Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  253/P

Business name: 
Stavebné bytové družstvo Vranov nad Topľou
  (from: 11/09/1993)
Registered seat: 
Bernolákova 1100
Vranov nad Topľou 093 01
  (from: 06/23/2009)
Identification number (IČO): 
00 175 935
  (from: 11/09/1993)
Date of entry: 
10/27/1975
  (from: 11/09/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/09/1993)
Objects of the company: 
organizovanie prípravy a realizácia výstavby, prevádzka bytových objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového priestoru pre členov družstva
  (from: 11/11/1993)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 03/01/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 07/04/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/19/2001)
Mgr. Viliam Hurný - Chairman of the Board of Directors
Okulka 11/9
Vranov nad Topľou 093 01
From: 05/24/2023
  (from: 07/04/2023)
Mgr. Anton Kovalský - Vice-chairman of the Board of Directors
Lúčna 825/2
Vranov nad Topľou 093 01
From: 05/24/2023
  (from: 07/04/2023)
Ing. Ján Kočiško - Member of the Board of Directors
Lúčna 818/31
Vranov nad Topľou 093 01
From: 05/24/2023
  (from: 07/04/2023)
Vladislav Drozdek - Member of the Board of Directors
Lúčna 819/11
Vranov nad Topľou 093 01
From: 05/24/2023
  (from: 07/04/2023)
Ing. Róbert Pišta - Member of the Board of Directors
Štúrova 343
Hanušovce nad Topľou 094 31
From: 05/24/2023
  (from: 07/04/2023)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda, prípadne podpredseda a ďalší člen predstavenstva
  (from: 10/19/2013)
Supervisory board: 
Ing. Marek Lecák
Lúčna 819/11
Vranov nad Topľou 093 01
From: 05/24/2023
  (from: 07/04/2023)
Janka Jenčová
Lúčna 818/33
Vranov nad Topľou 093 01
From: 05/24/2023
  (from: 07/04/2023)
Peter Jakubo
Mlynská 1485
Vranov nad Topľou 093 01
From: 05/24/2023
  (from: 07/04/2023)
Procuration: 
Mgr. Viliam Hurný
Okulka 11/9
Vranov nad Topľou 093 01
From: 07/04/2023
  (from: 07/04/2023)
Prokurista za družstvo podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí označenie prokurista a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/16/2016)
Registered capital: 
54 040 EUR
  (from: 06/23/2009)
Basic member contribution: 
17 EUR
  (from: 06/23/2009)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami prijatými a schválenými na výročnom zhromaždení delegátov OSBD Vranov nad Topľou dňa 19.4.1991. Stary spis: Dr 1012
  (from: 11/09/1993)
Zmeny v zápise boli urobené na základe zmenených stanov družstva schválených zhromaždením delegátov dňa 16.10.1992, v súlade so zák.č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1012
  (from: 11/11/1993)
Doplnenie stanov družstva, schválené zhromaždením delegátov dňa 6.6.1997.
  (from: 04/15/1998)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 28.5.1999. Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 11.5.2001.
  (from: 08/09/2001)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 27.9.2002.
  (from: 02/18/2004)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person