Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11779/R

Business name: 
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
  (from: 12/17/1999)
Registered seat: 
Vajanského 2116/16
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 12/17/1999)
Identification number (IČO): 
36 310 743
  (from: 12/17/1999)
Date of entry: 
01/01/2000
  (from: 12/17/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/17/1999)
Objects of the company: 
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 12/17/1999)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 12/17/1999)
vodoinštalatérstvo
  (from: 12/17/1999)
realizácia jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 12/17/1999)
kúrenárske práce
  (from: 12/17/1999)
zámočníctvo
  (from: 12/17/1999)
plynoinštalatérstvo
  (from: 12/17/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/17/1999)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/17/1999)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/1999)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/17/1999)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení
  (from: 01/14/2005)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
  (from: 01/14/2005)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 01/10/2006)
montáž určených meradiel
  (from: 01/20/2016)
projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/20/2016)
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (from: 01/20/2016)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/23/2017)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/23/2017)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/23/2017)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/23/2017)
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (from: 04/06/2019)
Partners: 
Mesto Nové Mesto nad Váhom IČO: 00 311 863
Čsl. armády 1
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 09/07/2001)
Contribution of each member: 
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Amount of investment: 3 078 530 EUR Paid up: 3 078 530 EUR
  (from: 10/17/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/17/1999)
Ing. Dušan Današ
Tematínska 13
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 01/01/2002
  (from: 04/08/2002)
Ing. Stanislav Vavrek
Soblahovská 19/1106
Trenčín 911 01
From: 05/18/2017
  (from: 05/23/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne, pričom každý konateľ je oprávnený jednať a podpisovať za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/17/1999)
Capital: 
3 078 530 EUR Paid up: 3 078 530 EUR
  (from: 10/17/2018)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Trúsik
Železničná ulica 1131/7
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 02/25/2003
  (from: 04/06/2019)
Karol Horák
Weisseho 334/24
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 06/28/2011
  (from: 08/02/2011)
Viera Nemšáková
Tematínska 7
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 02/26/2019
  (from: 04/06/2019)
Mgr. Jaroslav Košťál
M. R. Štefánika 822/28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 02/26/2019
  (from: 04/06/2019)
Ing. Tomáš Urminský
SNP 378/1
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 02/26/2019
  (from: 04/06/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 503/99, NZ 458/99 zo dňa 26.11.1999 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Zakladateľská listina určila vydanie stanov spoločnosti a zriadenie dozornej rady.
  (from: 12/17/1999)
3. riadne valné zhromaždenie dňa 5.9.2000 schválilo zvýšenie základného imania peňažným vkladom, zmenu stanov a dodatok č.1 k zakladateľskej listine (notárska zápisnica N 399/2000, NZ 372/2000 zo dňa 14.9.2000, doložka o oprave notárskej zápisnice zo dňa 20.12.2000). 4. riadne valné zhromaždenie dňa 19.12.2000 schválilo doplnenie a opravu uznesení VZ č. 5/2000-VZ, č.6/2000-VZ, č. 7/2000-VZ prijatých na 3. riadnom valnom zhromaždení zo dňa 5.9.2000.
  (from: 01/26/2001)
4. riadne valné zhromaždenie dňa 19.12.2000 schválilo uznesením č. 12/2000-VZ zvýšenie základného imania nepeňažným vkladom, zmenu zakladateľskej listiny (notárska zápisnica N 631/2000, NZ 592/2000 zo dňa 20.12.2000).
  (from: 09/07/2001)
6. riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 13.12.2001 prerokovalo odstúpenie Ing. Jozefa Trstenského z funkcie konateľa a Vladimíra Dušu z funkcie člena dozornej rady, menovalo do funkcie konateľa Ing. Dušana Današa a do funkcie člena dozornej rady Ing. Štefana Skovajsu, schválilo dodatok č. 3 k zakladateľskej listine (notárska zápisnica N 106/02, NZ 99/02 zo dňa 15.3.2002) a zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 04/08/2002)
8. riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 25.2.2003 menovalo do funkcie členov dozornej rady Vojtecha Giertla, Branislava Krištofoviča, Mgr. Pavla Loffaya, Vieru Nemšákovú, Ing. Miroslava Trúsika, schválilo dodatok č. 4 k zakladateľskej listine spoločnosti (notárska zápisnica N 107/2003, NZ 19476/2003 zo dňa 17.3.2003) a zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 08/19/2003)
Date of updating data in databases:  12/06/2021
Date of extract :  12/07/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person