Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  463/S

Business name: 
DEVON, a.s.
  (from: 11/24/1997)
Registered seat: 
Lučenecká cesta 2266/6
Zvolen 960 96
  (from: 12/30/2009)
Identification number (IČO): 
36 026 034
  (from: 11/24/1997)
Date of entry: 
11/24/1997
  (from: 11/24/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/24/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 11/24/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 11/24/1997)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 11/24/1997)
usporadúvanie odborných konzultácií, seminá rov, kurzov, školení v rosahu voľných živností
  (from: 11/24/1997)
usporadúvanie výstav, veľtrhov a propagačnej činnosti
  (from: 11/24/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/24/1997)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/24/1997)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 11/24/1997)
výskum a vývoj v drevárskom priemysle v rozsahu voľných živností
  (from: 11/24/1997)
preklady z a do anglického a nemeckého jazyka
  (from: 11/24/1997)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/08/2001)
poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/08/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, realitná činnosť
  (from: 02/08/2001)
prieskum trhu
  (from: 02/08/2001)
vykonávanie priemyselných stavieb, občianskych a bytových stavieb a inžinierskych stavieb vrátane vybavenia sídliskových celkov
  (from: 02/08/2001)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu - obstarávateľské služby spojené so správou
  (from: 02/08/2001)
prenájom nehnuteľných bytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
  (from: 02/08/2001)
organizovanie kultúrnych podujatí
  (from: 08/26/2003)
výskum verejnej mienky
  (from: 08/26/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/10/1998)
Andrea Vranová - predseda predstavenstva
Záhonok 488/1
Zvolen - Môťová 960 01
From: 11/20/2009
  (from: 12/30/2009)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.
  (from: 12/30/2009)
Capital: 
8 966 075,845481 EUR Paid up: 8 966 075,845481 EUR
  (from: 11/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 27
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918875 EUR
  (from: 11/10/2009)
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 11/10/2009)
Number of shares: 242512
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 11/10/2009)
Supervisory board: 
Andrea Lispuchová - člen
29.augusta 28/C
Bratislava
From: 08/04/1998
  (from: 08/11/2003)
Mária Rellová
Školská 28/22
Pliešovce 962 63
From: 05/31/2005
  (from: 12/14/2005)
Pavel Gazdík - člen
generála Asmolova 1991/26
Zvolen 960 01
From: 06/26/2015
  (from: 07/02/2015)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou v zmysle § l54 a nasl. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1242
  (from: 11/24/1997)
. Valné zhromaždenie konané dňa 4.8.1998 schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/10/1998)
. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 30.9. 1998 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. Nz 510/98 napísanej notárom JUDr. Stanislavom Bauerom.
  (from: 10/08/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/02/1999)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ č. 278/99 zo dňa 20. 12. 1999 napísanej JUDr. Darinou Hornáčekovou, Zvolen, Bystrický rad 314/69.
  (from: 02/10/2000)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2000, v NZ 139/00, napísanej Mgr. Darinou Beranovou, v zmysle ktorého sa spoločnosť DEVON, a.s. zlúčila so spoločnosťou KLP Invest, a.s. Zvolen, BZB, a.s. Zvolen, P.P.Z.V., a.s. Zvolen, J.M.Z.V., a.s. Zvolen, HOT-BAU, a.s. Bratislava, J.P.K.S., a.s. Bratislava a ATRIA, a.s. Bratislava, v súlade s ust. § 68, ods. 3, písm. e/ Obchod. zák. a stala sa tak nástupcom zrušených spoločností.
  (from: 02/08/2001)
. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 11.12.2002 schválilo zmeny stanov spoločnosti.
  (from: 08/11/2003)
. Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14. marca 2003 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 37/2003 (Nz 19007/2003) Mgr. Beranovej, notárky so sídlom v Detve, Záhradná 6 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti DEVON, a.s. so sídlom vo Zvolene, Bystrický rad 75, IČO: 36 026 034 so spoločnosťou I.L.P.K, a.s. so sídlom vo Zvolene, Bystrický rad 75, IČO: 36 026 051 a so spoločnosťou Wood-Invest, a.s. so sídlom v Bratislave, Ružová dolina 6, IČO: 36 524 981 ku dňu 31.03.2003. Ku dňu zlúčenia spoločností sa spoločnosť DEVON, a.s. stáva právnym nástupcom zrušenej spoločnosti I.L.P.K, a.s., Zvolen a spoločnosti Wood-Invest, a.s., Bratislava a preberá na seba všetky práva a záväzky zrušených spoločností, ako to vyplýva z notárskych zápisníc zo dňa 14.03.2003, N 37/2003 (Nz 19007/2003), N 38/2003 (Nz 19009/2003) a N 39/2003 (Nz 19013/03) spísaných Mgr. Beranovou, notárkou so sídlom v Detve, Záhradná 6.
  (from: 08/26/2003)
Date of updating data in databases:  06/29/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person