Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  10018/L

Business name: 
Sanofi Pasteur GmbH organizačná zložka zahraničného podniku
  (from: 09/03/2005 until: 09/04/2013)
Aventis Pasteur GmbH organizačná zložka zahraničného podniku
  (from: 06/08/2000 until: 09/02/2005)
Pasteur Mérieux Connaught Austria Ges.m.b.H. - organizačná zložka zahraničného podniku
  (from: 09/11/1997 until: 06/07/2000)
Registered seat: 
Národná 11
Žilina 010 01
  (from: 09/11/1997 until: 09/04/2013)
Date of entry: 
09/11/1997
  (from: 09/11/1997)
Date of deletion: 
09/05/2013
  (from: 09/05/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/05/2013)
Legal form: 
Branch of a enterprise
  (from: 09/11/1997)
Objects of the company: 
prieskum trhu
  (from: 09/11/1997 until: 09/04/2013)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/11/1997 until: 09/04/2013)
Head of organisational unit: 
MUDr. Vladimír Oleár , CSc.
Na Malý diel 8042/32
Žilina
  (from: 09/03/2005 until: 09/04/2013)
MUDr. Vladimír Oleár, , CSc.
Bernoláka 11
Žilina
  (from: 09/11/1997 until: 09/02/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene organizačnej zložky koná samostatne vedúci organizačnej zložky.
  (from: 09/11/1997)
Establisher: 
Pasteur Merieux Connaught Austria Ges.m.b.H.
Richard Strauss Str. 33
Viedeň
11.9.1997
  (from: 09/11/1997 until: 09/04/2013)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 30.08.2013, na základe rozhodnutia zriaďovateľa Pasteur Merieux Connaught Austria Ges.m.b.H. zo dňa 19.04.2012 o zrušení Organizačnej zložky zahraničného podniku v Slovenskej republike, na základe predloženého súhlasu správcu dane - Daňového úradu Žilina zo dňa 15.08.2013 sa Organizačná zložka zahraničného podniku v Slovenskej republike označená Sanofi Pasteur GmbH - Organizačná zložka zahraničného podniku s adresou miesta činnosti Národná 11, 010 01 Žilina, z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 05.09.2013 V Y M A Z Á V A.
  (from: 09/05/2013)
Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa 18.8.1997 v zmysle § 24 O.Z.
  (from: 09/11/1997 until: 09/04/2013)
Zakladateľ dňa 22.5. 2000 zmenil obchodné meno organizačnej zložky.
  (from: 06/08/2000 until: 09/04/2013)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person