Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  8707/V

Obchodné meno: 
KONOMET s.r.o.
  (od: 19.10.2005)
KONOMET - PROJEKČNO - OBCHODNÁ spol. s r.o.
  (od: 05.11.1996 do: 18.10.2005)
Sídlo: 
Michalovská 43
Košice 040 11
  (od: 01.10.2009)
Smetanova 8
Košice 040 01
  (od: 23.06.2009 do: 30.09.2009)
Smetanova 8
Košice
  (od: 05.11.1996 do: 22.06.2009)
IČO: 
31 736 700
  (od: 05.11.1996)
Deň zápisu: 
05.11.1996
  (od: 05.11.1996)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 05.11.1996)
Predmet činnosti: 
vývojová-konštrukčná činnosť v oblasti strojárstva, hutníctva, chemických zariadení
  (od: 05.11.1996)
konzultačná a poradenská služba v oblasti:
  (od: 05.11.1996)
projekcie oceľových konštrukcií, energetických a strojárenských technológií
  (od: 05.11.1996)
všeobecného strojárenstva
  (od: 05.11.1996)
fyzikálnej metalurgie
  (od: 05.11.1996)
ochrany životného prostredia
  (od: 05.11.1996)
stavebníctva
  (od: 05.11.1996)
merania a regulácie
  (od: 05.11.1996)
tlmočnícke a prekladateľské práce v jazykoch: nemeckom, anglickom, ruskom, maďarskom, českom
  (od: 05.11.1996)
veľkoobchod a maloobchod so stavebným materiálom, železným a oceľovým materiálom, drevom a jeho výrobkami, strojárskymi a hutníckymi technológiami, chemickými produktami, sklo a sklárske výrobky, textilný tovar, obuv, výrobky z kože, nábytok a kuchynské potreby
  (od: 05.11.1996)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 05.11.1996)
školiteľská činnosť v oblasti počítačovej techniky, životného prostredia a metalurgie
  (od: 05.11.1996)
umelecká agentúra
  (od: 05.11.1996)
organizovanie školení
  (od: 05.11.1996)
predaj hotových programov na základe dohody s autormi
  (od: 05.11.1996)
automatizované spracovanie dát
  (od: 05.11.1996)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 23.06.2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 23.06.2009)
administratívne služby
  (od: 23.06.2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 23.06.2009)
informatívne testovanie a meranie, analýzy a kontroly
  (od: 23.06.2009)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 23.06.2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 23.06.2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 23.06.2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 23.06.2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 23.06.2009)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 23.06.2009)
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérii
  (od: 23.06.2009)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (od: 23.06.2009)
výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
  (od: 23.06.2009)
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (od: 23.06.2009)
výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
  (od: 23.06.2009)
výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
  (od: 23.06.2009)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 23.06.2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 29.10.2010)
správa bytového a nebytového fondu
  (od: 29.10.2010)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 29.10.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 29.10.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 29.10.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 29.10.2010)
reklamné a marketingové služby
  (od: 29.10.2010)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (od: 29.10.2010)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 29.10.2010)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 29.10.2010)
faktoring a forfaiting
  (od: 29.10.2010)
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových O oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: -OU oprava a údržba -M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky -R rekonštrukcia V rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW, vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní technické zariadenia plynové skupina B na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín Médium: zemný plyn, propán-bután Bg-podľa STN: 38 6413, 38 6420, 38 6462, OPZ v budovách
  (od: 01.10.2009 do: 02.06.2022)
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke O oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A a4 kotly parné a kvapalinové IV. trieda b1 tlakové nádoby stabilné IV. trieda b2 tlakové nádoby stabilné III. trieda technické zariadenia tlakové skupina B: a1 kotly parné a kvpalinové V. trieda b1 tlakové nádoby stabilné II. trieda b2 tlakové nádoby stabilné I. trieda d1 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda d2 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda e1 bezpečnostné zariadenia zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku e2 bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty e3 bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny e4 bezpečnostné zariadenia určené na automatické ovládanie kotlov
  (od: 01.10.2009 do: 02.06.2022)
montáž rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 23.06.2009 do: 02.06.2022)
montáž rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 23.06.2009 do: 02.06.2022)
nástrojárstvo
  (od: 23.06.2009 do: 02.06.2022)
zámočníctvo
  (od: 23.06.2009 do: 02.06.2022)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 23.06.2009 do: 02.06.2022)
Spoločníci: 
CASSTECH s.r.o. IČO: 45 481 491
Michalovská 43
Košice - mestská časť Západ 040 11
  (od: 03.06.2022)
Elektráreň Košice, s.r.o.
Českosl. Armády 1176/12
Košice 040 01
  (od: 24.04.2015 do: 12.04.2017)
Ing. Alžbeta Ďurišinová , CSc.
Milosrdenstva 8
Košice
  (od: 05.11.1996 do: 18.10.2005)
Ing. Róbert Guzej
Berlínska 2458/7
Košice 040 01
  (od: 21.05.2009 do: 12.04.2017)
Ing. Tomáš Andrej Murajda
Bojnická 19
Bratislava 831 04
  (od: 18.07.2012 do: 23.04.2015)
Ing. Peter Pihurik
Smetanova 8
Košice
  (od: 05.11.1996 do: 18.10.2005)
Ing. Peter Pihúrik
Moyzesova 48
Košice 040 01
  (od: 19.10.2005 do: 20.05.2009)
CASSTECH s.r.o.
Michalovská 43
Košice 040 11
  (od: 13.04.2017 do: 02.06.2022)
Výška vkladu každého spoločníka: 
CASSTECH s.r.o.
Vklad: 8 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 8 000 EUR
  (od: 03.06.2022)
Ing. Peter Pihurik
Vklad: 51 000 Sk Splatené: 51 000 Sk
  (od: 05.11.1996 do: 18.10.2005)
Ing. Alžbeta Ďurišinová , CSc.
Vklad: 49 000 Sk Splatené: 49 000 Sk
  (od: 05.11.1996 do: 18.10.2005)
Ing. Peter Pihúrik
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 19.10.2005 do: 20.05.2009)
Ing. Róbert Guzej
Vklad: 6 639 EUR Splatené: 6 639 EUR
  (od: 21.05.2009 do: 22.06.2009)
Ing. Róbert Guzej
Vklad: 8 000 EUR Splatené: 8 000 EUR
  (od: 23.06.2009 do: 17.07.2012)
Ing. Róbert Guzej
Vklad: 2 000 EUR Splatené: 2 000 EUR
  (od: 18.07.2012 do: 12.04.2017)
Ing. Tomáš Andrej Murajda
Vklad: 6 000 EUR Splatené: 6 000 EUR
  (od: 18.07.2012 do: 23.04.2015)
Elektráreň Košice, s.r.o.
Vklad: 6 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 6 000 EUR
  (od: 24.04.2015 do: 12.04.2017)
CASSTECH s.r.o.
Vklad: 8 000 EUR Splatené: 8 000 EUR
  (od: 13.04.2017 do: 02.06.2022)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 18.07.2012)
konateľ
  (od: 19.10.2005 do: 17.07.2012)
konatelia
  (od: 05.11.1996 do: 18.10.2005)
Ing. Tomáš Kolarčík
P. Jilemnického 2530/17
Spišská Nová Ves 052 05
Vznik funkcie: 05.10.2017
  (od: 11.10.2017)
Ing. Alžbeta Ďurišinová , CSc.
Milosrdenstva 8
Košice
  (od: 05.11.1996 do: 18.10.2005)
Ing. Alžbeta Ďurišinová , CSc.
Milosrdenstva 8
Košice
Skončenie funkcie: 10.10.2005
  (od: 19.10.2005 do: 18.10.2005)
Ing. Tomáš Andrej Murajda
Bojnická 19
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 06.07.2012
  (od: 18.07.2012 do: 01.04.2014)
Ing. Tomáš Andrej Murajda
Bojnická 19
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 06.07.2012 Skončenie funkcie: 24.03.2014
  (od: 02.04.2014 do: 01.04.2014)
Ing. Peter Pihurik
Smetanova 8
Košice
  (od: 05.11.1996 do: 18.10.2005)
Ing. Peter Pihurik
Smetanova 8
Košice
Skončenie funkcie: 10.10.2005
  (od: 19.10.2005 do: 18.10.2005)
Ing. Peter Pihúrik
Moyzesova 48
Košice 040 01
Vznik funkcie: 10.10.2005
  (od: 19.10.2005 do: 20.05.2009)
Ing. Peter Pihúrik
Moyzesova 48
Košice 040 01
Vznik funkcie: 10.10.2005 Skončenie funkcie: 19.05.2009
  (od: 21.05.2009 do: 20.05.2009)
Ing. Róbert Guzej
Berlínska 2458/7
Košice 040 01
Vznik funkcie: 19.05.2009 Skončenie funkcie: 11.05.2022
  (od: 03.06.2022 do: 02.06.2022)
Ing. Rastislav Aschmann
Bazalková 229/21
Košice-Šebastovce 040 01
Vznik funkcie: 24.03.2014 Skončenie funkcie: 11.05.2022
  (od: 03.06.2022 do: 02.06.2022)
Ing. Rastislav Aschmann
Bazalková 229/21
Košice-Šebastovce 040 01
Vznik funkcie: 24.03.2014
  (od: 02.04.2014 do: 02.06.2022)
Ing. Róbert Guzej
Berlínska 2458/7
Košice 040 01
Vznik funkcie: 19.05.2009
  (od: 21.05.2009 do: 02.06.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 03.06.2022)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ Ing. Kolarčík samostatne alebo konatelia Ing. Guzej a Ing. Aschmann spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 11.10.2017 do: 02.06.2022)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 02.04.2014 do: 10.10.2017)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 30.05.2013 do: 01.04.2014)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 07.08.2012 do: 29.05.2013)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 23.06.2009 do: 06.08.2012)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 19.10.2005 do: 22.06.2009)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú a za spoločnosť konajú konatelia každý samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (od: 05.11.1996 do: 18.10.2005)
Základné imanie: 
8 000 EUR Rozsah splatenia: 8 000 EUR
  (od: 23.06.2009)
6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR
  (od: 21.05.2009 do: 22.06.2009)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 19.10.2005 do: 20.05.2009)
100 000 Sk
  (od: 05.11.1996 do: 18.10.2005)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.6.1996 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 05.11.1996)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  01.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)