Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  512/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Harris a.s.
  (from: 06/23/1998)
Registered seat: 
Šafárikovo nám. 7
Bratislava 811 02
  (from: 06/06/2007)
Kozačeka 7
Zvolen 960 01
  (from: 06/23/1998 until: 06/05/2007)
Identification number (IČO): 
36 031 615
  (from: 06/23/1998)
Date of entry: 
06/23/1998
  (from: 06/23/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/23/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/1998)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/1998)
leasingová činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/1998)
výroba a plnenie prírodných vôd, kojeneckých a diabetických vôd v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/30/1999)
výroba sýtených a nesýtených nealkoholických nápojov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/30/1999)
výroba ochutených prírodných vôd v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/30/1999)
faktoring a forfaiting-vymáhanie pohľadávok
  (from: 09/24/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/23/1998)
Viera Ščipaková - člen
Vlčany 602
Vlčany 925 84
From: 05/29/2007
  (from: 06/06/2007)
Ing. Milan Andrášik
E.P.Voljanského 1368/12
Zvolen
From: 05/09/2003
  (from: 08/06/2003 until: 02/22/2005)
Ing. Milan Andrášik
E.P.Voljanského 1368/12
Zvolen
From: 05/09/2003 Until: 01/11/2005
  (from: 02/23/2005 until: 02/22/2005)
JUDr. Daniela Bellušová - Schwarzová - člen
Nám. SNP 5
Zvolen
  (from: 06/23/1998 until: 11/18/1999)
Ladislav Brezňan - člen
Moyzesa 1576/16
Ružomberok
  (from: 06/23/1998 until: 07/06/2003)
Ladislav Brezňan - člen
Moyzesa 1576/16
Ružomberok
From: 06/23/1998
  (from: 07/07/2003 until: 02/22/2005)
Ladislav Brezňan - člen
Moyzesa 1576/16
Ružomberok
From: 06/23/1998 Until: 01/11/2005
  (from: 02/23/2005 until: 02/22/2005)
Ing. Marián Duraj - člen
Bystrický rad 2584/11
Zvolen
  (from: 11/19/1999 until: 07/06/2003)
Ing. Marián Duraj - člen
Bystrický rad 2584/11
Zvolen
From: 11/19/1999 Until: 05/09/2003
  (from: 07/07/2003 until: 08/05/2003)
Ing. Marián Duraj - predseda
Bystrický rad 2584/11
Zvolen
From: 05/09/2003
  (from: 08/06/2003 until: 02/22/2005)
Ing. Marián Duraj - predseda
Bystrický rad 2584/11
Zvolen
From: 05/09/2003 Until: 01/11/2005
  (from: 02/23/2005 until: 02/22/2005)
Mgr. Jozef Kubík - predseda
Jarná 32
Žilina
  (from: 06/23/1998 until: 07/06/2003)
Mgr. Jozef Kubík - predseda
Plavisko 1934/79
Ružomberok
From: 06/23/1998 Until: 05/09/2003
  (from: 07/07/2003 until: 08/05/2003)
Norbert Šípoš - člen
Vlčany 1105
Vlčany 925 84
From: 01/11/2005 Until: 05/29/2007
  (from: 06/06/2007 until: 06/05/2007)
Norbert Šípoš - člen
Vlčany 1105
Vlčany 925 84
From: 01/11/2005
  (from: 02/23/2005 until: 06/05/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene predstavenstva koná a podpisuje jediný člen predstavenstva.
  (from: 02/23/2005)
V mene predstavenstva koná a podpisuje predseda predstavenstva alebo spoločne dvaja jeho členovia.
  (from: 06/23/1998 until: 02/22/2005)
Capital: 
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 07/07/2003)
5 000 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 07/06/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 06/23/1998 until: 03/04/2002)
Shares: 
Number of shares: 500
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/07/2003)
Number of shares: 500
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/05/2002 until: 07/06/2003)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/20/2000 until: 03/04/2002)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/23/1998 until: 03/19/2000)
Supervisory board: 
Ladislav Birdáč
Zolná 73
Zvolen 960 01
From: 01/11/2005
  (from: 02/23/2005)
Ivan Birdáč
Zolná 74
Zvolen 960 01
From: 01/11/2005
  (from: 02/23/2005)
Milan Kuchár
Zolná 75
Zvolen 960 01
From: 01/11/2005
  (from: 02/23/2005)
Peter Bilčík - člen
Plánočkova 288/20
Kováčová
  (from: 11/19/1999 until: 07/06/2003)
Viera Čupáková - člen
Višňovského 7
Zvolen
  (from: 06/23/1998 until: 11/18/1999)
Božena Kúdelová - člen
Dr. Ľ. Straku 1543/6
Banská Štiavnica
  (from: 11/19/1999 until: 07/06/2003)
Jiří Machala - člen
Tulská 35
Zvolen
  (from: 06/23/1998 until: 11/18/1999)
Mgr. Mária Poljaková - člen
Ľ. Štúra 7
Veľký Krtíš
  (from: 11/19/1999 until: 07/06/2003)
JUDr. Ivan Schwarz , CSc. - člen
Nám. SNP 5
Zvolen
  (from: 06/23/1998 until: 11/18/1999)
Božena Kúdelová - člen
Dr. Ľ. Straku 1543/6
Banská Štiavnica
From: 11/19/1999 Until: 01/11/2005
  (from: 02/23/2005 until: 02/22/2005)
Peter Bilčík - člen
Plánočkova 288/20
Kováčová
From: 11/19/1999 Until: 01/11/2005
  (from: 02/23/2005 until: 02/22/2005)
Mgr. Mária Poljaková - člen
Ľ. Štúra 7
Veľký Krtíš
From: 11/19/1999 Until: 01/11/2005
  (from: 02/23/2005 until: 02/22/2005)
Peter Bilčík - člen
Plánočkova 288/20
Kováčová
From: 11/19/1999
  (from: 07/07/2003 until: 02/22/2005)
Božena Kúdelová - člen
Dr. Ľ. Straku 1543/6
Banská Štiavnica
From: 11/19/1999
  (from: 07/07/2003 until: 02/22/2005)
Mgr. Mária Poljaková - člen
Ľ. Štúra 7
Veľký Krtíš
From: 11/19/1999
  (from: 07/07/2003 until: 02/22/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.04.1998, a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov.
  (from: 06/23/1998)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zrhomaž- denia, zo dňa 29.07.1999 v NZ 251/99, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, Detva, Tajovského 1444/11.
  (from: 09/30/1999)
. Valné zhromaždenie konané dňa 25.10.1999, rozhodlo o zmene člena predstavenstva a členov dozornej rady.
  (from: 11/19/1999)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 1.3.2000 v NZ 67/2000 napísanej v NÚ JUDr. Márii Vavráčovej, v Detve, Tajovského 1444/11.
  (from: 03/20/2000)
Zapisujú sa zmeny v zmysle valného zhromaždenia konaného dňa 29.6.2001.
  (from: 09/24/2001)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 27.12.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/05/2002)
. Zapisujú sa doplňujúce údaje a zmeny stanov v súlade s ust. zák. č. 500/2001 Z.z., a mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2003 napísaných v NZ 52215/03.
  (from: 07/07/2003)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2003.
  (from: 08/06/2003)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person