Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  402/S

Business name: 
SLOVMAG, a.s. Lubeník
  (from: 03/01/1994)
Registered seat: 
236
Lubeník 049 18
  (from: 08/04/2005)
Námestie Slobody 1
Revúca 050 01
  (from: 08/23/2001 until: 08/03/2005)
Lubeník 049 18
  (from: 03/01/1994 until: 08/22/2001)
Identification number (IČO): 
31 686 184
  (from: 03/01/1994)
Date of entry: 
03/01/1994
  (from: 03/01/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/01/1994)
Objects of the company: 
výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
  (from: 03/01/1994)
výroba a montáž strojov a zariadení pre všeobecné účely, výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 03/01/1994)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel zdvíhacích, nakladacích, špeciálnych
  (from: 03/01/1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe, banskej činnosti, strojárstve
  (from: 03/01/1994)
vzdelávacia činnosť
  (from: 03/01/1994)
murárstvo, stavebné inštalácie
  (from: 03/01/1994)
elektroinštalácie
  (from: 03/01/1994)
stavebné zámočníctvo a stolárstvo
  (from: 03/01/1994)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 03/01/1994)
výskum v oblasti banskej činnosti, výroby sypkých hmôt a svarovaného žiaruvzdorného materiálu
  (from: 03/01/1994)
prenájom nehnuteľnosti
  (from: 03/01/1994)
tesárstvo
  (from: 03/01/1994)
veľkoobchod a maloobchod mimo koncesovaných živnosti
  (from: 03/01/1994)
prieskum a príprava ložísk na ťažbu žiaruvzdorných a ostatných nerudných surovín
  (from: 03/01/1994)
úprava žiaruvzdorných a ostatných nerudných surovín a ich chemické spracovanie
  (from: 03/01/1994)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 03/01/1994)
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 03/01/1994)
výroba drevených obalov - paliet a iných výrobkov z dreva
  (from: 01/30/1995)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (from: 12/20/1995)
vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy
  (from: 12/20/1995)
kovoobrábanie
  (from: 03/19/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/02/2004)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/05/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/05/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/05/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/05/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/05/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/05/2011)
marketingová činnosť - analýza a prieskum trhu
  (from: 08/05/2011)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 08/05/2011)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 08/05/2011)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 09/19/2015)
konzultačná činnosť so zameraním na zavádzanie ASR
  (from: 01/30/1995 until: 08/04/2011)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu:
  (from: 03/19/2001 until: 08/04/2011)
Skupina A
  (from: 03/19/2001 until: 08/04/2011)
Zariadenia na:
  (from: 03/19/2001 until: 08/04/2011)
f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa
  (from: 03/19/2001 until: 08/04/2011)
g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa
  (from: 03/19/2001 until: 08/04/2011)
h/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW
  (from: 03/19/2001 until: 08/04/2011)
Skupina B
  (from: 03/19/2001 until: 08/04/2011)
Zariadenia na:
  (from: 03/19/2001 until: 08/04/2011)
f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa
  (from: 03/19/2001 until: 08/04/2011)
g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane
  (from: 03/19/2001 until: 08/04/2011)
h/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
  (from: 03/19/2001 until: 08/04/2011)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odboroch všeobecné lekárstvo a stomatológia
  (from: 12/20/1995 until: 08/04/2011)
prevádzkovanie telovýchovných športových zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii /prevádzkovanie vleku/
  (from: 03/19/2001 until: 08/04/2011)
nakladanie s odpadmi
  (from: 01/30/1995 until: 07/01/2004)
obchodné a investičné poradenstvo - spracovanie projektov v týchto oblastiach. Konzultačná činnosť so zameraním na zavádzanie SRA - systému riadenia akosti
  (from: 01/30/1995 until: 08/04/2011)
ostatné služby v doprave - špeditérske služby
  (from: 01/30/1995 until: 08/04/2011)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/30/1995 until: 08/04/2011)
sprostredkovanie zápočtov pre iné organizácie
  (from: 01/30/1995 until: 08/04/2011)
masérske služby - klasické masáže so špecializáciou pre šport
  (from: 01/30/1995 until: 08/04/2011)
verejné stravovanie /reštaurácie/
  (from: 03/01/1994 until: 08/04/2011)
ubytovacie zariadenie
  (from: 03/01/1994 until: 08/04/2011)
odbyt hotových výrobkov, výkonov, prác a služieb
  (from: 03/01/1994 until: 08/04/2011)
projektovanie zariadení elektrotechniky, inžinierskych sietí
  (from: 03/01/1994 until: 08/04/2011)
pranie a chemické čistenie
  (from: 03/01/1994 until: 08/04/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/02/2004)
Managing board
  (from: 03/23/2004 until: 07/01/2004)
Managing board
  (from: 03/19/2001 until: 03/22/2004)
Managing board
  (from: 03/01/1994 until: 03/18/2001)
Matthias Normann - Chairman of the Board of Directors
Waldseestr. 11
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
From: 03/17/2022
  (from: 04/06/2022)
Ing. Alexander Novota - Member of the Board of Directors
Stálicová 1478/3
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 03/17/2022
  (from: 04/06/2022)
Ing. Slavomír Sabol - Member of the Board of Directors
Slovenská 3304/90
Prešov 080 01
From: 06/22/2022
  (from: 07/07/2022)
Dmytro Artamonov - Member of the Board of Directors
Š. Maliaka 590/2
Revúca 050 01
From: 01/14/2022
  (from: 01/25/2022 until: 04/05/2022)
Dmytro Artamonov - Member of the Board of Directors
Š. Maliaka 590/2
Revúca 050 01
From: 01/14/2022 Until: 03/17/2022
  (from: 04/06/2022 until: 04/05/2022)
Ing. Antónia Čižmárová - člen
Daxnerova H-l
Revúca
  (from: 03/01/1994 until: 06/10/1996)
Ing. Antónia Čižmárová - člen
Daxnerova H-l
Revúca
  (from: 06/11/1996 until: 12/18/1996)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka
  (from: 06/11/1996 until: 12/03/2003)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka
From: 06/11/1996 Until: 10/29/2003
  (from: 12/04/2003 until: 03/22/2004)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
Chalupku 40
Lubeník
  (from: 03/01/1994 until: 06/10/1996)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka
From: 10/29/2003
  (from: 03/23/2004 until: 12/22/2005)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka
From: 10/29/2003 Until: 11/07/2005
  (from: 12/23/2005 until: 12/22/2005)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka 050 01
From: 11/07/2005
  (from: 12/23/2005 until: 01/23/2007)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka 050 01
From: 11/07/2005 Until: 12/22/2006
  (from: 01/24/2007 until: 01/23/2007)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka 050 01
From: 12/18/2007
  (from: 01/03/2008 until: 01/21/2008)
Ing. Ondrej Dojčár - člen
231
Mokrá Lúka 050 01
From: 12/18/2007 Until: 01/09/2008
  (from: 01/22/2008 until: 01/21/2008)
Ing. Marián Durjančík - člen
230
Mokrá Lúka
  (from: 11/09/1999 until: 12/03/2003)
Ing. Marián Durjančík - člen
230
Mokrá Lúka
From: 11/09/1999 Until: 10/29/2003
  (from: 12/04/2003 until: 03/22/2004)
Ing. Marián Durjančík - podpredseda
Daxnerova H-l
Revúca
  (from: 03/01/1994 until: 06/10/1996)
Ing. Marián Durjančík - podpredseda
Daxnerova H-l
Revúca
  (from: 06/11/1996 until: 11/08/1999)
Ing. Marian Durjančík - člen
230
Mokrá Lúka
From: 10/29/2003
  (from: 03/23/2004 until: 12/22/2005)
Ing. Marian Durjančík - člen
230
Mokrá Lúka
From: 10/29/2003 Until: 11/07/2005
  (from: 12/23/2005 until: 12/22/2005)
Ing. Marián Durjančík - člen
230
Mokrá Lúka 050 01
From: 11/07/2005
  (from: 12/23/2005 until: 01/23/2007)
Ing. Marián Durjančík - člen
230
Mokrá Lúka 050 01
From: 11/07/2005 Until: 12/22/2006
  (from: 01/24/2007 until: 01/23/2007)
Ing. Daniel Fedoriak - člen
Svornosti 469/20
Košice 040 01
From: 01/09/2008
  (from: 01/22/2008 until: 01/18/2019)
Ing. Daniel Fedoriak - člen
Svornosti 469/20
Košice 040 01
From: 01/09/2008 Until: 11/30/2018
  (from: 01/19/2019 until: 01/18/2019)
Ing. Ján Galovič - predseda
Bodického 1514/11
Revúca 050 01
From: 01/09/2008
  (from: 01/22/2008 until: 01/18/2019)
Ing. Ján Galovič - predseda
Bodického 1514/11
Revúca 050 01
From: 01/09/2008 Until: 11/30/2018
  (from: 01/19/2019 until: 01/18/2019)
Ing. Ján Goldschmidt - Member of the Board of Directors
Boženy Slančíkovej-Timravy 787/10
Revúca 050 01
From: 07/31/2021
  (from: 08/11/2021 until: 01/24/2022)
Ing. Ján Goldschmidt - Member of the Board of Directors
Boženy Slančíkovej-Timravy 787/10
Revúca 050 01
From: 07/31/2021 Until: 11/21/2021
  (from: 01/25/2022 until: 01/24/2022)
Dimitri Kapustyan - predseda
Am Laubacher Feld 126
Mettmann 408 22
Nemecká spolková republika
From: 11/30/2018
  (from: 01/19/2019 until: 04/05/2022)
Dimitri Kapustyan - predseda
Am Laubacher Feld 126
Mettmann 408 22
Nemecká spolková republika
From: 11/30/2018 Until: 03/17/2022
  (from: 04/06/2022 until: 04/05/2022)
Ing. Igor Klátik - člen
Francisciho 9
Revúca
  (from: 12/19/1996 until: 11/08/1999)
Ing. Igor Klátik - predseda
232
Mokrá Lúka
  (from: 11/09/1999 until: 12/03/2003)
Ing. Igor Klátik - predseda
232
Mokrá Lúka
From: 11/09/1999 Until: 10/29/2003
  (from: 12/04/2003 until: 03/22/2004)
Ing. Miroslav Kováč , CSc. - člen
160
Veľká Ves 985 01
From: 11/07/2005
  (from: 12/23/2005 until: 01/23/2007)
Ing. Miroslav Kováč , CSc. - člen
160
Veľká Ves 985 01
From: 11/07/2005 Until: 11/11/2006
  (from: 01/24/2007 until: 01/23/2007)
Ing. Miroslav Kováč , CSc. - predseda
160
Veľká Ves
From: 10/29/2003
  (from: 03/23/2004 until: 12/22/2005)
Ing. Miroslav Kováč , CSc. - predseda
160
Veľká Ves
From: 10/29/2003 Until: 11/07/2005
  (from: 12/23/2005 until: 12/22/2005)
Mgr. Ján Kovarčík - predseda
Platanová alej 3
Komárno 945 01
From: 12/23/2006
  (from: 01/24/2007 until: 01/21/2008)
Mgr. Ján Kovarčík - predseda
Platanová alej 3
Komárno 945 01
From: 12/23/2006 Until: 01/09/2008
  (from: 01/22/2008 until: 01/21/2008)
JUDr. Peter Kvasňovský - člen
Šancová 56
Bratislava 811 06
From: 12/23/2006
  (from: 01/24/2007 until: 01/21/2008)
JUDr. Peter Kvasňovský - člen
Šancová 56
Bratislava 811 06
From: 12/23/2006 Until: 01/09/2008
  (from: 01/22/2008 until: 01/21/2008)
Ing. Igor Lábaj - predseda
Zochova 6
Revúca
  (from: 03/01/1994 until: 06/10/1996)
Ing. Igor Lábaj - predseda
Zochova 6
Revúca
  (from: 06/11/1996 until: 11/08/1999)
JUDr. Dušan Macuška - člen
Čajkovského 2708/10
Lučenec
From: 10/29/2003
  (from: 03/23/2004 until: 12/22/2005)
JUDr. Dušan Macuška - člen
Čajkovského 2708/10
Lučenec
From: 10/29/2003 Until: 11/07/2005
  (from: 12/23/2005 until: 12/22/2005)
JUDr. Dušan Macuška - predseda
Čajkovského 2708/10
Lučenec 984 01
From: 11/07/2005
  (from: 12/23/2005 until: 01/23/2007)
JUDr. Dušan Macuška - predseda
Čajkovského 2708/10
Lučenec 984 01
From: 11/07/2005 Until: 11/10/2006
  (from: 01/24/2007 until: 01/23/2007)
Ing. Jozef Mathes , CSs. - člen
Kalinovská 10
Košice
  (from: 03/01/1994 until: 06/10/1996)
Ing. Jozef Mathes , CSs. - člen
Kalinovská 10
Košice
  (from: 06/11/1996 until: 11/08/1999)
Ing. Jozef Mathes , CSs. - podpredseda
233
Mokrá Lúka
  (from: 11/09/1999 until: 12/03/2003)
Ing. Jozef Mathes , CSs. - podpredseda
233
Mokrá Lúka
From: 11/09/1999 Until: 06/13/2003
  (from: 12/04/2003 until: 12/07/2003)
Ing. Peter Mlynarčík - člen
Rúbanisko III/3
Lučenec
From: 10/29/2003
  (from: 03/23/2004 until: 12/22/2005)
Ing. Peter Mlynarčík - člen
Rúbanisko III/3
Lučenec
From: 10/29/2003 Until: 11/07/2005
  (from: 12/23/2005 until: 12/22/2005)
Ing. Vladimír Šturmankin - člen
229
Mokrá Lúka
  (from: 06/11/1996 until: 12/03/2003)
Ing. Vladimír Šturmankin - člen
229
Mokrá Lúka
From: 06/11/1999 Until: 10/29/2003
  (from: 12/04/2003 until: 03/22/2004)
Ing. Vladimír Šturmankin - člen
Clementisova B-3
Revúca
  (from: 03/01/1994 until: 06/10/1996)
Ljubomir Vaskovič - člen
Generála Viesta 1101/2
Revúca 050 01
From: 11/30/2018
  (from: 01/19/2019 until: 08/10/2021)
Ljubomir Vaskovič - člen
Generála Viesta 1101/2
Revúca 050 01
From: 11/30/2018 Until: 07/31/2021
  (from: 08/11/2021 until: 08/10/2021)
Acting in the name of the company: 
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 01/24/2007)
Spoločnosť zastupujú, v jej mene konajú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom jedným z podpisujúcich musí byť vždy predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva a to vždy tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/02/2004 until: 01/23/2007)
Spoločnosť zastupujú, v jej mene konajú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstaven- stva a jeden člen predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva a to vždy spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/23/2004 until: 07/01/2004)
Za spoločnosť konajú všetci členovia predstavenstva a to spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/19/2001 until: 03/22/2004)
Za akciovú spoločnosť koná predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti akciovej spoločnostipodpisuje ktorýkoľvek člen predstavenstva, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnostipripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/01/1994 until: 03/18/2001)
Capital: 
3 466 318 EUR Paid up: 3 466 318 EUR
  (from: 06/30/2009)
104 418 500 Sk Paid up: 104 418 500 Sk
  (from: 05/18/2007 until: 06/29/2009)
1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 12/04/2003 until: 05/17/2007)
1 200 000 Sk
  (from: 03/01/1994 until: 12/03/2003)
Shares: 
Number of shares: 4000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno len po predchádzajúcom písomnom súhlase predstavenstva spoločnosti.
  (from: 06/30/2009)
Number of shares: 2681
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 278 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno len po predchádzajúcom písomnom súhlase predstavenstva spoločnosti
  (from: 06/30/2009)
Number of shares: 4000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 300 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno len po predchádzajúcom písomnom súhlase predstavenstva spoločnosti.
  (from: 12/03/2003 until: 06/29/2009)
Number of shares: 2681
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 38 500 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno len po predchádzajúcom písomnom súhlase predstavenstva spoločnosti
  (from: 05/18/2007 until: 06/29/2009)
Number of shares: 4000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 300 Sk
  (from: 11/09/1999 until: 12/02/2003)
Number of shares: 4000
Form: akcie na meno
Nominal value: 300 Sk
  (from: 03/01/1994 until: 11/08/1999)
Supervisory board: 
Ing. Dana Nemogová - člen
I. Krasku 1117/4
Revúca 050 01
From: 02/01/2022
  (from: 02/15/2022)
Ingrid Unterfrancová - člen
Lorinčík 12
Košice - mestská časť Lorinčík 040 11
From: 06/21/2022
  (from: 07/07/2022)
Ľuboš Áč
Hečkova 24
Bratislava 831 51
From: 12/18/2007
  (from: 01/03/2008 until: 01/30/2008)
Ľuboš Áč
Hečkova 24
Bratislava 831 51
From: 12/18/2007 Until: 01/14/2008
  (from: 01/31/2008 until: 01/30/2008)
Ing. Ivan Andaházy - podpredseda
Gen.Viesta 54/2
Revúca
  (from: 03/01/1994 until: 06/10/1996)
Ing. Ivan Andaházy - podpredseda
Gen.Viesta 54/2
Revúca
  (from: 06/11/1996 until: 12/18/1996)
Ing. Ľubomír Čižmár - člen
Daxnerova H-l
Revúca
  (from: 03/01/1994 until: 06/10/1996)
Ing. Ľubomír Čižmár - člen
Daxnerova H-l
Revúca
  (from: 06/11/1996 until: 12/18/1996)
Ing. Antónia Čižmárová - predseda
Na podskalku 45
Humenné
  (from: 11/09/1999 until: 03/18/2001)
Ing. Igor Klátik - predseda
51
Chyžné
  (from: 03/01/1994 until: 06/10/1996)
Ing. Igor Klátik - predseda
51
Chyžné
  (from: 06/11/1996 until: 12/18/1996)
Marian Kováč - člen
Magnezitárov 1210/10
Revúca
From: 01/10/2003
  (from: 12/08/2003 until: 05/17/2007)
Marian Kováč - člen
Magnezitárov 1210/10
Revúca
From: 01/10/2003 Until: 04/18/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Pavel Krštieň
Jilemnického 99/15
Revúca 050 01
From: 05/06/2015
  (from: 07/15/2015 until: 01/24/2022)
Pavel Krštieň
Jilemnického 99/15
Revúca 050 01
From: 05/06/2015
  (from: 01/25/2022 until: 02/14/2022)
Pavel Krštieň
Jilemnického 99/15
Revúca 050 01
From: 05/06/2015 Until: 02/01/2022
  (from: 02/15/2022 until: 02/14/2022)
Ing. Július Kvetko , CSc.
254
Mokrá Lúka 050 01
From: 04/18/2011
  (from: 05/21/2011 until: 07/14/2015)
Ing. Július Kvetko , CSc.
254
Mokrá Lúka 050 01
From: 04/18/2011 Until: 05/06/2015
  (from: 07/15/2015 until: 07/14/2015)
JUDr. Michal Kypka
Tulská 15
Banská Bystrica 974 04
From: 12/23/2006
  (from: 01/24/2007 until: 09/06/2007)
JUDr. Michal Kypta
Tulská 15
Banská Bystrica 974 04
From: 12/23/2006
  (from: 09/07/2007 until: 01/02/2008)
JUDr. Michal Kypta
Tulská 15
Banská Bystrica 974 04
From: 12/23/2006 Until: 12/18/2007
  (from: 01/03/2008 until: 01/02/2008)
RNDr. Daniel Macko , CSc. - predseda
Cottburská 1369/2
Košice
  (from: 03/19/2001 until: 12/03/2003)
RNDr. Daniel Macko , CSc. - predseda
Cottburská 1369/2
Košice
From: 03/13/2001 Until: 10/29/2003
  (from: 12/04/2003 until: 03/22/2004)
Ing. Jozef Mathes , CSc. - člen
233
Mokrá Lúka
From: 06/13/2003 Until: 10/29/2003
  (from: 12/08/2003 until: 03/22/2004)
Mgr. Juraj Méry
Martinengova 36
Bratislava 811 02
From: 12/18/2007
  (from: 01/03/2008 until: 01/30/2008)
Mgr. Juraj Méry
Martinengova 36
Bratislava 811 02
From: 12/18/2007 Until: 01/14/2008
  (from: 01/31/2008 until: 01/30/2008)
Ignác Meško - člen
S.Chalupku 200/1
Revúca
  (from: 12/19/1996 until: 12/03/2003)
Ignác Meško - člen
S.Chalupku 200/1
Revúca
From: 12/19/1996 Until: 01/10/2003
  (from: 12/04/2003 until: 12/07/2003)
Dušan Németh
Zochova 4
Revúca 050 01
From: 04/18/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/20/2011)
Dušan Németh
Zochova 4
Revúca 050 01
From: 04/18/2007 Until: 04/18/2011
  (from: 05/21/2011 until: 05/20/2011)
Ing. Marian Nociar - člen
B.S.Timravy 94/46
Divín
From: 10/29/2003
  (from: 03/23/2004 until: 01/23/2007)
Ing. Marian Nociar - člen
B.S.Timravy 94/46
Divín
From: 10/29/2003 Until: 12/22/2006
  (from: 01/24/2007 until: 01/23/2007)
Ing. Dušan Orság - predseda
Janigová 5
Košice
From: 10/29/2003
  (from: 03/23/2004 until: 01/23/2007)
Ing. Dušan Orság - predseda
Janigová 5
Košice
From: 10/29/2003 Until: 12/22/2006
  (from: 01/24/2007 until: 01/23/2007)
Margita Paličková - člen
131
Mokrá Lúka
  (from: 11/09/1999 until: 03/18/2001)
Margita Paličková - podpredseda
131
Mokrá Lúka
  (from: 12/19/1996 until: 11/08/1999)
Ing. Štefan Rumpler - predseda
Bottova 1141/11
Revúca
  (from: 12/19/1996 until: 11/08/1999)
Ing. Anton Staňo
Spišská 6
Poprad 058 01
From: 12/18/2007
  (from: 01/03/2008 until: 01/30/2008)
Ing. Anton Staňo
Spišská 6
Poprad 058 01
From: 12/18/2007 Until: 01/14/2008
  (from: 01/31/2008 until: 01/30/2008)
RNDr. Peter Stefányi , CSc. - člen
Pekinská 11
Košice
  (from: 03/19/2001 until: 12/03/2003)
RNDr. Peter Stefányi , CSc. - člen
Pekinská 11
Košice
From: 03/19/2001 Until: 10/29/2003
  (from: 12/04/2003 until: 03/22/2004)
JUDr. Juraj Vrábel
Gercenova 35
Bratislava 851 01
From: 12/23/2006
  (from: 01/24/2007 until: 01/02/2008)
JUDr. Juraj Vrábel
Gercenova 35
Bratislava 851 01
From: 12/23/2006 Until: 12/18/2007
  (from: 01/03/2008 until: 01/02/2008)
Romay Chantal Wahl - člen
Gustav-Mahler-Strasse 28
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
From: 06/21/2022
  (from: 07/07/2022)
Vladimír Valerievich Dunaev - člen
GP-7/218
Tagankovo 140030
Rusko
From: 04/03/2008
  (from: 04/15/2008 until: 01/24/2022)
Vladimír Valerievich Dunaev - člen
GP-7/218
Tagankovo 140030
Rusko
From: 04/03/2008
  (from: 01/25/2022 until: 05/10/2022)
Vladimír Valerievich Dunaev - člen
GP-7/218
Tagankovo 140030
Rusko
From: 04/03/2008 Until: 03/31/2022
  (from: 05/11/2022 until: 05/10/2022)
Evgeny Nikolaevich Nenashev - člen
Lenina 3/30
Satka 456910
Rusko
From: 04/03/2008
  (from: 04/15/2008 until: 08/19/2020)
Evgeny Nikolaevich Nenashev - člen
Lenina 3/30
Satka 456910
Rusko
From: 04/03/2008 Until: 08/11/2020
  (from: 08/20/2020 until: 08/19/2020)
Sergey Yurievich Odegov - člen
Veresaeva 13/7
Moskva 121357
Rusko
From: 04/03/2008
  (from: 04/15/2008 until: 01/24/2022)
Sergey Yurievich Odegov - člen
Veresaeva 13/7
Moskva 121357
Rusko
From: 04/03/2008 Until: 03/31/2022
  (from: 05/11/2022 until: 05/10/2022)
Sergey Yurievich Odegov - člen
Veresaeva 13/7
Moskva 121357
Rusko
From: 04/03/2008
  (from: 01/25/2022 until: 05/10/2022)
Grigorij Vladimírovič Taratuchin - člen
Ozerkovskaja Naberežnaja 26/5
Moskva 115184
Ruská federácia
From: 08/11/2020
  (from: 01/25/2022 until: 05/10/2022)
Grigorij Vladimírovič Taratuchin - člen
Ozerkovskaja Naberežnaja 26/5
Moskva 115184
Ruská federácia
From: 08/11/2020 Until: 03/31/2022
  (from: 05/11/2022 until: 05/10/2022)
Grigorij Vladimírovič Taratuchin - člen
Ozerkovskaja Naberežnaja 26/5
Moskva 115184
Ruská federácia
From: 08/11/2020
  (from: 08/20/2020 until: 01/24/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 15.11.1993, notárská zápisnica č. N 422/93, NZ 337/93 zo dňa 27.12.1993 z ustanovujúceho valného zhromaždenia spísaná JUDr. Jozefom Farkašovským, notárom v Rožňave. Stary spis: Sa 450 Stary spis: Sa 1179
  (from: 03/01/1994)
Akciová spoločnosť preberá dňom 1.4.1994 časť majetku práv a záväzkov zrušeného štátneho podniku Lubeník so sídlom v Lubeníku v rozsahu privatizačného projektu schváleného uznesením vlády SR č. 108 zo dňa 8.2.1994 v zmysle zák. č. 92/1991 Zb. v znení zák. č. 92/ /1992 Zb. na základe zmluvy o predaji časti podniku č. 470/94 zo dňa 14.3.1994 uzavretej medzi a.s. a FNM SR.
  (from: 03/31/1994)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 16.12.1994.
  (from: 01/30/1995)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 15.11.1995.
  (from: 12/20/1995)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 28.10.1996.
  (from: 12/19/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.9.1999 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 127/1999 Z.z.
  (from: 11/09/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.11.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/19/2001)
Zapisuje sa zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 8.6.2001 vo forme notárskej zápisnice č. N 93/01, NZ 93/01.
  (from: 08/23/2001)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.05.2002 bola schválená zmena stanov - NZ: 88/02, N: 88/02.
  (from: 12/03/2003)
. Valné zhromaždenie dňa 29.10.2003 schválilo zmenu stanov.
  (from: 03/23/2004)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person