Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8593/V

Business name: 
Agro Holding, spol. s r.o. v konkurze
  (from: 01/15/2011 until: 04/22/2020)
Agro Holding, spol. s r.o.
  (from: 10/22/1996 until: 01/14/2011)
Registered seat: 
Čsl. armády 1254/20
Trebišov 075 01
  (from: 07/02/1998 until: 04/22/2020)
Koceľova č.6
Michalovce 071 01
  (from: 10/22/1996 until: 07/01/1998)
Identification number (IČO): 
31 735 509
  (from: 10/22/1996)
Date of entry: 
10/22/1996
  (from: 10/22/1996)
Person dissolved from: 
20.10.2012
  (from: 04/23/2020)
Date of deletion: 
04/23/2020
  (from: 04/23/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/23/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/22/1996)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/22/1996 until: 04/22/2020)
Partners: 
Ing. Jozef Juhás , CSc.
ul. Koceľova č.6
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 07/02/1998 until: 02/26/2004)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
ul. Koceľova č.6
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 10/22/1996 until: 07/01/1998)
Juraj Sunitra
583
Pavlovce nad Uhom 072 14
Slovak Republic
  (from: 02/27/2004 until: 04/22/2020)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/22/1996 until: 07/01/1998)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/02/1998 until: 02/26/2004)
Juraj Sunitra
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/27/2004 until: 04/22/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/27/2004 until: 04/22/2020)
konatelia
  (from: 07/02/1998 until: 02/26/2004)
Individual managing director
  (from: 10/22/1996 until: 07/01/1998)
Ing. Jozef Juhás , CSc.
ul. Koceľova č.6
Michalovce
Until: 02/09/2004
  (from: 10/22/1996 until: 02/26/2004)
Ing. Mária Juhásová
Koceľova 6
Michalovce
Until: 02/09/2004
  (from: 07/02/1998 until: 02/26/2004)
Juraj Sunitra
583
Pavlovce nad Uhom 072 14
From: 02/09/2004
  (from: 02/27/2004 until: 06/05/2017)
Juraj Sunitra
583
Pavlovce nad Uhom 072 14
From: 02/09/2004
  (from: 06/06/2017 until: 04/22/2020)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/27/2004 until: 04/22/2020)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/02/1998 until: 02/26/2004)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/22/1996 until: 07/01/1998)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/27/2004 until: 04/22/2020)
200 000 Sk
  (from: 07/02/1998 until: 02/26/2004)
100 000 Sk
  (from: 10/22/1996 until: 07/01/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/18/2009
  (from: 07/10/2015)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/18/2009
  (from: 01/15/2011 until: 07/09/2015)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jana Čepčeková
Námestie slobody 2
Humenné
From: 12/18/2009
  (from: 01/15/2011 until: 07/09/2015)
JUDr. Jana Čepčeková
Námestie slobody 2
Humenné
From: 12/18/2009 Until: 10/20/2012
  (from: 07/10/2015 until: 07/09/2015)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 10/20/2012
  (from: 07/10/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Krajského súdu Košice, č. k. 6K/89/2004-191 zo dňa 27.8.2012 v spojení s uznesením Okresného súdu Košice I, č. k. 29CbR/51/2016 zo dňa 14.8.2019.
  (from: 04/23/2020)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice číslo N 221/96, Nz 226/96 zo dňa 3.9.1996 podľa § 105 a nasl. ust. zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 10/22/1996 until: 04/22/2020)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 7.5.1998.
  (from: 07/02/1998 until: 04/22/2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 6K/89/2004-32 zo dňa 11. 11. 2009, právoplatným dňa 18. 12. 2009 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Agro Holding, spol. s r.o., Čsl. armády 1254/20, Trebišov, IČO: 31 735 509 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Jana Čepčeková, Námestie slobody 2, Humenné.
  (from: 01/15/2011 until: 04/22/2020)
Krajský súd v Košicich uznesením č.k. 6K/89/2004-191 zo dňa 27.8.2012, právoplatným dňa 20.10.2012 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Agro Holding, spol. s r. o., v konkurze, Čsl. armády 1254/20, 075 01 Trebišov, IČO: 31 735 509 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu, zároveň zbavil JUDr. Janu Čepčekovú, Námestie Slobody 2, Humenné funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 07/10/2015 until: 04/22/2020)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person