Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11778/N

Business name: 
TECHNOSPOL Slovakia s.r.o.
  (from: 03/02/2016)
Registered seat: 
Jurkovičova 411/27
Nitra 949 01
  (from: 10/02/2019)
Identification number (IČO): 
36 535 214
  (from: 02/09/2000)
Date of entry: 
02/09/2000
  (from: 02/09/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/09/2000)
Objects of the company: 
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 03/02/2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/02/2016)
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (from: 03/02/2016)
zber a spracovanie údajov o spotrebe tepla, chladu, teplej úžitkovej vody a studenej vody
  (from: 03/02/2016)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/02/2016)
administratívne služby
  (from: 03/02/2016)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/02/2016)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/02/2016)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/02/2016)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/02/2016)
inžinierska činnosť a stavebné cenárstvo
  (from: 03/02/2016)
opravy a montáž určených meradiel: merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu merače tepla a ich členy
  (from: 03/02/2016)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 03/02/2016)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových
  (from: 03/02/2016)
opravy vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 03/02/2016)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 03/02/2016)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 03/02/2016)
diagnostika kanalizačných potrubí
  (from: 03/02/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/02/2016)
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach - v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolného pásma s použitím priemyselného vysávača
  (from: 03/02/2016)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 03/02/2016)
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  (from: 03/02/2016)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 03/02/2016)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 03/02/2016)
oprava a kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov
  (from: 03/02/2016)
kontrola, opravy a montáž systémov automatického hlásenia
  (from: 03/02/2016)
montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
  (from: 03/02/2016)
osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  (from: 03/02/2016)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 03/02/2016)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 03/02/2016)
poskytovanie služieb v záhradníctve
  (from: 03/02/2016)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 03/02/2016)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 03/02/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/02/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 03/02/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 03/02/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/02/2016)
reklamné a marketingové služby
  (from: 03/02/2016)
fotografické služby
  (from: 03/02/2016)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlami
  (from: 03/02/2016)
Oprava vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 10/02/2019)
Murárstvo
  (from: 10/02/2019)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 10/02/2019)
Tesárstvo
  (from: 10/02/2019)
Pokrývačstvo
  (from: 10/02/2019)
Strechár
  (from: 10/02/2019)
Partners: 
František Beňo
552
Košúty 925 09
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Katarína Beňová
552
Košúty 925 09
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
František Beňo
Amount of investment: 4 847 EUR Paid up: 4 847 EUR
  (from: 05/23/2022)
Katarína Beňová
Amount of investment: 2 125 EUR Paid up: 2 125 EUR
  (from: 05/23/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/09/2000)
František Beňo
552
Košúty 925 09
From: 02/09/2000
  (from: 06/16/2005)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/09/2000)
Capital: 
6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR
  (from: 03/02/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 17.11.1999 a dodatkom č. 1 zo dňa 31.1.2000 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/09/2000)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 17.10.2000. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nitra, Hlboká 39 na Nitra, Kmeťova 25/16.
  (from: 03/19/2001)
Konateľovi Richardovi Széchényimu zanikla funkcia dňom 31.12.2001. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.1.2002. Zmluvy o prevode častí obchodných podielov zo dňa 30.12.2002. Dodatok č. 3 zo dňa 30.12.2002 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Kmeťova 25/16, Nitra, na: Dolnočermánska 62, Nitra).
  (from: 10/06/2003)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person