Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8568/V

Business name: 
HESOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 10/21/1996 until: 07/18/2005)
Registered seat: 
Čajakova 1
Košice 040 01
  (from: 10/21/1996 until: 07/18/2005)
Identification number (IČO): 
31 735 231
  (from: 10/21/1996)
Date of entry: 
10/21/1996
  (from: 10/21/1996)
Person dissolved from: 
8.7.2005
  (from: 07/19/2005)
Date of deletion: 
07/19/2005
  (from: 07/19/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/19/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/21/1996)
Objects of the company: 
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 10/21/1996 until: 07/18/2005)
verejné stravovanie
  (from: 10/21/1996 until: 07/18/2005)
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 10/21/1996 until: 07/18/2005)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 10/21/1996 until: 07/18/2005)
Partners: 
SLOVKON, s. r. o. Košice IČO: 31 732 739
Tokajícka 8
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/21/1996 until: 03/21/1999)
Ing. Emil Hvizdoš
kpt. Nálepku 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/24/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Emil Hvizdoš
kpt. Nálepku 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/21/1996 until: 03/23/1997)
Ing. Ondrej Szaniszlo
1/482
Veľká Ida
Slovak Republic
  (from: 03/24/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Ondrej Szaniszlo
1/482
Veľká Ida
Slovak Republic
  (from: 10/21/1996 until: 03/23/1997)
Ing. Emil Hvizdoš
kpt. Nálepku 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/22/1999 until: 07/18/2005)
Ing. Ondrej Szaniszlo
1/482
Veľká Ida
Slovak Republic
  (from: 03/22/1999 until: 07/18/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Emil Hvizdoš
Amount of investment: 28 000 Sk Paid up: 28 000 Sk
  (from: 10/21/1996 until: 03/23/1997)
Ing. Ondrej Szaniszlo
Amount of investment: 28 000 Sk Paid up: 28 000 Sk
  (from: 10/21/1996 until: 03/23/1997)
SLOVKON, s. r. o. Košice
Amount of investment: 44 000 Sk Paid up: 44 000 Sk
  (from: 10/21/1996 until: 03/21/1999)
Ing. Emil Hvizdoš
Amount of investment: 78 000 Sk Paid up: 78 000 Sk
  (from: 03/24/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Ondrej Szaniszlo
Amount of investment: 78 000 Sk Paid up: 78 000 Sk
  (from: 03/24/1997 until: 03/21/1999)
Ing. Emil Hvizdoš
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/22/1999 until: 07/18/2005)
Ing. Ondrej Szaniszlo
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/22/1999 until: 07/18/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/21/1996 until: 07/18/2005)
Ing. Emil Hvizdoš
Kpt. Nálepku 1
Košice
  (from: 10/21/1996 until: 07/18/2005)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/21/1996 until: 07/18/2005)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/24/1997 until: 07/18/2005)
100 000 Sk
  (from: 10/21/1996 until: 03/23/1997)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: HESOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Sídlo: Čajakova 1, Košice IČO: 31 735 231 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 4K 232/00-44 zo dňa 10.6.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.7.2005 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka HESOX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Čajakova 1, Košice, IČO: 31 735 231 pre nedostatok majetku.
  (from: 07/19/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.9.1996 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 10/21/1996 until: 07/18/2005)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.2.1997.
  (from: 03/24/1997 until: 07/18/2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 3.9.1998.
  (from: 03/22/1999 until: 07/18/2005)
Date of updating data in databases:  09/28/2022
Date of extract :  09/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person