Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  484/S

Business name: 
BUČINA ZVOLEN, a.s.
  (from: 02/05/1998)
Registered seat: 
Lučenecká cesta 2266/6
Zvolen 960 96
  (from: 08/16/2007)
Identification number (IČO): 
36 029 815
  (from: 02/05/1998)
Date of entry: 
02/05/1998
  (from: 02/05/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/05/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/05/1998)
maloobchod s drevárskymi výrobkami a nábytkom
  (from: 02/05/1998)
píliarska výroba
  (from: 02/05/1998)
výroba aglomerovaných dosák
  (from: 02/05/1998)
výroba impregnovaných výrobkov
  (from: 02/05/1998)
výroba preglejovaných výrobkov a dýh
  (from: 02/05/1998)
výroba stĺpov
  (from: 02/05/1998)
výroba prvkov pre montované stavby z dreva
  (from: 02/05/1998)
výroba interiérových prvkov z dreva
  (from: 02/05/1998)
výroba nábytkových dielcov
  (from: 02/05/1998)
výroba lepeného dreva
  (from: 02/05/1998)
výroba a rozvod tepla
  (from: 08/23/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/23/2001)
ekonomické a účtovné poradenstvo
  (from: 08/23/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/23/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/23/2001)
leasingová činnosť
  (from: 08/23/2001)
rozvod elektrickej energie
  (from: 08/23/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/23/2001)
parenie a sušenie piliarskych výrobkov
  (from: 08/23/2001)
brúsenie a úprava jednoduchých rezných nástrojov
  (from: 08/23/2001)
výroba protihlukových panelov z dreva
  (from: 08/23/2001)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti zavádzania systému kvality /podľa noriem ISO/
  (from: 12/19/2002)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti technológií spracovania dreva
  (from: 10/14/2008)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti získavania podporných programov a grantov
  (from: 12/19/2002)
organizačné poradenstvo
  (from: 12/19/2002)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/19/2002)
marketing v oblasti obchodu
  (from: 12/19/2002)
výskum a vývoj v oblasti drevospracujúceho priemyslu
  (from: 06/04/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/04/2003)
výroba elektrickej energie
  (from: 12/07/2004)
rozvod plynu
  (from: 12/07/2004)
poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom
  (from: 08/16/2007)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti energetiky v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/2007)
spracovávanie energetických auditov a štúdií v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/2007)
zariaďovanie interiérov
  (from: 08/16/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/16/2007)
zariaďovanie športových centier pre rehabilitačné a relaxačné cvičenia
  (from: 08/16/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/23/2001)
Ing. Elena Škamlová - člen predstavenstva
Sebedín 22
Sebedín - Bečov 974 01
From: 11/12/2010
  (from: 04/02/2020)
Ing. Peter Vetrák - predseda predstavenstva
Kopanice 422/15
Dolné Vestenice 972 23
From: 03/19/2020
  (from: 04/02/2020)
Roman Lispuch - podpredseda predstavenstva
Šafárikova 1031/4
Pezinok 902 01
From: 03/19/2020
  (from: 04/02/2020)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja aspoň dvaja členovia predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/02/2020)
Capital: 
1 385 670 EUR Paid up: 1 385 670 EUR
  (from: 02/16/2022)
Shares: 
Number of shares: 13
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 104 500 EUR
  (from: 02/16/2022)
Number of shares: 26
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 045 EUR
  (from: 02/16/2022)
Stockholder: 
PEROV j.s.a.
Lučenecká cesta 2266/6
Zvolen 960 96
  (from: 10/26/2022)
Supervisory board: 
Jozef Ábel
Pod Táborom 508/155
Krnča 956 19
From: 03/19/2020
  (from: 04/02/2020)
Ing. František Hanzen
Kopanice 423/17
Dolné Vestenice 972 23
From: 03/19/2020
  (from: 04/02/2020)
Alfréd Krasko
Dulovo námestie 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 01/19/2022
  (from: 01/26/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1264
  (from: 02/05/1998)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 7.12.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/20/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 14.6.1999 v NZ 142/99 napísanej v notárskom úrade JUDr. Dariny Hornáčkovej vo Zvolene.
  (from: 12/03/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 289/99 zo dňa 28. 12. 1999 napísanej notárkou JUDr. Darinou Hornáčekovou, Zvolen, Bystrický rad 314/69, ako aj zmena stanov.
  (from: 02/03/2000)
Na spoločnosť BUČINA ZVOLEN, a.s. Zvolen prešli majetkové práva a povinnosti BUČINY, a.s. Zvolen v takom rozsahu, ako sú uvedené v znaleckom posudku znalca LEHNERT AUDIT, s.r.o., ktorý tvorí súčasť not. záp. č. 47/98 zo dňa 30.1.1998 spísanej na NÚ JUDr. Stanislava Bauera, notára Bratislava, Dunajská 29.
  (from: 05/03/2001)
Zapisujú sa zmeny stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 71/01 zo dňa 08.06.2001, napísanej v NÚ Mgr. Dariny Beranovej, notárky v Detve, Záhradná 6.
  (from: 08/23/2001)
Na valnom zhromaždení konanom 26.6.2002 bola schválená zmena stanov v súlade so zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 12/19/2002)
Zapisujú sa zmeny v súlade s uznesením valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2003, v NZ 24989/2003, napísanej Mgr. Darinou Beranovou, Detva, Záhradná 6, ako aj úplné znenie stanov schválené v zmysle ust. zák. č. 500/2001 Z.z..
  (from: 06/04/2003)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person