Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  483/S

Obchodné meno: 
BUČINA EKOSTAVBY, a.s.
  (od: 05.02.1998 do: 28.04.2011)
Sídlo: 
Lučenecká cesta 1335/21
Zvolen 960 96
  (od: 05.02.1998 do: 28.04.2011)
IČO: 
36 029 807
  (od: 05.02.1998)
Deň zápisu: 
05.02.1998
  (od: 05.02.1998)
Deň výmazu: 
29.04.2011
  (od: 29.04.2011)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 29.04.2011)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.02.1998)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 05.02.1998 do: 28.04.2011)
maloobchod s drevárskymi výrobkami a nábytkom
  (od: 05.02.1998 do: 28.04.2011)
píliarská výroba
  (od: 05.02.1998 do: 28.04.2011)
výroba aglomerovaných dosák
  (od: 05.02.1998 do: 28.04.2011)
výroba impregnovaných dosák
  (od: 05.02.1998 do: 28.04.2011)
výroba stĺpov
  (od: 05.02.1998 do: 28.04.2011)
výroba preglejovaných výrobkov z dreva
  (od: 05.02.1998 do: 28.04.2011)
výroba prvkov pre montované stavby z dreva
  (od: 05.02.1998 do: 28.04.2011)
výroba interiérových prvkov z dreva
  (od: 05.02.1998 do: 28.04.2011)
výroba nábytkových dielcov
  (od: 05.02.1998 do: 28.04.2011)
výroba a predaj prírezov z veľkoplošných a aglomerovaných materiálov
  (od: 17.09.2001 do: 28.04.2011)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (od: 17.09.2001 do: 28.04.2011)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 17.09.2001 do: 28.04.2011)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 16.12.2001 do: 28.04.2011)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti zavádzania systému kvality /podľa noriem ISO/
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti technológií spracovania dreva
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti získavania podporných programov a grantov
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
marketing v oblasti obchodu
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 17.09.2001 do: 28.04.2011)
predstavenstvo
  (od: 05.02.1998 do: 16.09.2001)
Mgr. Radovan Horecký - podpredseda
Haburská 41
Banská Bystrica
  (od: 27.07.1999 do: 12.03.2000)
Ing. Rudolf Kaštan - člen
Dolná Kolónia 1336/8
Zvolen
  (od: 13.03.2000 do: 16.09.2001)
Ing. Peter Kováč - člen
Sibírska 7
Bratislava
Skončenie funkcie: 26.06.2002
  (od: 18.08.1998 do: 03.10.2002)
Ing. Peter Kováč - podpredseda
Sibírska 7
Bratislava
  (od: 05.02.1998 do: 17.08.1998)
Ing. Peter Lispuch - predseda
Stromová 475
Budča
  (od: 05.02.1998 do: 03.10.2002)
Ing. arch Juraj Lispuch - člen
Ľ. Štúra 32
Zvolen
  (od: 05.02.1998 do: 12.03.2000)
Ing. arch Juraj Lispuch - podpredseda
Ľ. Štúra 32
Zvolen
  (od: 13.03.2000 do: 03.10.2002)
Ing. Ivan Ostrihoň - člen
Jašíkova 13
Bratislava
  (od: 05.02.1998 do: 17.08.1998)
Ing. Ivan Ostrihoň - podpredseda
Jašíkova 13
Bratislava
  (od: 18.08.1998 do: 12.03.2000)
Ing. Peter Petrovič - člen
Medveckého 2
Zvolen
  (od: 05.02.1998 do: 17.08.1998)
Ing. Peter Petrovič - člen
Medveckého 2
Zvolen
  (od: 12.11.1999 do: 12.03.2000)
Ing. Peter Petrovič - podpredseda
Medveckého 2
Zvolen
  (od: 13.03.2000 do: 03.10.2002)
JUDr. Ján Sabol - podpredseda
Hlaváčikova 39
Bratislava
  (od: 05.02.1998 do: 26.07.1999)
Marián Tumpach - člen
Francisciho 1621/1
Zvolen
  (od: 13.03.2000 do: 16.09.2001)
Ing. Bystrík Žák - člen
Legionárska 39
Trenčín
  (od: 18.08.1998 do: 11.11.1999)
Ing. Peter Lispuch - predseda
Stromová 475
Budča
Vznik funkcie: 05.02.1998
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
Ing. arch Juraj Lispuch - podpredseda
Ľ. Štúra 32
Zvolen
Vznik funkcie: 28.12.1999
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
Ing. Peter Petrovič - podpredseda
Medveckého 2
Zvolen
Vznik funkcie: 28.12.1999
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle minimálne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 17.09.2001 do: 28.04.2011)
Spoločnosť je navonok zastupovaná predsta- venstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredsedovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva a ktorého koľvek podpredsedu predstavenstva, alebo súhlasným prejavom vôle oboch podpredsedov predstavenstva.
  (od: 05.02.1998 do: 16.09.2001)
Základné imanie: 
103 800 000 Sk Rozsah splatenia: 103 800 000 Sk
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
103 800 000 Sk
  (od: 05.02.1998 do: 03.10.2002)
Akcie: 
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 103 800 Sk
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 103 800 Sk
  (od: 13.03.2000 do: 03.10.2002)
Počet: 1000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 103 800 Sk
  (od: 05.02.1998 do: 12.03.2000)
Akcionár: 
B U Č I N A a.s.
Lučenecká cesta 1335/21
Zvolen
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 29. 6. 2004
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 29.06.2004 č. k. 55K 60/2004-153 bol vyhlásený konkurz na majetok spoločníka BUČINA EKOSTAVBY, a.s. Lučenecká cesta 1335/1, Zvolen, IČO: 36 029 807.
  (od: 27.09.2006)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 29. 6. 2004
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 29.06.2004 č. k. 55K 60/2004-153 bol vyhlásený konkurz na majetok spoločníka BUČINA EKOSTAVBY, a.s. Lučenecká cesta 1335/1, Zvolen, IČO: 36 029 807.
  (od: 10.12.2004 do: 26.09.2006)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Daniela Komorová, advokátka
Kukučínova 20
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 22.02.2006
  (od: 27.09.2006)
JUDr. Ľudovít Kmeť
Strieborné námestie 3
Banská Bystrica 974 01
  (od: 10.12.2004 do: 26.09.2006)
JUDr. Ľudovít Kmeť
Strieborné námestie 3
Banská Bystrica 974 01
Skončenie funkcie: 22.02.2006
  (od: 27.09.2006 do: 26.09.2006)
Dozorná rada: 
Ing. Anton Albrecht - člen
Gagarinova 2148/87
Zvolen
  (od: 05.02.1998 do: 03.10.2002)
Ing. Miloš Halmi - predseda
Röntgenova 10
Bratislava
  (od: 05.02.1998 do: 16.09.2001)
Ing. Štefan Hamáry - člen
Šmidkeho 1445/10
Zvolen
  (od: 13.03.2000 do: 16.09.2001)
Ing. Štefan Hamáry - predseda
Šmidkeho 1445/10
Zvolen
  (od: 17.09.2001 do: 03.10.2002)
JUDr. Ján Ondruš - člen
Martinčekova 32
Bratislava
  (od: 05.02.1998 do: 12.03.2000)
Ing. Roman Palaj - člen
Kolibská 242
Nová Baňa
Vznik funkcie: 26.06.2002 Skončenie funkcie: 23.06.2003
  (od: 04.10.2002 do: 03.08.2003)
Ing. Miroslav Šarkaň - člen
Pribinova 93
Zvolen
Skončenie funkcie: 26.06.2002
  (od: 17.09.2001 do: 03.10.2002)
Ing. Štefan Hamáry - predseda
Šmidkeho 1445/10
Zvolen
Vznik funkcie: 08.06.2001
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
Ing. Anton Albrecht - člen
Gagarinova 2148/87
Zvolen
Vznik funkcie: 05.02.1998
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
Ján Hupian - člen
gen. Asmolova 1989/20
Zvolen
Vznik funkcie: 23.06.2003
  (od: 04.08.2003 do: 28.04.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K/60/2004-764 zo dňa 09. 12. 2010, právoplatné dňa 18. 01. 2011, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Bučina Ekostavby, a.s., Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO: 36 029 807 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení funkcie správkyne konkurznej podstaty JUDr. Daniely Komorovej, Kukučínova 20, Banská Bystrica, sa spoločnosť z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (od: 29.04.2011)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1263
  (od: 05.02.1998 do: 28.04.2011)
. Zapisuje sa zmena v osobe štatutára v zmysle stanov spoločnosti do konania najbližšieho valného zhromaždenia na základe rozhodnutia predstavenstva zo dňa 1.12.1998.
  (od: 27.07.1999 do: 28.04.2011)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 290/99 zo dňa 28.12.1999 napísanej v NÚ JUDr. DarinyHornáčekovej, Bystrický rad 314/69 Zvolen, ako aj zmena stanov.
  (od: 13.03.2000 do: 28.04.2011)
. Na spoločnosť BUČINA EKOSTAVBY, a.s. Zvolen prešli majetkové práva a povinnosti BUČINY, a.s. Zvolen v takom rozsahu, ako sú uvedené v znaleckom posudku znalca LEHNERT AUDIT, s.r.o. ktorý je súčasťou not. zápisnice zo dňa 30.1.1998 čís. NZ 49/98, spísanej na NÚ JUDr. Stanislava Bauera, notára, Bratislava, Dunajská ul. 29.
  (od: 26.04.2001 do: 28.04.2011)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valého zhormaždenia zo dňa 8.6.2001, napísanej v NZ č. 74/01, napísanej notárkou Mgr. Darinou Beranovou. Detva, Záhradná 6 a zmeny stanov spoločnosti.
  (od: 17.09.2001 do: 28.04.2011)
Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 148/01 - napísanej 25.10.2001, notárkou Mgr. Darinou Beranovou, Detva, Záhradná 6 a zmena stanov.
  (od: 16.12.2001 do: 28.04.2011)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie. . Forma akcií: na meno
  (od: 04.10.2002 do: 28.04.2011)
Zapisuje sa zmena podľa rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2003.
  (od: 04.08.2003 do: 28.04.2011)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K/60/2004-449 zo dňa 31.01.2006, právoplatné dňa 22.02.2006 bol JUDr. Ľudovít Kmeť, advokát, Strieborné námestie 3, Banská Bystrica zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu BUČINA EKOSTAVBY, a.s. so sídlom 960 01 Zvolen, Lučenecká cesta 1335/21, IČO: 36 029 807. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Danielu Komorovú, advokátku, ukučínova 20, Banská Bystrica.
  (od: 27.09.2006 do: 28.04.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  22.02.2024
Dátum výpisu:  24.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR