Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  40240/B

Business name: 
FLOW-EMA s. r. o. v likvidácii
  (from: 06/15/2010 until: 10/14/2014)
FLOW-EMA s. r. o.
  (from: 04/14/2006 until: 06/14/2010)
Registered seat: 
Zlatohorská 17
Bratislava 841 03
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
Identification number (IČO): 
36 292 958
  (from: 04/14/2006)
Date of entry: 
04/14/2006
  (from: 04/14/2006)
Date of deletion: 
10/15/2014
  (from: 10/15/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/15/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/14/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
poradenská činnosť v oblasti tepelných a hydraulických strojov a zariadení
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
poradenská činnosť v oblasti prúdenia kvapalín, plynov a pár
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
konštrukčné práce v strojárstve
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
automatizovaný zber a spracovanie údajov
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
výroba, predaj a prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
predaj a prenájom programového vybavenia počítača (softvéru) so súhlasom autora
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
prieskum trhu a marketing
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych a spoločenských a športových podujatí, veľtrhov a výstav
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
kopírovacie práce
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
organizovanie seminárov, kurzov a školení
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
prevádzkovanie internetových portálov - reklamná činnosť vykonávaná prostredníctvom elektronického internetového portálu
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
Partners: 
Branislav Knížat
Zlatohorská 17
Bratislava 841 03
Slovak Republic
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
Michal Varchola
Jánošíkovská 801
Dunajská Lužná 900 42
Slovak Republic
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
Katarína Tóthová
Botanická 5640/16
Trnava 917 08
Slovak Republic
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
Jana Golhová
Novomeského 507/59
Nitra 949 12
Slovak Republic
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
Contribution of each member: 
Branislav Knížat
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/14/2006 until: 03/25/2010)
Michal Varchola
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/14/2006 until: 03/25/2010)
Katarína Tóthová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/14/2006 until: 03/25/2010)
Jana Golhová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/14/2006 until: 03/25/2010)
Branislav Knížat
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 03/26/2010 until: 10/14/2014)
Michal Varchola
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 03/26/2010 until: 10/14/2014)
Katarína Tóthová
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 03/26/2010 until: 10/14/2014)
Jana Golhová
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 03/26/2010 until: 10/14/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
Jana Golhová
Novomeského 507/59
Nitra 949 12
From: 09/12/2007
  (from: 09/18/2007 until: 06/14/2010)
Jana Golhová
Novomeského 507/59
Nitra 949 12
From: 09/12/2007 Until: 05/15/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2010)
Branislav Knížat - Individual managing director
Zlatohorská 17
Bratislava 841 03
From: 04/14/2006
  (from: 04/14/2006 until: 09/17/2007)
Branislav Knížat - Individual managing director
Zlatohorská 17
Bratislava 841 03
From: 04/14/2006 Until: 09/12/2007
  (from: 09/18/2007 until: 09/17/2007)
Michal Varchola - Individual managing director
Jánošíkovská 801
Dunajská Lužná 900 42
From: 04/14/2006
  (from: 04/14/2006 until: 09/17/2007)
Michal Varchola - Individual managing director
Jánošíkovská 801
Dunajská Lužná 900 42
From: 04/14/2006 Until: 09/12/2007
  (from: 09/18/2007 until: 09/17/2007)
Mária Varcholová
Jánošíkovská 801
Dunajská Lužná 900 42
From: 09/12/2007
  (from: 09/18/2007 until: 06/14/2010)
Mária Varcholová
Jánošíkovská 801
Dunajská Lužná 900 42
From: 09/12/2007 Until: 05/15/2010
  (from: 06/15/2010 until: 06/14/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 04/14/2006 until: 06/14/2010)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 03/26/2010 until: 10/14/2014)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/14/2006 until: 03/25/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/15/2010
  (from: 10/15/2014)
Date of entry into voluntary liquidation: 05/15/2010
  (from: 06/15/2010 until: 10/14/2014)
 Liquidators:
EXCLUSIVE LIVE, s.r.o.
Klemensova 5
Bratislava 811 09
From: 05/15/2010 Until: 10/15/2014
  (from: 06/15/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 06/15/2010)
Date of completion of voluntary liquidation: 07/31/2013
  (from: 10/15/2014)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.01.2014, ktorou sa schvaľuje účtovná závierka spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie, t. j. ku dňu 31.07.2013 a konečná správa o priebehu a skončení likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Správa o priebehu a skončení likvidácie zo dňa 31.01.2014. Súhlas Daňového úradu Bratislava zo dňa 14.05.2012, súhlas Colného úradu Bratislava zo dňa 02.10.2014, súhlas mesta Bratislava zo dňa 25.09.2014 s výmazom spoločnosti FLOW-EMA s. r. o. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť FLOW-EMA s. r. o. v likvidácii, Zlatohorská 17, 841 03 Bratislava, IČO: 36 292 958, zapísaná v obchodnom registri Oddiel Sro, Vložka číslo 40240/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 10/15/2014)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.03.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 07.04.2006 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 04/14/2006 until: 10/14/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.9.2007. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.9.2007.
  (from: 09/18/2007 until: 10/14/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2010. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.05.2010.
  (from: 06/15/2010 until: 10/14/2014)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person