Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  40193/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SCP s.r.o.
  (from: 04/11/2006)
Registered seat: 
Veľká okružná 59A
Žilina 010 01
  (from: 08/05/2016)
Pestovateľská 13
Bratislava-Ružinov 821 04
  (from: 12/04/2013 until: 08/04/2016)
Technická 7
Bratislava 821 04
  (from: 11/25/2009 until: 12/03/2013)
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (from: 07/28/2006 until: 11/24/2009)
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
  (from: 04/11/2006 until: 07/27/2006)
Identification number (IČO): 
36 292 079
  (from: 04/11/2006)
Date of entry: 
04/11/2006
  (from: 04/11/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/11/2006)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/11/2006)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 04/11/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/11/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/11/2006)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 04/11/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/11/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/11/2006)
usporadúvanie a technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov, seminárov, vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/11/2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 04/11/2006)
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/11/2006)
Skladovanie a uskladňovanie
  (from: 05/05/2016)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
činnosť oragnizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
Partners: 
NE Property Coöperatief U.A.
Paulus Potterstraat 32 - 2
Amsterdam 1071 DB
Kingdom of the Netherlands
  (from: 07/19/2016)
NEPI Real estate project s. r. o.
Veľká okružná 59A
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 07/19/2016)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Rue des Bains 14a
Luxemburg L - 1212
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 12/04/2013 until: 07/18/2016)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Boulevard Emmanuel Servias 16
Luxembourg L-2535
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 06/09/2010 until: 12/03/2013)
Cesster Corporation s. r. o.
Gajova 4
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 11/25/2009 until: 06/08/2010)
NAPPA Limited
Casa Floriani, Pietro Floriani Street
Floriana FRN 1060
Malta
  (from: 02/04/2009 until: 11/24/2009)
IMMOEAST Projekt ANNIUS Holding GmbH
Bankgasse 2
Viedeň A-1010
Republic of Austria
  (from: 05/03/2007 until: 02/03/2009)
NAPPA Limited
St. Frederick Street 7
Valletta VLT 02
Malta
  (from: 05/03/2007 until: 02/03/2009)
Jeffrey Silverberg
Vígľašská 8
Bratislava 851 07
Slovak Republic
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
Contribution of each member: 
NE Property Coöperatief U.A.
Amount of investment: 199 322 EUR Paid up: 199 322 EUR
Lien: Záložné právo v prospech: Všeobecnej úverovej banky, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 02.12.2014. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 02.12.2014 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 07/19/2016)
NEPI Real estate project s. r. o.
Amount of investment: 3 787 124 EUR Paid up: 3 787 124 EUR
Lien: Záložné právo v prospech: Všeobecnej úverovej banky, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 02.12.2014. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 02.12.2014 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 07/19/2016)
Jeffrey Silverberg
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
IMMOEAST Projekt ANNIUS Holding GmbH
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/03/2007 until: 02/03/2009)
NAPPA Limited
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/03/2007 until: 06/06/2007)
NAPPA Limited
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/07/2007 until: 02/03/2009)
NAPPA Limited
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
Lien: Na zákalde zmluvy o založení obchodného podielu podpísanej dňa 2.4.2007 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka NAPPA Limited v prospech IMMOEAST AG.
  (from: 02/04/2009 until: 02/04/2009)
NAPPA Limited
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/05/2009 until: 11/24/2009)
Cesster Corporation s. r. o.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/25/2009 until: 06/08/2010)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/09/2010 until: 07/18/2011)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Austria AG, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 23.02.2011
  (from: 07/19/2011 until: 08/15/2011)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
  (from: 08/16/2011 until: 12/03/2013)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Austria AG, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 23.02.2011. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 11.08. 2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Viedeň, Rakúska republika. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra 16.8.2011.
  (from: 12/04/2013 until: 12/05/2014)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Austria AG, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 23.02.2011. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 11.08. 2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Viedeň, Rakúska republika. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra 16.8.2011. Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel za dňa 02.12.2014. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel za dňa 02.12.2014 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 12/06/2014 until: 01/07/2015)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Amount of investment: 3 986 446 EUR Paid up: 3 986 446 EUR
Lien: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Austria AG, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 23.02.2011. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 11.08. 2011 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Viedeň, Rakúska republika. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra 16.8.2011. Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel za dňa 02.12.2014. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel za dňa 02.12.2014 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 01/08/2015 until: 01/19/2015)
MARNY INVESTISSEMENT S.A.
Amount of investment: 3 986 446 EUR Paid up: 3 986 446 EUR
  (from: 01/20/2015 until: 07/18/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/05/2016)
Individual managing director
  (from: 04/11/2006 until: 05/04/2016)
Sorin Badea
Belizarie Street, ap. building XXI/6, entrance A, 1st floor, ap.6 or.č.3
Bukurešť Okres 1
Rumunsko
From: 07/08/2016
  (from: 08/04/2016)
Ohad Epschtein
Trenčianska 56/D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 05/05/2016
  (from: 05/05/2016 until: 08/03/2016)
Ohad Epschtein
Trenčianska 56/D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 05/05/2016 Until: 07/08/2016
  (from: 08/04/2016 until: 08/03/2016)
Dipl. Ing. (FH) Otto Heinecke
Gaudenzdorfergürtel 67/2
Viedeň 1120
Rakúska republika
From: 03/19/2007
  (from: 05/03/2007 until: 02/03/2009)
Dipl. Ing. (FH) Otto Heinecke
Gaudenzdorfergürtel 67/2
Viedeň 1120
Rakúska republika
From: 03/19/2007 Until: 01/30/2009
  (from: 02/04/2009 until: 02/03/2009)
Jeffrey Silverberg
Vígľašská 8
Bratislava 851 07
From: 04/11/2006
  (from: 04/11/2006 until: 11/24/2009)
Jeffrey Silverberg
Vígľašská 8
Bratislava 851 07
From: 04/11/2006 Until: 11/11/2009
  (from: 11/25/2009 until: 11/24/2009)
Adrian Chiriac
Calea Grivitei, ap. building K, entrance B, 3th floor or. č. 206
Bukurešť Okres 1
Rumunsko
From: 07/08/2016
  (from: 08/04/2016)
Mirela Covasa
Traian Popovici Street, ap. building B3D, entrance 1, 9th floor, ap. 48 or. č. 132
Bukurešť okres 3
Rumunsko
From: 07/08/2016
  (from: 08/04/2016)
Arnon Epschtein
Untere Augartenstrasse 35/24
Viedeň 1020
Rakúsko
From: 11/11/2009 Until: 07/08/2016
  (from: 08/04/2016 until: 08/03/2016)
Arnon Epschtein
Untere Augartenstrasse 35/24
Viedeň 1020
Rakúsko
From: 11/11/2009
  (from: 11/25/2009 until: 08/03/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/05/2016)
V mene spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/04/2009 until: 05/04/2016)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 05/03/2007 until: 02/03/2009)
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
  (from: 04/11/2006 until: 05/02/2007)
Capital: 
3 986 446 EUR Paid up: 3 986 446 EUR
  (from: 01/08/2015)
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/04/2009 until: 01/07/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/11/2006 until: 02/03/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.3.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 04/11/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.7.2006 - zmena sídla; pôvodné: Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava.
  (from: 07/28/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.2009.
  (from: 02/04/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.10.2009 a 11.11.2009.
  (from: 11/25/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.05.2010.
  (from: 06/09/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.05.2011 - zriadenie záložného práva na obchodný podiel
  (from: 07/19/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.11.2013.
  (from: 12/04/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2014.
  (from: 01/08/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.07.2016.
  (from: 07/19/2016)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person