Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  501/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ADIEMUS a.s.
  (from: 05/12/2003)
ADIEMUS o.c.p., a.s.
  (from: 10/12/1998 until: 05/11/2003)
RB o.c.p., a.s.
  (from: 05/12/1998 until: 10/11/1998)
Registered seat: 
Račianska 30/a
Bratislava 831 02
  (from: 05/12/2003)
Tehelná 189
Zvolen 960 01
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
Identification number (IČO): 
36 031 119
  (from: 05/12/1998)
Date of entry: 
05/12/1998
  (from: 05/12/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/12/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
  (from: 05/12/1998)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 05/12/1998)
vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v prospech poisťovní oprávnených podnikať na území SR
  (from: 05/12/1998)
obchodovanie s cennými papiermi
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. č. 600/1992 Zb. v platnom znení
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/12/1998)
Managing board
  (from: 05/12/1998 until: 10/11/1998)
RNDr. Monika Kelemenová - predseda
Bridlicová 15
Bratislava
From: 09/06/1999
  (from: 05/12/2003)
Peter Malíček - podpredseda
Pilgnerova 7
Bratislava
From: 09/06/1999
  (from: 05/12/2003)
Ing. Gustáv Pernecký - člen
Tematínska 2
Bratislava
From: 05/12/1998
  (from: 05/12/2003)
Ing. Richard Bagin - predseda
113
Miloslavov
  (from: 05/12/1998 until: 06/23/1999)
Ing. Natália Bezáková - podpredseda
29. augusta 32
Bratislava
  (from: 05/12/1998 until: 01/16/2000)
Mgr. Monika Kelemenová - predseda
Osuského 1862/46
Bratislava
  (from: 01/17/2000 until: 05/11/2003)
Peter Malíček - podpredseda
Pilgnerova 7
Bratislava
  (from: 01/17/2000 until: 05/11/2003)
Ing. Gustáv Pernecký - člen
Tematínska 2
Bratislava
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
Ing. Zora Urbanovská - predseda
Levárska 1
Bratislava
  (from: 06/24/1999 until: 01/16/2000)
Acting in the name of the company: 
K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 10/12/1998)
K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva.
  (from: 05/12/1998 until: 10/11/1998)
Capital: 
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 05/12/2003)
5 000 000 Sk
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
Shares: 
Number of shares: 5000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/12/2003)
Number of shares: 5000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/17/2000 until: 05/11/2003)
Number of shares: 5000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/12/1998 until: 01/16/2000)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Rakús - predseda
Osuského 34
Bratislava
From: 05/22/2002
  (from: 05/12/2003)
JUDr. Emília Matrtajová - podpredseda
Krížna 17
Bratislava
From: 05/12/1998
  (from: 05/12/2003)
Veronika Kelemenová - člen
Osuského 1862/46
Bratislava
From: 09/06/1999
  (from: 05/12/2003)
JUDr. Miroslav Abelovský - predseda
Na Hôrke 17
Zvolen
Until: 05/22/2002
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
Veronika Kelemenová - člen
Osuského 1862/46
Bratislava
  (from: 01/17/2000 until: 05/11/2003)
Mgr. Monika Kelemenová - člen
Osuského 1862/46
Bratislava
  (from: 06/24/1999 until: 01/16/2000)
RNDr. Vladimír Kukliš - člen
Ševčenkovej 29
Bratislava
  (from: 05/12/1998 until: 10/11/1998)
JUDr. Emília Matrtajová - podpredseda
Krížna 17
Bratislava
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
Ing. Zora Urbanovská - člen
Levárska 1
Bratislava
  (from: 10/12/1998 until: 06/23/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov v zmysle ust. §§ 27a,172,175 zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo, schválením stanov. Starý spis: Sa 1282
  (from: 05/12/1998)
. Valné zhromaždenie konané dňa 8.6.1998 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 10/12/1998)
. Zapisuje sa zmena na základe valného zhromaždenia konaného dňa 15.1.1999.
  (from: 06/24/1999)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 6.9.1999 a mimoriadneho valného zhromaž- denia zo dňa 21.12.1999 v NZ 1034/99 napísanej v NÚ JUDr. Ivana Mačáka, Plynárenská 1, Bratislava ako aj zmeny stanov.
  (from: 01/17/2000)
. Na mimoriadnych valných zhromaždenia konaných 22.5.2002 a 11.3.2003 bola schválená zmena stanov a ich úplné znenie. Spis odstúpený na OS Bratislava 31.7.2003-zmena sídla.
  (from: 05/12/2003)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person