Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10194/L

Obchodné meno: 
OMNIMETAL, a.s.
  (od: 01.07.1999 do: 31.03.2007)
Sídlo: 
Kukučínova 1
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (od: 01.07.1999 do: 31.03.2007)
IČO: 
36 386 642
  (od: 01.07.1999)
Deň zápisu: 
01.07.1999
  (od: 01.07.1999)
Deň výmazu: 
01.04.2007
  (od: 01.04.2007)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.04.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.07.1999)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 01.07.1999 do: 31.03.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.07.1999 do: 31.03.2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 01.07.1999 do: 31.03.2007)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
  (od: 01.07.1999 do: 31.03.2007)
kováčstvo
  (od: 21.08.2001 do: 31.03.2007)
zámočníctvo
  (od: 21.08.2001 do: 31.03.2007)
kovoobrábanie
  (od: 21.08.2001 do: 31.03.2007)
výroba nástrojov
  (od: 21.08.2001 do: 31.03.2007)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 21.08.2001 do: 31.03.2007)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 21.08.2001 do: 31.03.2007)
reklamná činnosť
  (od: 03.07.2002 do: 31.03.2007)
skladovanie výrobkov a meteriálov
  (od: 03.07.2002 do: 31.03.2007)
marketingové služby
  (od: 03.07.2002 do: 31.03.2007)
prenájom strojov a strojných zariadení a prenájom nehnuteľností, vč. nebytových priestorov
  (od: 03.07.2002 do: 31.03.2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 03.07.2002 do: 31.03.2007)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (od: 03.07.2002 do: 31.03.2007)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (od: 03.07.2002 do: 31.03.2007)
opravy a montáž strojov a zariadení
  (od: 03.07.2002 do: 31.03.2007)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 03.01.2007 do: 31.03.2007)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 03.01.2007 do: 31.03.2007)
vedenie účtovníctva
  (od: 03.01.2007 do: 31.03.2007)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 03.01.2007 do: 31.03.2007)
kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/, administratívne práce
  (od: 03.01.2007 do: 31.03.2007)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (od: 03.01.2007 do: 31.03.2007)
organizovanie kurzov, školení a prednášok
  (od: 03.01.2007 do: 31.03.2007)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 03.01.2007 do: 31.03.2007)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (od: 03.01.2007 do: 31.03.2007)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (od: 03.01.2007 do: 31.03.2007)
spracovanie údajov
  (od: 03.01.2007 do: 31.03.2007)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 03.01.2007 do: 31.03.2007)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 03.01.2007 do: 31.03.2007)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 03.01.2007 do: 31.03.2007)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (od: 10.03.2007 do: 31.03.2007)
kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
  (od: 10.03.2007 do: 31.03.2007)
opravy a údržba meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
  (od: 10.03.2007 do: 31.03.2007)
poradenská služba v oblasti meracej a metrologickej činnosti
  (od: 10.03.2007 do: 31.03.2007)
overovanie pracovných meradiel mimo určených meradiel
  (od: 10.03.2007 do: 31.03.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.07.1999 do: 31.03.2007)
Ing. Jozef Droščin - predseda
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1999 do: 10.04.2001)
Ing. Josef Droščin - predseda
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2001 do: 10.10.2006)
Ing. Josef Droščin - predseda
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou
Skončenie funkcie: 01.09.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 10.10.2006)
Ing. Vladimír Jaroš - člen
Matice slov. 958/21
Kysucké Nové Mesto
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.02.2000 do: 20.08.2001)
Ing. Vladimír Jaroš - podpredseda
Matice slov. 958/21
Kysucké Nové Mesto
Skončenie funkcie: 05.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.08.2001 do: 02.07.2002)
RNDr. Ladislav Staňa - člen
Dlhomíra Poľského 1054
Kysucké Nové Mesto
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.08.2001 do: 10.10.2006)
RNDr. Ladislav Staňa - člen
Dlhomíra Poľského 1054
Kysucké Nové Mesto
Skončenie funkcie: 01.09.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 10.10.2006)
Ing. Martin Švaňa - podpredseda
218
Dunajov
Vznik funkcie: 05.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2002 do: 10.10.2006)
Ing. Martin Švaňa - podpredseda
218
Dunajov
Vznik funkcie: 05.04.2002 Skončenie funkcie: 01.09.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 10.10.2006)
Ing. Stanislav Tomášek
Matice slov. 988/14
Kysucké Nové Mesto
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1999 do: 01.02.2000)
Ing. Ľubomír Trúchly , CSc. - podpredseda
Na Podstráni 1273
Kysucké Nové Mesto
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1999 do: 20.08.2001)
Ing. Martin Mravec - predseda
J. Jesenského 450/5
Prievidza
Vznik funkcie: 01.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 31.03.2007)
Ing. Martin Švaňa - člen
218
Dunajov
Vznik funkcie: 01.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 31.03.2007)
Ing. Josef Droščin - člen
Zákysučie 654
Krásno nad Kysucou
Vznik funkcie: 01.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 31.03.2007)
Mgr. Martin Laca - člen
Papraďová 5
Bratislava
Vznik funkcie: 01.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 31.03.2007)
Ing. Michal Mišo - člen
Hornádska 24
Bratislava
Vznik funkcie: 01.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 31.03.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva
  (od: 01.07.1999 do: 31.03.2007)
Základné imanie: 
53 000 000 Sk Rozsah splatenia: 53 000 000 Sk
  (od: 11.08.2004 do: 31.03.2007)
41 000 000 Sk Rozsah splatenia: 41 000 000 Sk
  (od: 03.07.2002 do: 10.08.2004)
31 000 000 Sk
  (od: 21.08.2001 do: 02.07.2002)
1 000 000 Sk
  (od: 01.07.1999 do: 20.08.2001)
Akcie: 
Počet: 52
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 11.08.2004 do: 31.03.2007)
Počet: 82
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 11.08.2004 do: 31.03.2007)
Počet: 18
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prioritné akcie je možné previesť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom dozornej rady v súlade s článkom IV. stanov spoločnosti.
  (od: 11.08.2004 do: 31.03.2007)
Počet: 100
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 02.02.2000 do: 10.08.2004)
Počet: 40
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 03.07.2002 do: 10.08.2004)
Počet: 30
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 21.08.2001 do: 02.07.2002)
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 01.07.1999 do: 01.02.2000)
Akcionár: 
OMNIA, a.s.
Šancova 54
Bratislava 814 81
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2004 do: 10.10.2006)
OMNIA, a.s.
Tomášikova 30
Bratislava 821 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 31.03.2007)
Dozorná rada: 
JUDr. Rudolf Bača
ČSA 1190/3
Kysucké Nové Mesto
Vznik funkcie: 22.12.2003
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2004 do: 01.12.2005)
Ing. Ján Jančík
Duklianska 63
Skalica
Skončenie funkcie: 05.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1999 do: 02.07.2002)
Ing. Anton Ježík - podpredseda
Hliny 1418/10
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1999 do: 01.02.2000)
Ing. Viliam Krajčovič
Agátova 9
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1999 do: 20.08.2001)
Ing. Miroslav Lukáč
Pod Zábrehom 1600
Púchov
Vznik funkcie: 05.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2002 do: 25.02.2005)
Ing. Miroslav Lukáč
Pod Zábrehom 1600
Púchov
Vznik funkcie: 05.04.2002 Skončenie funkcie: 21.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2005 do: 25.02.2005)
Ing. Dušan Mareček
L. Svobodu 25
Skalica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1999 do: 10.08.2004)
Ing. Dušan Mareček
L. Svobodu 25
Skalica
Skončenie funkcie: 22.12.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2004)
Ing. Martin Švaňa
218
Dunajov
Skončenie funkcie: 05.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1999 do: 02.07.2002)
Ing. Ľubomír Trúchly , CSc.
Na Podstráni 1273
Kysucké Nové Mesto
Skončenie funkcie: 05.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.08.2001 do: 02.07.2002)
Ing. Vladimír Kestler - predseda
Sklenárova 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.1999 do: 31.03.2007)
Ing. Michal Mišo
Hornádska 24
Bratislava
Vznik funkcie: 05.04.2002 Skončenie funkcie: 01.09.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 10.10.2006)
JUDr. Rudolf Bača
Hurbanova 2528
Kysucké Nové Mesto
Vznik funkcie: 22.12.2003
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.2005 do: 31.03.2007)
Mgr. Martin Laca
Kozmonautická 5
Bratislava
Vznik funkcie: 01.11.2005 Skončenie funkcie: 01.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 10.10.2006)
Ing. Michal Mišo
Hornádska 24
Bratislava
Vznik funkcie: 05.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2002 do: 10.10.2006)
Mgr. Martin Laca
Kozmonautická 5
Bratislava
Vznik funkcie: 01.11.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.2005 do: 10.10.2006)
Mgr. Juraj Papcun
Tomášikova 10/A
Bratislava
Vznik funkcie: 01.09.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.10.2006 do: 31.03.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti OMNIMETAL, a.s. konaného dňa 05.03.2007, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou OMNIA, a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 00 211 095, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom, tiež na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť OMNIMETAL, a.s., Kukučínova 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 386 642 dňom 01.04.2007 z obchodného registra v y m a z á v a.
  (od: 01.04.2007)
Akciová spoločnosť vznikla premenou zo spoločnosti OMNIMETAL,s.r.o. Kukučínova 1, 024 11 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 006 793 v zmysle § 69 ods. 2 zák.č. 513/91 Zb., ktorá zanikla dňom výmazu z obchodného registra 30.6.1999 a po ktorej preberá imanie, práva, pohľadávky a záväzky. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou z 21.6.1999 spísanou vo forme notárskej zápisnice v zmysle § 172 zák.č. 513/91 Zb. v znení ďaľších zmien a dodatkov.
  (od: 01.07.1999 do: 31.03.2007)
Na valnom zhromaždení dňa 21.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 02.02.2000 do: 31.03.2007)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 22.5.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.08.2001 do: 31.03.2007)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 16. 5. 2002 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 28. 5. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 03.07.2002 do: 31.03.2007)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.04.2007)
Právny nástupca: 
OMNIA, a.s.
Tomášikova 30
Bratislava 821 01
  (od: 01.04.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022
Dátum výpisu:  14.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)