Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  78/P

Business name: 
Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.
  (from: 04/28/1992)
Registered seat: 
Bardejovská 44
Prešov 080 01
  (from: 06/01/1998)
Identification number (IČO): 
00 155 012
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
nákup a predaj rastlinných výrobkov, poľnohospodárskych, potravinárskych výrobkov, spotrebného tovaru, priemyselného tovaru
  (from: 04/28/1992)
výroba kŕmnych zmesí a výrobkov zo zemiakov
  (from: 04/28/1992)
čistenie a príprava osív
  (from: 04/28/1992)
ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov
  (from: 04/28/1992)
zásobovanie hospodárskymi potrebami
  (from: 04/28/1992)
sprostredkovanie obchodu - rastlinné a poľnohospodárske výrobky, spotrebný a priemyselný tovar
  (from: 01/31/1994)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 06/23/1997)
predaj stavebného materiálu a hutníckych výrobkov
  (from: 06/23/1997)
prevádzkovanie železničnej vlečky
  (from: 06/01/1998)
chov hospodárskych zvierat
  (from: 06/01/1998)
poľnohospodárska výroba
  (from: 06/01/1998)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 08/11/1999)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (from: 05/19/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/26/2003)
Ing. Pavol Biroš - Chairman of the Board of Directors
318
Víťaz 082 38
From: 01/05/2022
  (from: 01/27/2022)
Ing. Peter Biroš - Member of the Board of Directors
318
Víťaz 082 38
From: 01/05/2022
  (from: 01/27/2022)
Ing. Ján Biroš - Member of the Board of Directors
318
Víťaz 082 38
From: 01/05/2022
  (from: 01/27/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/19/2005)
Procuration: 
Ing. Pavol Biroš
318
Víťaz 082 38
From: 09/13/2012
  (from: 09/13/2012)
Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/13/2012)
Capital: 
5 242 128,17 EUR Paid up: 5 242 128,17 EUR
  (from: 06/16/2010)
Shares: 
Number of shares: 157943
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 12/17/2022)
Supervisory board: 
Ing. Anna Birošová
318
Víťaz 082 38
From: 01/05/2022
  (from: 01/27/2022)
JUDr. Pavol Biroš
318
Víťaz 082 38
From: 01/05/2022
  (from: 01/27/2022)
Ing. Nikola Birošová
Kollárova 2558/12
Spišská Nová Ves 052 01
From: 01/05/2022
  (from: 01/27/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 23.4.1992 podľa § 28 ods.l zák.č. 92/ /91 a § 154 a násl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 221
  (from: 04/28/1992)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 23.4.1996. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 24.9.1996.
  (from: 11/28/1996)
Zmena stanov zo dňa 9.5.1997
  (from: 06/23/1997)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 17.4.1998.
  (from: 06/01/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 16.4.1999.
  (from: 08/11/1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 17.4.1998. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 14.4.2000. Zmena stanov a.s. schávlená valným zhromaždením konaným dňa 25.6.2002.
  (from: 02/26/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person