Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10194/L

Business name: 
OMNIMETAL, a.s.
  (from: 07/01/1999 until: 03/31/2007)
Registered seat: 
Kukučínova 1
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (from: 07/01/1999 until: 03/31/2007)
Identification number (IČO): 
36 386 642
  (from: 07/01/1999)
Date of entry: 
07/01/1999
  (from: 07/01/1999)
Date of deletion: 
04/01/2007
  (from: 04/01/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/01/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/01/1999 until: 03/31/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/01/1999 until: 03/31/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/01/1999 until: 03/31/2007)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
  (from: 07/01/1999 until: 03/31/2007)
kováčstvo
  (from: 08/21/2001 until: 03/31/2007)
zámočníctvo
  (from: 08/21/2001 until: 03/31/2007)
kovoobrábanie
  (from: 08/21/2001 until: 03/31/2007)
výroba nástrojov
  (from: 08/21/2001 until: 03/31/2007)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 08/21/2001 until: 03/31/2007)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 08/21/2001 until: 03/31/2007)
reklamná činnosť
  (from: 07/03/2002 until: 03/31/2007)
skladovanie výrobkov a meteriálov
  (from: 07/03/2002 until: 03/31/2007)
marketingové služby
  (from: 07/03/2002 until: 03/31/2007)
prenájom strojov a strojných zariadení a prenájom nehnuteľností, vč. nebytových priestorov
  (from: 07/03/2002 until: 03/31/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 07/03/2002 until: 03/31/2007)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 07/03/2002 until: 03/31/2007)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (from: 07/03/2002 until: 03/31/2007)
opravy a montáž strojov a zariadení
  (from: 07/03/2002 until: 03/31/2007)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/03/2007 until: 03/31/2007)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 01/03/2007 until: 03/31/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/03/2007 until: 03/31/2007)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/03/2007 until: 03/31/2007)
kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/, administratívne práce
  (from: 01/03/2007 until: 03/31/2007)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 01/03/2007 until: 03/31/2007)
organizovanie kurzov, školení a prednášok
  (from: 01/03/2007 until: 03/31/2007)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 01/03/2007 until: 03/31/2007)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 01/03/2007 until: 03/31/2007)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 01/03/2007 until: 03/31/2007)
spracovanie údajov
  (from: 01/03/2007 until: 03/31/2007)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 01/03/2007 until: 03/31/2007)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 01/03/2007 until: 03/31/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/03/2007 until: 03/31/2007)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 03/10/2007 until: 03/31/2007)
kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
  (from: 03/10/2007 until: 03/31/2007)
opravy a údržba meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
  (from: 03/10/2007 until: 03/31/2007)
poradenská služba v oblasti meracej a metrologickej činnosti
  (from: 03/10/2007 until: 03/31/2007)
overovanie pracovných meradiel mimo určených meradiel
  (from: 03/10/2007 until: 03/31/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/01/1999 until: 03/31/2007)
Ing. Jozef Droščin - predseda
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou
  (from: 07/01/1999 until: 04/10/2001)
Ing. Josef Droščin - predseda
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou
  (from: 04/11/2001 until: 10/10/2006)
Ing. Josef Droščin - predseda
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou
Until: 09/01/2006
  (from: 10/11/2006 until: 10/10/2006)
Ing. Vladimír Jaroš - člen
Matice slov. 958/21
Kysucké Nové Mesto
  (from: 02/02/2000 until: 08/20/2001)
Ing. Vladimír Jaroš - podpredseda
Matice slov. 958/21
Kysucké Nové Mesto
Until: 04/05/2002
  (from: 08/21/2001 until: 07/02/2002)
RNDr. Ladislav Staňa - člen
Dlhomíra Poľského 1054
Kysucké Nové Mesto
  (from: 08/21/2001 until: 10/10/2006)
RNDr. Ladislav Staňa - člen
Dlhomíra Poľského 1054
Kysucké Nové Mesto
Until: 09/01/2006
  (from: 10/11/2006 until: 10/10/2006)
Ing. Martin Švaňa - podpredseda
218
Dunajov
From: 04/05/2002
  (from: 07/03/2002 until: 10/10/2006)
Ing. Martin Švaňa - podpredseda
218
Dunajov
From: 04/05/2002 Until: 09/01/2006
  (from: 10/11/2006 until: 10/10/2006)
Ing. Stanislav Tomášek
Matice slov. 988/14
Kysucké Nové Mesto
  (from: 07/01/1999 until: 02/01/2000)
Ing. Ľubomír Trúchly , CSc. - podpredseda
Na Podstráni 1273
Kysucké Nové Mesto
  (from: 07/01/1999 until: 08/20/2001)
Ing. Martin Mravec - predseda
J. Jesenského 450/5
Prievidza
From: 09/01/2006
  (from: 10/11/2006 until: 03/31/2007)
Ing. Martin Švaňa - člen
218
Dunajov
From: 09/01/2006
  (from: 10/11/2006 until: 03/31/2007)
Ing. Josef Droščin - člen
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou
From: 09/01/2006
  (from: 10/11/2006 until: 03/31/2007)
Mgr. Martin Laca - člen
Papraďová 5
Bratislava
From: 09/01/2006
  (from: 10/11/2006 until: 03/31/2007)
Ing. Michal Mišo - člen
Hornádska 24
Bratislava
From: 09/01/2006
  (from: 10/11/2006 until: 03/31/2007)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva
  (from: 07/01/1999 until: 03/31/2007)
Capital: 
53 000 000 Sk Paid up: 53 000 000 Sk
  (from: 08/11/2004 until: 03/31/2007)
41 000 000 Sk Paid up: 41 000 000 Sk
  (from: 07/03/2002 until: 08/10/2004)
31 000 000 Sk
  (from: 08/21/2001 until: 07/02/2002)
1 000 000 Sk
  (from: 07/01/1999 until: 08/20/2001)
Shares: 
Number of shares: 52
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 08/11/2004 until: 03/31/2007)
Number of shares: 82
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/11/2004 until: 03/31/2007)
Number of shares: 18
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prioritné akcie je možné previesť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady v súlade s článkom IV. stanov spoločnosti.
  (from: 08/11/2004 until: 03/31/2007)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/02/2000 until: 08/10/2004)
Number of shares: 40
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 07/03/2002 until: 08/10/2004)
Number of shares: 30
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 08/21/2001 until: 07/02/2002)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/01/1999 until: 02/01/2000)
Stockholder: 
OMNIA, a.s.
Šancova 54
Bratislava 814 81
  (from: 08/11/2004 until: 10/10/2006)
OMNIA, a.s.
Tomášikova 30
Bratislava 821 01
  (from: 10/11/2006 until: 03/31/2007)
Supervisory board: 
JUDr. Rudolf Bača
ČSA 1190/3
Kysucké Nové Mesto
From: 12/22/2003
  (from: 08/11/2004 until: 12/01/2005)
Ing. Ján Jančík
Duklianska 63
Skalica
Until: 04/05/2002
  (from: 07/01/1999 until: 07/02/2002)
Ing. Anton Ježík - podpredseda
Hliny 1418/10
Považská Bystrica
  (from: 07/01/1999 until: 02/01/2000)
Ing. Viliam Krajčovič
Agátova 9
Trnava
  (from: 07/01/1999 until: 08/20/2001)
Ing. Miroslav Lukáč
Pod Zábrehom 1600
Púchov
From: 04/05/2002
  (from: 07/03/2002 until: 02/25/2005)
Ing. Miroslav Lukáč
Pod Zábrehom 1600
Púchov
From: 04/05/2002 Until: 01/21/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/25/2005)
Ing. Dušan Mareček
L. Svobodu 25
Skalica
  (from: 07/01/1999 until: 08/10/2004)
Ing. Dušan Mareček
L. Svobodu 25
Skalica
Until: 12/22/2003
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Ing. Martin Švaňa
218
Dunajov
Until: 04/05/2002
  (from: 07/01/1999 until: 07/02/2002)
Ing. Ľubomír Trúchly , CSc.
Na Podstráni 1273
Kysucké Nové Mesto
Until: 04/05/2002
  (from: 08/21/2001 until: 07/02/2002)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Sklenárova 8
Bratislava
  (from: 07/01/1999 until: 03/31/2007)
Ing. Michal Mišo
Hornádska 24
Bratislava
From: 04/05/2002 Until: 09/01/2006
  (from: 10/11/2006 until: 10/10/2006)
JUDr. Rudolf Bača
Hurbanova 2528
Kysucké Nové Mesto
From: 12/22/2003
  (from: 12/02/2005 until: 03/31/2007)
Mgr. Martin Laca
Kozmonautická 5
Bratislava
From: 11/01/2005 Until: 09/01/2006
  (from: 10/11/2006 until: 10/10/2006)
Ing. Michal Mišo
Hornádska 24
Bratislava
From: 04/05/2002
  (from: 07/03/2002 until: 10/10/2006)
Mgr. Martin Laca
Kozmonautická 5
Bratislava
From: 11/01/2005
  (from: 12/02/2005 until: 10/10/2006)
Mgr. Juraj Papcun
Tomášikova 10/A
Bratislava
From: 09/01/2006
  (from: 10/11/2006 until: 03/31/2007)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti OMNIMETAL, a.s. konaného dňa 05.03.2007, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou OMNIA, a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 00 211 095, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom, tiež na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť OMNIMETAL, a.s., Kukučínova 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 642 dňom 01.04.2007 z obchodného registra v y m a z á v a.
  (from: 04/01/2007)
Akciová spoločnosť vznikla premenou zo spoločnosti OMNIMETAL,s.r.o. Kukučínova 1, 024 11 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 006 793 v zmysle § 69 ods. 2 zák.č. 513/91 Zb., ktorá zanikla dňom výmazu z obchodného registra 30.6.1999 a po ktorej preberá imanie, práva, pohľadávky a záväzky. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou z 21.6.1999 spísanou vo forme notárskej zápisnice v zmysle § 172 zák.č. 513/91 Zb. v znení ďaľších zmien a dodatkov.
  (from: 07/01/1999 until: 03/31/2007)
Na valnom zhromaždení dňa 21.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/02/2000 until: 03/31/2007)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 22.5.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/21/2001 until: 03/31/2007)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 16. 5. 2002 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 28. 5. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/03/2002 until: 03/31/2007)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2007)
Legal successor: 
OMNIA, a.s.
Tomášikova 30
Bratislava 821 01
  (from: 04/01/2007)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person