Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11393/S

Business name: 
EQUE s.r.o. „v konkurze“
  (from: 07/21/2021)
Registered seat: 
Pod Urpínom 14
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/18/2018)
Identification number (IČO): 
36 646 784
  (from: 03/11/2006)
Date of entry: 
03/11/2006
  (from: 03/11/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/11/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 03/11/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 03/11/2006)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/11/2006)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/11/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/11/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/11/2006)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 03/11/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/11/2006)
lízingové služby
  (from: 03/11/2006)
vymáhanie pohľadávok mimosúdnych rozhodnutí
  (from: 03/11/2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/11/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby upratovacie práce
  (from: 03/11/2006)
upratovacie práce
  (from: 03/11/2006)
prenájom a požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 03/11/2006)
nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva
  (from: 03/11/2006)
preprava zbraní a streliva
  (from: 03/11/2006)
prevádzkovanie strelnice
  (from: 03/11/2006)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 04/27/2006)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 04/27/2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 04/27/2006)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 04/27/2006)
prevádzkovanie záložne
  (from: 04/27/2006)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 02/21/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/21/2008)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 02/21/2008)
Partners: 
FOR HS EU s.r.o.
Římská 104/14
Praha 120 00
Czech Republic
  (from: 07/18/2018)
Péter Cene
Arany János út 10
Cered 3123
Republic of Hungary
  (from: 07/18/2018)
Contribution of each member: 
FOR HS EU s.r.o.
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 07/18/2018)
Péter Cene
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 07/18/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/11/2006)
Péter Cene
Arany János út 10
Cered 3123
Maďarsko
From: 03/01/2018
  (from: 07/18/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/11/2006)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/03/2015)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/21/2021
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/13/2020-66 zo dňa 14. 01. 2021, právoplatným dňa 16. 03. 2021 a vykonateľným dňa 21. 01. 2021 súd vyhlásil konkurz na spoločnosť EQUE s.r.o., so sídlom Pod Urpínom 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 646 784. Do funkcie správcu súd ustanovil Mgr. Vladimíra Vanka, so sídlom kancelárie Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S1943.
  (from: 07/21/2021)
Bankruptcy trustee: 
UBC 2020, k.s.
Dolná 19
Banská Bystrica 974 01
From: 01/21/2021
  (from: 07/21/2021)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka z 22.12.2017
  (from: 07/18/2018)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/13/2020-124 zo dňa 27. 04. 2021, právoplatným dňa 04. 05. 2021 bol v spoločnosti EQUE s.r.o., so sídlom Pod Urpínom 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 646 784, odvolaný správca konkurznej podstaty Mgr. Vladimír Vanko, so sídlom kancelárie Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S1943 a ustanovený správca je spoločnosť UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 151 135, značka správcu S2009.
  (from: 07/21/2021)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/03/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AGA Trade plus, s. r. o.
Pluhová 49
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
  (from: 02/03/2018)
AutoTem s.r.o.
Martina Rázusa 30
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/14/2015)
Euromecc, s.r.o.
Družstevná 3911/6
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/03/2018)
EXIMSTAV s.r.o.
Lazovná 69
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/18/2017)
JAMI STAV, s.r.o.
Janka Kráľa 7
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/02/2015)
KAROSTAV s.r.o.
Rudlovská cesta 85
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/16/2017)
MKR Slovakia, s.r.o.
Lazovná 262/36
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/03/2015)
Moka Carp s.r.o.
Turnianska 18
Senec 903 01
  (from: 02/03/2018)
RS autobazár, s.r.o.
Rákoš 9461/5A
Zvolen 960 01
  (from: 04/14/2015)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person