faktoring a forfaiting
  (od: 24.03.1999 do: 21.01.2013)
poradenstvo v predmete podnikania
  (od: 24.03.1999 do: 21.01.2013)
rozvod, rozbor a predaj pitnej vody
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
úprava, rozvod a rozbor a predaj upravenej a úžitkovej vody
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
výroba, rozvod a predaj stlačeného vzduchu a chladu
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
prenájom nehnuteľností
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
správa nehnuteľností
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
revízie hasiacich prístrojov
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
technik požiarnej ochrany
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
inžinierska činnosť
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
organizovanie a zabezpečovanie kurzov, školení a vzdelávania
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
sekretárske práce a vypracovávanie dokumentácie
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
administratívne činnosti a prekladateľská činnosť
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
prechodné ubytovanie
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
obchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi a drogériovým tovarom
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
upratovacie práce
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
oprava odevov
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
závodné stravovanie
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
podnikanie v oblasti nakladanie s odpadmi
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
automatizované spracovanie dát
  (od: 12.05.2000 do: 21.01.2013)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 12.05.2000 do: 21.01.2013)
vedenie účtovníctva
  (od: 12.05.2000 do: 21.01.2013)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 12.05.2000 do: 21.01.2013)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 12.05.2000 do: 21.01.2013)
rozvod plynu
  (od: 06.07.2000 do: 21.01.2013)
rozvod tepla
  (od: 31.07.2001 do: 21.01.2013)
rozvod elektriny
  (od: 31.07.2001 do: 21.01.2013)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 12.03.2002 do: 21.01.2013)
predstavenstvo
  (od: 09.10.2000 do: 11.03.2002)
predstavenstvo
  (od: 24.03.1999 do: 08.10.2000)
Ing. Jozefa Blažeková - člen
Hviezdoslavova 3
Rajec
Skončenie funkcie: 12.03.2002
  (od: 24.03.1999 do: 29.04.2002)
Ing. František Chovanec - predseda
J. Milca 62
Žilina
Skončenie funkcie: 12.03.2002
  (od: 24.03.1999 do: 29.04.2002)
JUDr. Alexander Lutovsky - člen
Mlynarovičova 14
Bratislava
Vznik funkcie: 12.03.2002
  (od: 30.04.2002 do: 30.08.2004)
JUDr. Alexander Lutovsky - člen
Mlynarovičova 14
Bratislava
Vznik funkcie: 12.03.2002 Skončenie funkcie: 23.08.2004
  (od: 31.08.2004 do: 30.08.2004)
Ing. arch. Andrej Mareš - člen
Moyzesova 10
Žilina
  (od: 24.03.1999 do: 11.03.2002)
Ing. arch. Andrej Mareš - podpredseda
Moyzesova 10
Žilina
Skončenie funkcie: 12.03.2002
  (od: 12.03.2002 do: 29.04.2002)
Ing. Peter Okál - predseda
Levočská 2957/3
Žilina
Vznik funkcie: 12.03.2002
  (od: 30.04.2002 do: 11.06.2002)
Ing. Peter Okál - podpredseda
Levočská 2957/3
Žilina
Vznik funkcie: 12.03.2002
  (od: 12.06.2002 do: 11.09.2007)
Ing. Peter Okál - podpredseda
Levočská 2957/3
Žilina
Vznik funkcie: 12.03.2002 Skončenie funkcie: 20.06.2007
  (od: 12.09.2007 do: 11.09.2007)
Ing. Monika Šoltésová - podpredseda
A. Bernoláka 37
Žilina
Vznik funkcie: 12.03.2002
  (od: 30.04.2002 do: 11.06.2002)
Ing. Milan Karásek - predseda
Vajanského 24
Spišská Nová Ves
Vznik funkcie: 30.04.2002
  (od: 12.06.2002 do: 21.01.2013)
Michal Altus - člen
A. Rudnaya 13
Žilina
Vznik funkcie: 23.08.2004
  (od: 31.08.2004 do: 21.01.2013)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje samostatne ktorýkoľvek z prokuristov, ak bola prokúra udelená. Všetci podpisujú tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom p.p.
  (od: 12.03.2002 do: 21.01.2013)
Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 09.10.2000 do: 11.03.2002)
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 24.03.1999 do: 08.10.2000)
Dozorná rada: 
Ing. Andrea Dachová - člen
205
Lubeník
  (od: 04.09.2001 do: 11.03.2002)
Ing. Roman Jankola - člen
Záhradnícka 2/2818
Vrútky
  (od: 24.03.1999 do: 14.01.2001)
Ing. Drahomír Mihálek - predseda
Pernecká 11
Bratislava
  (od: 12.03.2002 do: 05.08.2004)
Ing. Drahomír Mihálek - predseda
Pernecká 11
Bratislava
Skončenie funkcie: 29.04.2004
  (od: 06.08.2004 do: 05.08.2004)
Ing. Ladislav Staňo - člen
1082
Terchová
  (od: 24.03.1999 do: 03.09.2001)
JUDr. Valéria Závodská - predseda
Severná 37
Žilina
  (od: 24.03.1999 do: 11.03.2002)
Helena Švaňová - člen
Žilinská Lehota 88
Žilina
  (od: 15.01.2001 do: 21.01.2013)
Ing. Marián Líškay - podpredseda
Veľká Okružná 2134/74
Žilina
Skončenie funkcie: 20.06.2007
  (od: 12.09.2007 do: 11.09.2007)
Bs. Branislav Gaňa
Nanterská 16/104
Žilina
Vznik funkcie: 08.07.2004
  (od: 06.08.2004 do: 21.01.2013)
Ing. Marián Líškay - podpredseda
Veľká Okružná 2134/74
Žilina
  (od: 12.03.2002 do: 11.09.2007)
Výška základného imania: 
222 888 000 Sk Rozsah splatenia: 222 888 000 Sk
  (od: 30.04.2002 do: 21.01.2013)
222 000 000 Sk
  (od: 09.10.2000 do: 29.04.2002)
1 000 000 Sk
  (od: 24.03.1999 do: 08.10.2000)
Akcie: 
Počet: 222
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 004 000 Sk
  (od: 30.04.2002 do: 21.01.2013)
Počet: 222
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 09.10.2000 do: 29.04.2002)
Počet: 1
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 24.03.1999 do: 08.10.2000)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 14. 9. 2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K/201/2004 súd vyhlásil konkurz na majetok spoločnosti E.S.C.,a.s.,M.R.Štefánika 71, Žilina, IČO 36385000.
  (od: 04.03.2011)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 14. 9. 2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K/201/2004 súd vyhlásil konkurz na majetok spoločnosti E.S.C.,a.s.,M.R.Štefánika 71, Žilina, IČO 36385000.
  (od: 13.10.2005 do: 03.03.2011)
Správca konkurznej podstaty: 
Mgr. Viktória Hellenbart
Rúbanisko III/1
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 14.09.2005
  (od: 13.10.2005 do: 03.03.2011)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 17. 2. 2011
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.55K 201/2004-905 zo dňa 12.1.2011 bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti a správkyňa konkurznej podstaty Mgr. Viktória Hellenbart, ulica Martina Rázusa 32, Lučenec bola zbavená svojej funkcie
  (od: 04.03.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa dňa 24.2.1999 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka, jednorázovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov.
  (od: 24.03.1999 do: 21.01.2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.10.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.03.2000 do: 21.01.2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 19.4. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.05.2000 do: 21.01.2013)
Na valnom zhromaždení dňa 22.8.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 09.10.2000 do: 21.01.2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia bola schválená zmena stanov.
  (od: 31.07.2001 do: 21.01.2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 12.12.2001 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 12.03.2002 do: 21.01.2013)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.04.2002 bol schválená zmena stanov.
  (od: 30.04.2002 do: 21.01.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  11.07.2024
Dátum výpisu:  14.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR