Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  40240/B

Business name: 
FLOW-EMA s. r. o. v likvidácii
  (from: 06/15/2010 until: 10/14/2014)
Registered seat: 
Zlatohorská 17
Bratislava 841 03
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
Identification number (IČO): 
36 292 958
  (from: 04/14/2006)
Date of entry: 
04/14/2006
  (from: 04/14/2006)
Date of deletion: 
10/15/2014
  (from: 10/15/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/15/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/14/2006)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 03/26/2010 until: 10/14/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/15/2010
  (from: 10/15/2014)
 Liquidators:
EXCLUSIVE LIVE, s.r.o.
Klemensova 5
Bratislava 811 09
From: 05/15/2010 Until: 10/15/2014
  (from: 06/15/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 06/15/2010)
Date of completion of voluntary liquidation: 07/31/2013
  (from: 10/15/2014)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.01.2014, ktorou sa schvaľuje účtovná závierka spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie, t. j. ku dňu 31.07.2013 a konečná správa o priebehu a skončení likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Správa o priebehu a skončení likvidácie zo dňa 31.01.2014. Súhlas Daňového úradu Bratislava zo dňa 14.05.2012, súhlas Colného úradu Bratislava zo dňa 02.10.2014, súhlas mesta Bratislava zo dňa 25.09.2014 s výmazom spoločnosti FLOW-EMA s. r. o. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť FLOW-EMA s. r. o. v likvidácii, Zlatohorská 17, 841 03 Bratislava, IČO: 36 292 958, zapísaná v obchodnom registri Oddiel Sro, Vložka číslo 40240/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 10/15/2014)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person