Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10415/T

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
NAFTA a.s.
  (od: 01.07.2006)
Nafta Storage & Production a.s.
  (od: 16.03.2006 do: 30.06.2006)
Sídlo: 
Votrubova 1
Bratislava 821 09
  (od: 01.09.2009)
Naftárska 965
Gbely 908 45
  (od: 16.03.2006 do: 31.08.2009)
IČO: 
36 286 192
  (od: 16.03.2006)
Deň zápisu: 
16.03.2006
  (od: 16.03.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 16.03.2006)
Predmet činnosti: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb, a hnuteľného majetku
  (od: 16.03.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností
  (od: 16.03.2006)
spracovanie údajov
  (od: 16.03.2006)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 16.03.2006)
kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (od: 16.03.2006)
viazačské práce
  (od: 16.03.2006)
diagnostika trasovania a porúch podzemných potrubných a káblových vedení
  (od: 16.03.2006)
údržba, montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynovodných a ropovodných potrubí
  (od: 16.03.2006)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 16.03.2006)
skladová evidencia
  (od: 16.03.2006)
montáž a demontáž protierupčného zariadenia a očisťovacej techniky
  (od: 16.03.2006)
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
  (od: 16.03.2006)
prenájom nehmotného majetku
  (od: 16.03.2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 16.03.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 16.03.2006)
dodávky a poradenské služby ohľadom výpočtovej techniky a spracovania dát
  (od: 16.03.2006)
vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk ( § 2 písm. b/ zákona ) v rámci inej banskej činnosti ( pri ťažbe ropy, zemného plynu a mineralizovaných vôd ), - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel ( § 2 písm. c/ zákona ), - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním ( § 2 písm. d/ zákona ), - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) ( § 2 písm. e/ zákona ), - osobitné zásahy do zemskej kôry ( § 2 písm. f/ zákona ) v rámci inej banskej činnosti ( pri uskladňovaní plynov alebo kvapalín v podzemných priestoroch (( podzemné zásobníky plynov a kvapalín )) a ukladanie rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch).
  (od: 06.05.2006)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického prieskumu na špeciálne účely ( na zriaďovanie a prevádzku zariadení na priemyselné využívanie geotermálnej energie ) podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch, na zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel )
  (od: 31.05.2006)
vykonávanie geofyzikálnych prác, laboratórnych prác a technických prác ( vrtné práce, podzemné práce a zemné práce ) pre geologický výskum a geologický prieskum
  (od: 31.05.2006)
výroba plynu
  (od: 01.07.2006)
dodávka plynu
  (od: 01.07.2006)
uskladňovanie plynu
  (od: 01.07.2006)
nákup a predaj uskladňovanie ropy, zemného plynu a ich vedľajších produktov - mazivá, oleja
  (od: 01.07.2006)
banská záchranná služba
  (od: 01.07.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.07.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.07.2006)
projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené tlakové zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu , odboré prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
  (od: 01.07.2006)
projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené zdvíhacie zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
  (od: 01.07.2006)
projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené plynové zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
  (od: 01.07.2006)
projektovať, navrhovať, montovať a rekonštruovať vyhradené elektrické zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vyknávanej banským spôsobom a vykonávať opravy, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení
  (od: 01.07.2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 01.07.2006)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 01.07.2006)
projektovanie stavieb
  (od: 01.07.2006)
potápačstvo
  (od: 01.07.2006)
revízie a opravy dýchacích zariadení, oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov, školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky s výnimkou lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
  (od: 01.07.2006)
technik požiarnej ochrany
  (od: 01.07.2006)
vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
  (od: 01.07.2006)
prenájom technologických plynárenských zariadení
  (od: 26.08.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.11.2006)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (od: 07.11.2006)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (od: 07.11.2006)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu
  (od: 07.11.2006)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (od: 19.12.2006)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 19.12.2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien ( vrátane občianskej vybavenosti obytných celkov )
  (od: 19.12.2006)
geodetické a kartografické práce
  (od: 19.12.2006)
skrutkovanie pažníc a stupačiek
  (od: 19.12.2006)
vŕtanie studní
  (od: 19.12.2006)
kovoobrábanie
  (od: 19.12.2006)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 19.12.2006)
defektoskopia - nedeštruktívna kontrola
  (od: 19.12.2006)
rekultivácia kontaminovaných pôd
  (od: 19.12.2006)
zámočníctvo
  (od: 19.12.2006)
osobitné zásahy do zemskej kôry ( ustanovenie odseku 2 písm. f) Zákona č. 51/88 Zb., v znení neskorších predpisov ) najmä: - zriaďovanie, prevádzka, zabezpečovanie a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch ( podzemné uskladňovanie plynu a kvapalín ), - zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie rádioaktívneho a iného odpadu v podzemných priestoroch
  (od: 21.02.2008)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom
  (od: 28.11.2007)
montáž, generálne opravy a rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
  (od: 21.02.2008)
montáž, oprava, revízie vyhradených plynových zariadení dodávateľským spôsobom a plnenie tlakových nádob na plyn
  (od: 28.11.2007)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia dodávateľským spôsobom
  (od: 28.11.2007)
výroba a dodávka elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW
  (od: 20.02.2009)
montáž, generálne opravy a rekonštrukcie a rekonštrukcie, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
  (od: 28.11.2007 do: 20.02.2008)
prenájom etchnologických plynárenských zariadení
  (od: 01.07.2006 do: 25.08.2006)
osobitné zásahy do zemskej kôry ( ustanovenie odseku 2 písm. f) Zákona č. 51/88 Zb., v znení neskorších predpisov ): - zriaďovanie, prevádzka zabezpečovanie a likvidácia zariadení na usklaďnovanie plynov a kvapalín v prírodných horninovaných štruktúrach a podzemných priestoroch ( podzemné uskladňovanie plynu a kvapalín ), - zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie rádioaktívného a iného odpadu v podzemných priestoroch
  (od: 28.11.2007 do: 20.02.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.03.2006)
Jost Ahrens - člen
Klenzestrasse 2
Essen 451 38
SRN
Vznik funkcie: 05.11.2007
  (od: 28.11.2007)
Jean-Pierre Mata - člen
Boulevard Pasteur 26
Presles (95) 955 90
Francúzsko
Vznik funkcie: 29.01.2008
  (od: 18.03.2008)
Ing. Jean - Jacques Ciazynski - predseda
1 Rue de Sauvage
Angouleme 160 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 26.07.2006
  (od: 01.08.2006 do: 25.08.2006)
Ing. Jean - Jacques Ciazynski - predseda
1Rue du Sauvage
Angouleme 160 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 26.07.2006
  (od: 26.08.2006 do: 30.06.2007)
Ing. Jean - Jacques Ciazynski - predseda
1Rue du Sauvage
Angouleme 160 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 26.07.2006 Skončenie funkcie: 01.07.2007
  (od: 01.07.2007 do: 30.06.2007)
Ing. Jean-Jacques Ciazynski - podpredseda
Rue du Sauvage 1
Angouleme 16 000
Francúzsko
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 01.07.2007 do: 10.07.2008)
Ing. Jean-Jacques Ciazynski - podpredseda
Rue du Sauvage 1
Angouleme 16 000
Francúzsko
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2008
  (od: 11.07.2008 do: 10.07.2008)
Ing. Jean-Jacques Ciazynski - predseda
Trinásta 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 11.07.2008 do: 19.02.2009)
Ing. Jean-Jacques Ciazynski - predseda
Trinásta 16
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.07.2008 Skončenie funkcie: 27.01.2009
  (od: 20.02.2009 do: 19.02.2009)
Ing. Roland Karkó - predseda predstavenstva
Bartókova 1608/18
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 16.03.2006
  (od: 16.03.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Roland Karkó - predseda predstavenstva
Bartókova 1608/18
Štúrovo 943 01
Vznik funkcie: 16.03.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Szilárd Kása - člen predstavenstva
Dunajské nábrežie 2555/24
Komárno 945 05
Vznik funkcie: 16.03.2006
  (od: 16.03.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Szilárd Kása - člen predstavenstva
Dunajské nábrežie 2555/24
Komárno 945 05
Vznik funkcie: 16.03.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
Dipl. Ing. Jean-Luc Rupp - predseda predstavenstva
Avenue de l´ Europe 4
Brumath 671 70
Francúzsko
Vznik funkcie: 28.01.2009
  (od: 20.02.2009 do: 13.08.2009)
Dipl. Ing. Jean-Luc Rupp - predseda predstavenstva
Avenue de l´ Europe 4
Brumath 671 70
Francúzsko
Vznik funkcie: 28.01.2009 Skončenie funkcie: 01.07.2009
  (od: 14.08.2009 do: 13.08.2009)
JUDr. Erik Schmidt - člen predstavenstva
Sládkovičova 1949/14
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.03.2006
  (od: 16.03.2006 do: 30.06.2006)
JUDr. Erik Schmidt - člen predstavenstva
Sládkovičova 1949/14
Košice 040 01
Vznik funkcie: 16.03.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
Alexander Spies - podpredseda
Schubertstrasse 8
Essen 451 38
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 11.07.2008 do: 13.08.2009)
Alexander Spies - podpredseda
Schubertstrasse 8
Essen 451 38
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2008 Skončenie funkcie: 01.07.2009
  (od: 14.08.2009 do: 13.08.2009)
Alexander Spies - predseda predstavenstva
Schubertstrasse 8
Essen 451 38
SRN
Vznik funkcie: 05.11.2007
  (od: 28.11.2007 do: 10.07.2008)
Alexander Spies - predseda predstavenstva
Schubertstrasse 8
Essen 451 38
SRN
Vznik funkcie: 05.11.2007 Skončenie funkcie: 30.06.2008
  (od: 11.07.2008 do: 10.07.2008)
Ing. Bernd Wagner - člen
August Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 457 39
Nemecko
Vznik funkcie: 26.07.2006
  (od: 01.08.2006 do: 18.08.2006)
Ing. Bernd Wagner - člen
August Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 457 39
Nemecko
Vznik funkcie: 26.07.2006 Skončenie funkcie: 16.08.2006
  (od: 19.08.2006 do: 18.08.2006)
Ing. Bernd Wagner - podpredseda
August - Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 45 739
Nemecko
Vznik funkcie: 16.08.2006
  (od: 19.08.2006 do: 30.06.2007)
Ing. Bernd Wagner - podpredseda
August - Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 45 739
Nemecko
Vznik funkcie: 16.08.2006 Skončenie funkcie: 01.07.2007
  (od: 01.07.2007 do: 30.06.2007)
Ing. Bernd Wagner - predseda
August-Schmidt 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2007
  (od: 01.07.2007 do: 27.11.2007)
Ing. Bernd Wagner - predseda
August-Schmidt 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2007 Skončenie funkcie: 05.11.2007
  (od: 28.11.2007 do: 27.11.2007)
Alexander Spies - predseda predstavenstva
Schubertstrasse 8
Essen 451 38
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 02.07.2009
  (od: 14.08.2009)
Dipl. Ing. Jean-Luc Rupp - podpredseda predstavenstva
Avenue de l´ Europe 4
Brumath 671 70
Francúzsko
Vznik funkcie: 16.07.2009
  (od: 14.08.2009)
Jean-Jascques Ciazynski - člen
1 Rue du Sauvage
Angouleme 160 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 31.07.2006)
Jean-Jascques Ciazynski - člen
1 Rue du Sauvage
Angouleme 160 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 26.07.2006
  (od: 01.08.2006 do: 31.07.2006)
Bruno Leray - člen
3 avenue Jules Bécigneul
Nantes 440 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 29.01.2008
  (od: 18.03.2008 do: 17.03.2008)
Bruno Leray - člen
3 avenue Jules Bécigneul
Nantes 440 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 17.03.2008)
Ing. Alexander Spies - člen
Schubertstr. 8
Essen 451 38
Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 27.11.2007)
Ing. Alexander Spies - člen
Schubertstr. 8
Essen 451 38
Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 05.11.2007
  (od: 28.11.2007 do: 27.11.2007)
Ing. Bernd Wagner - predseda predstavenstva
August Schmidt Str. 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 31.07.2006)
Ing. Bernd Wagner - predseda predstavenstva
August Schmidt Str. 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 26.07.2006
  (od: 01.08.2006 do: 31.07.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení dvaja členovia spoločne, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich títo pripoja svoj podpis.
  (od: 01.07.2006)
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých záležitostiach, pričom spoločnosť sa zaväzuje podpismi dvoch členov predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že podpisujúci pripoja svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojím menám a funkciám.
  (od: 16.03.2006 do: 30.06.2006)
Prokúra: 
Ing. Ladislav Goryl
Lábska 3
Zohor 900 51
Vznik funkcie: 12.08.2008
  (od: 12.08.2008)
Ing. Martin Hollý
Strmý vŕšok 8144/144
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006)
Ing. Bohumil Kratochvíl
K dubu 493
Kamenice, Olešovice 251 68
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 25.08.2006)
Ing. Bohumil Kratochvíl
K dubu 493
Kamenice, Olešovice 251 68
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 26.08.2006 do: 11.08.2008)
Ing. Bohumil Kratochvíl
K dubu 493
Kamenice, Olešovice 251 68
Česká republika
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 01.07.2008
  (od: 12.08.2008 do: 11.08.2008)
Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, ako aj na právne úkony súvisiace s predajom, kúpou, darovaním a zaťažovaním nehnuteľností. Prokuristi sú splnomocnení konať za spoločnosť spoločne. Prokuristi sa podpisujú za spoločnosť tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis obaja prokuristi s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 19.09.2008)
Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, ako aj na právne úkony súvisiace s predajom, kúpou, darovaním a zaťažovaním nehnuteľností. Prokuristi sú splnomocnení konať za spoločnosť spoločne. Prokuristi sa podpisujú za spoločnosť tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a odtlačku pečiatky spoločnosti pripoja svoj podpis obaja prokuristi, s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 01.07.2006 do: 18.09.2008)
Základné imanie: 
107 235 562,4 EUR Rozsah splatenia: 107 235 562,4 EUR
  (od: 29.01.2009)
3 230 960 000 Sk Rozsah splatenia: 3 230 960 000 Sk
  (od: 01.07.2006 do: 28.01.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 16.03.2006 do: 30.06.2006)
Akcie: 
Počet: 3230960
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 29.01.2009)
Počet: 3230960
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.07.2006 do: 28.01.2009)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.03.2006 do: 30.06.2006)
Akcionár: 
NAFTA a.s.
Naftárska 965
Gbely 908 45
  (od: 16.03.2006 do: 30.06.2006)
Dozorná rada: 
Peter Dubaj - člen
Záhorácka 8/38
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 18.10.2007
  (od: 21.02.2008)
Ing. Daniel Guspan - predseda
Martinská 10
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 23.03.2007
  (od: 05.05.2007)
Ing. Milan Soták
Zemplínska 38/A
Košice 040 01
Vznik funkcie: 23.03.2007
  (od: 03.04.2007)
Ing. Ľubomír Červeňák
Kúpeľná 1
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 23.03.2007
  (od: 03.04.2007)
Ing. Roman Krasňanský
Ursínyho 1
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 23.03.2007
  (od: 03.04.2007)
Prof. Ing. Vladimír Báleš , DrSc.
Vigľašská 3034/6
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 23.03.2007
  (od: 03.04.2007)
Bc. Peter Šefara - člen
Maľovaného 1638/3
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 18.10.2007
  (od: 28.11.2007)
Ing. Peter Čulen - člen
SNP 1686/42
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 18.10.2007
  (od: 28.11.2007)
Ing. Bernd Wagner - podpredseda
August-Schmidt 44
Oer - Erkenschwick 457 39
Nemecko
Vznik funkcie: 07.12.2007
  (od: 29.12.2007)
Ing. Pavel Blanárik - člen
Damborského 851
Kopčany 908 48
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 27.11.2007)
Ing. Pavel Blanárik - člen
Damborského 851
Kopčany 908 48
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 17.10.2007
  (od: 28.11.2007 do: 27.11.2007)
JUDr. Bruno Čanády - člen
Ševčenkova 27
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 02.04.2007)
JUDr. Bruno Čanády - člen
Ševčenkova 27
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 23.03.2007
  (od: 03.04.2007 do: 02.04.2007)
Ing. Daniel Guspan
Martinská 10
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 23.03.2007
  (od: 03.04.2007 do: 04.05.2007)
Ing. Martin Hollý - člen dozornej rady
Strmý vŕšok 8144/144
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 16.03.2006
  (od: 16.03.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Martin Hollý - člen dozornej rady
Strmý vŕšok 8144/144
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 16.03.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Juraj Horváth - predseda
Limbová 444/12
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 02.04.2007)
Ing. Juraj Horváth - predseda
Limbová 444/12
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 23.03.2007
  (od: 03.04.2007 do: 02.04.2007)
JUDr. Zuzana Kokavcová - člen
Kuzmányho 12
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 02.04.2007)
JUDr. Zuzana Kokavcová - člen
Kuzmányho 12
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 23.03.2007
  (od: 03.04.2007 do: 02.04.2007)
Ing. Bohumil Kratochvíl - predseda dozornej rady
K dubu 493
Kamenice, Olešovice 251 68
Česká repbulika
Vznik funkcie: 16.03.2006
  (od: 16.03.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Bohumil Kratochvíl - predseda dozornej rady
K dubu 493
Kamenice, Olešovice 251 68
Česká repbulika
Vznik funkcie: 16.03.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
Ľubomír Novák - člen
Morovnianska cesta 35/6
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 27.11.2007)
Ľubomír Novák - člen
Morovnianska cesta 35/6
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 17.10.2007
  (od: 28.11.2007 do: 27.11.2007)
Martin Podolan , J.D. - člen dozornej rady
Hospodárska 3608/43
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 16.03.2006
  (od: 16.03.2006 do: 30.06.2006)
Martin Podolan , J.D. - člen dozornej rady
Hospodárska 3608/43
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 16.03.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2006
  (od: 01.07.2006 do: 30.06.2006)
Ing. Peter Podolay - člen
Palackého 6
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 02.04.2007)
Ing. Peter Podolay - člen
Palackého 6
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 23.03.2007
  (od: 03.04.2007 do: 02.04.2007)
Peter Šefara - člen
Maľovaného 1638/3
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 27.11.2007)
Peter Šefara - člen
Maľovaného 1638/3
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 17.10.2007
  (od: 28.11.2007 do: 27.11.2007)
Ing. Igor Šipula - člen
Gyulu Szaboa 52
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 02.04.2007)
Ing. Igor Šipula - člen
Gyulu Szaboa 52
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.07.2006 Skončenie funkcie: 23.03.2007
  (od: 03.04.2007 do: 02.04.2007)
Ing. Peter Dubaj - člen
Záhorácka 8/38
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 18.10.2007
  (od: 28.11.2007 do: 20.02.2008)
Ing. Gerhard Möllemann - člen
Schlehenweg 153
Dorsten 462 86
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.2006
  (od: 01.07.2006 do: 18.12.2006)
Ing. Gerhard Möllemann - podpredseda
Schlehenweg 153
Dorsten 462 86
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 08.11.2006 Skončenie funkcie: 30.11.2007
  (od: 29.12.2007 do: 28.12.2007)
Ing. Gerhard Möllemann - podpredseda
Schlehenweg 153
Dorsten 462 86
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 08.11.2006
  (od: 19.12.2006 do: 28.12.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 237/2006, Nz 22010/2006, NCRls 21924/2006 zo dňa 05.06.2006 spísaná JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom so sídlom v Bratislave osvedčujúca rozhodnutie jedného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia , ktorým bolo rozhodnuté o zlúčení Nafta Storage & Production a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 ako spoločnosti nástupníckej so spoločnosťami NAFTA a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 31409938 a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s., Zastávka 2103, 908 45 Gbely, IČO: 36225886 ako spoločnosťami zanikajúcimi a o schválení Zmluvy o zlúčení a ktorým bolo s účinnosťou ku dňu zápisu zlúčenia do obchodného registra rozhodnuté o znížení základného imania o 1.000.000,- Sk a súčasnom zvýšení základného imania na 3.230.960.000,- Sk a o zmene obchodného mena a prevzatí obchodného mena NAFTA a.s. a o zmene stanov. Účinky zlúčenia nástupníckej spoločnosti Nafta Storage & Production a.s. a zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. nastávajú zápisom do obchodného registra od 01.07.2006. Účinky zníženia základného imania Nafta Storage & Production a.s.o 1.000.000,- Sk a súčasného zvýšenia základného imania na 3.230.960.000,- Sk nastávajú zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. zmenila obchodné meno a prevzala obchodné meno NAFTA a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006. Nafta Storage & Production a.s. , Naftárska 965, 908 45 Gbely, IČO: 36286192 sa stáva právnym nástupcom a prechádza na ňu imanie zanikajúcich spoločností NAFTA a.s. a Slovenská vrtná spoločnosť, a.s. zápisom zlúčenia do obchodného registra od 01.07.2006.
  (od: 01.07.2006)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
NAFTA a.s.
Naftárska 965
Gbely 908 45
  (od: 01.07.2006)
Slovenská vrtná spoločnosť, a.s.
Zastávka 2103
Gbely 908 45
  (od: 01.07.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  25.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)