Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  11528/S

Obchodné meno: 
ForDom s.r.o. „v konkurze“
  (od: 21.08.2019)
ForDom s.r.o. „v reštrukturalizácii“
  (od: 12.02.2019 do: 20.08.2019)
ForDom s.r.o.
  (od: 19.04.2006 do: 11.02.2019)
Sídlo: 
Pstruša 824
Detva 962 12
  (od: 22.12.2017)
Družstevná 1664/14
Zvolen 960 01
  (od: 19.05.2010 do: 21.12.2017)
Ľudovíta Štúra 1717/36
Zvolen 960 01
  (od: 19.04.2006 do: 18.05.2010)
IČO: 
36 648 001
  (od: 19.04.2006)
Deň zápisu: 
19.04.2006
  (od: 19.04.2006)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 19.04.2006)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 19.04.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (od: 19.04.2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 19.04.2006)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (od: 19.04.2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (od: 19.04.2006)
prevádzkovanie neverejného skladu
  (od: 19.04.2006)
kresličské práce
  (od: 19.04.2006)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
  (od: 19.04.2006)
pomocné práce pre stavbu
  (od: 19.04.2006)
automatizované spracovanie dát
  (od: 19.04.2006)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (od: 19.04.2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 19.04.2006)
výroba biomasy z drevného odpadu
  (od: 03.10.2007)
výroba drevených peliet
  (od: 03.10.2007)
výroba drevených brikiet
  (od: 03.10.2007)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 01.10.2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.10.2008)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exterieróv a interiérov
  (od: 01.10.2008)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých drevených stavieb, drobných drevených stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 01.10.2008)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania drevených stavieb na idividuálnu rekreáciu, prízemných drevených stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných drevených stavieb a ich zmien
  (od: 01.10.2008)
zastupovanie investora ( stavebníka ) pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (od: 01.10.2008)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (od: 09.07.2016)
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva
  (od: 09.07.2016)
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku
  (od: 09.07.2016)
Spoločníci: 
Ing. Jozef Čellár
Ružiná 253
Divín 985 52
  (od: 26.08.2016)
Ing. Igor Kuzma
Komenského 645/33
Zvolenská Slatina 962 01
  (od: 20.06.2009)
Štefan Kumštár
Muľka 37
Trebeľovce 985 31
  (od: 26.08.2016)
Ing. Jozef Čellár
Ľudovíta Štúra 1717/36
Zvolen 960 01
  (od: 19.04.2006 do: 25.08.2016)
Štefan Kumštár
Ulica J. Kármana 1/6
Lučenec 984 01
  (od: 20.06.2009 do: 25.08.2016)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Jozef Čellár
  (od: 08.05.2009 do: 25.08.2016)
Ing. Jozef Čellár
Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR
  (od: 26.08.2016)
Ing. Igor Kuzma
Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR
  (od: 20.06.2009)
Štefan Kumštár
  (od: 20.06.2009 do: 25.08.2016)
Štefan Kumštár
Vklad: 6 638,783775 EUR Splatené: 6 638,783775 EUR
  (od: 26.08.2016)
Ing. Jozef Čellár
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 19.04.2006 do: 07.05.2009)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 09.07.2016)
konateľ
  (od: 19.04.2006 do: 08.07.2016)
Ing. Igor Kuzma
Komenského 645/33
Zvolenská Slatina 962 01
Vznik funkcie: 15.05.2009
  (od: 20.06.2009)
Štefan Kumštár
Muľka 37
Trebeľovce 985 31
Vznik funkcie: 15.05.2009
  (od: 09.07.2016)
Ing. Jozef Čellár
Ľudovíta Štúra 1717/36
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 19.04.2006
  (od: 19.04.2006 do: 08.07.2016)
Ing. Jozef Čellár
Záhonok 1959/35
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 19.04.2006
  (od: 09.07.2016 do: 21.12.2017)
Štefan Kumštár
Ulica J. Kármana 1/6
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 15.05.2009
  (od: 20.06.2009 do: 08.07.2016)
Ing. Jozef Čellár
Ružiná 253
Divín 985 52
Vznik funkcie: 19.04.2006 Skončenie funkcie: 12.11.2022
  (od: 17.03.2023 do: 16.03.2023)
Ing. Jozef Čellár
Ružiná 253
Divín 985 52
Vznik funkcie: 19.04.2006
  (od: 22.12.2017 do: 16.03.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, a to vždy dvaja spoločne.
  (od: 20.06.2009)
Konateľ koná a podpisuje samostatne.
  (od: 19.04.2006 do: 19.06.2009)
Základné imanie: 
19 916,351325 EUR Rozsah splatenia: 19 916,351325 EUR
  (od: 20.06.2009)
6 638,783775 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
  (od: 08.05.2009 do: 19.06.2009)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 19.04.2006 do: 07.05.2009)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 12.2.2019
1. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 4R/1/2018-83 zo dňa 07. 02. 2019, právoplatným a vykonateľným dňa 12. 02. 2019, zastavil reštrukturalizačné konanie voči obchodnej spoločnosti, začal konkurzné konanie, vyhlásil konkurz na majetok obchodnej spoločnosti a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie Námestie Matice Slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom, značka správcu S1650.
  (od: 21.08.2019)
Správca konkurznej podstaty: 
HMG Recovery, k.s.
Sládkovičova 6
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 30.05.2019
  (od: 21.08.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4R/1/2018-141 zo dňa 22. 05. 2019, právoplatným a vykonateľným dňa 30. 05. 2019, bol odvolaný JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie Námestie Matice Slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom, značka správcu S1650 z funkcie správcu konkurznej podstaty a do funkcie správcu konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, značka správcu S1565.
  (od: 21.08.2019)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 27.11.2018
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 4R/1/2018-27 zo dňa 19. 11. 2018, právoplatným dňa 27. 11. 2018 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka ForDom s.r.o., Pstruša 824, 962 12 Detva, IČO: 36 648 001 a za reštrukturalizačného správu ustanovil Ing. Mgr. Miroslava Šperku LL.M., so sídlom kancelárie Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 21.08.2019)
Povolenie konania: 27.11.2018
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 4R/1/2018-27 zo dňa 19. 11. 2018, právoplatným dňa 27. 11. 2018 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka ForDom s.r.o., Pstruša 824, 962 12 Detva, IČO: 36 648 001 a za reštrukturalizačného správu ustanovil Ing. Mgr. Miroslava Šperku LL.M., so sídlom kancelárie Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 12.02.2019 do: 20.08.2019)
Reštrukturalizačný správca: 
Ing. Mgr. Miroslav Šperka , LL.M
Františka Švantnera 4
Banská Bystrica 974 01
Značka: S1541
Vznik funkcie: 27.11.2018
  (od: 12.02.2019 do: 20.08.2019)
Ing. Mgr. Miroslav Šperka , LL.M
Františka Švantnera 4
Banská Bystrica 974 01
Značka: S1541
Vznik funkcie: 27.11.2018 Skončenie funkcie: 12.02.2019
  (od: 21.08.2019 do: 20.08.2019)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 12.2.2019
  (od: 21.08.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  20.03.2023
Dátum výpisu:  22.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)