Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  493/S

Obchodné meno: 
NEO-A.V.T., a.s. "v konkurze"
  (od: 29.03.2008 do: 10.06.2022)
NEO-A.V.T., a.s.
  (od: 28.01.2006 do: 28.03.2008)
AVANT, a.s.
  (od: 20.03.1998 do: 27.01.2006)
Sídlo: 
Námestie Artézskych prameňov 31
Lučenec 984 01
  (od: 28.01.2006 do: 10.06.2022)
Vajanského 2
Lučenec 984 01
  (od: 20.03.1998 do: 27.01.2006)
IČO: 
36 030 473
  (od: 20.03.1998)
Deň zápisu: 
20.03.1998
  (od: 20.03.1998)
Deň výmazu: 
11.06.2022
  (od: 11.06.2022)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 11.06.2022)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.03.1998)
Predmet činnosti: 
inžinierska a projektová činnosť
  (od: 20.03.1998 do: 10.06.2022)
vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
  (od: 20.03.1998 do: 10.06.2022)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 20.03.1998 do: 10.06.2022)
staviteľstvo a služby v interiérovej a v exteriérovej činnosti
  (od: 20.03.1998 do: 10.06.2022)
obchodná činnosť mimo koncesovaných činností
  (od: 20.03.1998 do: 10.06.2022)
prenájom - leasing nehnuteľností a hnuteľných vecí bez obmedzenia
  (od: 20.03.1998 do: 10.06.2022)
usporadúvanie tanečných zábav pre verejnosť a iných akcií v oblasti spoločenskej zábavy
  (od: 20.03.1998 do: 10.06.2022)
pohostinská činnosť
  (od: 20.03.1998 do: 10.06.2022)
ubytovacie služby
  (od: 20.03.1998 do: 10.06.2022)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 20.03.1998 do: 10.06.2022)
obchod so starožitnosťami
  (od: 20.03.1998 do: 10.06.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.03.1998 do: 10.06.2022)
Ing. arch. Juraj Dobrocký - predseda
Dr. Vodu 21
Lučenec
  (od: 20.03.1998 do: 27.01.2006)
Ing. arch. Juraj Dobrocký - predseda
Dr. Vodu 21
Lučenec
Skončenie funkcie: 19.12.2005
  (od: 28.01.2006 do: 27.01.2006)
Ing. Ondrej Garaj - člen
Mesačná 196/2
Lučenec - Malá Ves
  (od: 20.03.1998 do: 27.02.2006)
Ing. Ondrej Garaj - člen
Mesačná 196/2
Lučenec - Malá Ves
Skončenie funkcie: 10.02.2006
  (od: 28.02.2006 do: 27.02.2006)
Ing. Miroslav Kukučka - člen
Jánošíkova 12
Lučenec
  (od: 20.03.1998 do: 27.02.2006)
Ing. Miroslav Kukučka - člen
Jánošíkova 12
Lučenec
Skončenie funkcie: 10.02.2006
  (od: 28.02.2006 do: 27.02.2006)
Vladislav Marko - člen
Partizánska 1574/33
Hriňová 962 05
Vznik funkcie: 10.02.2006
  (od: 28.02.2006 do: 30.06.2015)
Vladislav Marko - člen
Partizánska 1574/33
Hriňová 962 05
Vznik funkcie: 10.02.2006 Skončenie funkcie: 04.03.2014
  (od: 01.07.2015 do: 30.06.2015)
Ing. Róbert Kati - predseda
Makovického 498/2
Prievidza IV - Kopanice 971 01
SR
Vznik funkcie: 10.02.2006
  (od: 28.02.2006 do: 10.06.2022)
Peter Společník - člen
F. Madvu 322/3
Prievidza II Píly 971 01
Vznik funkcie: 10.02.2006
  (od: 28.02.2006 do: 10.06.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia prestavenstva, alebo predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 20.03.1998 do: 10.06.2022)
Základné imanie: 
470 000 000 Sk
  (od: 08.04.1998 do: 10.06.2022)
210 000 000 Sk
  (od: 20.03.1998 do: 07.04.1998)
Akcie: 
Počet: 47000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 08.04.1998 do: 10.06.2022)
Počet: 21000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 20.03.1998 do: 07.04.1998)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 16.11.2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 1K/17/2007-29 zo dňa 12. 11. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka NEO-A.V.T., a.s., so sídlom Námestie Artézskych prameňov 31, Lučenec, IČO: 36 030 473 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ivan Bablena, Banícka 33, Veľký Krtíš.
  (od: 27.09.2008)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 16.11.2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 1K/17/2007-29 zo dňa 12. 11. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka NEO-A.V.T., a.s., so sídlom Námestie Artézskych prameňov 31, Lučenec, IČO: 36 030 473 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ivan Bablena, Banícka 33, Veľký Krtíš.
  (od: 29.03.2008 do: 26.09.2008)
Správca konkurznej podstaty: 
Konkurzný správca, k.s.
Námestie SNP 15
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 13.02.2008
  (od: 27.09.2008)
JUDr. Ivan Bablena
Banícka 33
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 16.11.2007
  (od: 29.03.2008 do: 26.09.2008)
JUDr. Ivan Bablena
Banícka 33
Veľký Krtíš 990 01
Vznik funkcie: 16.11.2007 Skončenie funkcie: 13.02.2008
  (od: 27.09.2008 do: 26.09.2008)
Dozorná rada: 
Judita Dobrocká - člen
F. Lehára 4
Lučenec
  (od: 20.03.1998 do: 27.02.2006)
Judita Dobrocká - člen
F. Lehára 4
Lučenec
Skončenie funkcie: 10.02.2006
  (od: 28.02.2006 do: 27.02.2006)
Ing. Alexander Molnár , CSc. - člen
M.R. Štefánika 15
Lučenec
  (od: 20.03.1998 do: 27.02.2006)
Ing. Alexander Molnár , CSc. - člen
M.R. Štefánika 15
Lučenec
Skončenie funkcie: 10.02.2006
  (od: 28.02.2006 do: 27.02.2006)
Ing. Jozef Papanetz - člen
Rúbanisko II/14
Lučenec
  (od: 20.03.1998 do: 27.02.2006)
Ing. Jozef Papanetz - člen
Rúbanisko II/14
Lučenec
Skončenie funkcie: 10.02.2006
  (od: 28.02.2006 do: 27.02.2006)
Ján Marko - člen
Lúčna 1766/20
Hriňová 962 05
Vznik funkcie: 10.02.2006
  (od: 28.02.2006 do: 10.06.2022)
Jozef Pataky - člen
Hajnáčka 420
Hajnáčka 980 33
Vznik funkcie: 10.02.2006
  (od: 28.02.2006 do: 10.06.2022)
Ján Hazucha - člen
Školská 41
Hriňová 962 05
Vznik funkcie: 10.02.2006 Skončenie funkcie: 12.07.2008
  (od: 17.06.2009 do: 16.06.2009)
Ján Hazucha - člen
Školská 41
Hriňová 962 05
Vznik funkcie: 10.02.2006
  (od: 28.02.2006 do: 16.06.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 1K 17/2007- 405 zo dňa 10. mája 2022, právoplatným dňa 02. 06. 2022 rozhodol o zrušení konkurzu na majetok úpadcu NEO-A.V.T., a.s. "vkonkurze", Námestie Artézskych pramenňov 31, 984 01 Lučenenc, IČO: 36 030 473 pre nedostatok majetku.
  (od: 11.06.2022)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov o premene s.r.o. AVANT bez likvidácie na a.s. AVANT v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 2.2.1998 a rozhodnutím zakladateľov a.s. v zmysle ust. §§ 69, 172 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1274
  (od: 20.03.1998 do: 10.06.2022)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.3.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 08.04.1998 do: 10.06.2022)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 1K/17/2007-83 zo dňa 07.02.2008, právoplatné dňa 13.02.2008 súd zbavil správcu konkurznej podstaty JUDr. Ivana Bablenu funkcie a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty Konkurzného správcu, k.s., IČO: 36 746 762, so sídlom Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 27.09.2008 do: 10.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  23.03.2023
Dátum výpisu:  25.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)