Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  402/S

Obchodné meno: 
SLOVMAG, a.s. Lubeník
  (od: 01.03.1994)
Sídlo: 
236
Lubeník 049 18
  (od: 04.08.2005)
Námestie Slobody 1
Revúca 050 01
  (od: 23.08.2001 do: 03.08.2005)
Lubeník 049 18
  (od: 01.03.1994 do: 22.08.2001)
IČO: 
31 686 184
  (od: 01.03.1994)
Deň zápisu: 
01.03.1994
  (od: 01.03.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.03.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
  (od: 01.03.1994)
výroba a montáž strojov a zariadení pre všeobecné účely, výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 01.03.1994)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel zdvíhacích, nakladacích, špeciálnych
  (od: 01.03.1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe, banskej činnosti, strojárstve
  (od: 01.03.1994)
vzdelávacia činnosť
  (od: 01.03.1994)
murárstvo, stavebné inštalácie
  (od: 01.03.1994)
elektroinštalácie
  (od: 01.03.1994)
stavebné zámočníctvo a stolárstvo
  (od: 01.03.1994)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (od: 01.03.1994)
výskum v oblasti banskej činnosti, výroby sypkých hmôt a svarovaného žiaruvzdorného materiálu
  (od: 01.03.1994)
prenájom nehnuteľnosti
  (od: 01.03.1994)
tesárstvo
  (od: 01.03.1994)
veľkoobchod a maloobchod mimo koncesovaných živnosti
  (od: 01.03.1994)
prieskum a príprava ložísk na ťažbu žiaruvzdorných a ostatných nerudných surovín
  (od: 01.03.1994)
úprava žiaruvzdorných a ostatných nerudných surovín a ich chemické spracovanie
  (od: 01.03.1994)
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 01.03.1994)
výroba drevených obalov - paliet a iných výrobkov z dreva
  (od: 30.01.1995)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (od: 20.12.1995)
kovoobrábanie
  (od: 19.03.2001)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 02.07.2004)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 05.08.2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 05.08.2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 05.08.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 05.08.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 05.08.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 05.08.2011)
marketingová činnosť - analýza a prieskum trhu
  (od: 05.08.2011)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 05.08.2011)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 19.09.2015)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 05.08.2011 do: 08.04.2024)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu:
  (od: 19.03.2001 do: 04.08.2011)
Skupina A
  (od: 19.03.2001 do: 04.08.2011)
Zariadenia na:
  (od: 19.03.2001 do: 04.08.2011)
f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa
  (od: 19.03.2001 do: 04.08.2011)
g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa
  (od: 19.03.2001 do: 04.08.2011)
h/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW
  (od: 19.03.2001 do: 04.08.2011)
Skupina B
  (od: 19.03.2001 do: 04.08.2011)
Zariadenia na:
  (od: 19.03.2001 do: 04.08.2011)
f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa
  (od: 19.03.2001 do: 04.08.2011)
g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane
  (od: 19.03.2001 do: 04.08.2011)
h/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
  (od: 19.03.2001 do: 04.08.2011)
vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy
  (od: 20.12.1995 do: 08.04.2024)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odboroch všeobecné lekárstvo a stomatológia
  (od: 20.12.1995 do: 04.08.2011)
prevádzkovanie telovýchovných športových zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii /prevádzkovanie vleku/
  (od: 19.03.2001 do: 04.08.2011)
konzultačná činnosť so zameraním na zavádzanie ASR
  (od: 30.01.1995 do: 04.08.2011)
odbyt hotových výrobkov, výkonov, prác a služieb
  (od: 01.03.1994 do: 04.08.2011)
nakladanie s odpadmi
  (od: 30.01.1995 do: 01.07.2004)
obchodné a investičné poradenstvo - spracovanie projektov v týchto oblastiach. Konzultačná činnosť so zameraním na zavádzanie SRA - systému riadenia akosti
  (od: 30.01.1995 do: 04.08.2011)
ostatné služby v doprave - špeditérske služby
  (od: 30.01.1995 do: 04.08.2011)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 30.01.1995 do: 04.08.2011)
sprostredkovanie zápočtov pre iné organizácie
  (od: 30.01.1995 do: 04.08.2011)
masérske služby - klasické masáže so špecializáciou pre šport
  (od: 30.01.1995 do: 04.08.2011)
projektovanie zariadení elektrotechniky, inžinierskych sietí
  (od: 01.03.1994 do: 04.08.2011)
pranie a chemické čistenie
  (od: 01.03.1994 do: 04.08.2011)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (od: 01.03.1994 do: 08.04.2024)
verejné stravovanie /reštaurácie/
  (od: 01.03.1994 do: 04.08.2011)
ubytovacie zariadenie
  (od: 01.03.1994 do: 04.08.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.07.2004)
predstavenstvo
  (od: 23.03.2004 do: 01.07.2004)
predstavenstvo
  (od: 19.03.2001 do: 22.03.2004)
predstavenstvo
  (od: 01.03.1994 do: 18.03.2001)
Matthias Normann - Predseda predstavenstva
Waldseestr. 11
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 17.03.2022
  (od: 06.04.2022)
Ing. Alexander Novota - Člen predstavenstva
Stálicová 1478/3
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Vznik funkcie: 17.03.2022
  (od: 06.04.2022)
Ing. Slavomír Sabol - Člen predstavenstva
Slovenská 3304/90
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 22.06.2022
  (od: 07.07.2022)
Dmytro Artamonov - Člen predstavenstva
Š. Maliaka 590/2
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 14.01.2022
  (od: 25.01.2022 do: 05.04.2022)
Dmytro Artamonov - Člen predstavenstva
Š. Maliaka 590/2
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 14.01.2022 Skončenie funkcie: 17.03.2022
  (od: 06.04.2022 do: 05.04.2022)
Ing. Antónia Čižmárová - člen
Daxnerova H-l
Revúca
  (od: 01.03.1994 do: 10.06.1996)
Ing. Antónia Čižmárová - člen
Daxnerova H-l
Revúca
  (od: 11.06.1996 do: 18.12.1996)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka
  (od: 11.06.1996 do: 03.12.2003)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka
Vznik funkcie: 11.06.1996 Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 04.12.2003 do: 22.03.2004)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
Chalupku 40
Lubeník
  (od: 01.03.1994 do: 10.06.1996)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 23.03.2004 do: 22.12.2005)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka
Vznik funkcie: 29.10.2003 Skončenie funkcie: 07.11.2005
  (od: 23.12.2005 do: 22.12.2005)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka 050 01
Vznik funkcie: 07.11.2005
  (od: 23.12.2005 do: 23.01.2007)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka 050 01
Vznik funkcie: 07.11.2005 Skončenie funkcie: 22.12.2006
  (od: 24.01.2007 do: 23.01.2007)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka 050 01
Vznik funkcie: 18.12.2007
  (od: 03.01.2008 do: 21.01.2008)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka 050 01
Vznik funkcie: 18.12.2007 Skončenie funkcie: 09.01.2008
  (od: 22.01.2008 do: 21.01.2008)
Ing. Marián Durjančík - člen
230
Mokrá Lúka
  (od: 09.11.1999 do: 03.12.2003)
Ing. Marián Durjančík - člen
230
Mokrá Lúka
Vznik funkcie: 09.11.1999 Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 04.12.2003 do: 22.03.2004)
Ing. Marián Durjančík - podpredseda
Daxnerova H-l
Revúca
  (od: 01.03.1994 do: 10.06.1996)
Ing. Marián Durjančík - podpredseda
Daxnerova H-l
Revúca
  (od: 11.06.1996 do: 08.11.1999)
Ing. Marian Durjančík - člen
230
Mokrá Lúka
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 23.03.2004 do: 22.12.2005)
Ing. Marian Durjančík - člen
230
Mokrá Lúka
Vznik funkcie: 29.10.2003 Skončenie funkcie: 07.11.2005
  (od: 23.12.2005 do: 22.12.2005)
Ing. Marián Durjančík - člen
230
Mokrá Lúka 050 01
Vznik funkcie: 07.11.2005
  (od: 23.12.2005 do: 23.01.2007)
Ing. Marián Durjančík - člen
230
Mokrá Lúka 050 01
Vznik funkcie: 07.11.2005 Skončenie funkcie: 22.12.2006
  (od: 24.01.2007 do: 23.01.2007)
Ing. Daniel Fedoriak - člen
Svornosti 469/20
Košice 040 01
Vznik funkcie: 09.01.2008
  (od: 22.01.2008 do: 18.01.2019)
Ing. Daniel Fedoriak - člen
Svornosti 469/20
Košice 040 01
Vznik funkcie: 09.01.2008 Skončenie funkcie: 30.11.2018
  (od: 19.01.2019 do: 18.01.2019)
Ing. Ján Galovič - predseda
Bodického 1514/11
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 09.01.2008
  (od: 22.01.2008 do: 18.01.2019)
Ing. Ján Galovič - predseda
Bodického 1514/11
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 09.01.2008 Skončenie funkcie: 30.11.2018
  (od: 19.01.2019 do: 18.01.2019)
Ing. Ján Goldschmidt - Člen predstavenstva
Boženy Slančíkovej-Timravy 787/10
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 31.07.2021
  (od: 11.08.2021 do: 24.01.2022)
Ing. Ján Goldschmidt - Člen predstavenstva
Boženy Slančíkovej-Timravy 787/10
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 31.07.2021 Skončenie funkcie: 21.11.2021
  (od: 25.01.2022 do: 24.01.2022)
Dimitri Kapustyan - predseda
Am Laubacher Feld 126
Mettmann 408 22
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 30.11.2018
  (od: 19.01.2019 do: 05.04.2022)
Dimitri Kapustyan - predseda
Am Laubacher Feld 126
Mettmann 408 22
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 30.11.2018 Skončenie funkcie: 17.03.2022
  (od: 06.04.2022 do: 05.04.2022)
Ing. Igor Klátik - člen
Francisciho 9
Revúca
  (od: 19.12.1996 do: 08.11.1999)
Ing. Igor Klátik - predseda
232
Mokrá Lúka
  (od: 09.11.1999 do: 03.12.2003)
Ing. Igor Klátik - predseda
232
Mokrá Lúka
Vznik funkcie: 09.11.1999 Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 04.12.2003 do: 22.03.2004)
Ing. Miroslav Kováč , CSc. - člen
160
Veľká Ves 985 01
Vznik funkcie: 07.11.2005
  (od: 23.12.2005 do: 23.01.2007)
Ing. Miroslav Kováč , CSc. - člen
160
Veľká Ves 985 01
Vznik funkcie: 07.11.2005 Skončenie funkcie: 11.11.2006
  (od: 24.01.2007 do: 23.01.2007)
Ing. Miroslav Kováč , CSc. - predseda
160
Veľká Ves
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 23.03.2004 do: 22.12.2005)
Ing. Miroslav Kováč , CSc. - predseda
160
Veľká Ves
Vznik funkcie: 29.10.2003 Skončenie funkcie: 07.11.2005
  (od: 23.12.2005 do: 22.12.2005)
Mgr. Ján Kovarčík - predseda
Platanová alej 3
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 23.12.2006
  (od: 24.01.2007 do: 21.01.2008)
Mgr. Ján Kovarčík - predseda
Platanová alej 3
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 23.12.2006 Skončenie funkcie: 09.01.2008
  (od: 22.01.2008 do: 21.01.2008)
JUDr. Peter Kvasňovský - člen
Šancová 56
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 23.12.2006
  (od: 24.01.2007 do: 21.01.2008)
JUDr. Peter Kvasňovský - člen
Šancová 56
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 23.12.2006 Skončenie funkcie: 09.01.2008
  (od: 22.01.2008 do: 21.01.2008)
Ing. Igor Lábaj - predseda
Zochova 6
Revúca
  (od: 01.03.1994 do: 10.06.1996)
Ing. Igor Lábaj - predseda
Zochova 6
Revúca
  (od: 11.06.1996 do: 08.11.1999)
JUDr. Dušan Macuška - člen
Čajkovského 2708/10
Lučenec
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 23.03.2004 do: 22.12.2005)
JUDr. Dušan Macuška - člen
Čajkovského 2708/10
Lučenec
Vznik funkcie: 29.10.2003 Skončenie funkcie: 07.11.2005
  (od: 23.12.2005 do: 22.12.2005)
JUDr. Dušan Macuška - predseda
Čajkovského 2708/10
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 07.11.2005
  (od: 23.12.2005 do: 23.01.2007)
JUDr. Dušan Macuška - predseda
Čajkovského 2708/10
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 07.11.2005 Skončenie funkcie: 10.11.2006
  (od: 24.01.2007 do: 23.01.2007)
Ing. Jozef Mathes , CSs. - člen
Kalinovská 10
Košice
  (od: 01.03.1994 do: 10.06.1996)
Ing. Jozef Mathes , CSs. - člen
Kalinovská 10
Košice
  (od: 11.06.1996 do: 08.11.1999)
Ing. Jozef Mathes , CSs. - podpredseda
233
Mokrá Lúka
  (od: 09.11.1999 do: 03.12.2003)
Ing. Jozef Mathes , CSs. - podpredseda
233
Mokrá Lúka
Vznik funkcie: 09.11.1999 Skončenie funkcie: 13.06.2003
  (od: 04.12.2003 do: 07.12.2003)
Ing. Peter Mlynarčík - člen
Rúbanisko III/3
Lučenec
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 23.03.2004 do: 22.12.2005)
Ing. Peter Mlynarčík - člen
Rúbanisko III/3
Lučenec
Vznik funkcie: 29.10.2003 Skončenie funkcie: 07.11.2005
  (od: 23.12.2005 do: 22.12.2005)
Ing. Vladimír Šturmankin - člen
229
Mokrá Lúka
  (od: 11.06.1996 do: 03.12.2003)
Ing. Vladimír Šturmankin - člen
229
Mokrá Lúka
Vznik funkcie: 11.06.1999 Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 04.12.2003 do: 22.03.2004)
Ing. Vladimír Šturmankin - člen
Clementisova B-3
Revúca
  (od: 01.03.1994 do: 10.06.1996)
Ljubomir Vaskovič - člen
Generála Viesta 1101/2
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 30.11.2018
  (od: 19.01.2019 do: 10.08.2021)
Ljubomir Vaskovič - člen
Generála Viesta 1101/2
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 30.11.2018 Skončenie funkcie: 31.07.2021
  (od: 11.08.2021 do: 10.08.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 24.01.2007)
Spoločnosť zastupujú, v jej mene konajú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom jedným z podpisujúcich musí byť vždy predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva a to vždy tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 02.07.2004 do: 23.01.2007)
Spoločnosť zastupujú, v jej mene konajú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstaven- stva a jeden člen predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva a to vždy spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 23.03.2004 do: 01.07.2004)
Za spoločnosť konajú všetci členovia predstavenstva a to spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 19.03.2001 do: 22.03.2004)
Za akciovú spoločnosť koná predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti akciovej spoločnostipodpisuje ktorýkoľvek člen predstavenstva, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnostipripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 01.03.1994 do: 18.03.2001)
Dozorná rada: 
Ing. Dana Nemogová - člen
I. Krasku 1117/4
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 01.02.2022
  (od: 15.02.2022)
Ingrid Unterfrancová - člen
Lorinčík 12
Košice - mestská časť Lorinčík 040 11
Vznik funkcie: 21.06.2022
  (od: 07.07.2022)
Ľuboš Áč
Hečkova 24
Bratislava 831 51
Vznik funkcie: 18.12.2007
  (od: 03.01.2008 do: 30.01.2008)
Ľuboš Áč
Hečkova 24
Bratislava 831 51
Vznik funkcie: 18.12.2007 Skončenie funkcie: 14.01.2008
  (od: 31.01.2008 do: 30.01.2008)
Ing. Ivan Andaházy - podpredseda
Gen.Viesta 54/2
Revúca
  (od: 01.03.1994 do: 10.06.1996)
Ing. Ivan Andaházy - podpredseda
Gen.Viesta 54/2
Revúca
  (od: 11.06.1996 do: 18.12.1996)
Ing. Ľubomír Čižmár - člen
Daxnerova H-l
Revúca
  (od: 01.03.1994 do: 10.06.1996)
Ing. Ľubomír Čižmár - člen
Daxnerova H-l
Revúca
  (od: 11.06.1996 do: 18.12.1996)
Ing. Antónia Čižmárová - predseda
Na podskalku 45
Humenné
  (od: 09.11.1999 do: 18.03.2001)
Ing. Igor Klátik - predseda
51
Chyžné
  (od: 01.03.1994 do: 10.06.1996)
Ing. Igor Klátik - predseda
51
Chyžné
  (od: 11.06.1996 do: 18.12.1996)
Marian Kováč - člen
Magnezitárov 1210/10
Revúca
Vznik funkcie: 10.01.2003
  (od: 08.12.2003 do: 17.05.2007)
Marian Kováč - člen
Magnezitárov 1210/10
Revúca
Vznik funkcie: 10.01.2003 Skončenie funkcie: 18.04.2007
  (od: 18.05.2007 do: 17.05.2007)
Pavel Krštieň
Jilemnického 99/15
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 06.05.2015
  (od: 15.07.2015 do: 24.01.2022)
Pavel Krštieň
Jilemnického 99/15
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 06.05.2015
  (od: 25.01.2022 do: 14.02.2022)
Pavel Krštieň
Jilemnického 99/15
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 06.05.2015 Skončenie funkcie: 01.02.2022
  (od: 15.02.2022 do: 14.02.2022)
Ing. Július Kvetko , CSc.
254
Mokrá Lúka 050 01
Vznik funkcie: 18.04.2011
  (od: 21.05.2011 do: 14.07.2015)
Ing. Július Kvetko , CSc.
254
Mokrá Lúka 050 01
Vznik funkcie: 18.04.2011 Skončenie funkcie: 06.05.2015
  (od: 15.07.2015 do: 14.07.2015)
JUDr. Michal Kypka
Tulská 15
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 23.12.2006
  (od: 24.01.2007 do: 06.09.2007)
JUDr. Michal Kypta
Tulská 15
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 23.12.2006
  (od: 07.09.2007 do: 02.01.2008)
JUDr. Michal Kypta
Tulská 15
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 23.12.2006 Skončenie funkcie: 18.12.2007
  (od: 03.01.2008 do: 02.01.2008)
RNDr. Daniel Macko , CSc. - predseda
Cottburská 1369/2
Košice
  (od: 19.03.2001 do: 03.12.2003)
RNDr. Daniel Macko , CSc. - predseda
Cottburská 1369/2
Košice
Vznik funkcie: 13.03.2001 Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 04.12.2003 do: 22.03.2004)
Ing. Jozef Mathes , CSc. - člen
233
Mokrá Lúka
Vznik funkcie: 13.06.2003 Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 08.12.2003 do: 22.03.2004)
Mgr. Juraj Méry
Martinengova 36
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 18.12.2007
  (od: 03.01.2008 do: 30.01.2008)
Mgr. Juraj Méry
Martinengova 36
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 18.12.2007 Skončenie funkcie: 14.01.2008
  (od: 31.01.2008 do: 30.01.2008)
Ignác Meško - člen
S.Chalupku 200/1
Revúca
  (od: 19.12.1996 do: 03.12.2003)
Ignác Meško - člen
S.Chalupku 200/1
Revúca
Vznik funkcie: 19.12.1996 Skončenie funkcie: 10.01.2003
  (od: 04.12.2003 do: 07.12.2003)
Dušan Németh
Zochova 4
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 18.04.2007
  (od: 18.05.2007 do: 20.05.2011)
Dušan Németh
Zochova 4
Revúca 050 01
Vznik funkcie: 18.04.2007 Skončenie funkcie: 18.04.2011
  (od: 21.05.2011 do: 20.05.2011)
Ing. Marian Nociar - člen
B.S.Timravy 94/46
Divín
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 23.03.2004 do: 23.01.2007)
Ing. Marian Nociar - člen
B.S.Timravy 94/46
Divín
Vznik funkcie: 29.10.2003 Skončenie funkcie: 22.12.2006
  (od: 24.01.2007 do: 23.01.2007)
Ing. Dušan Orság - predseda
Janigová 5
Košice
Vznik funkcie: 29.10.2003
  (od: 23.03.2004 do: 23.01.2007)
Ing. Dušan Orság - predseda
Janigová 5
Košice
Vznik funkcie: 29.10.2003 Skončenie funkcie: 22.12.2006
  (od: 24.01.2007 do: 23.01.2007)
Margita Paličková - člen
131
Mokrá Lúka
  (od: 09.11.1999 do: 18.03.2001)
Margita Paličková - podpredseda
131
Mokrá Lúka
  (od: 19.12.1996 do: 08.11.1999)
Ing. Štefan Rumpler - predseda
Bottova 1141/11
Revúca
  (od: 19.12.1996 do: 08.11.1999)
Ing. Anton Staňo
Spišská 6
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 18.12.2007
  (od: 03.01.2008 do: 30.01.2008)
Ing. Anton Staňo
Spišská 6
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 18.12.2007 Skončenie funkcie: 14.01.2008
  (od: 31.01.2008 do: 30.01.2008)
RNDr. Peter Stefányi , CSc. - člen
Pekinská 11
Košice
  (od: 19.03.2001 do: 03.12.2003)
RNDr. Peter Stefányi , CSc. - člen
Pekinská 11
Košice
Vznik funkcie: 19.03.2001 Skončenie funkcie: 29.10.2003
  (od: 04.12.2003 do: 22.03.2004)
JUDr. Juraj Vrábel
Gercenova 35
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 23.12.2006
  (od: 24.01.2007 do: 02.01.2008)
JUDr. Juraj Vrábel
Gercenova 35
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 23.12.2006 Skončenie funkcie: 18.12.2007
  (od: 03.01.2008 do: 02.01.2008)
Romay Chantal Wahl - člen
Gustav-Mahler-Strasse 28
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 21.06.2022
  (od: 07.07.2022)
Vladimír Valerievich Dunaev - člen
GP-7/218
Tagankovo 140030
Rusko
Vznik funkcie: 03.04.2008
  (od: 15.04.2008 do: 24.01.2022)
Vladimír Valerievich Dunaev - člen
GP-7/218
Tagankovo 140030
Rusko
Vznik funkcie: 03.04.2008
  (od: 25.01.2022 do: 10.05.2022)
Vladimír Valerievich Dunaev - člen
GP-7/218
Tagankovo 140030
Rusko
Vznik funkcie: 03.04.2008 Skončenie funkcie: 31.03.2022
  (od: 11.05.2022 do: 10.05.2022)
Evgeny Nikolaevich Nenashev - člen
Lenina 3/30
Satka 456910
Rusko
Vznik funkcie: 03.04.2008
  (od: 15.04.2008 do: 19.08.2020)
Evgeny Nikolaevich Nenashev - člen
Lenina 3/30
Satka 456910
Rusko
Vznik funkcie: 03.04.2008 Skončenie funkcie: 11.08.2020
  (od: 20.08.2020 do: 19.08.2020)
Sergey Yurievich Odegov - člen
Veresaeva 13/7
Moskva 121357
Rusko
Vznik funkcie: 03.04.2008
  (od: 15.04.2008 do: 24.01.2022)
Sergey Yurievich Odegov - člen
Veresaeva 13/7
Moskva 121357
Rusko
Vznik funkcie: 03.04.2008 Skončenie funkcie: 31.03.2022
  (od: 11.05.2022 do: 10.05.2022)
Sergey Yurievich Odegov - člen
Veresaeva 13/7
Moskva 121357
Rusko
Vznik funkcie: 03.04.2008
  (od: 25.01.2022 do: 10.05.2022)
Grigorij Vladimírovič Taratuchin - člen
Ozerkovskaja Naberežnaja 26/5
Moskva 115184
Ruská federácia
Vznik funkcie: 11.08.2020
  (od: 25.01.2022 do: 10.05.2022)
Grigorij Vladimírovič Taratuchin - člen
Ozerkovskaja Naberežnaja 26/5
Moskva 115184
Ruská federácia
Vznik funkcie: 11.08.2020 Skončenie funkcie: 31.03.2022
  (od: 11.05.2022 do: 10.05.2022)
Grigorij Vladimírovič Taratuchin - člen
Ozerkovskaja Naberežnaja 26/5
Moskva 115184
Ruská federácia
Vznik funkcie: 11.08.2020
  (od: 20.08.2020 do: 24.01.2022)
Výška základného imania: 
3 466 318 EUR Rozsah splatenia: 3 466 318 EUR
  (od: 30.06.2009)
104 418 500 Sk Rozsah splatenia: 104 418 500 Sk
  (od: 18.05.2007 do: 29.06.2009)
1 200 000 Sk Rozsah splatenia: 1 200 000 Sk
  (od: 04.12.2003 do: 17.05.2007)
1 200 000 Sk
  (od: 01.03.1994 do: 03.12.2003)
Akcie: 
Počet: 4000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno len po predchádzajúcom písomnom súhlase predstavenstva spoločnosti.
  (od: 30.06.2009)
Počet: 2681
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 278 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno len po predchádzajúcom písomnom súhlase predstavenstva spoločnosti
  (od: 30.06.2009)
Počet: 4000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 300 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno len po predchádzajúcom písomnom súhlase predstavenstva spoločnosti.
  (od: 03.12.2003 do: 29.06.2009)
Počet: 2681
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 38 500 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno len po predchádzajúcom písomnom súhlase predstavenstva spoločnosti
  (od: 18.05.2007 do: 29.06.2009)
Počet: 4000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 300 Sk
  (od: 09.11.1999 do: 02.12.2003)
Počet: 4000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 300 Sk
  (od: 01.03.1994 do: 08.11.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 15.11.1993, notárská zápisnica č. N 422/93, NZ 337/93 zo dňa 27.12.1993 z ustanovujúceho valného zhromaždenia spísaná JUDr. Jozefom Farkašovským, notárom v Rožňave. Stary spis: Sa 450 Stary spis: Sa 1179
  (od: 01.03.1994)
Akciová spoločnosť preberá dňom 1.4.1994 časť majetku práv a záväzkov zrušeného štátneho podniku Lubeník so sídlom v Lubeníku v rozsahu privatizačného projektu schváleného uznesením vlády SR č. 108 zo dňa 8.2.1994 v zmysle zák. č. 92/1991 Zb. v znení zák. č. 92/ /1992 Zb. na základe zmluvy o predaji časti podniku č. 470/94 zo dňa 14.3.1994 uzavretej medzi a.s. a FNM SR.
  (od: 31.03.1994)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 16.12.1994.
  (od: 30.01.1995)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 15.11.1995.
  (od: 20.12.1995)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 28.10.1996.
  (od: 19.12.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.9.1999 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 127/1999 Z.z.
  (od: 09.11.1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.11.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.03.2001)
Zapisuje sa zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 8.6.2001 vo forme notárskej zápisnice č. N 93/01, NZ 93/01.
  (od: 23.08.2001)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.05.2002 bola schválená zmena stanov - NZ: 88/02, N: 88/02.
  (od: 03.12.2003)
. Valné zhromaždenie dňa 29.10.2003 schválilo zmenu stanov.
  (od: 23.03.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  19.07.2024
Dátum výpisu:  22.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR