Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  483/S

Business name: 
BUČINA EKOSTAVBY, a.s.
  (from: 02/05/1998 until: 04/28/2011)
Registered seat: 
Lučenecká cesta 1335/21
Zvolen 960 96
  (from: 02/05/1998 until: 04/28/2011)
Identification number (IČO): 
36 029 807
  (from: 02/05/1998)
Date of entry: 
02/05/1998
  (from: 02/05/1998)
Date of deletion: 
04/29/2011
  (from: 04/29/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/29/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/05/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/05/1998 until: 04/28/2011)
maloobchod s drevárskymi výrobkami a nábytkom
  (from: 02/05/1998 until: 04/28/2011)
píliarská výroba
  (from: 02/05/1998 until: 04/28/2011)
výroba aglomerovaných dosák
  (from: 02/05/1998 until: 04/28/2011)
výroba impregnovaných dosák
  (from: 02/05/1998 until: 04/28/2011)
výroba stĺpov
  (from: 02/05/1998 until: 04/28/2011)
výroba preglejovaných výrobkov z dreva
  (from: 02/05/1998 until: 04/28/2011)
výroba prvkov pre montované stavby z dreva
  (from: 02/05/1998 until: 04/28/2011)
výroba interiérových prvkov z dreva
  (from: 02/05/1998 until: 04/28/2011)
výroba nábytkových dielcov
  (from: 02/05/1998 until: 04/28/2011)
výroba a predaj prírezov z veľkoplošných a aglomerovaných materiálov
  (from: 09/17/2001 until: 04/28/2011)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 09/17/2001 until: 04/28/2011)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 09/17/2001 until: 04/28/2011)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/16/2001 until: 04/28/2011)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti zavádzania systému kvality /podľa noriem ISO/
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti technológií spracovania dreva
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti získavania podporných programov a grantov
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
marketing v oblasti obchodu
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/17/2001 until: 04/28/2011)
Managing board
  (from: 02/05/1998 until: 09/16/2001)
Mgr. Radovan Horecký - podpredseda
Haburská 41
Banská Bystrica
  (from: 07/27/1999 until: 03/12/2000)
Ing. Rudolf Kaštan - člen
Dolná Kolónia 1336/8
Zvolen
  (from: 03/13/2000 until: 09/16/2001)
Ing. Peter Kováč - člen
Sibírska 7
Bratislava
Until: 06/26/2002
  (from: 08/18/1998 until: 10/03/2002)
Ing. Peter Kováč - podpredseda
Sibírska 7
Bratislava
  (from: 02/05/1998 until: 08/17/1998)
Ing. Peter Lispuch - predseda
Stromová 475
Budča
  (from: 02/05/1998 until: 10/03/2002)
Ing. arch Juraj Lispuch - člen
Ľ. Štúra 32
Zvolen
  (from: 02/05/1998 until: 03/12/2000)
Ing. arch Juraj Lispuch - podpredseda
Ľ. Štúra 32
Zvolen
  (from: 03/13/2000 until: 10/03/2002)
Ing. Ivan Ostrihoň - člen
Jašíkova 13
Bratislava
  (from: 02/05/1998 until: 08/17/1998)
Ing. Ivan Ostrihoň - podpredseda
Jašíkova 13
Bratislava
  (from: 08/18/1998 until: 03/12/2000)
Ing. Peter Petrovič - člen
Medveckého 2
Zvolen
  (from: 02/05/1998 until: 08/17/1998)
Ing. Peter Petrovič - člen
Medveckého 2
Zvolen
  (from: 11/12/1999 until: 03/12/2000)
Ing. Peter Petrovič - podpredseda
Medveckého 2
Zvolen
  (from: 03/13/2000 until: 10/03/2002)
JUDr. Ján Sabol - podpredseda
Hlaváčikova 39
Bratislava
  (from: 02/05/1998 until: 07/26/1999)
Marián Tumpach - člen
Francisciho 1621/1
Zvolen
  (from: 03/13/2000 until: 09/16/2001)
Ing. Bystrík Žák - člen
Legionárska 39
Trenčín
  (from: 08/18/1998 until: 11/11/1999)
Ing. Peter Lispuch - predseda
Stromová 475
Budča
From: 02/05/1998
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
Ing. arch Juraj Lispuch - podpredseda
Ľ. Štúra 32
Zvolen
From: 12/28/1999
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
Ing. Peter Petrovič - podpredseda
Medveckého 2
Zvolen
From: 12/28/1999
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle minimálne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/17/2001 until: 04/28/2011)
Spoločnosť je navonok zastupovaná predsta- venstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredsedovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva a ktorého koľvek podpredsedu predstavenstva, alebo súhlasným prejavom vôle oboch podpredsedov predstavenstva.
  (from: 02/05/1998 until: 09/16/2001)
Capital: 
103 800 000 Sk Paid up: 103 800 000 Sk
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
103 800 000 Sk
  (from: 02/05/1998 until: 10/03/2002)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 103 800 Sk
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 103 800 Sk
  (from: 03/13/2000 until: 10/03/2002)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 103 800 Sk
  (from: 02/05/1998 until: 03/12/2000)
Stockholder: 
B U Č I N A a.s.
Lučenecká cesta 1335/21
Zvolen
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/29/2004
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 29.06.2004 č. k. 55K 60/2004-153 bol vyhlásený konkurz na majetok spoločníka BUČINA EKOSTAVBY, a.s. Lučenecká cesta 1335/1, Zvolen, IČO: 36 029 807.
  (from: 09/27/2006)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/29/2004
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 29.06.2004 č. k. 55K 60/2004-153 bol vyhlásený konkurz na majetok spoločníka BUČINA EKOSTAVBY, a.s. Lučenecká cesta 1335/1, Zvolen, IČO: 36 029 807.
  (from: 12/10/2004 until: 09/26/2006)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Daniela Komorová, advokátka
Kukučínova 20
Banská Bystrica 974 01
From: 02/22/2006
  (from: 09/27/2006)
JUDr. Ľudovít Kmeť
Strieborné námestie 3
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/10/2004 until: 09/26/2006)
JUDr. Ľudovít Kmeť
Strieborné námestie 3
Banská Bystrica 974 01
Until: 02/22/2006
  (from: 09/27/2006 until: 09/26/2006)
Supervisory board: 
Ing. Anton Albrecht - člen
Gagarinova 2148/87
Zvolen
  (from: 02/05/1998 until: 10/03/2002)
Ing. Miloš Halmi - predseda
Röntgenova 10
Bratislava
  (from: 02/05/1998 until: 09/16/2001)
Ing. Štefan Hamáry - člen
Šmidkeho 1445/10
Zvolen
  (from: 03/13/2000 until: 09/16/2001)
Ing. Štefan Hamáry - predseda
Šmidkeho 1445/10
Zvolen
  (from: 09/17/2001 until: 10/03/2002)
JUDr. Ján Ondruš - člen
Martinčekova 32
Bratislava
  (from: 02/05/1998 until: 03/12/2000)
Ing. Roman Palaj - člen
Kolibská 242
Nová Baňa
From: 06/26/2002 Until: 06/23/2003
  (from: 10/04/2002 until: 08/03/2003)
Ing. Miroslav Šarkaň - člen
Pribinova 93
Zvolen
Until: 06/26/2002
  (from: 09/17/2001 until: 10/03/2002)
Ing. Štefan Hamáry - predseda
Šmidkeho 1445/10
Zvolen
From: 06/08/2001
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
Ing. Anton Albrecht - člen
Gagarinova 2148/87
Zvolen
From: 02/05/1998
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
Ján Hupian - člen
gen. Asmolova 1989/20
Zvolen
From: 06/23/2003
  (from: 08/04/2003 until: 04/28/2011)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K/60/2004-764 zo dňa 09. 12. 2010, právoplatné dňa 18. 01. 2011, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Bučina Ekostavby, a.s., Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO: 36 029 807 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení funkcie správkyne konkurznej podstaty JUDr. Daniely Komorovej, Kukučínova 20, Banská Bystrica, sa spoločnosť z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 04/29/2011)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1263
  (from: 02/05/1998 until: 04/28/2011)
. Zapisuje sa zmena v osobe štatutára v zmysle stanov spoločnosti do konania najbližšieho valného zhromaždenia na základe rozhodnutia predstavenstva zo dňa 1.12.1998.
  (from: 07/27/1999 until: 04/28/2011)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 290/99 zo dňa 28.12.1999 napísanej v NÚ JUDr. DarinyHornáčekovej, Bystrický rad 314/69 Zvolen, ako aj zmena stanov.
  (from: 03/13/2000 until: 04/28/2011)
. Na spoločnosť BUČINA EKOSTAVBY, a.s. Zvolen prešli majetkové práva a povinnosti BUČINY, a.s. Zvolen v takom rozsahu, ako sú uvedené v znaleckom posudku znalca LEHNERT AUDIT, s.r.o. ktorý je súčasťou not. zápisnice zo dňa 30.1.1998 čís. NZ 49/98, spísanej na NÚ JUDr. Stanislava Bauera, notára, Bratislava, Dunajská ul. 29.
  (from: 04/26/2001 until: 04/28/2011)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valého zhormaždenia zo dňa 8.6.2001, napísanej v NZ č. 74/01, napísanej notárkou Mgr. Darinou Beranovou. Detva, Záhradná 6 a zmeny stanov spoločnosti.
  (from: 09/17/2001 until: 04/28/2011)
Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 148/01 - napísanej 25.10.2001, notárkou Mgr. Darinou Beranovou, Detva, Záhradná 6 a zmena stanov.
  (from: 12/16/2001 until: 04/28/2011)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie. . Forma akcií: na meno
  (from: 10/04/2002 until: 04/28/2011)
Zapisuje sa zmena podľa rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2003.
  (from: 08/04/2003 until: 04/28/2011)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K/60/2004-449 zo dňa 31.01.2006, právoplatné dňa 22.02.2006 bol JUDr. Ľudovít Kmeť, advokát, Strieborné námestie 3, Banská Bystrica zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu BUČINA EKOSTAVBY, a.s. so sídlom 960 01 Zvolen, Lučenecká cesta 1335/21, IČO: 36 029 807. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Danielu Komorovú, advokátku, ukučínova 20, Banská Bystrica.
  (from: 09/27/2006 until: 04/28/2011)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person