Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  367/S

Obchodné meno: 
ATLANT investičná a stavebná spoločnosť, a.s. "v konkurze"
  (od: 18.09.2009 do: 26.01.2010)
ATLANT investičná a stavebná spoločnosť, a.s.
  (od: 07.10.1999 do: 17.09.2009)
Bystricko-zvolenská, a.s.
  (od: 11.08.1999 do: 06.10.1999)
PRVÁ STAVEBNÁ BYSTRICKO-ZVOLENSKÁ, a.s.
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
Sídlo: 
Jesenského 15
Zvolen 960 01
  (od: 12.06.2001 do: 26.01.2010)
Kubániho 1
Zvolen 960 01
  (od: 11.08.1999 do: 11.06.2001)
Študentská 32
Zvolen 960 01
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
IČO: 
36 009 032
  (od: 03.09.1996)
Deň zápisu: 
03.09.1996
  (od: 03.09.1996)
Deň výmazu: 
27.01.2010
  (od: 27.01.2010)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 27.01.2010)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 03.09.1996)
Predmet podnikania (činnosti): 
poradenská činnosť v stavebníctve
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, zatepľobudov
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
projektovanie pozemných stavieb
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
opravy, montáž a servis elektrických zariadení do 1000 V, opravy malej elektrickej mechanizácie
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
stolárske práce
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
organizácia a realizácia výstav a veľtrhov
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
zhotovovanie dizajnérskych návrhov
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
zostavovanie kalkulácií a rozpočtov v stavebníctve
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
predaj a požičiavanie malej elektrickej mechanizácie
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
sprostredkovateľská a leasingová činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľ- ností
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
Ing. Ľubomír Bugár - člen
Krivánska 7
Banská Bystrica
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
Ing. Bronislava Čierna - člen
Jesenského 78
Žiar nad Hronom
  (od: 07.10.1999 do: 11.06.2001)
Ing. Igor Fillo - predseda
Jazmínová 7
Banská Bystrica
  (od: 11.08.1999 do: 11.06.2001)
Ján Mesík - člen
Nová 14
Selce
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
Ing. Marian Porkert - člen
V.P. Tótha 4
Zvolen
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
Ing. Lukáč Svintek - člen
Gen. Svobodu 1979/31
Zvolen
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
Marek Vrban - člen
Podháj 39
Banská Bystrica
  (od: 11.08.1999 do: 06.10.1999)
Mgr. Miroslav Vrban - člen
Rudlovská 2
Banská Bystrica
  (od: 03.09.1996 do: 24.11.2002)
Ing. Bronislava Vrbanová - predseda
Jesenského 78
Žiar nad Hronom
  (od: 12.06.2001 do: 24.11.2002)
Jaroslav Ivaška - člen
1. mája 7
Banská Štiavnica
  (od: 12.06.2001 do: 26.01.2010)
Mgr. Miroslav Vrban - predseda
Rudlovská 2
Banská Bystrica
  (od: 25.11.2002 do: 26.01.2010)
Ján Ličko - člen
Údolná 5
Banská Štiavnica
  (od: 25.11.2002 do: 26.01.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
Členovia predstavenstva konajú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
Dozorná rada: 
Ing.arch. Ján Barič - člen
Tulská 103
Banská Bystrica
  (od: 11.08.1999 do: 06.10.1999)
Ing. Milan Benko - člen
Nográdyho 716/39
Zvolen
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
Ing. Ladislav Čech - člen
J. Kráľa 1228/2
Zvolen
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
Ing. Jozef Fehér - člen
Moskovská 15
Banská Bystrica
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
Ján Gereg - člen
Tulská 83
Banská Bystrica
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
Emilia Chochulová - člen
Mládežnícka 19
Banská Bystrica
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
Jozef Kozák - člen
Nám. Ľ. Štúra 24
Banská Bystrica
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
Miroslava Krpeľanová - predseda
Tr.SNP 11
Banská Bystrica
  (od: 11.08.1999 do: 11.06.2001)
Mgr. Erika Kvapilová - člen
Pifflova 3
Bratislava
  (od: 12.06.2001 do: 24.11.2002)
Ing. Jozef Oravec - člen
Poľná 25
Banská Bystrica
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
Ing. Vladimír Oťahel - člen
Cesta ČA 142
Pliešovce
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
Ing. Marek Vrban - člen
Podháj 39
Banská Bystrica
  (od: 07.10.1999 do: 11.06.2001)
JUDr. Ján Gereg - člen
Tulská 83
Banská Bystrica
  (od: 11.08.1999 do: 26.01.2010)
Mária Roobová - člen
Estónska 47
Bratislava
  (od: 12.06.2001 do: 26.01.2010)
Ján Ličko - člen
Údolná 5
Banská Štiavnica
  (od: 25.11.2002 do: 26.01.2010)
Výška základného imania: 
1 092 000 Sk Rozsah splatenia: 1 092 000 Sk
  (od: 25.11.2002 do: 26.01.2010)
1 092 000 Sk
  (od: 11.08.1999 do: 24.11.2002)
1 008 000 Sk
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
Akcie: 
Počet: 1092
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.10.1999 do: 26.01.2010)
Počet: 1092
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.08.1999 do: 06.10.1999)
Počet: 1008
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.09.1996 do: 10.08.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 55K/8/2003-122 zo dňa 29.10.2009, právoplatné dňa 04.12.2009 bol konkurz na majetok úpadcu ATLANT investičná a stavebná spoločnosť, a.s. "v konkurze", so sídlom Jesenského 15, 960 01 Zvolen, IČO: 36 009 032 pre nedostatok majetku na úhradu výdavkov a odmeny správcu zrušený.
  (od: 27.01.2010)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 55K/8/2003-122 zo dňa 29.10.2009, právoplatné dňa 04.12.2009 bol Ing. Peter Medveď, Kapitulská 21, Banská Bystrica zbavebý funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 27.01.2010)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.6.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 145 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1114
  (od: 03.09.1996 do: 26.01.2010)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.12.1998 bolo schválené nové znenie stanov.
  (od: 11.08.1999 do: 26.01.2010)
. Valné zhromaždenie dňa 17.9.1999 schválilo zmenu stanov a zmenu obchodného mena spoločnosti. .
  (od: 07.10.1999 do: 26.01.2010)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 12.06.2001 do: 26.01.2010)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K/8/2003-26 zo dňa 16.03.2004 bol vyhlásený konkurz na obchodnú spoločnosť ATLANT investičná a stavebná spoločnosť, a.s., Jesenského 15, Zvolen, IČO: 36 009 032. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Turský, advokát, Bôrická cesta 103, Žilina.
  (od: 09.07.2004 do: 26.01.2010)
Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica zo dňa 08. 01. 2009, právoplatné dňa 30. 01. 2009 č.k. 55K 8/2003 bol JUDr. Jozef Turského, advokát, Bôrická cesta 103, Žilina zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Peter Medveď, Kapitulská 21, Banská Bystrica.
  (od: 18.09.2009 do: 26.01.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  23.07.2024
Dátum výpisu:  25.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR