Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4991/B

Business name: 
SUBTERRA Bratislava, spol. s r.o.
  (from: 05/05/2016)
Registered seat: 
Trhová 54
Bratislava 841 01
  (from: 01/27/2015)
Identification number (IČO): 
31 349 625
  (from: 05/11/1993)
Date of entry: 
05/11/1993
  (from: 05/11/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/11/1993)
Objects of the company: 
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 05/11/1993)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/31/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/31/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/31/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/31/2004)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 05/31/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/31/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
  (from: 05/31/2004)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 01/20/2011)
uskutočňovanie drobných stavieb a ich zmien
  (from: 01/20/2011)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 01/20/2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/30/2011)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/30/2011)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 08/22/2013)
ničenie a zneškodňovanie výbušnín pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
  (from: 08/22/2013)
Partners: 
Ing. Ján Fabrický
Tranovského 3224/55
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Slovak Republic
  (from: 10/19/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Fabrický
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/19/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/11/1993)
Ing. Ján Fabrický
Tranovského 3224/55
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 09/06/1996
  (from: 10/19/2021)
Mgr. Mária Gustovich
Tranovského 3224/55
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 05/27/2013
  (from: 10/19/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/11/1993)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/28/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spol. zmluvou - not. zapisnicou č. N 12/93, NZ 12/93 v zmysle ust. § 105 a násl. zákona 513/1991 Zb. Ku dňu registrácie spoločníci svoj vklad splatili v celom rozsahu. Stary spis: S.r.o. 10258
  (from: 05/11/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.4.1994 na ktorom bola schválená zmena osoby konateľa. Stary spis: S.r.o. 10258
  (from: 03/15/1995)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.5.1996. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.5.1996. Stary spis: S.r.o. 10258
  (from: 07/01/1996)
Rozhodnutie jediného spoločníka v súlade s ustanovením § 132 Obchodného zákonníka, zo dňa 6.9.1996. Stary spis: S.r.o. 10258
  (from: 11/05/1996)
Dodatok k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č. N 160/98, Nz 158/98 dňa 19.5.1998 a dodatok zo dňa 12.8.1998 notárska zápisnica č. N 344/98, Nz 342/98, ktorým sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/12/1998)
Notárska zápisnica N 90/01, Nz 90/01 zo dňa 23.4.2001.
  (from: 06/19/2001)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 2241/2003, Nz 65824/2003 dňa 31.07.2003.
  (from: 05/31/2004)
Zápisnica z valného zhormaždenia zo dňa 18.05.2005. Funkcia konateľa Ing.M.Fabrického skončila 18.5.2005.
  (from: 05/28/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2005.
  (from: 07/13/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.12.2010 o zlúčení so spoločnosťou SUBTERRA PLUS, s. r. o., so sídlom Školská 8, 811 07 Bratislava, IČO: 36 672 327, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 42202/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SUBTERRA Bratislava, spol. s r. o., so sídlom Školská 8, 811 07 Bratislava, IČO : 31 349 625, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4991/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 140/2010, Nz 53764/2010 dňa 13.12.2010 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o zlúčení N 1/2011 Nz 48/2011 zo dňa 03.01.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti SUBTERRA PLUS, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/20/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.9.2011.
  (from: 09/30/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.05.2013.
  (from: 06/04/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 08.08.2013.
  (from: 08/22/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.01.2015.
  (from: 01/27/2015)
Na základe Dohody dedičov o vysporiadaní dedičstva uzavretej dňa 10.10.2022 (SK:OSBA4:2022: 1421202294) Ján Fabrický, bytom Tranovského 3224/55, Bratislava – Dúbravka, v spojení s dohodou o vysporiadaní BSM nadobudol obchodný podiel v spoločnosti SUBTERRA Bratislava, spol. s r.o., ktorému zodpovedá výsledný podiel na základnom imaní 100% a vklad do základného imania vo výške 6.639,00 Eur.
  (from: 06/10/2023)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/20/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
SUBTERRA PLUS, s. r. o. 36672327 ,
Školská
8
  (from: 01/20/2011)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person